Page 1

67 STE JAARGANG | VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS: 1 SEPTEMBER, 1 DECEMBER, 1 MAART, 1 JUNI | NR 1, 7 MAART 2018

“Mensen aan het werk houden, doe je door klanten te houden.” “ A L E X A N D R A L I M A G E , S P R I N T. T R A N S P O R T

PIGMENT

O N D E R D E LO E P

F R A P PA N T

MASTERCLASS

De woordenwolk van Sophie Lauwers (Bozar)

over kunst met een geurtje, geuren die blij maken en reddende speurneuzen

Snelle gerechten voor singles

De aanloop naar energiecoöperatie Zonnewind

N E T W E R K VA N A C T I E V E E N O N D E R N E M E N D E V R O U W E N


Brainstormen in Ter Helme? Dat zie je zo.

Seminarie of teambuilding aan zee? Altijd een goed idee! Ter Helme, dat is een zee van vakantie. Kom met jouw bedrijf, serviceclub of vereniging brainstormen of teambuilden op een unieke locatie in de duinen. Of ben je van plan om een inspirerend seminarie te organiseren? Ter Helme heeft alle faciliteiten in huis, inclusief een uitstekende catering. VA K A N T I E D OM E I N T E R H E L M E

|

K I NDE RLAAN 49 - 5 1

|

8 67 0 O O S T DUI NK ER KE


“(…) De hele tijd drijft een zweem van geur uit de tuinen, Een zweem die geest en zinnen bedwelmt. Deze geur die zich plotseling ontsluiert en zich dan met de diepe vreugde van de geest vermengt, brengt je gedachten en je lichaam een paar seconden lang in een toestand die het volmaakte geluk aanroert.”

GUY DE MAUPASSANT


E NTR E E

Lieve Droogmans ALGEMEEN VOORZIT TER MARK ANT V Z W

f otogra f ie

Glenn Van Roey

“Gratis: lente, natuur, vriendschap, geluk, liefde”

kosteloos genieten Handel drijven heeft mensen altijd al bezig-

schoots gespeculeerd, niet alleen met geld, maar

gehouden. Geld was echter niet het eerste

ook met allerhande dingen waarin mensen een

­betaalmiddel. Zout was vroeger heel kostbaar

belangrijke waarde zagen. Denk maar aan de

en geldt als eerste echte betaalmunt. De Romei-

­tulpenmanie in Nederland in de zeventiende

nen betaalden hun soldaten in Sal. Uit deze vorm

eeuw, die velen tot op de rand van het bankroet

van loon dankt het woord ‘salaris’ zijn bestaan.

bracht en door sommigen als de eerste economi-

Nu hebben we nog amper geld op zak en hande-

sche zeepbel beschouwd wordt.

len we de meeste verrichtingen met een bankkaart of smartphone af. En wat dacht je van

Laat ons echter niet achteloos voorbijgaan aan

de introductie van cryptische munten zoals de

wat ons gratis geboden wordt, zoals gezondheid,

­bitcoin in het betalingswezen?

natuur, vriendschap, liefde, geluk, … Ik stap naar buiten en ruik de eerste lentebloeiers en het vers

Dat geld belangrijk is zal niemand ontkennen.

gemaaide gras: de natuur ontwaakt uit haar win-

Je hebt het nodig om in je basisbehoeften te voor-

terslaap. De lente is terug in het land. Of je ervan

zien. Waar de rest van onze centen aan b ­ esteed

geniet in je eentje, met vrienden of met leden van

wordt, hangt af van persoonlijke voorkeur.

je Markant–afdeling: het kost je niets!

Onze economie is gebaat bij geld dat rolt. Om voluit je onderneming uit te bouwen heb je best wel wat duiten nodig. Naast je uitgaven, kun je je inkomsten ook ­sparen

Lieve Droogmans

of beleggen. Door de eeuwen heen werd er ruim-

Algemeen voorzitter Markant vzw

www.markantvzw.be

5

Volg ons op  


In dit nummer 07 MAART 2018

Positief ingesteld en met zin voor realiteit, brengen we topics die in de samenleving voor onze leden en onze vereniging interessant zijn. Markantmagazine verschijnt 4 x per jaar in ­gedrukte versie en ook 7 x in een digitale versie. Om korter op de bal te spelen.

QUOTE 04 Guy De Maupassant

ENTREE 05 Over geld en genot dat je niets kost

PIGMENT 08 Alexandra Limage, CEO Sprint.

IN BA L A NS

16

Al gehoord van nudging? De techniek om mensen te stimuleren om betere of gezondere keuzes te ­maken. Niets op tegen om de gezondere keuzes ook ­aantrekkelijker te maken.

Transport wint WOMED Award

VREEMDGAAN 14 K&C regio Gent gaat vreemd in Antwerpen Regio Vlaams-Brabant gaat vreemd bij Artemis Brussel

IN BALANS

16

Al gehoord van nudging?

DROOMANALYSE 18 Eva Linden: schrijven of ridder worden.

DROO M A NA LYSE

18

WEERBERICHT 20 Dit zijn de vijf provinciale beloftes van 2017

Eva Linden komt onder de mensen als familiehulp - wat ze graag doet - maar in haar vrije uren timmert ze aan de weg als jeugdauteur. Daar komt veel bij kijken.

PIGMENT

24

De woordenwolk van Sophie Lauwers

KIPPENVEL

28

Stilleven van Cindy Wright Zien met je oren

FRAGMENT 30

WEERBERI C H T

20

We stellen je graag de vijf provinciale beloftes voor van 2017. En als je doorbladert naar p 20 kan je ook zien wie de prijs van Nationale Belofte heeft binnengehaald. Maak kennis met vijf jonge en dynamische onderneemsters.

boekbespreking


PIGMENT

Alexandra Limage ONDER DE LOEP: GEUR

31

· Mozaïek met geur als leidraad

08

· Welke geur maakt jou blij? · De speurneuzen na de ramp

ACTUEEL

38

Tijdskrediet: het moment om als zelfstandige in bijberoep te starten?

FRAPPANT

39

Film: Loving Vincent

TIEN

40

Vlaamse keukenfabrikanten pakken uit met nieuwe trends

FRAPPANT

“Ik bekijk alle transport als was het een transport van mijn eigen goederen.” Aan het woord is de kersverse winnares WOMED Award Alexandra Limage. Met Sprint Transport bouwde ze een klein transportbedrijfje uit tot een dynamisch bedrijf met 30 werknemers, 27 voertuigen en drie administratieve krachten.

44

Fietsen in het hart van het Groene Hart. Maak kennis met Gouda

FRAPPANT

46 FRA P PA N T

Sanne Mouha introduceert snelle 2-in 1 -recepten voor singles

FRAPPANT

48

Power fashion in gradaties

MASTERCLASS

50

44

Mannenpakken vrouwelijk vertaald. Comfortabele en genderneutrale mode van luxe joggings over broekpakken in pyamastijl tot perfect geknipte maatpakken. En voor de liefhebbers: linnen is weer in!

Zonnewind door en voor burgers

EXCLUSIEF

53

Ontdek, beleef, geniet. Deel, leer en inspireer

GASTCOLUMN

66

MAS T E RC LAS S

50

Een nieuwe vrouw komt aan

‘Iets’ doen rond hernieuwbare energie. In veel gemeenten zijn er wel mensen die dit overwegen. In Zandhoven is energiecoöperatie Zonnewind inmiddels een feit. Een zicht op de werkzaamheden. Een relaas van binnenuit.


“Aandacht voor veiligheid, transparantie en luisterbereidheid zijn de pijlers van mijn beleid.� 8


PI G M E NT Begint met de p van pittig en de i van inspirerend. Maak kennis met een vrouw met pit die je een inkijk gunt in haar actieve leven.

Een hele eer vind ik het om kennis te maken met de winnares van de WOMED Award. Alexandra Limage wacht me op in Houthalen-Helchteren waar haar bedrijf Sprint. Transport gevestigd is. Een smaakvolle ontvangstkamer: licht, kleur, gezelligheid. Bij een kopje koffie krijg ik een wel heel opmerkelijk verhaal te horen van een vrouw die haar plaats gevonden heeft in de overwegend mannelijke transportwereld.

Alexandra Limage, winnares WOMED Award 2017 Op bezoek bij een bevlogen vrouw

TEKsT

Jo Haerens

Transportbedrijf zoekt medewerker

Na enige tijd had het bedrijf nood aan iemand die een bedrijfsvergunning had. Alexandra vertelt: “ik besloot de opleiding te volgen en ik

fOTOGRAfIE

In 1999 ging Alexandra op zoek naar een nieu-

slaagde voor een toch wel zwaar examen. Een

Ellen Goegebuer

we job. Een klein transportbedrijfje zocht een

klein zinnetje in de wet zei dat ik de effectieve

medewerker voor de administratie en ook om

zaakvoerder moest worden. Mijn toenmalige

ritten te rijden. Dat leek een kolfje naar de hand

baas overtuigde me om de aandelen over te ne-

van Alexandra, van nature heel nieuwsgierig. Er

men. Hij zou echter de leidende kracht blijven.

ging een nieuwe wereld open: een camionette

Naïef van mij om hierin mee te gaan. Ik was een

besturen, vrachtbrieven invullen, een lading op

jonge twintiger en wist niet beter … Ik deed alles,

een veilige manier vastzetten. Er kwam heel wat

behalve de financiën. Ik nam de planning voor

bij kijken en éénmaal op de baan was Alexandra

mijn rekening, het aansturen van de chauffeurs,

gewapend met Curver-dozen vol wegenkaarten.

het opvolgen van de contracten. Ik had een slecht

Het pre-gps tijdperk, weet je nog?

voorgevoel en zag het allemaal wel aankomen:

9


PI G M E NT

aan de start van het nieuwe bedrijf. Ze werkten eerst vanuit een interim-bureau om mezelf de tijd te geven alle documenten in orde te brengen. Hals over kop moesten we ook verhuizen. De huur van de vorige locatie sloeg dubbel op. Dat konden we niet betalen! Onze zoektocht kwam uit bij een industriegebouw in Houthalen: een grote hangar waar rattenfamilies vrij spel hadden. Door de wanorde heen kijken én een verouderde vloot rijdend houden was de eerste opdracht.”

En toen moest het gebeuren “In maart 2008 nam ik een garagist in dienst. Op die manier konden we kort op de bal spelen en onze vloot goed en snel onderhouden. In augustus 2008 werden we met de bankencrisis geconfronteerd. Daarenboven was ik ook zwanger van ons jongste kind. Redenen te over dus om te twijfelen en te bekijken hoe een eerste jaar met verlies kon opgevangen worden. Openheid naar het personeel was toen van kapitaal belang. Ik stelde hen de vraag wie er deeltijds wilde werken. Verschillende mensen zijn toen met ons meegegaan en werken nu nog altijd voor ons, terug voltijds! Wat ik uit die periode leerde, was vooral dat een open en transparante relatie met het personeel begin 2008 ging de zaak in faling. En nu? Dat was

Limburg en tot op de dag van vandaag is dat nog

er écht toe doet. Deze houding past ook het best

mijn grote vraag. Ik belde mijn man. Hij kwam

altijd een belangrijk aandeel in onze activiteiten.

bij mijn karakter.

samen met mijn schoonvader en één zin bracht

Toen, dàt ene weekend, nam ik het besluit: ‘we

me aan het denken: ‘jij kon het toch beter? Is dit

springen gewoon …’

2009 moest dus ànders en dat is me met bloed, zweet en bij momenten ook tranen gelukt: een

niet iets voor jou?’” Op maandag stond ik met een bod bij de cura-

klein beetje winst, in 2010 winst én een positief ei-

tor. Ik haalde het nipt van een concurrent en

gen vermogen. Dat jaar was echt wel de kentering.

ik was van één ding overtuigd: ‘ik wil laten zien

In 2015 kochten we een eigen pand en nu werken

dat dit bedrijf op een goede manier kan werken’.

we met een team van dertig werknemers plus

“Mensen aan het werk houden, doe je door klan-

Gelukkig kende ik reeds een boekhouder die me

acht interim medewerkers, met zevenentwintig

ten te houden. Dat weekend ging ik aan tafel

met heel de ommezwaai goed heeft geholpen. Er

voertuigen en drie administratieve krachten. Een

zitten met klanten. Zij gaven me hun mondelinge

komt immers heel wat bij kijken: bankrekening

bedrijf uit het slop halen: dat is wat we de voor-

toezegging om met mij te blijven werken. Wij

openen, kaskrediet aanvragen, firma oprichten,

bije jaren hebben gerealiseerd. 2018 wordt een

zorgden toen ook al voor de bevoorrading van

RSZ, BTW, nieuwe naam, … noem maar op. Zes-

feestelijk jaar: we bestaan tien jaar en wees maar

kranten en tijdschriften in een groot deel van

tien mensen uit het vorige bedrijf stonden mee

zeker dat we dat met de hele ploeg zullen vieren!”

Een weekend waarin alles anders werd

10


We blijven dromen

Engeland, Zweden, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Spanje is nu goud waard. En voor iedereen

Op de eerste verdieping van het pand wordt

is ze benaderbaar. Haar luisterbereidheid is

nu gewerkt aan leslokalen. Wat doet een trans-

voor haar, naast de veiligheid, een aandachts-

portbedrijf met leslokalen? Alexandra komt bij

punt. De familiale sfeer bij Sprint.Transport is

haar grote aandachtspunt: “veiligheid komt vóór

er ongetwijfeld het resultaat van.

alles.” Zo zijn alle nieuwe vrachtwagens onder meer uitgerust met dodehoekcamera’s om een

Het thuisfront

zo breed mogelijk beeld te geven. Om veiligheid te garanderen, is opleiding van het personeel

Taakverdeling is, met een man en twee kinde-

primordiaal. Nu gebeurt dit nog buitenshuis.

ren van tien en acht jaar, ook op het thuisfront

Eenmaal het leslokaal klaar, is er ruimte voor

aan de orde. Na een gezamenlijk ontbijt brengt

interne opleidingen.

papa de kinderen naar school en haalt ze ook op. Het koken is Alexandra’s taak en ze houdt ervan

Wat is daarbij belangrijk? De lading goed vast-

om verse ingrediënten en creativiteit in haar ge-

zetten! Hier kan Alexandra een beroep doen op

rechten leggen. Ontspannend na een drukke dag!

haar eigen ervaring opgedaan tijdens begin-

Een moment voor het gezin samen, net zoals

jaren als chauffeur. Toen leerde ze de knepen

tijdens de weekends. “Dan ben ik er voor hen,”

van het vak en die wil ze aan de chauffeurs

vertelt Alexandra. “Op een bepaald moment heb

doorgeven. Verder voorziet ze ook cursussen

ik wat ik noem de ‘uit-knop’ gevonden. Ik kan

EHBO en wegcode. Nu reeds zorgt ze zelf voor

Sprint.Transport dan loslaten. Dan is er tijd om

de geleidelijke vorming van nieuwe chauffeurs.

te lezen en leuke uitstapjes te maken.”

Een makkelijke lading vastzetten wordt na enkele keren oefenen vertrouwd en dan gaat ze

En er is ook het netwerken: in een ontspannen

steeds een stapje verder. Op deze manier stuurt

sfeer andere ondernemers ontmoeten, oplei-

de dynamische zaakvoerder met een gerust

dingen volgen en elkaar inspireren. Alexandra

gevoel de chauffeurs de baan op. Alexandra

vertelt er enthousiast over. Van een ‘ambassad-

voegt er nog aan toe: “ik bekijk elk transport

rice voor het ondernemen’ gesproken: Alexandra

als was het een transport van mijn eigen goe-

heeft het in zich. Kennis verwerven en ervaring

deren. Met dit uitgangspunt zit ik altijd goed.”

delen, collegialiteit tegenover andere transpor-

Zoveel is zeker: Alexandra kan zich heel goed

teurs, elkaar helpen en op die manier elkaar ver-

inleven in de situatie van de chauffeur. Haar

sterken, daar draait het om. Deze dame straalt

internationale ervaring in Nederland, Duitsland,

die filosofie uit!

“Taakverdeling is met een man en twee kinderen ook op het thuisfront aan de orde.” 11

In 60 seconden Als ik me wil ontspannen … dan ga ik een boek lezen en kan ik me verliezen in mijn droomwereld. Samen met mijn kinderen ben ik trouwe klant van de bib. Ik hou ook van nieuwe talen leren, reizen en koken. Ik ben trots op … mijn kinderen, mijn gezin en mijn zaak en de mensen die er werken. Ik heb bewondering voor … vrouwen die hun mannetje kunnen staan. Vakantie is voor mij … ontspanning en tijd voor dingen waar ik gedurende het jaar geen tijd voor heb: snorkelen, dingen bezoeken, leuke spelletjes doen met de kinderen en mijn boeken die ik wil lezen werkelijk uitlezen. Ik luister graag naar… stevige rock, maar evengoed naar Franse chansons.


PI G M E NT

De andere twee laureates leer je beter kennen in een van onze volgende edities: MARINA DOGGEN

MARJOLA MAES

Is CEO van Gutami Solar, met Beringen als

Is mede-zaakvoerster van Degels Metal en

uitvalsbasis. De kolenafvalberg van weleer is

dochteronderneming Degels Transal in Ieper,

nu een groene heuvel met unieke wandel- en

een ­dynamisch familiebedrijf actief in metaal­

mountainbikepaden. Hier, aan de rand van het

recyclage. Ze verwerken diverse metalen en aan-

mijnterrein, bouwde ze tien jaar geleden haar

verwante producten, gerecupereerd uit schroot,

eigen bedrijfspand. Gutami Solar is intussen een

productieafval, voertuigen en kabels, afkomstig

toonaangevende zaak in zonnepanelen, ‘en zo

zowel van de professional als van de particulier.

hebben we van zwarte energie groene energie gemaakt,’ lacht Marina.

12


Gunt u haar een wereld zonder kanker?

Wij geloven dat morgen beter wordt. Dat steeds meer mensen kanker zullen overleven. Tot op een dag niemand het meer van deze ziekte verliest. Daar kunt u nu al aan bijdragen door Kom op tegen Kanker op te nemen in uw testament. Lees meer, vraag nu de gratis brochure “Morgen wordt beter” aan.

✁ Ja, ik ontvang graag de gratis informatiebrochure “Morgen wordt beter” Mevrouw Naam

Voornaam Straat Postcode

Nummer

Bus

Gemeente

Stuur de ingevulde antwoordstrook in een gefrankeerde envelop naar: Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel. Of contacteer ons via legaten@komoptegenkanker.be of op 02 227 69 69.

MA_1_18

De heer


V R E E M D GA A N Met je Markant–lidkaart vreemdgaan is heerlijk. Proef zoals deze vreemdgangers van het aanbod in een ander plaatselijk of regionaal netwerk.

Kunst & Cultuur regio Gent gaat vreemd bij Markant regio Antwerpen Carine, Hilde en Riet van Kunst & Cultuur

hun techniek en stijl aan en werden net daardoor

regio Gent trokken naar regio Antwerpen om

wereldbekend. Goes combineert zijn expertise

de lezing Door het oog van de schilder door

met zijn passie voor kunst.

oogchirurg Dr. Frank Goes te prospecteren. Hij ging op zoek naar het eventuele verband

Nadien kreeg de Licht voor de Wereld ngo de

tussen bepaalde oogafwijkingen en de invloed

kans zijn werking voor te stellen: blindheid

ervan op het werk van gekende kunstschilders.

bestrijden in Afrikaanse landen. Er werd gul

Sommige schilders haakten af toen hun oogaf-

gedoneerd en er kon 1570 euro overhandigd

tek s t

wijking zich manifesteerde, anderen (Degas,

worden ten voordele van hun werking.

