__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Maandblad - P 911953 - Afgiftekantoor 9099

Gent X - Troonstraat 125 - 1050 Brussel

De Bond Ledenmagazine • Maart 2019 • Editie Aalst

Dossier Vrijwilligers

Gedreven door goesting Jongeren vragen mandaat voor het klimaat Gezinsconferentie over burgerinitiatieven

1

De Bond maart 2018

DBAALST_MAGMAART_001.indd 1

Als je kind gaat scheiden

19/02/2019 11:16:34


Samen met je kleinkind op de cover?

Binnenkort pakt de Gezinsbond uit met een gloednieuw tijdschrift, boordevol boeiende en herkenbare verhalen, speciaal voor grootouders! Voor het eerste nummer zijn we op zoek naar grootouders die graag samen met hun kleinkind(eren) willen schitteren op de cover. Stuur een foto van jezelf met je kleinkind(eren) en vertel ons waarom jullie op de cover horen te staan.

Bezorg ons jouw foto! Meer info op www.gezinsbond.be/opdecover

groeit met je mee

Adv_De_Bond_Gezicht 2grootouders magazine 1 pagina.indd 1 DB_MAGMAART_002.indd

18/02/2019 15:02:13 19/02/2019 11:22:19


BINNENKOMER

Dank je wel voor wat jij kan! Je zag hem misschien dit jaar al toen hij aanbelde met een bonnenboekje. Of je zag haar bij het gezond ontbijt, op de tweedehandsbeurs of toen je lijnkaarten ging kopen. Bescheiden en op de achtergrond zijn ze alle 13.000 druk in de weer om overal in Vlaanderen voor jouw gezin een kinderoppas te regelen, een gezond ontbijt te organiseren, je te helpen om kind-veilig te internetten, gezinnen samen te brengen… Samen dragen zij zorg voor gezinnen in hun buurt, voor jouw gezin. Wij zeggen al onze vrijwilligers: “Dank je wel!” En we bieden ook jou de kans om de vrijwilligers van de Gezinsbond te laten weten dat je waardeert wat zij voor jouw gezin betekenen. De site watjijkan.be nodigt je uit om een pluim op de hoed te steken van een vrijwilliger uit jouw afdeling. Je ontdekt er ook een ‘ludieke talententest’. Check of ook jij je talenten kan inzetten voor andere gezinnen en zie hoe die inzet kleur geeft aan je leven. Snel doen! Want wat jij kan, daar worden gezinnen beter van. DOOR FRANS SCHOTTE • ALGEMEEN VOORZITTER

COLOFON • Redactie De Bond: Gezinsbond, Troonstraat 125, 1050 Brussel, redactiedebond@gezinsbond.be • Hoofdredacteur: Helga Basteleurs • Redacteurs: An Candaele, Chris Dutry, Geert Van Hecke en Kirstin Vanlierde • Vormgeving: Tessa De Ceuninck • Redacteur provinciale pagina’s: Peter Van Poucke, provinciaal@gezinsbond.be • Redactiesecretariaat: Veroniek de Visser • Coverfoto (Afdeling Blaasveld-Heindonk): Jasper Jacobs • Volg ons op Twitter, Facebook en Goedgezind.be

maart 2019 De Bond

DB_MAGMAART_003.indd 3

3

19/02/2019 16:23:52


KORT Actualiteit in een notendop

Opvoeden doen we samen

Vrouwendag

Opvoeding speelt in gezinnen een centrale rol. Het grootbrengen van kinderen kan echter niet los gezien worden van andere levensdomeinen zoals huisvesting, werk, vrije tijd met het gezin, zorg… Ieder gezin legt met die elementen een unieke puzzel. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’ wil de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei, de organisaties en diensten onder de aandacht brengen die gezinnen op de verschillende domeinen kunnen ondersteunen. Over de Week van de Opvoeding lees je later meer in ‘De Bond’.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Verspreid over Vlaanderen zijn er lezingen, workshops, tentoonstellingen, muziek... met vrouwen in de hoofdrol. Zo brengt de vrouwelijke band Beatles for Girls een concert in Heusden-Zolder. In Roeselare gaan documentairemaakster Elien Spillebeen en schrijfster Dalilla Hermans in gesprek over de relevantie van de Internationale Vrouwendag, maar ook over beeldvorming en racisme. In Brussel, Gent, Antwerpen en Luik marsen tegen Seksisme en Asociaal beleid!

