Page 1

Overzicht personeel, onderverdeeld in functies (eind 2009)

Pijn na operatie

kwaliteit en veiligheid

Klachten Aantal klachtaspecten* behandeld door klachtencommissie

2009

2008

2007

47

44

76

* In een klachtenbrief kunnen meerdere klachtaspecten beschreven worden. De klachtencommissie behandelt en beoordeelt elk klachtaspect afzonderlijk. In 2009 heeft de klachtencommissie een rapport uitgebracht over 11 klachtenbrieven, waarin in totaal 47 klachtaspecten aan de orde werden gesteld.

2009

2008

2007

3,4

0,1

- 4,3

Eigen vermogen einde jaar (x €1.000.000,-)

35,4

32,0

31,9

Eigen vermogen in relatie tot inkomsten

12%

11%

12%

2009

2008

2007

Opbrengsten (x €1.000.000,-)

295,4

286,1

261,5

Kosten (x €1.000.000,-)

292,0

286,0

265,8

Resultaat (x €1.000.000,-)

Verdeling van de kosten in 2009

Gegrond

Ongegrond

Relationeel

3

3

Organisatorisch

6

5

Vaktechnisch handelen

13

17

Totaal

22

25

2008

2007

Percentage klinische operatiepatiënten met pijnmeting op de recovery

100%

100%

100%

Percentage klinische operatiepatiënten met pijnmeting op de verpleegafdeling

98,4%

78,0%

*100%

Aantal uitgevoerde operaties**

19.700

20.200

19.900

1,2%

1,4%

1,2%

Percentage door het ziekenhuis afgezegde operaties

Risicovolle interventies Aantal operaties verwijde lichaamsslagaders Aantal slokdarmoperaties

2009

2008

2007

109

104

103

23

11

9

2009

2008

2007

18,5%

15,1%

n.v.t.

Percentage patiënten met een herseninfarct binnen een uur na binnenkomst in ziekenhuis behandeld met trombolyse

70,6%

57,4%

n.v.t.

Percentage patiënten met een herseninfarct later dan een uur, maar binnen twee uur na binnenkomst in ziekenhuis behandeld met trombolyse**

27,9%

n.v.t.

n.v.t.

Percentage patiënten met een herseninfarct behandeld met trombolyse*

* Trombolyse is een effectieve en veilige behandeling voor een herseninfarct. Het gunstige effect neemt af wanneer er meer tijd verstrijkt tussen het optreden van de beroerte en het begin van de behandeling. Hoe eerder de patiënt wordt behandeld hoe beter. ** In tegenstelling tot 2008 is de indicator in 2009 uitgebreid met een vraag naar behandeling met trombolyse later dan 1 uur, maar binnen 2 uur na binnenkomst. Het percentage patiënten dat in 2009 binnen 1 uur behandeld werd is ten opzichte van 2008 toegenomen met 13,2% tot 70,6%.

Heupfractuur Zwangerschap

Meldingen van incidenten

2009

Aantal meldingen binnengekomen bij Meldingscommissie Incidenten Patiënten (MIP)

1.390*

2008 758

692

* De sterke stijging van het aantal meldingen betekent niet dat er meer incidenten met patiënten zijn, maar dat medewerkers meer bereid zijn om incidenten te melden. Dit komt door een nieuw systeem voor het decentraal melden van incidenten, waarmee we in 2009 een start hebben gemaakt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft prestatie-indicatoren ontwikkeld om belangrijke aspecten van de zorg (veiligheid, toegankelijkheid, doelmatigheid) meetbaar en transparant te maken. Alle Nederlandse ziekenhuizen registeren deze prestatie-indicatoren, zodat de inspectie gericht toezicht kan houden op de kwaliteit van de zorg. In dit overzicht zijn de indicatoren opgenomen die voor de algemene lezer interessant kunnen zijn. Alle prestatie-indicatoren van Medisch Spectrum Twente kunt u vinden op www.mst.nl.

Decubitus (doorligwonden)

2009

2008

2007

Prevalentie ziekenhuisbreed

5,46%

5,62%

4,0%

Incidentie bij heupvervanging

0,93%

0,50%

1,7%

35

2009

2008

2007

1.654

1.603

1.457

VOKS-percentiel* tevoren geplande keizersneden

63

30

49

VOKS-percentiel keizersneden waartoe besloten is tijdens bevalling

72

49

47

2007

prestatie-indicatoren

34

2009

* De uitkomst in 2007 is een aanname omdat er toen nog niet geregistreerd werd. ** Exclusief KNO-behandelingen op de poliklinische OK en anesthesieverrichtingen op de poliklinische OK en buiten de OK’s.