Elise Ryvers

Monet, Picasso, Rembrandt, Van Gogh) pasten

14


1

Foto 1: De vreemdgangers van K&C regio Gent: Carine, Hilde en Riet met Dr. Goes Foto 2: Regiovoorzitster van Antwerpen Elisabeth (r.), samen met de dames van Licht voor de Wereld ngo 2

Markant Brussel op bezoek bij Artemis Brussel Markant Brussel zette 2018 in met een netwerkevent ten huize van ELAK, een Markante Zaak in de hoofdstad. De leden van de regiokern gingen met alle plezier een kijkje nemen. Het werd een fijne avond waar banden werden gesmeed of aangehaald.

fOTOGRAfIE

Carla Lenoir en Monique Van der Zee

15


I N BA L A N S Over het voorkomen of bestrijden van alles wat je stress kan bezorgen.

tek s t

Prof.Dr. An Kerckhove

Spiegels in de groente- en fruitafdeling creëren een indruk van overvloed waardoor groenten en fruit populair lijken. Ze bestuiven met water doet ze glanzen en maakt ze nog aantrekkelijker. Een kiwi gepresenteerd op een stokje lijkt op een ijsje. Een flesje water waarop stromend water wordt ­afgebeeld, geeft het product iets dynamisch. Of de fles zelf de vorm van een aantrekkelijk, vrouwelijk silhouet geven. Het zijn allemaal voorbeelden van ‘nudges’, die ertoe kunnen bijdragen dat consumenten meer gezonde producten kopen.

Al gehoord van nudging? Nudging betekent letterlijk: een duwtje geven. Deze techniek om mensen te stimuleren om betere of gezondere keuzes te maken, heeft de laatste tijd meer belangstelling gekregen dankzij kersvers Nobelprijswinnaar Richard H. Thaler en collega Cass R. Sunstein. Nudging past in bepaalde situaties principes toe van de gedragseconomie, waardoor de maatschappij er in zijn geheel wel bij vaart. Het is de bedoeling om betere opties meer zichtbaar of aantrekkelijk te maken via kleine ingrepen in de omgeving. Zo kan men de consument, zonder enige vorm van dwang of beperking van keuzevrijheid, sturen om een juistere keuze te maken.

Direct gericht op gedragsverandering Heel anders dan overtuigende communicatieboodschappen, zijn nudges onmiddellijk gericht op gedragsverandering. Gezonde voedingsmiddelen op meer zichtbare plaatsen aanbieden - bijvoorbeeld op ooghoogte of naast de kassa - vergroot de kans dat de consument gezonder koopt, los van weloverwogen en doordachte keuzeprocessen. Dat is uitermate belangrijk, want al doet de gezondheidshype zijn werk en wíl de consument gezonder leven, het blijft voor velen moeilijk om effectief voor een gezonder voedingspatroon te kiezen. We laten ons nog al te makkelijk verleiden door ongezonde voedingsproducten zoals chips en koekjes, ten nadele van gezondere opties zoals groenten en fruit.

16


Hoewel het ‘moment van de waarheid’ de ­eigenlijke consumptie betreft, speelt het moment waarop we beslissen om een product al dan niet in ons winkelmandje te leggen een bepalende rol. Nudges in de retailomgeving kunnen ons aankoopgedrag in een gezondere richting helpen sturen.

Soorten nudges Cadario en Chandon delen nudges die gezondere keuzes stimuleren in naargelang ze invloed hebben op a) aandacht, b) interesse of c) gedrag. Door de grote verscheidenheid aan nudges is er ook een grote variatie in de effectiviteit ervan.

1. Aandacht Gezonde alternatieven krijgen bijvoorbeeld groene stickers of smileys, minder gezonde op-

helpen ook. Eten uit kleinere borden, kleinere

Een manier om de smaakperceptie van gezonde

ties krijgen rode stickers. Gezondere producten

opscheplepels gebruiken en drinken uit lan-

voeding op een positieve manier te helpen be-

op meer zichtbare plaatsen aanbieden, kan

ge, smalle glazen, zijn ingrepen die de inname

ïnvloeden, is de toepassing van surface mimicry.

meer aandacht trekken.

eveneens helpen te beperken.

Dat betekent dat elementen die gebruikt worden

2. Interesse

Deze indeling sluit aan bij het klassieke, hiërar-

gen te promoten, geïntegreerd worden in de pre-

Een simpele vraag zoals ‘zin in een stukje fruit?’

chishe AIDA-model (Attention, Interest, Desire,

sentatie of de verpakking van meer gezonde pro-

kan al voldoende zijn om de interesse van con-

Action), dat voornamelijk wordt gebruikt om

ducten. Bijvoorbeeld, een kiwi op een stokje, een

sumenten te verhogen. Ook bereidingssugges-

het overtuigingsproces door advertentiecam-

portie kerstomaten of noten in een beker zoals

ties zoals ‘lekker in puree’ wekken doorgaans

pagnes weer te geven. De ‘desire’-component

popcorn. In de promotie van gezonde voedings-

interesse op.

is in deze indeling van nudges niet opgenomen.

middelen, zoals groenten en fruit, wordt nog veel

Nochtans kunnen ook dergelijke nudges een

nadruk gelegd op het gezondheidsaspect ervan.

3. Gedrag

om ongezonde producten of productverpakkin-

rol spelen om de aankoop en de consumptie

Het is belangrijk om gezonde keuzes daarnaast

Hieronder vallen nudges die ervoor zorgen dat

van gezonde voedingsmiddelen zoals groenten

ook een meer smaakvol imago te geven.

gezondere opties kiezen gemakkelijker wordt.

en fruit te stimuleren.

Ze worden bijvoorbeeld aangeboden op goed bereikbare plaatsen of in de vorm van voorgesneden of kant-en-klare alternatieven. Aan-

De verleidingskracht van gezonde voeding

Met dank aan NICE, www.nice-info.be > Nutrinews 2017 – nr. 4

wijzingen om de voeding juist te portioneren De verleidingskracht van koekjes, snoepgoed en

“We moeten ­gezonde keuzes een meer smaakvol imago geven”

chips is groot. Het is voor gezonde voeding een

Professor Dr. A. An Kerckhove

uitdaging om even verleidelijk te zijn. Gezonde voeding roept nog te weinig een verwachting van ‘smaakvol genieten’ op. Aangezien smaak voor de gemiddelde consument de belangrijkste drijfveer is voor zijn voedingskeuze, belanden gezonde voedingsproducten nog te weinig in ons winkelmandje.

17

Opleiding: Licentiaat Communicatiewetenschappen Expertise: Consumentengedrag en food marketing Actueel: Assistant Professor of Marketing, Universiteit Gent


D RO O M A N A LYS E Het woord aan iemand die dromen koestert, najaagt en stapvoets waarmaakt.

tek s t

Kirsten Coenraets

f otogra f ie

Jeroen De Vroede

Schrijfster Eva Linden (25) bracht vorig jaar in december na het succes van Maanziek haar tweede jeugdboek Alpengloed uit. De spring-in-‘t-veld vertelt enthousiast over waar haar passie vandaan komt, wat het uitgeven van een boek met zich meebrengt en hoe ze de toekomst ziet.

Eva Linden:

schrijven of ridder worden MAART

JEUGDBOEKENMAAND De hele maand maart wordt de jeugdboekenmaand gehouden. Het thema dit jaar is ‘wetenschap en techniek’. Bijna alle bibliotheken hebben toepasselijke activiteiten in petto voor diverse leeftijdsgroepen. Kijk op de website van jouw bibliotheek of op www.jeugdboekenweek.be. Wie een lezing wil organiseren kan daarvoor subsidies aanvragen. Hoe je dit aanpakt lees je op www.auteurslezingen.be.

“Wanneer ik vroeger de vraag kreeg wat ik later

ken ik las. Waterschapsheuvel (Richard Adams)

wilde doen, gaf ik twee mogelijke antwoorden:

was daar één van. Sinds ik dat boek gelezen had,

ridder worden of schrijfster worden. Al snel had

begon ik zelf boekjes te maken. In het begin

ik door dat er van dat eerste niet veel in huis zou

waren dat tekeningen met simpele tekstjes erbij,

komen. Schrijven is echter altijd blijven hangen.”

maar stilaan groeide het uit tot wat ik nu doe. Zelf boeken schrijven en uitgeven. Voor ik Maan-

De kiem

ziek schreef, ben ik aan heel wat verschillende verhalen begonnen, maar op een bepaald mo-

“Boeken hebben me van jongs af aan enorm ge-

ment liep ik altijd vast. Zo waren de persona-

boeid. Toen ik in de derde kleuterklas zat, leerde

ges bijvoorbeeld niet helemaal naar mijn zin of

ik mezelf lezen, omdat ik de prenten- en voor-

had ik geen idee wat ik hen nog kon laten bele-

leesboeken allemaal uit had. Ik kon niet wachten

ven. Bovendien had ik nooit het idee dat ik iets

om aan de ‘grote’ boeken te beginnen. Vooral aan

schreef wat anderen ook zouden willen lezen.

de boeken van Marc De Bel en Roald Dahl heb ik in die periode urenlang leesplezier beleefd.

In het derde en laatste jaar van mijn studie Jour-

In het tweede leerjaar had ik alle AVI-leesniveaus

nalistiek moesten we enkele weken lang onze

doorlopen en mocht ik zelf kiezen welke boe-

eigen website van content voorzien. Eén van

18


de opdrachten was om elke dag een nieuwsi-

Wanneer er dan uiteindelijk na zeven maanden

tem te schrijven. Toen ik op zoek was naar een

een reactie komt, ben je zo verrast dat je niet

interessant onderwerp om over te schrijven,

goed weet wat er gebeurt.

stuitte ik op een artikel over ‘lucide dromen’. Samen met een medestudent ben ik toen aan

De uitgeverij die me contacteerde was een kleine

een eigen artikel begonnen, omdat het zulke

uitgeverij. Ze hadden al enkele boeken uitgege-

interessante materie was. Mijn werk stopte

ven en alles zag er in orde uit. Ik besloot dan ook

echter niet op het moment dat de opdracht af

om met hen in zee te gaan. Zij zorgden voor alles:

was. Thuis zocht ik verder naar informatie en

de redactie, de cover, de lay-out, … In de periode

bezocht ik bijvoorbeeld fora waarop mensen die

dat het boek gedrukt werd, ging de uitgeverij

lucide dromen hadden hun ervaringen deelden.

jammer genoeg failliet. Bij de levering van de

Op een bepaald moment was mijn research zo

boeken werd ik voor de keuze gesteld. Ofwel

uitgebreid geworden, dat ik vond dat ik er iets

kocht ik alle boeken over, ofwel smeten zij alle

mee moest doen. Een fantasy-boek schrijven

boeken weg. Natuurlijk heb ik ze overgekocht.

bijvoorbeeld.”

Een bijkomend probleem stak de kop op. Die

Zelf uitgeven

boeken verkochten zichzelf natuurlijk niet. Ik moest alles zelf regelen: de promotie, de verkoop, … Dat is uiteindelijk zo goed meegevallen dat

“Ik heb er altijd van gedroomd om een eigen

ik bij mijn tweede boek Alpengloed heb beslist

boek uit te brengen, maar had nooit gedacht

om alles van in het begin zelf te regelen, ook de

dat het me ook echt zou lukken. Toen mijn boek

opmaak en de redactie. Ik ben echt trots op hoe

af was, liet ik het manuscript nalezen door een

het boek er nu uitziet.”

vijftal mensen. Door hun positieve reacties en de bevestiging dat het écht een goed verhaal was,

Toekomstdromen

heb ik de stap durven zetten om het uit te geven. Al liep dat niet van een leien dakje.

“Momenteel schrijf ik volop aan het derde deel van de reeks en heb ik plannen voor het schrijven

In België en Nederland is het vrijwel onmoge-

van een detective met een vleugje fantasy. Voor

lijk om bij de grote uitgeverijen binnen te gera-

dat laatste idee moet ik eerst en vooral de per-

ken als onbekende schrijfster. Uitgeverijen die

sonages uitwerken voor ik aan het echte schrijf-

snel interesse tonen, zijn in de meeste gevallen

werk kan beginnen. Een proces dat heel wat tijd

print-on-demand-uitgeverijen. Dit houdt in dat

in beslag neemt, maar wel nodig is om vlot te

het boek pas wordt geprint wanneer iemand

kunnen schrijven. Het zal bovendien een boek

het bestelt. Er is nooit een voorraad van het boek

zijn voor een iets ouder publiek dan waarvoor

beschikbaar en de boeken komen nooit in een

ik op dit moment schrijf.

winkel terecht. Dat wilde ik niet. Ik besloot dan ook om me op andere uitgeverijen te focussen.

Naast die twee projecten is het mijn grote droom om een kinderboek te schrijven. Mijn zus is een

Ik stuurde mijn manuscript naar zo’n tachtig

hele goede illustratrice en wilt iets in die richting

(!) verschillende uitgeverijen, zowel grote als

studeren. Misschien lukt het ons wel om samen

kleine. En toen begon het wachten. De eerste

mijn droom waar te maken, zij als illustratrice

maand denk je dat er elke dag een reactie kan

en ik als schrijfster.

komen. Je wacht vol spanning het moment af dat één van de uitgeverijen je contacteert om

Voorlopig ben ik gewoon heel blij met het feit dat

te zeggen dat ze interesse hebben in je boek. Na

zo veel mensen mijn boek willen kopen. Ik had

twee tot drie maanden begin je aan iets anders,

nooit durven dromen dat het enthousiasme bij

omdat je denkt dat het toch niets zal worden.

het publiek zo groot zou zijn.”

19

Het boek is verkrijgbaar op volgende manieren: • Eva Linden stelt twee boeken van Maanziek ter beschikking voor een lezerswedstrijd. Hoe je er eentje in de wacht kan slepen, lees je in rubriek Exclusief op p56 • via uitgeverij WWS: mail naar info@wewillshoot.be en krijg een gesigneerd exemplaar. • via Facebook: stuur een bericht naar www.facebook.com/Maanziekhetboek en krijg een gesigneerd exemplaar. • bij Standaard Boekhandel: als de boeken niet in de winkel liggen, kan je ze wel bestellen. • via www.bol.com Maanziek - ISBN 9789082534634 Alpengloed – ISBN 9789082750409


W E E R B E R I CHT Duiding bij wat ons boven het hoofd hangt in deze samenleving, ons leven op korte of langere termijn beïnvloedt.

“Ik ben trots op de nichemarkt die ik gecreëerd heb.” LOTTE MARTENS, BELOFTE VAN HET JAAR

Lotte Martens (35 jaar), Atelier Lotte Martens BVBA had al de prijs van Belofte van Vlaams-Brabant op zak en is nu ook de Belofte van het Jaar 2017! ontwerpt en produceert sinds 2013 handgeprinte en exclusieve stoffen voor de DIY-markt.

Hoe ben je in het ondernemerschap gerold?

het ondernemen. Ik werd voltijds zelfstandige.”

Mijn plezier ligt erin om een bepaald item te onderzoeken, de noden van de doelgroep in

Hoe beschrijf je jezelf in vier karakteristieken?

kaart te brengen en een soort van algoritme te ontwikkelen per onderdeel. Eigen(wijs). Ik laat me niet snel door anderen in de war brengen.

“Flexibel. Als ik aan een project begin, heb ik

Ik ga voor mijn passie!”

steeds een perfect einddoel voor ogen. Helaas is ondernemen meestal geen rechte weg naar de perfectie. Er moet veel bijgestuurd worden, wat

Waar liggen jouw grootste uitdagingen de komende jaren?

ook nieuwe kansen met zich meebrengt. Het “Het zat altijd al in mij. Als student organiseerde

resultaat is vaak niet hoe ik het oorspronkelijk

“Groeien op alle vlakken. De komende jaren wil

ik, naast mijn schoolwerk, tentoonstellingen. Dat

in mijn gedachten had, maar zelfs beter.

ik internationaliseren en mijn niche de wereld insturen. Daarnaast wil ik meer evenwicht vin-

bleef ik ook doen toen ik een vaste job als docent en later als departementshoofd kreeg. Ik heb altijd

Passie. Zonder mijn passie zou ik het nooit volhou-

den tussen werk en privé. Zodra mijn team groter

de nood gehad om te creëren en mijn eigen verhaal

den om die nachtjes doorwerken te combineren

wordt, hoop ik dat er meer tijd vrijkomt voor

te vertellen. Drie jaar geleden voelde ik dat mijn

met de drukte van het moederschap.Analytisch.

mezelf en voor andere dingen. Het bedrijf losla-

veeleisende job niet meer te combineren was met

Ik ben een heel analytische ontwerper.

ten is nog een werkpuntje (lacht).”

20


Dit zijn dé Beloftes van 2017! Met WOMED Award, WOMen Gita Van den Boer (37 jaar), Beanworks Seeds & Grains in Enterprise en Developen The Chalo Company ment, gaat Markant vzw op (Belofte Oost-Vlaanderen) zoek naar Beloftevolle onderSpeelde jij al lang met een onderneneemsters die de economie mersdroom? van morgen mee vorm zullen “Als geadopteerd meisje besliste ik op mijn geven. dertigste dat het tijd werd om de cultuur en de mensen in mijn geboorteland te ontdekken. Ik Sinds 2014 zien we een positieve tendens in het

trok voor een maand naar India om er vrijwilli-

aantal starters in Vlaanderen. Dit weerspiegelt

gerswerk te doen. In mijn weeshuis ontdekte ik

zich ook in het aantal kandidaturen voor de

chai. Chai is een heerlijk kruidig drankje op basis

wedstrijd Belofte van het Jaar. Dit jaar stelden

van zwarte thee, kruiden, melk en wat suiker.

43 ambitieuze onderneemsters zich kandidaat

Het is dé traditionele drank in India en wordt

voor de titel.

zowel warm als koud gedronken. Terug in ­België, vond ik geen enkel drankje met ­dezelfde

In een eerste fase kiest elke provincie haar Belofte.

specifieke, pittige smaak. Zo ontstond het

Vervolgens kiest een nationale jury uit deze vijf

idee om het originele recept op de markt te

provinciale winnaressen dé Belofte voor 2017.

brengen.”

21

tek s t

Marjan Verhofsté

f otogra f ie

Brecht Surmont


PI G M E NT

Wat is jouw visie op ondernemerschap?

goede chauffeurs, daar ben ik heel fier op. Zij zijn het uithangbord van Taxi Leiedal en bieden dag in dag uit onze klanten een perfecte service.”

“Verlies je basisconcept nooit uit het oog, zie de opportuniteiten die op je weg komen en volhard

Welke tip zou je geven aan een starter?

in je idee. Gelukkig vormen mijn vennoot en ik een complementair duo en hebben we een sterk team. Ik raad iedereen aan om zich te omringen met medewerkers die je visie delen en die je kansen kunt geven.”

Welke persoonlijke kwaliteiten komen jou goed van pas als ondernemer?

“Als ondernemer sta je niet alleen. Durf raad vra-

Delphine Hanssens (33 jaar), Taxi Leiedal (Belofte West-Vlaanderen)

Vanwaar het idee om een taxibedrijf op te starten?

“Mijn vroegere leidinggevende noemde mij een pitbull! Doorzettingsvermogen heb je echt wel

“Ik rijd graag en ook het sociale aspect sprak me

nodig bij het lanceren van een nieuw product.

erg aan; ik kom met alle lagen van de bevolking in

Daarnaast beschik ik over een gezonde portie

contact. Ik was overtuigd van de werkzekerheid

durf. Ik ben ongeduldig en hou niet van uitstel-

en had heel wat ideeën om me te onderscheiden

gedrag.”

in deze branche. Ik ben echt van niets gestart: met twee wagens en één chauffeur.”

Hoe zie je de toekomst tegemoet?

gen aan mensen met kennis van zaken. Een goede boekhouder kijkt mee en trekt aan de alarmbel wanneer nodig. Maak gebruik van organisaties zoals een beroepsvereniging: zij zijn er voor ons. Durf ook beslissingen nemen. Af en toe zijn het de verkeerde maar ook daar kan je uit leren!”

“Ik ben altijd bereikbaar. Het is vechten voor wat family time.”

Hoe zie jij de toekomst in jouw sector? “Op korte termijn wil ik inzetten op verdere geografische groei. In een volgende fase voeg ik

“Positief: er zal altijd personenvervoer nodig

extra producten toe aan de portfolio en wil ik

zijn! Creatief omgaan met de problemen op de

een eigen Funky Feel Good Food-keten oprich-

Belgische wegen blijft een grote uitdaging. Het

ten en uitbouwen. Op lange termijn wil ik een

is noodzakelijk om naast een perfecte planning

meerwaarde creëren: iets neerzetten wat ver-

ook een plan B achter de hand te hebben.

andering teweegbrengt én een veelbelovende toekomst bieden voor mijn medewerkers en

Elektrische taxi’s worden de toekomst. Ik volg de

onze kinderen.”

ontwikkelingen hiervan op de voet en van zodra dit rendabel en haalbaar is, stap ik hierin mee.

“Volhard in je basisconcept, maar heb oog voor de opportuniteiten die zich voordoen.”

Daarnaast richt Taxi Leiedal zich ook op senioren door het aanbieden van een maandabonnement: gemotiveerde medewerkers is een permanent

Esther Vandebroek (44 jaar), Grand Events

aandachtspunt om groei te kunnen realiseren.”

(Belofte Limburg)

Op welke prestaties ben je het meest trots?

Waarom koos je voor de evenementensector?

“Ik mag in twee jaar tijd heel wat Kortrijkse ho-

“Na mijn studies startte ik in de hotelsector. Eve-

tels en bedrijven tot onze vaste klanten rekenen.

nementen organiseren zat in mijn takenpakket.

Daarnaast bied ik werk aan vijftien betrouwbare

De internationale carrière bleek helaas moeilijk

de seniorenpas. Het vinden en behouden van

22


te combineren met mijn gezin. Ik zocht daarom een deeltijdse job. Het idee om een eigen zaak op te richten in de evenementensector kwam eigenlijk na mijn eigen huwelijksfeest: ik kreeg leuke reacties en de raad om iets te doen met mijn organisatietalent. Aanvankelijk startte ik als weddingplanner in bijberoep. Toen ik op mijn veertigste mijn halftijdse job verloor, besliste ik om de sprong naar het voltijds ondernemerschap te wagen. Nu focus ik me vooral op bedrijfsevenementen, al blijf ik ook als wedding planner actief.”

Isabelle Storme (30 jaar), CenEnergy (Belofte Antwerpen)

met een hoge dosis competitiviteit zorgtdit ervoor dat ik blijf voortdoen tot het doel is bereikt.”

Hoe ben jij in het ondernemerschap terechtgekomen?

Wat maakt Grand Events uniek?

Waarom vind jij het ondernemerschap zo’n mooie carrièrekeuze?

“Door op zoek te gaan naar de meerwaarde die “Grand Events is een eigen-wijs eventbureau.

ik kan zijn voor mezelf én de maatschappij.

“Voor mij is ondernemen een vorm van leven.

Eigenwijs staat enerzijds voor het DNA van de

Voor mij betekende dit een atypische onderne-

Het ondernemerschap is voor mij een zelfge-

klant, dat tot uiting komt in alle aspecten van

mer worden. In 2007 deed ik een marktstudie

nomen kans waarbij ik op eigen verantwoorde-

het evenement. Anderzijds slaat het ook op mijn

over de elektrificatie van een wagenpark. Het

lijkheid en op eigen tempo kan deelnemen en

groeipotentieel en de maatschappelijke meer-

bijdragen aan de maatschappij. Het resultaat van

waarde spraken mij enorm aan. Als zelfstandig

de onderneming ligt in het verlengde van mijn

consultant heb ik ervaring opgedaan in deze

inzet en keuzes.”

“Voor mij is het alle dagen weekend!”

innovatieve materie. In 2014 was ik helemaal overtuigd van het potentieel van deze nieuwe

Tot slot, waar sta je over 10 jaar?

sector en richtte ik CenEnergy op.” “Ik droom ervan ooit een transportbedrijf te

Hoe kan je de nieuwe tendensen in de sector volgen?

kunnen oprichten met elektrische helikopters. Die zullen geladen worden aan onze laadpalen!”

persoonlijke aanpak en werkwijze. Ik ben zelf bij elk event betrokken van A tot Z en heb een eigen

“Ik werk heel nauw samen met de concullega’s.

structuur en aanpak ontwikkeld.”

We houden regelmatig bijeenkomsten en stellen daarbij protocollen op die we doorvoeren als

Wat maakt jou het meest en wat het minst gelukkig in je werk?

standaarden. Hierdoor zorgen we ervoor dat we steeds met de laatste nieuwe ontwikkelingen onze producten future-proof houden.”

“Er is geen mooier gevoel dan de waardering van mijn klanten of een complimentje van mijn leveranciers voor de fijne samenwerking. Voor mij is

Wat zijn je sterke eigenschappen als ondernemer?

het alle dagen weekend. Ik doe mijn job gewoon ontzettend graag. Waar ik soms mee worstel is de

“Volharding, op het koppige af. Gecombineerd

onvoorspelbaarheid van de sector en de financiële onzekerheid als ondernemer, maar ik heb geleerd om negatieve gevoelens snel los te laten en vertrouwen te hebben in de toekomst.”

23

“Als ondernemer moet je vrijheid en discipline in balans houden.”


“Meestal zijn de mooiste dingen gebouwd door veel mensen samen.” “ SOPHIE LAUWERS

24


PI G M E NT Een interview, een tekst, een ­getuigenis,… van een vrouw die een inkijk geeft in haar leef- en denkwereld op basis van een vijftal ­begrippen die ze uitkiest en ­becommentarieert.

Bozar is voor veel Markant-afdelingen geen onbekende: ze zijn er trouwe klant! Vandaar dat we blij zijn om in gesprek te gaan met Sophie Lauwers. Sedert 2011 is ze directeur tentoonstellingen van Bozar, waar ze in totaal al zeventien jaar werkt. Een blik achter de schermen van deze markante ‘kunsttempel’!

De woordwolk van

Sophie Lauwers Dromen

passanten, soms zijn het jarenlang reisgenoten. Uiteindelijk neem je echter zelf je leven in handen.

“Van drie woorden zou ik één wolk willen maken:

Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat

dromen, uitdaging en teleurstelling. Dromen ver-

ik kansen heb gekregen en dat ik die ook echt

wezenlijken blijft een grote uitdaging. Je moet je

heb aangegrepen om te komen waar ik nu sta.

doelstellingen zodanig vooropstellen dat je je

Het is niet alleen een kwestie van ‘geluk hebben’.

dromen kàn verwezenlijken. Met andere woorden, dat je dromen vooropstelt die realistisch en haal-

De Picasso-tentoonstelling van 2017 was zo’n

baar zijn. Dit voorkomt al te veel teleurstellingen

droom. Het was een uitdaging waar ik graag op

met dan weer frustratie tot gevolg.

inging. Het is zo makkelijk om op te sommen waarom projecten niet zouden slagen. Daar ben

Ik koppel dit aan mijn eigen verhaal. Tien jaar ge-

ik doof voor. Ik zet door en neem de verant-

leden kreeg ik borstkanker. De kanker is uitgezaaid

woordelijkheid op. Verantwoordelijkheid: zo een

en ik ben permanent in behandeling. Mijn ziekte

beladen woord! Als je daar te zwaar aan tilt, raak

is een ongelofelijke drijfveer om bewust met het

je verlamd. Ik heb dat gevoel voor verantwoorde-

TEKST

leven om te gaan. Er is ook het besef dat ik zelf

lijkheid heel erg aangevoeld toen ik 25 werd. De

Jo Haerens

mijn dromen en mijn leven moet verwezenlijken.

tijd van zeggen ‘ik weet het niet’ leek me voorbij.

Niemand anders zal het in mijn plaats doen. Op

Nu probeer ik dat woord wat minder gewicht te

FOTOGR AFIE

de trein van het leven, tussen op- en afstappen, zijn

geven. Verantwoordelijkheid moet je zoveel als

Ellen Goegebeur

er heel wat medereizigers. Soms zijn het toevallige

het kan delen.”

25


PI G M E NT

Solidariteit

deruit: inspelen op wat vanuit de medewerkers komt. Ik wil stimuleren. Maar dat is uiteraard een

“In mijn team, variërend van 16 tot 22 mede-

dubbeltje op zijn kant. Enerzijds geef je vrijheid,

werkers, vind ik solidariteit van groot belang. Ik

wil je empoweren, maar anderzijds moeten er ook

denk aan het Afrikaans gezegde: ‘wil je snel gaan,

beslissingen genomen worden. Hier te lang mee

ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.’

wachten kan dan ook weer nadelig zijn voor het geheel. Het is een moeilijke evenwichtsoefening.

Meestal zijn de mooiste dingen gebouwd door

“De geschiedenis van de mensheid gaat altijd gepaard met expressie.”

veel mensen samen. De mensen in mijn team

Solidariteit binnen dit geheel zie ik als een ‘delen van

- overwegend vrouwen - zijn stuk voor stuk me-

mijn kennis’. Ik laat anderen mee gebruik maken

dewerkers met een sterke persoonlijkheid en een

van mijn ervaring. Rivaliteit is iets dat mij afstoot.”

groot doorzettingsvermogen. Op deze werkplek hebben we dit zeker nodig. Het eindresultaat

Inspiratie

van de vele mooie expo’s lijkt voor de buitenwereld vaak een vanzelfsprekendheid. Achter

“Voor het opstellen van een ‘jaarplanning ten-

de schermen is het een heel ander paar mouwen.

toonstellingen’ doe ik uiteraard een beroep op

Daarom is het zo belangrijk om met een team te

een flinke dosis inspiratie in de samenwerking

kunnen werken waar empathie en solidariteit

met binnen- en buitenlandse collega’s. Zelf

basishoudingen zijn. Ik wil optreden als coach,

heeft Bozar geen collectie. Wij zijn dus afhan-

mentor, klankbord. Ik wil leiding geven van on-

kelijk van de andere musea of verzamelaars die

26


ons werken in bruikleen willen geven. Sommige voorstellen worden aanvaard, andere weer niet. Ook de directeur-generaal doet voorstellen. Het blijft altijd een puzzel. Eenmaal de krijtlijnen uitgezet, wordt het project aan iemand uit het team toevertrouwd. We komen hier opnieuw op het terrein van de ‘dromen’. De expo die tijdens het voorjaar 2018 loopt naast de grote Léger-tentoonstelling is het verhaal van de Spaanse stillevens in de schilderkunst. Voor mij is dit echt een droom die uitkomt. Twintig jaar geleden zag ik in London een tentoonstelling over dit thema. Die is me altijd bijgebleven. Na de tentoonstelling over Zurbaran enkele jaren geleden, wilden we opnieuw een project met het Prado uitwerken. De directeur tentoonstellingen van het Prado had wel oren naar een project rond Spaanse stillevens. Achteraf zag ik dat hij in London ook één van de curatoren was bij de expo die ik toen had bezocht. De cirkel is rond. Een mooi verhaal!”

Gezin

Kunst kan doen om het ‘goed’ te doen. De kinderen zelf

“Hoe kan het anders? Ik wil afsluiten met ‘kunst’.

zestien. Hier kom ik dan even terug op het woord

maken daar geen punt van. Soms hebben ze me

Een eerste bedenking: kunst staat veel te weinig

‘verantwoordelijkheid’. Hoe graag willen we niet

gemist, maar anderzijds zijn ze ook fier op het

op de politieke agenda. Ik heb onwaarschijnlijk

dat onze kinderen het goed stellen en hoe vaak

werk dat ik doe.”

veel respect voor mensen die een leven als kunste-

“Ik heb een gezin, twee kinderen van twintig en

stellen we onszelf niet in vraag als het leven eens anders loopt. Meteen is er de schuldvraag: pak

naar durven opnemen. Er zijn in de geschiedenis

Eenzaam

zoveel kunststromingen die er gekomen zijn als gevolg van een maatschappelijke situatie.

ik alles wel goed aan? Je voelt je daar onwaarschijnlijk verantwoordelijk voor, met het risico

“Misschien een onverwachte keuze in mijn

Denken we nog maar aan de impact van oorlogen.

eraan kapot te gaan. Die verantwoordelijkheid in

woordenwolk, maar ik vind 'eenzaam' een sterk

Onze maatschappij en kunst gaan continu hand

combinatie met een zware job kan doorwegen.

woord. Ik vind het belangrijk om me af en toe

in hand. De manier waarop kunstenaars naar de

Ik heb geworsteld met de vraag hoever ik in mijn

eens eenzaam te kunnen voelen. Voor mij gaat

wereld kijken, is zo anders dan onze kijkwijze.

job kon gaan.

dat ook gepaard met mijn ziekte, ondanks het

Ze durven vragen stellen, ons als toeschouwer

feit dat ik daar openlijk over communiceer, ben

bevragen. Ze zien dingen die wij niet zien en

Ambitieus zijn, een goede moeder willen zijn,

ik toch soms eenzaam. Deze eenzaamheid is voor

betekenen zo een verrijking voor de mens. Stel

een goede partner: alles voor de volle 100%. De

mij niet altijd makkelijk.Anderzijds is er voor mij

je even voor dat je wakker wordt in een we-

vrouw als zorgende moeder is uiteraard geen

ook een eenzaamheid die eerder spiritueel is. Ze-

reld zonder muziek, literatuur, toneel, poëzie,

probleem. Waar het mij om gaat is je rechten

ker in mijn veeleisende job is het verrijkend om

film, beeldende kunst: het zou toch heel grijs

als vrouw. Ik vond het altijd een moeilijke com-

met jezelf alleen te zijn. Soms ben je natuurlijk

zijn. Mensen zoeken een weg om iets meer

binatie en vond het moeilijk om op te komen

eenzaam in de job zelf. Er zijn een aantal dingen

te kunnen zeggen dan enkel ‘de basis’. Dan

voor een eigen carrière terwijl je kinderen groter

die je niet kan delen. Soms moet je in deze functie

ontstaat kunst!”

worden. Ik stelde en stel me de vraag hoe je het

wel zelf de knoop doorhakken.”

27


K I PPE N V E L

“Alles is ijdel"

TEKsT

fOTOGRAfIE

Anne Van Herreweghen

Kasteel Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek is expert in het afstemmen

de jonge Belgische Cindy Wright die met foto-

soundscape van de Nederlandse componist/luit-

van erfgoed en kunst. Dit jaar werkt het team van

realistische schilderijen van stillevens focust op

speler Jozef van Wissem.

directeur Luc Vanackere voor het eerst met een

verval en vergankelijkheid. Ze is virtuoos in

jaarthema: Omnia Vanitas, alles is ijdel. Er staan

de weergave van bloemen, planten en dieren

vier tentoonstellingen gepland.

en haar werk getuigt ook van een ecologische

Bijgaand beeld komt uit het vierde luik: Dead

bezorgdheid. De tentoonstelling wordt

Poetry (07.09- 04.11.). Het is een schilderij van

gecombineerd met de wereldcreatie van een

28

Meer info: www.kasteelvangaasbeek.be Kasteelstraat 40, 1750 Lennik (Gaasbeek)


“Zien met je oren"

tek s t

Anne Van Herreweghen

Tweeënvijftig was Hannes Wallrafen toen hij in

Hij ontdekt hoe je via geluid beelden kan uitdruk-

2004 blind werd. Een internationaal gerenom-

ken: “De afgelopen dertien jaar heb ik vooral als een

meerd fotograaf verliest daarmee zijn belangrijk-

ontdekkingstocht ervaren.” In zijn boek ' De blinde

Hannes Wallrafen

ste zintuig. Wallrafen herpakt zich en verdiept

fotograaf. leven en werk van Hannes Wallrafen',

wordt deze maand uitgegeven bij Atlas Contact. ISBN 9789045032238

zich in de wereld van de zintuigen: hoe kun je

doet hij verslag van zijn moeizame aanpassing. .

f otogra f ie

zien met je oren of met je handen?

29


FR AG M E NT Laat je verrassen door een flard literatuur, ­ poëzie, ... om even bij stil te staan.

VerMERKvuldig Mond-tot-mondreclame speelt een belangrijke

je hen van de meerwaarde die jij te bieden hebt?

rol in het succes-of het uitblijven ervan- van je

Voordeckers slaagt erin wetenschappelijke in-

onderneming. Katlijn Voordeckers die als zaak-

zichten duidelijk en praktisch te vertalen naar

voerder van haar bedrijf Opmerkelijk, groeiende

de leefwereld van de eigenaar-ondernemer die

onderneemsters adviseert en begeleidt in de stra-

snel resultaat wil zien van zijn inspanningen.

tegische uitbouw van hun merk, wijdt een boek aan hoe je positieve mond-tot-mondreclame

Succes komt niet uit de lucht vallen: aan de slag! En

kunt vergroten.

dat gaat misschien ietsje beter als je ­Voordeckers drie stappen naar méér mond-tot-mondreclame

Hoe overtuig je potentiële klanten om voor jouw

hebt gelezen!

dienst of product te kiezen? Hoe o ­ nderscheid je je van de anderen? Hoe zorg je ervoor dat mensen over je merk gaan praten? Hoe overtuig

ISBN. 9789401450522

NOG MEER MARKANTMAGAZINE, MAAR DAN DIGITAAL? Ontdek www.markantmag.be met nieuwe artikels, wedstrijden en tal van tips & tricks van Markante Zaken!


O N D E R D E LO E P We leggen een vergrootglas op een ­maatschappelijk relevant thema en spreken met mensen die ermee begaan zijn.

tek s t

Anne Van Herreweghen

Geuren Veel stoffen hebben een geur. We kunnen die al dan niet waarnemen. Zo is de reukzin van de mens minder ontwikkeld dan die van bijvoorbeeld een hond of een rat. Ook tussen mensen onderling zijn veel verschillen. Als je je eten niet als lekker ruikend ervaart, bijvoorbeeld als je verkouden bent, heeft dat een invloed op je smaakbeleving. Wie niets kan ruiken heeft anosmie en mist veel belevenissen. We beschikken over een geheugen voor geuren: het olfactorisch geheugen. Hiermee gaat kunstenaar Peter de Cupere aan de slag.

Inhoudstafel p 32 Mozaïek van geuren

p 34 De geur die je blij maakt

p 36 Het geurspoor volgen

We kunnen veel geuren ruiken en herkennen, goede en slechte. Rozengeur, baby’s, parfums, eten, maar ook zweetgeur, rokerslucht, … Hoe je geuren ervaart, is zeer persoonlijk. Wat de ene ervaart als een lekker geurtje, ervaart de ander als stank! De reuk ons minst belangrijke zintuig? Schijn bedriegt! Aan verschillende Markant-leden vroegen we welke geur hen blij maakt. We waren ook nieuwsgierig naar reddende speurneuzen en spraken hierover met Marc Opdebeeck Onder de vlag ‘zinderend’ legt het Markantjaarprogramma de focus op de zintuigen. Ook de redactie laat zich hierdoor inspireren.