Gegrond en ongegrond verklaarde klachtaspecten in 2009

Financiën

CVA (hersenbloeding / herseninfarct)

Aantal bevallingen onder leiding van een gynaecoloog

2009

2008

2007

Percentage patiënten ouder dan 65 jaar met gebroken heup dat binnen 1 dag geopereerd is (ASA-klasse 1-2)*

90,0%

78,0%

88,0%

Percentage patiënten ouder dan 65 jaar met gebroken heup dat binnen 1 dag geopereerd is (ASA-klasse 3-5)**

76,5%

48,5%

67,%

* Het gaat hier om gezonde personen of om patiënten met een lichte aandoening die hen niet beperkt in hun normale activiteiten. ** Het gaat hier om patiënten met (zeer) ernstige of levensbedreigende aandoeningen.

* In Nederland worden VOKS-percentielen gehanteerd om het verloskundig beleid van verschillende klinieken met elkaar te kunnen vergelijken. Als een kliniek zich op het 40e VOKS-percentiel bevindt, betekent dat dat 60 procent van de praktijken op dezelfde populatie vaker een keizersnede uitvoert en 40 procent minder vaak.

Hartfalen 2009

2008

2007

ja

ja

ja

Percentage heropname voor hartfalen binnen 12 weken bij patiënten jonger dan 75 jaar

13,7%

7,3%

5,9%

Percentage heropname voor hartfalen binnen 12 weken bij patiënten ouder dan 75 jaar

8,5%

8,7%

7,2%

Beschikt Medisch Spectrum Twente over een hartfalenpoli?

36

37


Feiten & Cijfers

Vestigingen Medisch Spectrum Twente

organisatie

Organogram Medisch Spectrum Twente

Ziekenhuislocaties

Haaksbergerstraat 55, 7513 ER Enschede AriĂŤnsplein 1, 7511 JX Enschede telefoon (053) 4 87 20 00

Kwantitatieve gegevens over zorg, onderwijs, onderzoek, personeel en financiĂŤn

Prins Bernhardstraat 17, 7573 AM Oldenzaal telefoon: (0541) 57 40 00

Zorg 2009

2008

2007

490.800

481.400

469.800

31.400

32.100

31.100

Verpleegdagen

198.400

203.600

212.700

Dagverpleging

32.200

28.600

27.100

2009

2008

2007

80

73

39

153

187

139

Polikliniekbezoeken Buitenpoliklinieken

Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen telefoon: (053) 5 73 43 43 Lutterstraat 4, 7581 BV Losser telefoon: (053) 5 37 55 70

Opnamen

Onderwijs

Prikposten

We hebben 22 prikposten, verspreid over Denekamp, Enschede, Glanerburg, Haaksbergen, Lonneker, Losser, Neede, Oldenzaal, Ootmarsum en Weerselo.

Artsen in opleiding tot specialist (in fte)

Verpleegkundigen in vervolgopleiding*

41

54

37

De prikposten zijn op werkdagen vanaf 07.30 uur open. In ziekenhuizen van Enschede en Oldenzaal ook op zaterdagochtend vanaf 08.00 uur.

Nurse practitioners in opleiding

20

14

9

Physician assistants in opleiding

3

6

6

Perimedici in opleiding

41

26

31

Studenten Technische Geneeskunde (leerjaar 1 tot en met 6)

60

61

53

Samenstelling Raad van Bestuur 2009 Prof. dr. J. H. Kingma

voorzitter

Mw. J. G. W. Lensink MScN

lid

Drs. A. H. Hilbers

lid

Samenstelling Raad van Commissarissen 2009

38

Mr. J. D. Veltman

voorzitter (tot en met 31 december 2009)

Prof. dr. F. A. van Vught

voorzitter (per 1 januari 2010)

J. M. A. van der Lof MBA

vice-voorzitter

Mr. E. ten Cate

lid

Prof. mr. J. Th. P. M. Troch

lid

Prof. dr. ing. D. H. A. Blank

lid

39

Verpleegkundigen in opleiding

* Medisch Spectrum Twente biedt de volgende verpleegkundige vervolgopleidingen: Intensive Care, Spoedeisende Hulp, Oncologie, Coronary Care Unit, Obstetrie, Kinder, Neonatologie en Dialyse.

Onderzoek 2009

2008

2007

105

74

89

3

5

6

106

79

95

2009

2008

2007

Aantal fte (gemiddeld)

2.869

2.857

2.818

Ziekteverzuim

4,9%

4,6%

4,7%

Aantal wetenschappelijke publicaties Aantal promoties Totaal

Personeel

33

Bijlage jaarverslag 2009  

Bijlage jaarverslag 2009 Medisch Spectrum Twente

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you