Veel leer- en leesgenot! 31


O N D E R D E LO E P

Een redactie moet van nature wat nieuwsgierig zijn en met een Markant-jaarprogramma over zintuigen, mag het ook volop! Voor deze editie focussen we op het zintuig geur. We zijn gaan neuzen om interessante weetjes te vergaren en hangen die graag aan je neus.

Mozaïek van geursensaties tek s t

Rebecca Schoeters en Anne Van Herreweghen

Aanraken toegelaten!

Geur- en smaakcentrum in AZ St.-Jan Brugge-Oostende

Beeldend kunstenaar Peter de Cupere (°1970) is gebiologeerd door geur. Hij noemt zichzelf een

Heel wat mensen verliezen hun geur- en

beeldend kunstenaar die met geur werkt. Het

smaakzin en vaak krijgen deze patiënten dan

definiëren van geuren en het samenstellen er-

de boodschap dat dit probleem niet verholpen

van is een permanente zoektocht. Door in zijn

kan worden. Samen met dr. Anne-Sophie Vinck

installaties geur te integreren, maakt hij van de

onderzoekt dr. Lerut in het geur-en smaakcen-

bezoeker eerder een belever van kunst dan een

trum van het AZ St.-Jan Brugge-Oostende gericht

toeschouwer. Daar is het hem ook om te doen.

hoe het komt dat iemand zijn smaak- of geurzin

Peter de Cupere: “De kunstenaar staat tussen de

verliest en trachten zij de levenskwaliteit van de

rijkdom en de armoede in de maatschappij. Wij

patiënt te verbeteren. “Met recent ontwikkelde

zijn een soort van analyse ertussen. Naast het eco-

technieken kunnen we geur en smaak opmeten

nomische aspect, zien wij als kunstenaar ook het

en vergelijken in functie van de leeftijd,” zegt

maatschappijkritische aspect en willen wij dat

dr. Lerut. “In het AZ St.-Jan Brugge-Oostende ge-

vertalen in ons werk.” (citaat uit een interview

bruiken we viltstiften die van een bepaalde geur

met de kunstenaar voor de kunstblog van Hilde

doordrongen zijn, Sniffin' Sticks.”

van Canneyt, 2009) Een onderzoekscentrum dat een goede neus

Fragum Cardamomi 2012, Sculptuur 900cm x 320cm doorsnede (Ø)uit epoxy, aluminium, scratch& sniff, Geur: aardbei en cardamom in scratch& sniff-vorm, Foto ©smart-pictures.be

Peter de Cupere creëerde in 2012 de Fragum Car-

heeft voor verder wetenschappelijk onderzoek.

damomi, een eerste sculptuur gemaakt uit epoxy,

Als je zelf geur- of smaakproblemen hebt, kan je

aluminium en scratch & sniff-aardbeiengeurstof.

huisarts je indien nodig doorverwijzen.

Bezoekers ontdekken de geuren van de sculptuur door er over te wrijven en aan hun vingers te ruiken.

32

www.azsintjan.be


Zien en ruiken

Nachtjasmijn

Schilderijen ruiken niet en zwijgen. En toch: een

Terwijl ik haar naam typ , ruik ik ze! ’s Nachts geu-

stilleven met een rijk gedekte tafel brengt je het

ren in de natuur andere dingen dan overdag. Er zijn

water in de mond, joelende ijspret in de winter is

planten die ‘s nachts bloeien en veel sterker geuren

bijna hoorbaar, kleurrijk gepenseelde boeketten

opdat insecten, die zich overdag niet laten zien,

roepen een geursensatie op, kledij van figuren

hen zouden vinden. Op pad voor een nachtboeket?

“Op pad voor een nachtboeket?” “

nodigt uit om aangeraakt te worden. Het Museum Mayer van den Bergh zet met de rondleiding in geuren en kleuren je zintuigen op scherp. 'In geuren en kleuren'. De vijf zintuigen in de collectie. www.museummayervandenbergh.be

Ratten als speurkampioenen © ‘Daniël Seghers, Bloemen in een vaas’

Kunnen honden borstkanker detecteren?

Ratten ruiken nog veel beter dan honden. Bart Weetjens, industrieel ontwerper en oprichter van Apopo, is de speurzin van ratten daadwerkelijk gaan inzetten voor het opsporen van landmijnen

Het Marie Curie Cancer Institute te Parijs

in Tanzania. De Afrikaanse hamsterrat is hier-

traint honden om borstkanker te detecteren.

voor uiterst geschikt: ze is geen vreemde voor

Een vrouw hoeft slechts een nachtje te sla-

de plaatselijke bevolking, is intelligent en leeft

pen met speciale geur- en zweetopnemende

acht jaar, wat het de moeite waard maakt om

doekjes, waarna de hond daaraan gaat ruiken.

ze te trainen, én ze is sneller dan een metaalde-

Hierdoor hopen de onderzoekers borstkanker in

tector. Bovendien is ze te licht om landmijnen

een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken.

tot ontploffing te brengen. Deze ratten worden

Deze methode is dan ook makkelijk toe te passen

nu ook getraind om tuberculose op te sporen. In

in landen waar minder technologische middelen

ontwikkelingslanden nog te vaak een dodelijke

voorhanden zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

ziekte omdat ze te laat wordt gediagnosticeerd.

Metronews.nl

www.apopo.org

© Apopo

33


O N D E R D E LO E P

Geuren met een herinnering

Versgebakken brood

Geuren herinneren ons soms heel sterk aan belevenissen uit het verleden. We vroegen aan enkele Markant-leden welke geur hen blij maakt.

“Als ik in mijn jeugd op weg naar school langs de warme bakker passeerde, kon ik echt genieten -en goesting krijgen - van de geur van pasgebakken brood. Die geur doet mij denken aan een nieuwe dag, vol ongekende mogelijkheden. Door de toename van industriële bakkers is die geur schaarser geworden. Ik tracht hem een beetje terug in huis te halen door zelf brood te bakken, maar zo intens krijg ik die geur niet meer terug.”

(Anne Strijckmans)

Die geur vulde het hele huis “Warme appeltaart teleporteert me onmiddellijk terug naar mijn kindertijd. De mix van gebak, kaneel en appel, associeer ik met mijn bomma. Als kind zaten mijn broer en ik dan ongeduldig te wachten op overschotjes deeg om ons eigen mis-baksel te maken. De geur vulde het hele huis en gaf me een gevoel van welbehagen. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds: thuiskomen. Mijn bomma is al langere tijd overleden, maar als ik vers appelgebak ruik, staat zij voor mij weer even in de keuken.”

(Nathalie Rijkers)

34


Herinnert aan pril leven

De zilte geur van de (Noord)zee …

"Nog maar net geboren. En de eerste geur kon

“… herinnert me aan heerlijke kinderjaren:

me bekoren. Iedereen herkent hem wel. We

zwemmen in het koele water, springen tegen

wrijven het dagelijks over baby's vel. Het is echt

de golven in of pletsen in de grote, warmere

geen leugen, hij staat gegrift in mijn geheugen:

plassen die bij laagwater het strand omdopen

Mustela!

tot een speelparadijs. Een explosie aan beelden

(Heidi Uytterhoeven)

blijft opwellen telkens ik aan zee kom: krabbetjes

De geur van weemoed

vangen op de golfbrekers, zandkastelen bouwen,

“Vandaag kocht ik een herinnering. Ik liet

papieren bloemen verkopen in mijn winkel van

ze inpakken in een doosje. Met een strik

zand. Schelpjes rapen om ze te betalen, samen

errond. De meeste herinneringen laten

“Onlangs kocht ik nieuwe handzeep. Ik dacht er

rennen over het weidse strand en ‘s avonds moe

zich niet inpakken. Ze overvallen je vanuit

niet veel bij na: ik had ze nodig en ze zat verpakt

maar voldaan, in slaap vallen met een boek. Puur

ongeziene ogenblikken. Maar deze nam

in een mooi flesje. Meer moet dat voor mij niet

onbezorgd kindergeluk. Die zilte geur associeer

ik tussen de dagelijkse zorgen mee naar

zijn en dus lag het flesje al snel in mijn winkel-

ik met ruimte, rust, weidsheid, pure natuur. Kort-

huis. Nu niet, nu nog niet, hield ik ze tegen.

mand. Wist ik veel dat ik bij elke pompje gekata-

om, mijn relaxspot bij uitstek!”

Tot de avond leefde ze alleen in mijn

pulteerd zou worden naar mijn kindertijd! Het

(Anne-Mie Lembrechts)

gedachten.

Modder!

Ik wachtte tot het moment stiller

Pioen

zeepje bevat het aroma van pioenrozen en ruikt precies zoals een geurtje dat ik als kind cadeau

was en ik zonder omstaanders. Toen

kreeg van mijn oma. Ik voelde mij echt een grote madam met mijn flesje parfum in wat wel ein-

“Mijn jeugdjaren kenmerkten zich door lopen.

nam ik het doosje en de herinne-

deloze zomervakanties leken.”

Veel lopen. In de zomer op de piste en in de winter

ring eruit. Als een witte praline van

(Cin Devos)

was er ‘de cross’. De cross dat was afzien. Ik liep

Leonidas. Hoe mijn moeder er zichzelf

me de - door de koude pijnlijke - longen uit het lijf.

soms mee beloonde, vroeger. Hoe ik ze

Laverend tussen plassen op zoek naar de kortste

openbrak en haar met geduld in klei-

Ik ruik me een roes

bocht. Ellebogenwerk aan de start en modder tot in

ne beetjes het romige binnenste gaf,

“Ik kan me een roes ruiken aan een basilicum-

het gezicht. De geur van modder achtervolgde me

later. Ondanks haar haperend slikken.

plantje of aan jonge worteltjes geplukt in de

tot in de kleedkamer en via de sportzak tot thuis.

Ze geurde en smaakte als weemoed,

zon. In de categorie non-food, geniet ik van de

Wanneer ik hem vandaag ruik, opgesnoven tij-

de herinnering, ze smaakte als troost.

huiselijke geur van gestreken wasgoed. Steeds

dens een boswandeling of langs een voetbalveld,

Eentje is genoeg voor vandaag. Sommige

weer overvalt me een onzeglijk geluk als op een

krijg ik er een warm en opgewekt gevoel bij, want

herinneringen proef je beter behoedzaam.

net iéts te warme zomerdag in de Kempen de

naast afzien associeer ik modder ook met vrijheid,

Net als chocolade.”

dennen hun harsige lijfgeur verspreiden. Is het

zuurstof, speelsheid, jeugdigheid en verbonden-

(Marlies Verdoodt)

daarom ook dat ik zo hou van de winterse echo

heid. Dingen waar ik vandaag als volwassene en

hiervan: de kerstbomengeur?”

kersverse moeder terug naar verlang!”

(Micheline Peacock)

(Barbara Maere)

35

www.marliesverdoodt.be


O N D E R D E LO E P

De Vlaamse Reddingshonden zijn een team van enthousiaste hondenliefhebbers die hun honden elke week trainen in het opsporen van menselijke slachtoffers bij rampen en verdwijningen. Zij hebben deelgenomen aan verschillende interventies en assistentie verleend bij het zoeken naar slachtoffers. Zo meldt hun website. Wij trokken naar de Kempen, voor een zeer boeiend verhaal over honden en hun ‘speurneuzen’.

De Vlaamse Reddingshonden tek s t

Lieve Van Steen-Heps

Het verhaal van de Vlaamse Reddingshonden start in 1999, het jaar waarin Turkije tot twee-

Wie doet een beroep op deze ­­­­reddingshonden?

maal toe geteisterd wordt door aardbevingen. Onze gesprekspartner, Marc Opdebeeck, is vrij-

“Politie, parket, of familieleden van een verdwe-

williger bij de brandweer van Geel én een gebo-

nen persoon; onze opdrachten komen vanuit

ren hondenliefhebber en richt een vereniging op.

verschillende hoeken. Soms nemen we zelf ook

De samenwerking tussen deze hondenliefheb-

contact op met de politie in een bepaalde zaak,

bers en hun Nederlandse collega’s bij de ramp

maar eigenlijk wordt er nog te weinig een be-

in Turkije, bevorderde snel de samenwerking

roep gedaan op ons. Je mag niet vergeten dat

over de grenzen heen. Ondertussen bestaan er

wanneer men ons betrekt bij een verdwijning,

in ons land al heel wat dergelijke verenigingen.

wij al snel met een vijftigtal honden aantreden.

Deze organisatie bestaat voor 100% uit vrijwilli-

Zo’n grote groep honden is snel in staat is om

gers, ze betalen alles met eigen middelen en zijn

een heel groot terrein nauwkeurig te onder-

een feitelijke vereniging. Bij elke actie waar een

zoeken. Onze honden zijn ook uitgerust met

beroep gedaan wordt op hen, kent elk lid zijn

een gps, zodat we perfect weten tot waar het

verantwoordelijkheid.

terrein al doorzocht is.”

36


Hoe snel zijn jullie inzetbaar?

We trainen ze ook op het volgen van een geur-

dan heel veel vragen. Wij kunnen via onze hobby

spoor in een afgesloten ruimte, bijvoorbeeld

hoop geven dat we de vermiste kunnen terugvin-

“Als de afstand niet te groot is, zijn wij op een

een container. Het doel is steeds om verdwe-

den. Dat geeft ons voldoening. Zij mogen ervaren

paar uren operationeel. Voor een grotere afstand

nen personen levend terug te vinden. Spijtig

dat we er niets voor terug verwachten.”

is er een dag nodig. Wij zijn zeer goed georgani-

genoeg is dat niet altijd het geval, dus worden de

seerd en gestructureerd en weten dat snel ter

honden ook getraind op geurcellen van lijken.

plaatse komen van cruciaal belang kan zijn.

Hoe vreemd het ook mag klinken, maar een hond

Meestal doet men een beroep op ons in België:

gedraagt zich anders bij een levende dan bij een

zo’n vijf keer per jaar. Ook in Nederland kent

dode vermiste die hij of zij terugvindt.”

men ons en worden we gevraagd. We hebben tevens connecties in Roemenië. Wij zijn zeer snel inzetbaar en kunnen vrijwel dadelijk vertrekken. Eten en drinken voor mens en dier, een slaap-

Hoe frequent worden de honden getraind? Welke rassen komen met stip in aanmerking?

Wat zijn je besluiten na al die jaren werken? “Je kan honden best inzetten in hun omgeving. Een hond uren laten vliegen met een wintervacht om dan in tropische temperaturen te gaan zoeken: dat is onbegonnen werk! Die wintervacht belemmert elke activiteit, zodat de hond snel uitdroogt en uitgeput geraakt.

zak en slaapmatje, het steekt snel in een rugzak! Onze honden worden getraind om verschillende

“Wij trainen eens per week. Het moet voor de

Bij elke actie moet je goed rekening houden

geuren te detecteren: wij doen aan airscenting.

hond een spel blijven, waarvoor hij ook beloond

met de hond zelf: voldoende rust inlassen en

Dit wil zeggen dat de honden de geuren in de

wordt met voedsel of iets anders. Bij aanvang is

zeker voldoende laten drinken. Elke zoekactie

lucht zoeken, maar alleen reageren als zij een

de training best pittig en ligt de lat hoog, maar

is optimaal gebaat bij een hond en begeleider

levende of dode persoon hebben gevonden. Zij

dat zwakt af naarmate de tijd vordert. We trainen

die goed op elkaar zijn ingespeeld. Die wis-

mogen niet op kledij reageren.”

telkens 20 à 30 minuten per oefening, over een

selwerking moet er zijn, om zo snel mogelijk

hele dag verspreid, zowel op levende geuren als

resultaat te behalen.”

Hoe komt het dat honden zo’n ontwikkeld reukorgaan hebben?

op lijkgeur. De terreinen waarop we trainen worden ons ter beschikking gesteld door bedrijven of privépersonen. Ook militaire domeinen komen

“Heel eenvoudig: de mens beschikt over zo’n

Welke zoekactie is je het meest bijgebleven?

in aanmerking. “Er blijft van elke actie iets bij omdat elke zoe-

vijf miljoen geurcellen, de hond bezit er tussen 150 en 400 miljoen! Zij gebruiken 35% van hun

Welke honden? De rassen met een lange neus,

kactie anders is. Elke geslaagde zoekactie geeft

geurgeheugen, de mens slechts 5%! Zowel bij de

een goede speurneus: jachthonden, border col-

voldoening. Ik herinner me wel een speciale

mens als bij de hond zitten er ook geurrecepto-

lies, Mechelaars enz. Belangrijk is dat het een

actie: de mensen dachten dat de vermiste in het

ren in de mond. Denk maar aan de sommelier,

hond is die graag speelt en goed ‘apporteert’.”

buitenland vertoefde, maar uiteindelijk is hij

die met gesloten ogen een wijn proeft en geuren beschrijft die langs zijn tong passeren.De geur-

Wat drijft je team?

teruggevonden op de plaats die een speurhond duidelijk had aangegeven.”

moleculen worden bij onze honden getraind op afstand. Aanvankelijk moeten ze kortbij zoeken,

“Als iemand - al dan niet zelfgekozen - vermist

www.vlaamsereddingshonden.eu

maar de afstand wordt steeds groter gemaakt .

is, dan is dat voor de familie een drama. Er rijzen

+32 496 45 29 66

“Er blijft van elke actie iets bij omdat elke zoekactie anders is.” “ 37


AC TU E E L

Tijdskrediet: hét moment om als zelfstandige in bijberoep te starten? Een periode van tijdskrediet lijkt het ideale moment om een avontuur te beginnen als zelfstandige in bijberoep. Je last een pauze in je ­carrière in om een eigen zaak uit de grond te stampen. Welke impact heeft dit op je tijdskrediet en je uitkeringen?

Voorwaarden recht op tijdskrediet Sinds 1 april 2017 kan je enkel nog tijdskrediet opnemen op grond van een aantal welomschreven redenen of ‘motieven’:

2. Zorg

Wie tijdens het tijdskrediet een zelfstandige nevenactiviteit verderzet, zal haar tijdskrediet

• Zorg voor een kind dat minder

wel nog verder kunnen opnemen, maar zal geen

dan 8 jaar oud is. • Zorg voor een zwaar ziek gezinsof familielid.

recht hebben op uitkeringen. Ook hierop aanvaardt de RVA één uitzondering. Deze geldt voor al wie de zelfstandige activiteit al twaalf maanden vóór aanvangsdatum van het voltijdskrediet

• Zorg voor een eigen minderjarig zwaar ziek kind.

uitoefende én tegelijkertijd als werknemer aan de slag was. Wie hieraan voldoet, geniet voor een periode van één jaar uitkeringen. Na deze periode kan je je tijdskrediet verder opnemen, maar verlies je het recht op uitkeringen aangezien je

e x p ert j u ri d i s c h a d vi s e u r s o c iaal b u rea u

Zelfstandig bijberoep verderzetten

• Verlenen van palliatieve zorgen

dan 21 jaar oud is.

ADMB

op tijdskrediet, maar krijg je geen uitkering.

1. Opleiding

• Zorg voor gehandicapt kind dat minder

Ellen Derveaux

Uitzondering hierop is het tijdskrediet met motief ‘ziek kind’: in dat geval behoud je wel je recht

3. Ziek kind

TEKST

je je recht op tijdskrediet én op uitkeringen.

Daarnaast moet je minstens 24 maanden anciënniteit hebben bij je werkgever, moet je een tewerkstellingsvoorwaarde vervullen én is er in

dan zelfstandige in hoofdberoep wordt.

Toch niet het ideale moment?

sommige gevallen een cao nodig om tijdskrediet te kunnen opnemen. Tijdskrediet opnemen

Een zelfstandige nevenactiviteit starten of uit-

kan je voltijds doen, deeltijds tot de helft of met

breiden tijdens een periode van tijdskrediet blijkt

één vijfde.

toch niet zo ideaal. Je verliest immers je recht op

Zelfstandig bijberoep aanvangen of uitbreiden

uitkeringen en kan zelfs je recht op tijdskrediet verliezen. Enkel als je voor een voltijds tijdskrediet kiest én voor de start van je tijdskrediet minstens twaalf maanden als zelfstandige in bij-

Indien je tijdens je tijdskrediet een nevenacti-

beroep aan de slag was, behoudt je je uitkeringen

viteit als zelfstandige opstart of uitbreidt, verlies

voor een periode van één jaar.

38


FR A PPA NT

Moderne animatiefilms bevatten vaak gelijkaardige ­ingrediënten: bekende sterren brengen de meest uiteen­ lopende typetjes tot leven via straffe computeranimatie én er zit bijna altijd een humoristische ondertoon in het verhaal. Een ­animatiefilm kan echter veel meer zijn dan makkelijk verteerbaar entertainment. Kijk naar Loving Vincent, over het tragische leven van Vincent van Gogh, nu beschikbaar op DVD en VOD.

Loving Vincent

tek s t

Pierre Raemdonck

In de loop van vele decennia zijn de tekeningen

De twijfel over het levenseinde van Van Gogh

en schilderijen van deze schilder uit de 2de helft

vormde het uitgangspunt van 'Loving Vincent'.

van de 19e E in ons collectief cultuurgeheugen

Was de artiest bezweken onder het jaren-

geslopen. Het beroemdste voorbeeld hiervan is

lang ontbreken van elke erkenning voor zijn

misschien wel de Zonnebloemen. De erkenning

werk? Of vormde zijn immer labiele geestelijke­

voor zijn geweldige tekentechnieken in combi-

gezondheid de reden om afscheid te nemen van

natie met een gigantische artistieke productie

zijn leven? Of hadden de vele familiale proble-

van 850 schilderijen en minstens evenveel teke-

men ertoe bijgedragen dat het leven voor hem

ningen, kreeg hij niet tijdens zijn leven. Over het

geen meerwaarde meer had? Het hoofdpersona-

leven van deze legendarische schilder versche-

ge is Armand Roulin, de zoon van de postbode,

nen talloze naslagwerken. Dit wekte de interes-

die tracht de doodsoorzaak te ontdekken.

se van Hollywood om zijn leven te verfilmen.­­ Eén van de bekendste en betere voorbeelden is

Verschillende personages die ook effectief door

de versie uit 1956, Lust for Life, met Kirk Douglas

Van Gogh vereeuwigd zijn, passeren de revue.

in de hoofdrol in een regie van Vincente Minnelli.

Ze brengen de kijker op een zachte en vaak

REGIE

Toch voegt de animatiefilm 'Loving Vincent' in

­poëtische manier in aanraking met een turbu-

Dorota Kobiela & Hugh Welchman

een gezamenlijke regie van Hugh Welchman en

lent leven waar alles moest wijken voor de schil-

Dorota Kobiela iets toe aan deze mythische figuur.

derkunst. Zonder saai te zijn of enige vorm van

CAST

storende traagheid te vertonen, slaagt het regis-

Douglas Booth

Intrigerend is het minste wat je van dit gedurf-

serende duo van de film erin zowel ­inhoudelijk

Jerome Flynn

de artistieke project kan zeggen. Zo bestond het

als visueel een feest te maken voor de filmlief-

Eleanor Tomlinson

team uit 125 kunstenaars die alle frames uit de

hebber. De vele mysteries over het leven van de

Saoirse Ronan

film met de hand schilderden op eenzelfde wijze

schilder blijven onopgehelderd, maar de kijker

Robert Gulaczyk

als de kunstenaar. Naast dit huzarenstukje in het

krijgt een inkijk in zijn denkwereld. Voeg daar-

genre van de animatiefilm, kreeg deze film ook

bij de heerlijke muziek van Clint Mansell en je

een goed verhaal mee waarbij als vertelstructuur

krijgt één van de meest mysterieuze en tegelijk

de detectivefilm werd gebruikt.

toegankelijke animatiefilms van de laatste jaren.

39

Meer info: www.lovingvincent.com Nu op VOD en op DVD


Voor meer informatie en boeken: tel. 056/505 986 of info@ctt.be of www.ctt.be Frankrijkstraat 161 • B-7711 Dottenijs • T +32 (0)56 505 986

Groepsreis naar New York The city that never sleeps

Van 3 tot 7 september 2018

vana

€ 13

f

74

Inbegrepen:  3 overnachtingen met continentaal ontbijt  Excursies op dag 2 & 3: Boottocht naar Ellis Island, Top of the Rock, 9-11 Memorial, Empire State Building,...  Nederlandstalige begeleiding gedurende de hele reis  Lijnvlucht Brussel - New York - Brussel  Huidige luchthaventaksen en BTW

Provencecruise

Cruise doorheen de Provence, de Camargue, de valleien van de Rhône & de Saône!

Van 30 juni tot 7 juli 2018 Inbegrepen:  Kajuit op standaarddek op basis van vol pension  Bezoeken aan Macon, Lyon, Cité de Papes, Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Avignon, Dijon,...  Dansavond, folklore-avond en gala-avond f  Nederlandstalige gids gedurende de reis vana  Transport per luxe touringcar  Huidige taksen en BTW

5 9 4 1 € Mekong Cruise

Een onvergetelijk en spectaculair avontuur doorheen de cultuur en natuur van Vietnam en Cambodja

Van 27 maart tot 7 april 2019

vanaf

€ 3195

Inbegrepen:  Kajuit op standaarddek op basis van vol pension  Talloze uitstappen zoals Hô-Chi-Minh-Ville, de site van Angkor, kanaal Chao Gao, Ba Chua Xu Tempel, enz.  Nederlandstalige gids gedurende reis  Audioguidesysteem  Alle bezoeken inbegrepen  Transport per luxe luxe touringcar  Lijnvlucht Parijs - Hö-Chi-Minh-Ville / Siem Reap - Parijs  Huidige taksen en BTW


TI E N Hapklare inspiratie met soms wel en soms geen verband tussen de ‘tien’.

Droomkeukens. tek s t

Anne Van Herreweghen

Batibouw heeft net de deuren gesloten en de meeste beursgangers zijn de standen van de keukenfabrikanten vast niet uit de weg gegaan! Om te ontdekken, te vergelijken, te dromen ook van wat zou kunnen zijn.

Hier wordt geleefd. Vroeger kwamen gasten de keuken niet in, nu is

leveren, afgestemd op de behoeften en de be-

ze een blikvanger in de woning en genodigden

schikbare ruimte van de bewoners. Ze moet

mogen er al eens mee in de potten roeren. De

mooi ogen, praktisch zijn in gebruik en in

keuken is in vele families de draaischijf van het

onderhoud, de kwaliteit moet tiptop zijn en

gezinsleven. Er wordt gekookt en gegeten, huis-

de service navenant.

werk gemaakt, de krant gelezen, social media geraadpleegd, overlegd enz.

Vlaamse keukenfabrikanten hebben een goede reputatie. Ze zijn zeker concurrentieel in wat ze

Deze evolutie zorgt ervoor dat van de keuken

hun potentiële klanten willen bieden: maat-

veel meer verwacht wordt dan enkel functiona-

werk gebaseerd op vakmanschap met oog voor

liteit. Het oog wil ook wel wat en materialen,

een perfecte afwerking, eigen productieatelier

vormgeving en esthetiek zijn het eisenpalet

en persoonlijke aanpak. Elke klant wil wel iéts

van de klant binnengeslopen. Keukenfabri-

uniek in zijn nieuwe keuken. Keukenontwer-

kanten moeten dus de lat hoog leggen: een

pers moeten dus goed kunnen luisteren naar de

gepersonaliseerde keuken op maat kunnen

wensen van de klant.

deze mix van wit met hout resulteert in een warme keuken die beantwoordt aan hedendaagse normen. www.franktack.be

41


TI E N

open of gesloten keuken? Met deze schuifdeuren heb je de keuze. www.emmanuelfraeye.be

Topmaterialen troef

Zwart als gedurfde keuze

Aan een topkeuken hangt een prijskaartje vast

Zwart heeft dat tikje extra originaliteit dat je

en dus moet de keuken ook lang meegaan, wat

doet zwichten. Je moet het zien eer je je ge-

het gebruik van topmaterialen vereist. Keuken-

wonnen kan geven. Alleszins een blikvanger.

meubilair wordt intensief gebruikt en hoort

Je kan door uitgekiende verlichting warme

dus tegen een stootje te kunnen. Degelijkheid is

accenten aanbrengen of door een andere

troef. Daartoe moeten de ontwerpers ook met

kleur en ander materiaal te kiezen voor de

de koper vooruitdenken en een langetermijn-

werkbladen.

visie uittekenen in samenspraak met de klant. Voor Emmanuel Fraeye is dit geen loos begrip

Contrast

maar een onderdeel van de bespreking van het concept. Tijdloze keukens creĂŤren die ook op

Materialen zijn er te kust en te keur: laminaat,

termijn een meerwaarde zijn voor de gebruikers.

vol hout, fineer in vele housoorten, glas, ‌ Combinaties van materialen behoren tot de moge-

Dovy gaat voor extra stevig: als enige integreer-

lijkheden en zorgen voor contrast in het concept:

den ze een exclusieve machine in hun machine-

zwart-wit, of houten kasten met een werkblad

park die kastdeuren in 24mm dikte kan maken.

in natuursteen of graniet. Contrast in kleuren en

Landelijk maar niet eentonig

materialen resulteert vaak in een stijlvolle match en zo kan het keukenconcept ook gepersonaliseerd worden.

Landelijke keuken met kastdeuren in scarved oak- techniek.www.dovy.be

De landelijke keuken blijft een topper. Ze straalt gezelligheid uit. Frank Tack maakt de landelij-

Wordt het toch een uni-keuken, dan kan die op-

ke stijl tijdloos zonder de essentie te verliezen.

gefleurd worden met een opvallend accessoire:

Een elegant samenspel bijvoorbeeld van effen

een design keukenrobot in een vrolijk kleurtje,

witte kastdeuren met de grillige nerven van een

het uitstallen van een mooie terrine of een retro

marmeren werkblad. Landelijk maar niet voor-

koffieservies op een legplank, een mooi gevulde

spelbaar.

fruitmand. Ook groen doet het goed: een hoekje voorzien met verse kruiden brengt de natuur

Dovy brengt kastdeuren in scarved oak uit. Daarbij worden horizontale markeringen aangebracht over de verticale houtstructuur. Deze

in huis.

Functionaliteit

wordt toegepast op fineer eik en op alle kleuren van muur tot muur, van plafond tot plafond: extra kastruimte. www.keukenarchitecten.be

van het gamma of het nu gebeitste of gelakte

De schikking van de (kolom)kasten en laden, de

kleuren zijn. De liefhebbers hebben het over een

inplanting van een eventueel keukenblok enz.

chique uitstraling.

spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Ergonomie is het sleutelwoord. Daar worden regels voor gehanteerd. Op esthetisch vlak heeft elk merk ook zo zijn oplossingen voor het wegwerken van storende keukenapparaten. Die moeten gemakkelijk inzetbaar zijn, maar mogen de rust van de uitstraling van de keuken niet verstoren. Denk aan schuifwanden die slordige details aan het oog onttrekken. Of zelfs de hele keuken! Ook een oprolbare kastdeur boven werkblad - en

geslaagde zwart-wit combinatie. www.tack.be

Een gezellige witte keuken met trendy zwarte accenten. www.decota.be

42

stopcontacten - brengt soelaas.


BATIBOUW

GRATIS* TOESTELLEN t.w.v.

CONDITIES

€ 3000

+

+

EXTRA +BATIBOUWKORTING

*

DE DOVY-BELOFTES U ontvangt een GRATIS ontwerp U kiest voor oerdegelijke kwaliteit U bestelt ZONDER voorschot Uw prijs bij bestelling blijft 2 jaar vast U koopt rechtstreeks bij een Belgische fabrikant Uw keuken is uniek en op maat gemaakt U krijgt 10 jaar echte garantie U geniet van een levenslange service

WIN

Wij maken úw keuken!

*

UW KEUKEN ALTIJD OPEN OP ZONDAG - WWW.DOVY.BE MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U - GESLOTEN OP WOENSDAG

AALST l AWANS (LUIK) l BRUGGE l DOORNIK l GERAARDSBERGEN l GRIMBERGEN l HAM l HASSELT l HERENT l IEPER l MAASMECHELEN l MARCHE-EN FAMENNE l MALDEGEM l MECHELEN l NANINNE (NAMEN) l OOSTAKKER l ROESELARE l SCHOTEN l SINT-GENESIUS-RODE l SINT-NIKLAAS l TIENEN l TURNHOUT l WAREGEM l WAVER * Actie geldig van 01/03/2018 tot en met 31/03/2018 bij aankoop van een keuken met minimum 4 inbouwtoestellen. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen.


FR A PPA NT Opmerkelijke trends op velerlei terreinen: mode, wonen, cultuur, toerisme,…

Nauwelijks anderhalf uur sporen vanuit Antwerpen brengt je in Gouda, het centrum van een regio met fraaie oud–Hollandse stadjes, eeuwenoude kaasboerderijen en heerlijke fietsroutes. Wij verkenden de Gouden Eeuw Driehoek (42 km) tussen Gouda, Oudewater en Schoonhoven, ook wel eens het hart van het Groene Hart van Nederland genoemd.

Fietsen in het hart van het

Groene Hart

Dat Gouda (71.000 inwoners) veel meer te bieden heeft dan kaas, leert ons een wandeling door de sfeervolle stad met mooie historische gebouwen, gezellig straatjes en stemmige binnenpleintjes. Het Gothische stadhuis in Vlaamse stijl uit 1448 doet aan onze belforten denken. De St.–Janskerk is met zijn lengte van 123 meter de hoogste van Nederland, precies even lang als de kathedraal van

TEKsT EN fOTOGRAfIE

Lut Geypens

Kaas- en kunststad

Antwerpen hoog is. De ramen bevatten maar liefst 2000 m² gebrandschilderd glas, de oudste daterend uit de late zestiende eeuw, toen de inmiddels

Centraal gelegen op de handelsroute van Antwer-

protestantse kerk nog katholiek was. In De Waag

pen naar Amsterdam, werd Gouda al op het einde

(1668) vind je behalve een oude weegschaal ook

van de 14e E het centrum van de kaashandel.

de traditionele attributen om kaas te maken.

Het label ‘Goudse kaas’ staat voor een soort kaas en kan over heel de wereld gebruikt worden.

Je geraakt Gouda niet uit zonder stroopwafel,

Vandaar zoiets als Belgische Gouda. Slechts een

oorspronkelijk een koekje voor de armen, maar

kleine fractie van de kaas wordt gemaakt volgens

inmiddels bijna even beroemd als de kaas. En

oud recept in de boerderijen rondom Gouda en

voor je gaat denken dat Gouda één en al folklore

mag het certificaat ‘Goudse boerenkaas’ gebruiken.

is: het heeft ook heel eigentijdse eet- en drinkgele-

Voor een flinke portie folklore en spektakel kan

genheden en een trendy winkelbuurt. Precies die

je van april tot september elke donderdagvoor-

combinatie van traditie en vernieuwing maakt

middag terecht op de traditionele kaasmarkt in

de stad, en bij uitbreiding de hele de regio, zo

het centrum van de stad.

aantrekkelijk.

TEKsT EN fOTOGRAfIE

Lut Geypens

44

het haventje in Gouda


René en Willemijn We fietsen langs twee kaasboerderijen, waar we een geanimeerde rondleiding krijgen van respectievelijk een boer en een boerin, die het traditionele kaasambacht overeind proberen te houden mede door in te zetten op andere bronnen van inkomsten. Hun core business blijft het produceren van Goudse boerenkaas volgens aloud recept. Dit wil zeggen met rauwe melk, een procedé dat nog slechts door een honderdtal boeren wordt toegepast. René runt samen met zijn broer als vijfde ge-

échte Goudse op de kaasboerderij

neratie kaasboerderij De Ruyge Weyde in Oudewater. Met vijftig koeien zijn ze een klein bedrijf,

spierwit afsteekt tegen de groene kroossoep waarin

even bij in fietscafé Fausto, het resultaat van twee

maar wel met een moderne bedrijfsvoering. Ze

ze drijft. Alles is stijlvol, netjes en fris, zelfs de

passies van de uitbater: fietsen en koffie. Weer

verzorgen geleide bezo eken, verhuren apparte-

boerderijen.

valt ons de geslaagde symbiose van oud en nieuw

menten boven de koeienstal en verkopen kaas in

op en de bevlogenheid waarmee dit aan de man

hun hoevewinkeltje, ook de nieuwe soorten met

Huizen liggen verzonken achter de dijken in de

wordt gebracht. Aandacht voor het historisch

kruiden en noten, die René’s drieënnegentigjarige

polder. Holland vecht tegen het water. Een einde-

erfgoed rijmt hier geenszins op oubolligheid. En

opa overigens maar niets vindt.

loos en moeizaam gevecht, zoals pijnlijk duidelijk

dat geldt ook op culinair vlak. Onze clichés over

wordt in bezoekerscentrum Gemaal de Hooge

smakeloze Hollandse kost, karnemelk en kroket,

Willemijn is onze gastvrouw op de vier eeuwen

Boezem in Haastrecht. Toch even schrikken als

moeten we dringend opbergen. Van trendy bar

oude De Twee Hoeven. Haar verhaal leest als een

je hoort dat het land al zeven meter onder de

tot gastronomisch restaurant, overal kregen we

roman. Als jong meisje droomde ze ervan om een

zeespiegel ligt en elk jaar nog één tot anderhalve

kwaliteit geserveerd. En zo sneuvelt de laatste

grote boerderij te hebben, zo goed als onbetaal-

centimeter zakt. In Farmcamps Stolkse Weide

drempel voor een bezoek van de Bourgondische

baar als je niet familiegewijs in de boerenstiel bent

waren we dan weer getuige van de charme van

Vlaming aan zijn noorderburen.

ingeworteld. Ze studeerde dan maar kinderpsy-

al dat water: logeren in luxetenten bij een sloot

chiatrie, trok vervolgens naar Australië om op het

op een boerderij, het lijkt ons de ideale vakan-

platteland te werken, maar miste sociaal contact

tieformule voor gezinnen met kleine kinderen.

in de afgelegen boerderijen. Terug in Nederland werd ze verliefd op een jonge Hollandse boer en

Oudewater en Schoonhoven

zo kwam haar droom alsnog uit. Samen met haar man en schoonouders runt ze de kaasboerderij:

Oudewater lijkt wel Brugge in het klein. Ooit was

180 koeien, samen goed voor 31.000 liter melk die

het een belangrijke stad, maar in 1775 werd ze

per week ‘verkaast’ worden. Daarnaast verzorgt

volledig verwoest door de Spanjaarden. Slechts

ze een winkeltje, geleide bezoeken, kaasfondues

315 van de 3000 inwoners overleefden de slach-

en … twee kleine kinderen. Chapeau!

ting, maar dank zij de touwproductie kon het

Verzonken land

stadje weer overeind krabbelen. Loop zeker even binnen in de Heksenwaag, het museum waar de geschiedenis van de heksen in de zestiende en ze-

Bonte koeien in eindeloze groene weiden, ontel-

ventiende eeuw herleeft, en waar een weegschaal uit

bare sloten en karakteristieke oude hoeves: dat

1482 aangeeft of je niet ‘te licht bevonden’ wordt.

zijn de vaste ingrediënten van fietsen rondom Gouda. Hier een daar een oude molen, een op-

Ook Schoonhoven is een idyllisch stadje aan het

geschrikte zeldzame vogel, een fiere zwaan die

water waar het aangenaam kuieren is. We kletsen

45

Praktisch Wij reisden met b-europe www.b-europe.com Wij logeerden in Best Western Hotel City Plus in Gouda en de Arendshoeve in Bergambacht Korting voor de tentoonstelling Pieter Pourbus: zie p. 64-65 (Cultuurinfo & ledenvoordelen) Meer info: www.welkomingouda.nl www.oudewater.net www.schoonhoven.info www.uitindewaard.nl


FR A PPA NT Opmerkelijke trends op velerlei terreinen: mode, wonen, cultuur, toerisme,…

Alleen en niet echt een foodie? Met handige 2in1-recepten geeft Sanne Mouha aan hoe je met quasi dezelfde ingrediënten meteen een tweede gerecht kan maken. Heel handig voor wie niet elke dag in de keuken wil staan!

Originele éénpersoonsgerechten Sperzieboontje 4-in-1 • • • • • • • • • • • •

1 el azijn of balsamico 1 blokje kippenbouillon 150 gr sperzieboontjes 1 rode ui 1 teentje knoflook ½ rode paprika 1 el olie Peper en zout Mespunt spicy spices Enkele blaadjes basilicum (extra) 6 kerstomaatjes (extra) 1 tl Parmezaanse of geraspte kaas (extra)

ze beetgaar zijn. Snijd de ui en de knoflook fijn. Snijd de paprika in kleine reepjes. Verhit olie in een pan en fruit de gesnipperde ui en knoflook. Voeg de paprikareepjes toe, roer even om en voeg dan de boontjes toe. Kruid naar smaak met peper, zout de rest van het kippenbouillonblokje en spicy spices. Extra: Voor een heerlijke comfort food-variant verwarm je de oven voor op 180°C. Meng de basilicum onder de groenten en schik ze in een kleine ovenschaal. Snijd de kerstomaten doormidden en leg ze er bovenop, met de snijkant naar boven. Bestrooi met de kaas en zet ongeveer vijftien minuten in de voorverwarmde oven. Als je de ingrediënten van de basisbereiding aanvult met kerstomaatjes, verse basilicumblaadjes en

c O Ö R d I N AT I E

Bereiding - basis

wat balsamico, tover je een lekkere koude salade op je bord. En de variatie ‘ovenschotel met

Anne Van Herreweghen

Breng water aan de kook samen met de azijn

couscous’? Die kun je ontdekken op p. 62 in haar

fOTOGRAfIE

en driekwart van het bouillonblokje. Kook de

boek. Neem deel aan de lezerswedstrijd en maak

Bramski

boontjes ongeveer drie minuten en giet ze af als

kans om het te winnen.

46


Tomaat alla mamma Tiramisu zonder schuldgevoel • 2 tomaten • • • • •

1 tl tijm 1 tl oregano 1⁄3 tl knoflookpoeder 50 gr feta of geitenkaas Peper en zout

• 1 boudoirkoekje • 1 el amaretto, melk of sinaasappelsap • 125 gr Griekse yoghurt • ½ tl bruine suiker Zomer • 3 aardbeien • 4 kersen • 8 blauwe bessen Winter • ½ mandarijn • 1⁄3 sinaasappel

Bereiding Breek het boudoirkoekje in twee stukken en leg ze naast elkaar in een glazen schaaltje. Snijd het fruit in kleine stukjes en schik het over het koekje. Giet er een eetlepel amaretto, melk of sap over. Schep nu de yoghurt op het fruit en strooi de suiker erover.

Bereiding Extra: Klop een restje sojaroom of kokosmelk Verwarm de oven voor op 200°C. Was de toma-

op in één minuut. Giet dat over het fruit en de

ten en snijd ze doormidden. Schik de tomaten

boudoir en laat minstens vijf minuten opstijven.

op een met bakpapier beklede bakplaat, met de

Of vervang het boudoirkoekje door speculaas.

gesneden kant naar boven. Meng tijm, oregano

Sanna Mouha ervaart in haar zelfstandige kinesistenpraktijk genoeg hoe moeilijk singles het soms hebben om elke dag een gezonde - en liefst snelle - maaltijd te bereiden. Haar boek ‘Gezond koken voor één’ geeft inspiratie voor originele eenpersoonsgerechten. Ze geeft tips voor een energieke levensstijl en hoe je tot een gezond eetpatroon komt en heeft aandacht voor wat er altijd voorhanden moet zijn in je kast, je koelkast en je diepvries. En dan de recepten: onderverdeeld in ontbijt, groenten, vlees en vis, koolhydraten, eenpansgerechten, koude sausjes, tussendoortjes en drankjes. Een bron van inspiratie! Gezond koken voor één van Sanna Mouha, www.lannoo.com

en knoflookpoeder. Bestrooi de tomaten eerst met een deel van de kruiden. Verkruimel de feta erboven. De rest van de feta kun je gewoon op de bakplaat leggen. Bestrooi het geheel met de

ISBN 978 94014 4653 2

overgebleven kruiden, peper en zout. Zet twaalf minuten in de oven. Je keuken zal nu helemaal naar een mediterrane vakantie ruiken.

WIN!

Extra: Leg er nog een handvol kerstomaten bij

Markant mag 3 exemplaren van dit boek weggeven. Mail voor 30 Maart naar redactie@markantvzw.be met als onderwerp ‘gezond koken voor één’ en in de mail je naam, adres en lidnummer Markant. De drie winnaressen krijgen het boek thuisbezorgd. Succes!

voor dit gerecht de oven in gaat: een overheerlijke smaakafwisseling! Lekker met couscous, toast, croque, krielaardappelen. Of volg het recept, snijd de tomaten na het bakken en meng met 50 gr gekookte pasta. Bij een grote portie pasta heb je meer tomaten nodig.

47


FR A PPA NT Opmerkelijke trends op velerlei terreinen: mode, wonen, cultuur, toerisme,…

Trends zomer 2018:

power fashion in gradaties tek s t

Lut Clincke

Samen met de trend naar comfortabele én genderneutrale mode, zien we dat het broekpak voor vrouwen de laatste seizoenen steeds populairder wordt. De stijlen zijn heel gevarieerd, van luxe joggings en zijden broekpakken in pyjamastijl tot perfect geknipte maatpakken die pure power uitstralen.

Mannenpakken, vrouwelijk vertaald

Dit nobel materiaal met zijn rijke textuur is jaren op de achtergrond gebleven, maar viert deze zomer zijn comeback. Veel heeft te maken met

Het mannenpak krijgt deze zomer een vrouwelij-

het groeiend ecologisch bewustzijn: de vlasteelt

ke ‘vertaalslag’: de oversized pakken die we vorig

is veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld de

seizoen op de catwalk te zien kregen, evolueren

katoenteelt. Ook de huidige modetrends spelen

nu naar mooi getailleerde blazers in combinatie

helemaal in de kaart van linnen. Comfortabele,

met een wijde pantalon. Zakelijke broekpak-

wijde pantalons met hemdjassen of met eenvou-

ken worden gecombineerd met een vrouwelijke

dige witte hemden zijn ‘in’. Het feit dat linnen

chemisier, al dan niet met strik of een bloes met

mooier wordt met de wasbeurten en lichtjes

subtiele doorkijkjes. Een trenchcoat maakt de

kreukt, geeft het een nonchalant-chique uitstra-

businesslook helemaal af.

ling die helemaal in het modeplaatje past. Deze zomer zien we linnen in natuurtinten, maar ook

Pakken in pastelkleuren of bedrukt met kleurige

in een brede waaier van kleuren.

motieven, eventueel zelfs met een gelijkgestemde tas, ogen heel vrouwelijk. Dit geldt ook voor de

Linnen is goed vertegenwoordigd in de Italiaanse

vloeiend vallende broekpakken in bedrukte zijde

collecties, zoals MaxMara. Italianen hebben het

die heel cosy ogen, maar die in combinatie met sti-

trouwens nooit een probleem gevonden dat lin-

letto’s een feestelijke touch krijgen. Voor wie het

nen kreukt; het maakt deel uit van de natuurlijke

graag sportief wil, zijn er luxejoggings met elas-

charme van dit materiaal.

tische taille en bomberjasjes met gebreide kraag en manchetten in veelkleurige sportstrepen.

Broekpakken op maat

Iets stoerder zijn de lederen perfecto’s die deze zomer in alle mogelijke kleuren verkrijgbaar zijn.

Revival van linnen

Mannen hebben de keuze tussen maatpak en confectiepak. Nu broekpakken helemaal ingeburgerd zijn bij zakenvrouwen, zien we dat ook vrouwen de mogelijkheid krijgen om een

Tegenover hightech materialen staat de revival

broekpak of mantelpakje op maat te laten ma-

van natuurlijke materialen, met linnen op kop.

ken. Zo kan je in de Xandres-pilotstores terecht

48


voor een maatpak van Costumelle. Dit label werd in 2014 opgericht en maakt deel uit van Andres, het Belgische bedrijf achter de collecties Xandres en Hampton Bays. Een andere tak van de groep, Andres Corporate Fashion, produceert bedrijfsuniformen op maat voor luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines, Thomas Cook Airlines, Flying Group en tal van andere bedrijven. Via Costumelle kan ook de particulier er nu terecht voor maatwerk. Ondertussen is het aanbod van Costumelle uitgebreid met blouses, rokken en jurken op maat. Zo kan eenzelfde blazer gecombineerd worden met drie onderstukken, wat

Wijd, oudroze broekpak met bloemen chemisier www.hugoboss.com

Sportieve slimfit pantalon met vlotte blazer www.lacoste.com

Wijde, kleurrijke pantalon en effen witte blazer www.maliparmi.com

Lila broekpak met wit hemd www.maxmara.com

Gestreept broekpak in katoen en viscose www. nathalievleeschouwer.be

Trenchcoats in combinatie met een bandplooipantalon www.filippa-k.com

Eenvoudige, comfortabele outfits in luxe materialen www.slowear.com

Bloes en pantalon met bloemenprints www.juttu.be

Bloes en pantalos op maat www.xandres.com/costumelle

telkens een andere look geeft. Elk seizoen wordt het kleurenpalet vernieuwd, zodat maatpakken kunnen gecombineerd worden met stukken uit de Xandres-collectie. Ook de snit wordt aangepast aan de huidige trends. Naast de tijdloze snit vind je ook wijde pantalons en kortere blazers, dĂŠ trend van het ogenblik. Voor feestelijke momenten zijn er ook smokings. In de Costumelle-corners van de Xandres-pilotstores wordt de maat genomen en worden de stoffen en modellen gekozen. Vier weken later kan je je maatpak of mantelpakje afhalen. De meerprijs voor maatwerk bedraagt slechts 15%, stijladvies inbegrepen. Ook A/MG Suits biedt maatpakken voor vrouwen aan. AMG staat voor Allison Mc Greal en Marc Gysemans, de Belgische fabrikant die voor bekende ontwerpers produceert en onder meer jaren voor Raf Simons gewerkt heeft. Aangezien Marc Gysemans zijn eigen ateliers heeft, was het voor hem een kleine stap om maatwerk rechtstreeks aan de consument aan te bieden, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dit vertaalt zich in een persoonlijke service en heel toegankelijke prijzen. Voor een pasbeurt en de keuze van stoffen - vooral Italiaanse - en modellen kan je terecht in de showroom in Brussel of in het bedrijf in Rotselaar. Ideaal voor vrouwen die van duurzame klassiekers houden.

49


M A S TE RCL A SS laat je inspireren door vaardige professionals of gedreven en kundige hobbyisten. Zij delen graag hun kennis!

Zonnewind, door en voor burgers tek s t

Annick De Smet

fotografie

Zonnewind CVBA

In maart 2017 zag de Zandhovense energiecoöperatie Zonnewind officieel het levenslicht. Al vele jaren echter ­kiemde het idee om op lokaal vlak ‘iets te doen’ rond hernieuwbare energie. Danny Gladines, vrijwilliger en ­voorzitter van Zonnewind, wijdt ons met passie in deze boeiende materie in.

50


“Het bewustzijn dat we als burger een trekken-

Uiteindelijk kwamen we tot de kern van negen-

de rol kunnen vervullen in de energietransitie,

tien oprichtende vennoten. Zonnewind was ge-

groeit inderdaad al een hele tijd. BeauVent, een

boren: de zon en de wind is immers van iedereen.

pionier uit West-Vlaanderen, haalde in 2005

Dit natuurlijk potentieel optimaal aanwenden

voldoende middelen op om als burgercoöpe-

is onze missie.”

ratie windmolens te plaatsen. Geboeid door dit initiatief, deed ik wat opzoekwerk en samen met Geert en Jef, een buur en een oude schoolvriend, kreeg het idee stilaan vorm. We doken in artikels en nieuwsbrieven en overlegden bij

De term energiecoöperatie is meermaals gevallen, wat moeten we ons hier precies bij voorstellen?

menig pot en pint. “Het zijn de burgers zelf die het heft in handen Pas in 2015, toen we met een aantal mensen

nemen om te investeren in energiebesparing

HIER opgewekt hadden bezocht, dé beurs in

en opwekking van duurzame energie. Zonne-

Nederland voor alle hernieuwbare energie-­

wind is een CVBA, een Coöperatieve Vennoot-

initiatieven, is alles in een stroomversnelling

schap met Beperkte Aansprakelijkheid. We zijn

geraakt. We hadden letterlijk en figuurlijk een

meer dan een vriendenclubje en vormen een

energieboost gekregen om ook in Zandhoven

juridische constructie met als core business het

een coöperatie op te starten. We hebben toen

opzetten van lokale inititieven om CO2-uitstoot

contact opgenomen met REScoop Vlaande-

te reduceren. Gedreven door dit maatschappe-

ren, de Vlaamse federatie van verenigingen en

lijk engagement willen we ook winst genereren

­coöperaties van burgers voor hernieuwbare

en alle aandeelhouders via een dividend laten

energie, die ons bijstond met raad en daad.

delen in de opbrengst.

Op lokaal bestuursniveau konden onze plannen

Een bottom-up benadering, waarbij mede-

op heel wat bijval rekenen van de burgemees-

eigenaarschap en een democratische aanpak

ter en de milieuambtenaar. Zandhoven onder-

centraal staan. Het werken in een vlakke struc-

schrijft immers het Burgemeestersconvenant,

tuur betekent dat sommige beslissingen soms

een grootschalig initiatief dat duizenden lokale

wat meer tijd in beslag nemen, maar door over-

autoriteiten samenbrengt die zich engageren om

leg en gedragenheid bereik je wel het juiste effect.

de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te verwezenlijken en zo samen de CO2-uitstoot

We vertrekken ook van wat leeft bij de mensen

drastisch te verminderen.

en hun noden. Zo startten we met een zestal werkgroepen: Zon, Wind, Biogas, Huishoudens

In mei 2016 organiseerden we een eerste ener-

en Mobiliteit. De werkgroep Algemeen staat

giecafé om onze ideeën uit de doeken te doen

voor de organisatie, boekhouding, publiciteit

voor de Zandhovense bevolking. De opkomst

enz. Op dit moment hebben we het eerste grote

was hoger dan verwacht en met z’n allen

zonneproject gelanceerd en zijn we vooral aan

brainstormden we over mogelijke initiatieven.

het exploreren in de domeinen wind en biogas-

Het was een zeer positieve vergadering die resul-

Deze teams vergaderen onderling en om de zes

teerde in tal van ideeën op honderden post-its.

weken is er een globale Pousse-café-meeting om

Na afloop waren heel wat aanwezigen bereid

alle belangrijke beslissingen te nemen. Verder

ook effectief de handen uit de mouwen te steken.

organiseren we regelmatig open energiecafés.”

51


M A S TE RCL A SS

Kan je iets meer vertellen over jullie eerste project? Kan iedereen zomaar aandeelhouder worden?

de gang rond opslag in batterijen en waterstof. Uiteraard heeft dat een prijskaartje, maar ook het opkuisen en opslaan van afval van kernenergie dringt zich hoe dan ook op – en voor vele ­generaties

“Na twee kleinere PV (photovoltaic)-projecten

– op rekening van de belastingbetaler, naast het

waren we klaar voor het grotere werk, namelijk

gekende risico natuurlijk."

het leggen van zonnepanelen op sportcomplex Het Veld. We lanceerden in december 2017 onze eerste geldophaling en schreven meteen 250.000

Lukt het dan nog wel om op deze manier ook winst te realiseren?

euro uit omdat ook andere projecten in een vergevorderd stadium zaten. Eén Zonnewind aandeel

“Burgers zijn volop in beweging in de wereld van

kost 100 euro en elke burger of bedrijf kan maxi-

duurzame energie. Deze manier van ondernemen

maal 5.000 euro investeren. Het werd een enorm

vraagt veel tijd en inzet. Het feit dat iedereen

succes zodat de lancering al op ruim twee dagen

vennoot kan worden en zo naast eventuele las-

moest afgesloten worden. Een hart onder de riem

ten ook een deel van de zogenaamde lusten kan

voor de vele vrijwilligers, maar ook een blijk van

meepikken, draagt bij tot het welslagen. We zijn

vertrouwen en draagvlak onder de Zandhovense

een apolitieke organisatie, maar krijgen advies

bevolking!

en logistieke ondersteuning van de gemeente. Ook het feit dat we projecten in overleg met het

Ondanks het feit dat de gevolgen van de klimaat-

lokale bestuur kunnen realiseren, zorgt ervoor

verandering meer en meer zichtbaar worden,

dat gebouwen zoals sportcomplex Het Veld een

liggen sommige initiatieven vaak nog gevoelig.

deel van hun energie zelf kunnen opwekken.

Zo zijn we al vele maanden in voorbereiding van

“Zonnewind was geboren: de zon en de wind is immers van iedereen. Dit natuurlijk potentieel optimaal aanwenden is onze missie.”

een windmolenproject samen met Ecopower. Op

Het oplossen van de klimaatverandering is hoog-

coöperatieve manier te werk gaan, de bevolking

dringend en het economisch gebeuren speelt

informeren en een draagvlak creëren neemt heel

hierin een cruciale rol. Het financiële is niet de

wat tijd in beslag. We zijn er steevast van overtuigd

primaire drijfveer van een energiecoöperatie,

dat dit het ideale format is om maatschappelijk

maar de gemeenschappelijk gedragen doelstelling

impactvolle projecten zoals windturbines tot een

is de prikkel om voor alle aandeelhouders ook

succesvol resultaat te brengen. Zo kwam de firma

geldelijke meerwaarde te creëren. We geloven dat

W-Kracht uit het niets met een windmolenpro-

deze nieuwe, duurzame vorm van ondernemen

ject, waardoor op een mum van tijd ruim 800 be-

niet zomaar een hype is en model kan staan voor

zwaarschriften werden ingediend. Velen maakten

andere sectoren.”

zich zorgen over geluidshinder, slagschaduw en waardevermindering van hun woning. Gevolg: een negatief advies. Of hoe een foute aanpak een

Welke duurzame tips kan je ons ons tot slot meegeven?

gebrek aan draagvlak veroorzaakt en verhalen via sociale media een eigen leven beginnen te leiden.”

Het blijft een complexe materie natuurlijk.

“Door een aandeel van Zonnewind te kopen kan iedereen een democratische bijdrage leveren en investeren in groenere energie natuurlijk. Daarnaast zien we dat veel mensen focussen op een zuiniger huishoudelijk gebeuren, terwijl het ener-

“Zowel het debat als de materie is uitermate com-

gieverbruik voor verwarming een heel stuk hoger

plex. De productie van groene energie op zich is

ligt. Instanties zoals het EcoHuis in Antwerpen

geen probleem, maar het op elkaar afstemmen

of Kamp C in Westerlo, verlenen gratis advies en

van vraag en aanbod is nog ontoereikend. Het

verstrekken via hun website heel wat nuttige info

mensdom is echter meer dan slim genoeg en op

over CO2-zuinige verwarming van je woning. Je

dit moment is dan ook volop het onderzoek aan

goed informeren is dus de boodschap!”

52


E XCLU S I E F Een selectie van Markant- en Artemis­ activiteiten: net gemist of verwacht. Ontdek, beleef, geniet, deel, leer en inspireer.

Inhoud

EXC LU S IEF

p 54-55 Nieuw! Nationale reis Malta El Salvador

p 56-57 Save the date MarKANTelmoment Lezerswedstrijd Maanziek Filmtip Rosie en Moussa Sfeerbeeld Sr Lanka-reis Cultuurinfo: Floralia Brussel en Angst/ Gent Update Markant-projecten Oproep!

p 58-59 save the date: pelgrimstochten Kadans-agenda winnaressen wedstrijden

p 60-61 OlĂŠ portemonnee Onderneemstersduet

p 62-63 Cultuurinfo & ledenvoordelen

p 64-65 in the picture: Artemis DNA Word lid van Artemis!

53


E XCLU S I E F SA M EN M ET M A R K A N T VZ W - 6 T.E.M. 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 8

Ontdek feestelijk Malta Malta is in feeststemming want Valletta is verkozen tot Culturele hoofdstad van Europa voor 2018. De ideale gelegenheid dus om de eilandengroep te verkennen.

Programma

Halfweg tussen Europa en Afrika ligt de republiek

Tijdens deze 8-daagse vliegreis verken je samen

Malta: een eilandengroep bestaande uit Malta,

met reisbegeleidster Annemie Wyseure de pracht

Gozo, Comino en enkele onbewoonde eilanden.

en praal van de eilanden Malta (4 dagen) en Gozo

De archipel is al meer dan 6000 jaar bewoond

(3 dagen). Op Malta verkennen we gedurende

en kwam doorheen de geschiedenis vanwege

een hele dag Valletta. We bezoeken de tempels

zijn strategische ligging in het vizier van zowel

van Hagar Qim en Mnajdra, doen het vissers-

Sicilianen, Feniciërs, Romeinen, Vandalen, Nor-

dorp Marsaxlokk aan, de oude hoofdstad Rabat

mandiërs, Kruisridders, Fransen als Engelsen. Dit

en Mdina. Op Gozo staat een hop-on-hop-of op

rijke verleden liet veel culturele sporen na, maar

het programma, een bezoek aan de hoofdstad

ook de natuurlijke troeven van de eilandengroep

Victoria en aan de prehistorische stad Xaghra.

zijn het ontdekken meer dan waard.

We maken er ook een mooie natuurwandeling.

Praktisch 6 t.e.m. 13 september 2018 Dubbele/twin kamer: 1080 euro p.p. Single kamer: 1275 euro p.p. (onder voorbehoud van prijswijziging) ! niet-leden betalen een toeslag van 100 euro p.p., uitgezonderd partners van leden (opgelet: partners van leden worden niet verzekerd door de Markant-ledenverzekering tenzij ze hiervoor intekenen en bijbetalen. Dit is optioneel en rechtstreeks met Markant vzw te regelen) Inbegrepen: • Heen- en terugvlucht Brussel – Luga met Air Malta • Transfers en vervoer (bus, ferry, hop on, …) • Kamer met ontbijt in 4* hotels in Qawra (Malta) en Xaghra (Gozo) • Avondmaal • Cultuurpas en entrees Niet inbegrepen: • • • •

Lunch (6x, richtprijs max. €10 per dag) Drank Persoonlijke uitgaven en fooien Extra annulatie- en bijstandsverzekering

In samenwerking met erkend reisbureau Amazing Destinations (Hamme) Lic. 1775 Nog vragen of wens je extra info? annemiewyseure@hotmail.com 0476 61 61 55 Inschrijven kan tot 15 maart 2018 via www.markantvzw.be/Malta

54


“Het was een schitterende ‘vrouwen’-reis. Ieder van ons heeft zoveel goeds en moois in zich en daar moeten we ons bewust van zijn. Pas dan kunnen we het uitstralen naar elkaar en naar al die andere vrouwen, waar ook ter wereld, die onze steun en liefde nodig hebben,” zo getuigde Ingrid Meyvaert (Markant Gent-Centrum/Artemis Oost-Vlaanderen) na afloop van de inleefreis naar El Salvador.

El Salvador een land van vele gezichten.

“Het is een reis die blijft nazinderen en waarover je kunt blijven vertellen”

in ze veertien dagen lang vertoefden, hielden de Markant-dames een boeiende blog bij. Deze kan je terugvinden op www.trias.ngo/nl/blog. Tijdens dit onvergetelijk avontuur beseften de deelneemsters dat het werk dat Trias in El Salvador verricht veel tijd en energie kost. Het enthousiasme, de inzet en toch ook de moed van de medewerkers terplekke - om in allerminst evidente omstandigheden vrouwen en

greet dusardeyn (Markant Lembeke)

jongeren te begeleiden naar een waardig en zinvol leven en van hen bewuste en sterke mensen te maken - heeft indruk gemaakt. Het is

Begin november 2017 trok Ingrid samen met

mensenwerk, praten, adviseren, voortdurend

twaalf andere Markant-leden naar El Salvador

dialogeren, onderhandelen en vooral: de fondsen

om met eigen ogen te zien en aan de lijve te

goed gebruiken.

ondervinden hoe Trias ngo met de steun van Markant vzw ondernemende vrouwen on-

De steun van organisaties zoals Markant en voor-

dersteunt in hun strijd voor een betere toe-

al van haar (team)leden en achterban, maakt

komst. Samen legden ze ettelijke kilometers

echt een wezenlijk verschil voor ondernemende

af, ontmoetten ze sterke vrouwen en kregen

vrouwen in El Salvador.

ze heel wat emoties te verwerken. Over de krachtige vrouwen die ze ontmoetten en die

Wil je graag Trias steunen, dan kan dit o.m. door

hen inspireerden, over de sporen van de tragi-

een persoonlijke gift op BE45 7363 3333 3389

sche burgeroorlog die ze aantroffen, over de

(fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro).

prachtige natuur die hen verraste en bovenal over het warme bad van gastvrijheid waar-

Meer info vind je op www.trias.ngo/steun

55

tek s t

Rebecca Schoeters

fotografie

Moniek De Meue en Marjan Saelens


E XCLU S I E F

SAVE THE DATE

sfeerbeeld van de Sri Lanka-reis

van het appartementsgebouw en gaan samen op

zitten. Anderen krabbelen schijnbaar zonder enige

Markant vzw organiseerde voor het eerst een

van Dorothée Van Den Berghe (Meisje, My Queen

moeite terug na een tegenslag komen en staan erna

nationale reis naar Sri Lanka. Het mooie land, het

Karo), gebaseerd op de kinderboeken van Michael

vaak zelfs positiever in het leven dan voorheen.

interessante reisprogramma en Cory Lintermans

De Cock en Judith Vanistendael. Samen met Rosie

Wat is hun geheim? Veerkracht.

als ervaren reisbegeleidster, mondden uit in een te-

en Moussa ontdekken we de grootstad als een plek

vreden schare deelnemers. Voor herhaling vatbaar.

om eindeloos veel avonturen te beleven.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij rebecca.schoeters@markantvzw.be

Regie: Dorothée van den Berghe

MarKANTelmoment Sommige mensen lijkt alles in het leven mee te

Veerkracht is vaak de sleutel tot ‘succes’ maar komt wel niet zomaar als een pluimpje uit de lucht gedwarreld. Inzicht hebben of krijgen in wie je

zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet meer thuis kwam. ‘Rosie & Moussa’ is een familiefilm

Cast: Savannah Vandendriessche, Imad Borji,

bent, in contact en dialoog staan met je omgeving,

Ruth Beeckmans, Titus De Voogdt, Damiaan De

je laten inspireren en openstaan voor andere

Schrijver, Katelijne Damen en Mourade Zeguendi

perspectieven, … zijn factoren die bijdragen aan

De film komt in de bioscoop op 28 maart

de mate van veerkracht waarmee je omgaat met kantelmomenten in jouw leven. De nationale werkgroep Zin & Spirit van Markant organiseert daarom een boeiende avond met

onze enthousiaste deelnemers met een hoedje van lotusblad tegen de stortregen!

allerlei inspirerende activiteiten waarin deze elementen en nog veel meer aan bod komen. Een niet te missen activiteit voor zin-zoekers met de juiste spirit!

WIN!

Praktisch Wanneer: Maandag 28 mei 2018 Voorprogramma vanaf 18u, hoofdprogramma vanaf 19u30 (t.e.m. 22u). Waar: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent Kostprijs: 25-35 euro, naargelang de gekozen formule Meer info en inschrijven: www.markantvzw.be/zin&spirit

MAANZIEK

Klaar voor het plukken van de theeblaadjes

Auteur Eva Linden (zie p 18-19) verloot twee gesigneerde exemplaren van haar eerste boek MAANZIEK. Maak kennis met een jonge getalenteerde schrijfster en stuur voor 30 maart een mailtje naar redactie@markantvzw.be met als onderwerp ‘ Maanziek’ en in de mail Genieten van een boottochtje

Rosie & Moussa

je naam, postadres en Markant-lidnummer. De twee winnaressen vinden het boek in hun

Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Ze leert er een heleboel mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, die in het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak

56

brievenbus.


C ULT UURIN FO & LEDE N VOOR DELEN

Floralia Brussels

Angst Nieuws over de projecten

Wie fan is van geurige voorjaarsbloemen kan

Hoe bepaalt angst ons handelen? Hoe verandert

zijn hartje ophalen tussen 6 april en 5 mei in

het ons gedrag? Wat vermijden we? Hoe inspireert

het Kasteel van Groot-Bijgaarden. Meer dan 500

het hedendaagse kunstenaars? Wat zeggen de psy-

variëteiten zijn er te bewonderen, waaronder

chiater en de psycholoog erover? Op welke wijze

tulpen, narcissen, hyacinten e.a. Bewonder de

duikt 'angst' als begrip op in de rijke geschiedenis

tapijten van wilde bloemen onder eeuwenoude

van de psychiatrie? Deze en vele andere vragen

bomen, originele bloemperken, een kleurrijke

komen in de tentoonstelling ‘Angst’ aan bod.

pauw van wel 6 m breed en een labyrint in alle kleuren van de regenboog. In de grote serre zijn

Angst is zo overweldigend aanwezig in onze sa-

een 100-tal bloemstukken te bewonderen alsook

menleving dat het Museum Dr. Guislain het nodig

creaties van sierplanten. In het weekend van 14

vond er een tentoonstelling over te maken. Deze

en 15 april komen bovendien Venetianen hun

expo zal ongetwijfeld op een brede belangstelling

indrukwekkende kostuums showen.

bij het publiek kunnen rekenen.

WIN! 10 Markant-leden kunnen een duoticket winnen. Mail voor 25 maart 2018 naar redactie@markantvzw.be met als onderwerp Floralia Brussels en in de mail je naam, postadres en lidnummer Markant. De 10 duotickets worden naar de winnaressen verstuurd.

nog tot 27 mei in Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent www.museumdrguislain.be

Het Inspiratiecafé in Roeselare over Vrouwelijk Ondernemerschap lokte 130 nieuwsgierige starters! Het volgende Inspiratiecafé kan je bijwonen in Mechelen op 18.04. Thema is ‘Carrière­ switch naar een eigen zaak’. Meer info en inschrijven: www.inspiratiecafe.be Op 22.03 is er alweer een Trefpunt voor Brusselse onderneemsters op de Grote Markt, met een panel en een leuke speeddate. Je kan je ook nog inschrijven als mentor of mentee in het mentortraject van dit jaar. Meer info en inschrijven: www.sterkeonderneemsters.be In Vilvoorde, de stad van ons hoofdkantoor, starten we als experiment een interculturele markante vrouwengroep op, met steun van de Vlaamse Rand. Voor vrouwen uit het Brusselse organiseren we met doorheen het voorjaar 2018 ‘Olé Portemonnée’-sessies om je kennis van geldzaken (gezinsbudget, belastingen, pensioenen,…) bij te schaven. Meer info en inschrijven: www.oleportemonne.be. Markant-contactpersonen: lien.warmenbol@markantvzw.be daphne.hydalgoymartinez@markantvzw.be

OPROEP! Ben je kandidaat-gemeenteraadslid op de lijst van een democratische partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018? We vernemen het graag, want we willen onze Markant-leden die zich politiek engageren graag een duwtje in de rug geven en hen vermelden op de Markant-website.

Kasteel Groot-Bijgaarden, I. Van Beverenstraat 5, 1702 Groot-Bijgaarden.www.floralia-brussels.be

57


E XCLU S I E F

TEKsT

Lien Warmenbol

Markant vzw pakt graag uit met een nieuw project: het mentorproject OnderneemstersDUET. Mentoring heeft, ook in de ondernemerswereld, zijn waarde meer dan eens bewezen. De één-op-één-relatie tussen mentor en mentee is voor beide partijen zeer verrijkend. De mentor, in dit geval een ervaren onderneemster, versterkt de mentee (een recenter gestarte onderneemster) en haar bedrijf. Het is een wisselwerking. Ze hebben beiden baat bij het grotere project en de nieuwe inzichten. Na Brussel, willen we nu ook de Vlaamse ondernemingen op een kwalitatieve en duurzame manier een duwtje in de rug geven.

OnderneemstersDUET Vrouwen helpen vrouwen! De waarde van dit soort mentorprojecten blijkt

Mentors en mentees kunnen zich kandidaat

uit het project Sterke Onderneemsters in BXL /

stellen en komen in een pool terecht. Er volgt

Femmes Entrepreneures Fortes à BXL, waar we

een uitgebreid intakegesprek waarin verwach-

al meer dan zestig vrouwen met succes aan el-

tingen, zwaktes en sterktes worden besproken.

kaar koppelden. Neem eens een kijkje op www.

Verder krijgen mentors en mentees zelf de kans

sterkeonderneemsters.be. Nu is ook de rest van

om hun top drie door te geven. Op basis van het

Vlaanderen aan de beurt! We mogen in 2018,

intakegesprek en de persoonlijke voorkeuren

2019 én 2020 een heel aantal vrouwelijke men-

worden de duo’s gematcht. De mentor krijgt

tors en mentees met elkaar matchen.

ondersteuning rond mentoring, en het traject wordt verder opgevolgd.

“Markant doorkruiste precies op het goede moment mijn pad om me een vrouwelijke mentor aan te bieden. Té voorzichtig, té analytisch, té perfectionistisch ... Ik had iemand nodig, neutraal, maar ook professioneel sterk, om me nog een extra duwtje in de rug te geven. En ja, Markant vzw heeft de geschikte mentor voor mij gevonden. Ik ben zeer trots dat mentor Sandra Gobert (Sub Rosa advocatenkantoor) mij gedurende twaalf maanden gaat coachen en begeleiden!” - Viviane Koch (Nest your Desk, home office trainer/ consultant) - mentee

58

Interesse om als mentor je kennis en passie over te brengen op andere ondernemers? Of wil je net als mentee je zaak naar een hoger niveau brengen, door er met je sparringpartner over te kunnen praten? Stuur dan een mail naar elise.ryvers@markantvzw.be. Een website is in de maak. Wordt vervolgd!


BEZOEK MODELAPPARTEMENT ZWEVEGEM

RUMBEKE

Residentie Vijverhof Opening apil 2018

Residentie ‘t Withof Opening zomer 2018

OPENINGSUREN ZWEVEGEM Iedere dinsdag van 9u30 tot 13u 4 maart van 13u tot 17u 11 maart van 13u tot 17u 18 maart van 13u tot 17u

OPENINGSUREN RUMBEKE Iedere dinsdag van 9u30 tot 13u 4 maart van 13u tot 17u 11 maart van 13u tot 17u 18 maart van 13u tot 17u

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER DATA OF VOOR EEN PERSOONLIJKE AFSPRAAK

09 336 37 95 - info@seniorhomes.be - www.wijhebbendeoplossing.be

  De photobooth is niet alleen een gimmick, maar een heuse marketingtool waarmee je als bedrijf op een subtiele manier je stempel letterlijk kunt ‘afdrukken’. Zo ontstaat een positieve connotatie met je merk en kan je als bedrijf nieuwe klanten op een niet-agressieve wijze benaderen. Onze photobooth is een marketing investering, geen kost.

e k j i l n o o s r pe t s e e m e D th Photoboo

  Â    Â?  Â? -Sociale Media -Data captatie -HTML mail -EnquĂŞte -Volledige branding     

#Â Â?Â?Â?

Catenbergstraat 2 a 2840 Rumst 03/369 30 70 welcome@boostyourevent.be


Olé

PORTE MONNEE

Geld beheren KAN JE LEREN

Benieuwd hoe goed jij nu

al scoort op vlak van financiën? Doe dan snel de test op www.oleportemonnee.brussels!

Olé portemonnee is een initiatief in het kader van BruFin - een project van Markant vzw - en omvat naast de test ook 4 gratis sessies voor vrouwen in Brussel om (nog) slimmer om te gaan met hun budget.

Een initiatief in het kader van BruFin, een project van Markant vzw met de financiële steun van het Brussels Gewest en Gelijke kansen.

www.equal.brussels equal.brussels

i.s.m.


Kadans Kalender Overzicht activiteiten 2018-2019

De werkgroep Kadans werkt elk jaar een mooi programma uit voor singles. Ze bieden gevarieerde activiteiten en ook enkele vaste waarden, Hiernaast de activiteiten voor de rest van het werkjaar.

SAV E T H E DAT E

Zaterdag 21 april 2018 - Kaulille Met alpaca’s de boer op:

Pelgrimstochten 2019

op actief bezoek bij de kleine, wollige neefjes van de lama’s

5-15 juli 2019

Donderdag-Zondag 10-13 mei 2018 East-Sussex en Kent

De weg is het doel. Stappen langs de Camino naar

in mei naar May:

Santiago de Compostela

tuinen, kastelen, pittoreske landschappen en stadjes op z’n Brits

5-15 september 2019

Zondag 3 juni 2018 - Roubaix Baden in kunst:

Tussen wijngaarden en Abdijen. In de voetspo-

op bezoek bij de zuiderburen in villa

ren van de monniken van Cîteaux.

Cavrois en la Piscine

Zaterdag 30 juni 2018 - Oudenaarde DRUK(te) aan de stroom: ontdek het vernieuwde Plantijn-Moretus Museum en waai uit aan de oevers van de Schelde

Heb je interesse in één van deze initiatieven? Geef een berichtje bij Trui Colpaert trui.colpaert@markantvzw.be - 09 231 89 07. Zij houdt je graag op de hoogte.

Zondag 18 maart 2018 - Zele Slok, Tok, Choc: African beats and Belgian sweets

Winnaressen wedstrijden Kleur verkoopt (3 boeken)

Sandrina Van de Gaer (Herent),Danielle Coune (Sint-Truiden) en Denise De Bock (Zele) Olivier Theyskens, She Walks in Beauty (10 duotickets) Christine Minnebo (Brugge), Carine Cox

(Maaseik), Rita Schellekens (Minderhout), Suzanne Blanckaert-Stevens (Antwerpen), Els Schoonjans (Wuustwezel), Brigitte Heylen (Brugge), Rita Verachtert (Geel), Mia Gemis (Hasselt), Anick Dierickx (Berlare) en Chantal Pauwelyn (Destelbergen) MSK Gent, Van Bosch tot Tuymans (25 tickets)

Marie-Christine Paeye (Koksijde), Rosine Heynze (Zelzate), Monique Van Rompuy (Aarschot),

Meer info www.markantvzw.be/activiteiten

Annelies Denolf-Deprouw (Aarsele), Ingrid Roobaert (Sint-Pieters-Leeuw), Ingrid Loos (Essen), Greet Van Cauwenbergh (Bornem), Veerle Bogaert (Wilrijk), Anne De Smedt (Bonheiden), Inge Kinds (Lichtervelde), Lieve Ramboer-Decuypere (Roeselare), Katrien Strubbe (Dudzele), Lut Tryhou (Gits), Liesbet Hoste (Gistel), José Helsen (Lummen), Bea Vanhalst (Sint-Idesbald), Marianne De Meyer (Aarsele), Bie Binnard (Evergem), Christa Coene (Sint-Laureins), Ann Geladé (Neerpelt), Lieve Soenens (Lokeren), Marie-Louise Smet (Waasmunster), Ingrid Meyskens (Bornem), Martine Steyaert (Gent) en Monique Verstraete (Evergem) Harpgetijden (3 cd's)

Liliane Suurd (Zutendaal), Paula Rosius (Hasselt) en Denise Van Hoyweghen (Temse) FeliXart, Static Movement (10 tickets)

Dominique Gardin (Ieper), Nicole Gheleyns

61

(Oostkamp), Regine Vanhollebeke (Brugge), Gemma Baekelandt (Deinze), Nicole Buyle (Zeveneken), Lut De Schepper-Maes (Ertvelde), Griet De Wispelaere (Gent-Mariakerke), Lut Seaux (Zonnebeke), Gerda Blomme (Ertvelde) en Marianne Van Caenegem (Vichte) 10x 100 euro Shoppingbudget in een Markante Zaak naar keuze

Ann Van Deun (Wuustwezel), Sibyl Moors (Rupelmonde), Marian Veldhuis (Jette), Christiane Bruylant (Dendermonde), Anne De Smedt (Bonheiden), Erna Peeters (Merksem), Brigitte Van Cutsem (Wichelen), Inge Raemdonck (Rupelmonde), Mieke Vanneste (Lichtervelde) en Anne Van Eeghem (Sint-Martens-Latem) De Flexikok (3 boeken)

Riet Mertens (Hamont), Sophie Mares (Brasschaat) en Daniëlle Jacobs (Hasselt)


E XCLU S I E F C ULT UURIN FO & LEDE N VOOR DELEN

Hugo Claus in Maurice Verbaet Center

Pourbus in Gouda

Roep om RECHTVAARDIGHEID/ kunst en Rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden.

Sinds 2015 hebben passionele kunstverzamelaars Caroline & Maurice Verbaet dit kunstencentrum opgericht om hun topcollectie van Belgische naoorlogse kunst (1945-1975) permanent aan het

Roep om Rechtvaardigheid belicht de rijke en

publiek te kunnen tonen. Er is ook een restauratie-

fascinerende wisselwerking tussen kunst, recht

atelier en het centrum heeft als kunstencentrum

en rechtvaardigheid in de Nederlanden tussen

zijn plek veroverd in het culturele landschap.

de vijftiende en de zeventiende eeuw. In turbu-

Op zaterdag of zondag kun je vanaf medio april

lente politieke en religieuze tijden gaan centra-

tot half juli een uitgezochte tentoonstelling over

le instellingen als de Grote Raad van Mechelen

Hugo Claus onder ons. Een ode van Pjeroo rRobjee,

de rechtspraak meer en meer controleren. Die

bezoeken.

worden professioneler, maar ook omslachtiger en minder toegankelijk. Niet toevallig vormen

Maurice Verbaet, Mechelsesteenweg 64A 2018 Antwerpen

rechtvaardigheid en rechtspraak een van de belangrijkste thema’s in de kunst in de Nederlanden uit die tijd.

WIN!

De tentoonstelling is opgebouwd rond de thema’s rechtvaardigheid, rechtspraak en onrecht.

Sprankelende rondleiding door het Maurice Verbaet Center én de Expo Claus. De tentoonstelling is in principe gratis, maar het Verbaet Center biedt een begeleide rondleiding aan voor zeven duo’s. Wie graag deelneemt, stuurt voor 30 maart een mailtje naar redactie@markantvzw. be met als onderwerp: ‘rondleiding Verbaet Center’ en in de mail haar naam, postadres en Markant-lidnummer. De rondleiding wordt gehouden op zaterdag 2 juni. Onthaal om 15u met een glaasje bubbels. Rondleiding van 15.30-17u. De zeven winnaressen van een duoticket worden tijdig verwittigd.

Je ontdekt er prestigieuze topwerken van onder andere Quinten Massijs, Maarten van Heemskerck, Pieter Bruegel de Oude, Maarten de Vos, Bijna 500 jaar nadat Pieter Pourbus in Gouda

Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Philippe

werd geboren, organiseert Museum Gouda

de Champaigne. De expo toont tegen welke ju-

een tentoonstelling over de schilder die in zijn tijd tot de absolute top behoorde. In Nederland werd niet eerder een tentoonstelling aan deze kunstenaar gewijd. Pieter Pourbus werd beroemd in Brugge. Op een keerpunt in de geschiedenis maakte hij portretten van de elite en altaarstukken voor de katholieke kerken. De fraai vormgegeven tentoonstelling brengt de mooiste schilderijen van de renaissancemeester samen en geeft een uniek beeld van de schilder en zijn tijd.

Voordeel Voordeel: wie een uitje naar Gouda plant (het artikel op p 44-45 zet je op weg!), kan op vertoon van haar Markant-lidkaart de tentoonstelling bezoeken aan -20%: 8 euro i.p.v. 10 euro.

62


ridische, historische en culturele achtergrond ze ontstonden. Werk na werk ontrafelt ‘Roep om Rechtvaardigheid’ een van de meest universele

2018. Het jaar van Claude Debussy

Geurige bestemmingen Parfummuseum Parijs

menselijke verlangens: het streven naar rechtvaardigheid en de complexe confrontatie daar-

De gevierde Franse componist die in de klas-

van met de werkelijkheid. De expo ‘Roep om

sieke muziek een nieuwe wind deed waaien,

Rechtvaardigheid’ wordt samen georganiseerd

stierf in 1918. De Bijloke herdenkt dit passend

met het Koninklijk Museum voor Schone Kun-

met een vierdelige concertenreeks. Op 18 april

sten in Antwerpen (KMSKA).

is er in de stemmige concertzaal de uitvoering Impressions de Palléas. A la recherche de Debus-

23 maart - 24 juni 2018 Museum Hof van Busleyden, Frederik de Merodestraat 65 2800 Mechelen

WIN! Win een duoticket voor deze tentoonstelling. Mail voor 30 maart naar redactie@markantvzw.be en vermeld als onderwerp: ‘roep om rechtvaardigheid’, en in de mail je naam, postadres en Markant-lidnummer. De tien winnaressen krijgen hun duoticket toegestuurd.

sy. Het is een kamermuziekversie door Marius Constant van de oorspronkelijke operaversie Palléas en Mélisande, de enige voltooide opera die Debussy heeft gecomponeerd op basis van het gelijknamige toneelstuk van Maurice

OK. Dit is het tweede item in deze rubriek dat je

Maeterlinck. In deze kamermuziekuitvoering

over de landsgrens wil lokken, maar nu het in dit

met aan de toetsen Inge Spinette en Jan Michiels

nummer zo nadrukkelijk over geuren gaat, kan

en zes zangers, brengt Constant een verkor-

ik er niet omheen: het pareltje van het parfum-

te meeslepende uitvoering van de operaver-

museum in Parijs.

sie. Voor de liefhebbers: tickets@debijloke.be

Bijlokekaai 7, 9000 Gent

Le Grand Musée du Parfum, Rue du Faubourg St.-Honoré Je ticket (14,50 euro) online bestellen is een aanrader www.grandmuseeduparfum.fr Open tuindagen van Hex

Fortengordel 2018

In het binnenland zijn de open tuindagen van Provincie Antwerpen pakt op zondag 20 mei

Hex zeker ook een bezoekje waard. Dit jaar op

2018 uit met een event voor het hele gezin: For-

8,9 en 10 juni 2018. Bovenop het legendarische

tengordel 2018. Antwerpen is omgeven door

aanbod rozen, is er aandacht voor biodiversiteit,

een binnen- en buitengordel van militaire for-

eetbare planten en planten die bijen, vlinders en

ten die in WOI gebouwd zijn om de stad te be-

andere nuttige insecten aantrekken. Voor het

schermen. Het parcours leidt langs 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het Mastenbos.

WIN!

eerst is er ook een medicinale tuin … en de lekkere geuren, die krijg je er zomaar bij!

Fort Haasdonk en de schansen van Schilde en Landmolen in Kruibeke nemen voor het eerst deel aan de F ­ orengordel. Verwacht interessante verhalen, tentoonstellingen, wandelingen, kinderanimatie, ... Fietsers kunnen zich verheugen op zes lussen van ong. 30 km die de forten verbinden. De moedigen kunnen die probleemloos koppelen voor een langer parcours. De fietsroutes vind je vanaf 20 maart via de website: www.fortengordel.be

Muziekcentrum De Bijloke stelt vijf duotickets ter beschikking onze leden. Mail voor 25 maart naar redactie@ markantvzw.be met als onderwerp: ‘Impressions de Pelléas/18 april’ en in de mail je naam, Markant, Best Pittig of Artemis-afdeling en Markant-lidnummer. De vijf winnaressen van een duoticket worden per mail verwittigd dat hun tickets aan de kassa beschikbaar zijn. Succes!

Gratis, Zondag 20 mei 2018 van 10-18u.

63

Kasteel 1, 3870 Hex www.heks.be


E XCLU S I E F

In the picture:

Artemis DNA

tek s t

Marjan Verhofsté

Dominique Baekelandt, voorzitter Artemis DNA

Het 9e Artemis-netwerk is succesvol van start gegaan. Artemis DNA staat voor Dendermonde, Ninove en Aalst maar ook voor het DNA van haar leden. Wat drijft het Artemis DNA team?

mis doet je nog meer stralen.

“Nieuw, anders en verruimend. In een vriend-

naar mensen te luisteren, elementen te verzamelen

schappelijke sfeer delen mét en leren van onder-

en de juiste partijen aan te spreken om zo tot een

nemende madammen in onze Dender-ende regio:

écht resultaat te komen. Net daarom sluit ik me

dat geeft mij energie. Ik wil groeien en samen ons

ook graag aan bij Artemis, om mensen en ideeën

DNA verrijken.” - Dominique

te verbinden.” - An

“Bij Artemis word ik begeesterd door ondernemen-

De kick-off in Aalst was voor vijftig dames een

de vrouwen die hun verhaal en ervaring willen

eerste kennismaking met het nieuwe netwerk

delen. Hun passie en enthousiasme werkt aanste-

én de gelegenheid bij uitstek om te (leren) net-

kelijk en inspirerend voor mij.” - Hilde

werken op een manier die bij ieders persoonlijkheid past.

“Ik ben sterk overtuigd van het belang om kennis en ervaringen te delen. Artemis biedt me de kans

Op 1 maart kwam Cathérine De Bolle, de nieuwe

om straffe madammen te ontmoeten en zo de no-

baas van Interpol, ons in haar thuisbasis Ninove

dige inspiratie op te doen om zelf een volgende

inspireren met haar verhaal over ‘Vrouwelijke

stap te zetten naar een beter (professioneel) leven.”

flair bij de politie’.

- Wanda Op 24 april zijn ze voor de eerste In Company te “Bij Artemis hoop ik in de ervaringen van andere

gast bij Brouwerij Dillewyns in Dendermonde.

ondernemende dames inspiratie te vinden om

Vrouwen die brouwen. Vicaris, in al zijn glorie,

verder aan mijn eigen weg te timmeren. Onze

van bier tot Biramisu!

regio is rijk aan dynamische vrouwelijke onderneemsters, naar wiens verhaal ik zeer benieuwd ben.” - Anneleen “Delen met mensen om hen verder op weg te helpen en te verrijken, dat doe ik graag. Ik vind het fijn om

64

Volg Artemis op: @artemisdna voor het meest recente nieuws www.facebook.com/artemisnetwerk www.artemisnetwerk.be


L E R E N VA N V RO U W E N O N D E R V RO U W E N Artemis is hét netwerk voor vrouwelijke professionals van Markant vzw. Negen regionale Artemis-netwerken bieden een boeiend programma waar vrouwelijke rolmodellen en inspirerende topics centraal staan. Jij kiest zelf het type activiteit en het moment dat jou het beste past. Als lid ben je van harte welkom in alle negen netwerken!

www.artemisnetwerk.be Wist je dat… je als lid van Markant of Best Pittig op elk moment kan overstappen naar een Artemis-lidmaatschap? Je betaalt dan 81 euro extra voor een volledig werkjaar, kiest het Artemis-netwerk van jouw voorkeur én blijft ook gewoon lid van je lokale Markant- of Best Pittig-netwerk. Mail naar artemis@markantvzw.be voor meer info.


CO LU M N

Een nieuwe vrouw komt aan

Markantmagazine is het ­ledenblad van Markant vzw Abonneren kan door storting van: • €44 voor het sociaal–cultureel netwerk Markant • € 125 voor Artemis, het professionele netwerk Te storten op rekeningnummer BE 76 4350 3286 5195 van Markant vzw te Vilvoorde.

ALGEMEEN VOORZIT TER MARK ANT V Z W Lieve Droogmans tek s t

Wanneer ik aan vrouwen denk,

May Molina

beeld ik me een wilde en enorme rivier in,

s o c ia d e la r u m ,

die we moeten oversteken.

gr u p o d e bor d a d o

V. U . Diane Devriendt Alg. directeur Markant vzw

ACOMEST

Sommigen gaan enkel met hun voeten in het water f otogra f ie

Trias ngo

en krijgen al schrik, Anderen zwemmen tot aan hun bovenlichaam en keren dan terug, uit schrik dat ze niet sterk genoeg zijn.

M A R K A N T– S E C R E TA R I A AT Hendrik I-lei 296, 1800 Vilvoorde 02 286 93 30 | 02 286 93 69 info@markantvzw.be www.markantvzw.be

Volg ons op



HOOFDREDAC TIE Anne Maere–Van Herreweghen anne.vanherreweghen@markantvzw.be

Er zijn ook vrouwen, leidsters, coöperativisten, onderneemsters, die vastberaden zijn om de overkant te bereiken. We laten tijdens die beproevingen stukken huid achter, stukken van onszelf. En weliswaar zal een verscheurde vrouw de overkant bereiken, een menselijke vod … neen, neen, onderweg blijft enkel de oude huid achter.

LEDEN REDAC TIER A AD Isabelle Bral, Kirsten Coenraets, Annick De Smet, Lut Geypens, Jo Haerens, Micheline Peacock, Nathalie Rijkers, Carina Rooselaers, Mimie Soete, Anne Van Herreweghen, Lieve Van Steen WERKTEN OOK MEE A AN DIT NUMMER Lut Clincke, Ellen Derveaux (ADMB), Cin Devos, Lieve Droogmans, Prof. Dr. An Kerckhove, Anne-Mie Lembrechts, Barbara Maere, May Molina ( El Salvador,) Pierre Raemdonck; Elise Rijvers, Rebecca, Schoeters, Anne Strijckmans, Heidi Uytterhoeven, Hilde Van Keymolen, Marjan Verhofsté, Lien Warmenbol, Annemie Wyseure RECL AMEREGIE Publicarto NV, Driehoekstraat 18, 9320 Aalst t.a.v. ine.deschryver@publicarto.be 053 82 60 80

Een nieuwe vrouw komt aan.

Eva en Ruth, twee leden van de RUM, de Red Unión de Mujeres, tijdens een workshop over gendergelijkheid. RUM is in 1992 ontstaan na de burgeroorlog en heeft als hoofddoel de versterking van de positie van vrouwen en jongeren in de Salvadoraanse maatschappij

VORMGEVING EN LAY-OUT We make. FOTO COVER Ellen Goegebuer DRUK Corelio Printing OPL AGE 30 000 exemplaren

Markantmagazine verschijnt op 1 sep, 1 dec, 1 maart en 1 juni Markantmagazine wordt ­gedrukt op chloorvrij papier Markant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties

K E N J E O N S D I G I TA A L M A G A Z I N E ?

Neem een kijkje op www.markantmag.be Onder ‘ontdek’, ‘leer’ en ‘inspireer’ vind je heel wat ­interessante info! Je mag de volgende digitale editie in je mailbox verwachten in oktober en november 2017. Markant is lid van:

2017

66


TOONZAAL OPENINGSUREN Ma - Di - Do - Vr - Za - Zo: 14u. - 18u30 GESLOTEN Op woensdag en feestdagen Stadionlaan 18/22 9800 Deinze T 09 380 43 58

BUENAVISTA

een mooi

bankstel koop je bij de makers zelf

BORA BALLANZA TONGA

ACTIES niet te missen

GENUA

OPENDEUR WEKEN

NOTTA

vanaf zaterdag 3 maart t.e.m. zondag 18 maart

APACHE

CHESS DIVA

IBIZA

Hoogwaardige salons in leder en stof UIT EIGEN ATELIER &

VAN STERKE MERKEN Maatwerk, herstofferen & herstellingen PACIFIC

BRAINBUILDER

www.derore.be


A|LIGNÉ ANNE BELIN ANTONELLI FIRENZE BESSI BOGNER BRUNO MANETTI CAMBIO CAVALLI CLASS DEREK LAM EMPORIO ARMANI ETRO FABIANA FILIPPI HALE BOB HERNO JIL SANDER NAVY LEONARD LOEWE LORENA ANTONIAZZI M MISSONI MARCCAIN MAX & MOI MONCLER PAULE KA SARA ROKA SEDUCTIVE STIZZOLI

Bezoek onze webshop op

w w w. d c o u t u r e . b e

Kortrijksestraat 2 8020 Oostkamp Tel. 050 82 21 54 Voldersstraat 74 / 76 9000 Gent Tel. 09 225 53 28

NIEUW: Fabiana Filippi corner met zeer uitgebreid aanbod

Markantmagazine  

Markantmagazine

Markantmagazine  

Markantmagazine

Advertisement