MEER INFO www.expoo.be/week-vd-opvoeding

INFO www.uitinvlaanderen.be/agenda en zoek op ‘internationale vrouwendag’

GIRL POWER Vrouwen in de kijker. © SK

Zoveel auto’s…

Inhoud

ALMAAR MEER Het Vlaamse wagenpark breidt nog uit. © SK

4

Dat er ontzettend veel auto’s zijn in Vlaanderen staat buiten kijf, maar hoeveel precies, daar gingen we in de vorige Bond uit de bocht. In Vlaanderen rijden 3,5 miljoen personenwagens rond (bron: statistiek Vlaanderen). Reken je het hele voertuigenpark (vrachtwagens, bussen, motorrijwielen) mee dan gaat het om 4,2 miljoen. Het aantal neemt trouwens jaar na jaar toe en de

parkeerplaatsen nodig voor al die auto’s vergen heel veel (gebetonneerde) ruimte. Hoe het anders kan en moet, en dat het alles te maken heeft met hoe en waar we wonen leest u in het interview met de Vlaamse bouwmeester op www.goedgezind.be/ algemeen-gezinsnieuws/ energie-wonen/steden-waar-hetgoed-wonen-is/.

6-9

12-13

Dossier

Vrijwilligers met talent en goesting

Ruim 750.000 vrijwilligers zijn er in Vlaanderen. Ze rapen zwerfvuil, helpen nieuwkomers de taal leren,... Of ze zijn een van de 13.000 bondsvrijwilligers die zich inzetten voor gezinnen.

Kleinkind op afstand De kleinkinderen van Ann en Jos wonen in Noorwegen. Daardoor zien opa en oma hen minder vaak, maar ze benutten wel alle middelen om een goeie band op te bouwen.

De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_004.indd 4

19/02/2019 11:26:12


IN DE MEDIA Gezinsbond en gezin in de pers

Mama ik wil niet meer bruin zijn

Opvoeden als moslimgezin

Wat doet racisme met kinderen en jongeren en hoe ver­ sterk je hun veerkracht en weerbaarheid? Over dat thema organiseren het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee, Uit De Marge, het Minderheden­ forum, Hand in Hand en het Kinderrechtencommissariaat op 19 maart een studiedag. Naima Charkaoui stelt er ook haar boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ voor.

Elke ouder worstelt weleens met op­ voedvragen. Maar hoe zit dat bij ge­ zinnen met een moslimachtergrond? Het Kenniscentrum Gezinsweten­ schappen van de Odisee Hogeschool onderzoekt met welke vragen en noden moslimgezinnen zitten als het gaat over de opvoeding van hun kinderen. Ben je zelf moeder, vader of voogd van een gezin waarvan minstens één inwonend gezinslid moslim is? Of ken je zo’n ouder? Neem dan deel aan de enquête van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen of geef de oproep door.

INFO EN INSCHRIJVEN www.uitdemarge.be/studiedag-racismeover-wonden-en-veerkracht-mama-ikwil-niet-meer-bruin-zijn

MEER INFO http://bit.ly/moslimgezinnen

#afscheidbruno Tien jaar lang was hij de stem van de kinderen in Vlaanderen, ook de meest kwetsbare. Bruno Vanobbergen (47) neemt afscheid als kinderrechten­ commissaris en wordt directeur bij het Vlaamse agentschap Opgroeien. Gere­ geld kwam hij in de media met stand­ punten over co-ouderschap, vluchtelin­ gen of psychische hulp voor jongeren. Hij vertelde hun verhaal ook in boeken, blogs... De Gezinsbond vond in hem een geëngageerde medestander. Bedankt!

19-20

Lichamelijke ongemakken na bevalling

Enkele maanden na de bevalling nog altijd pijn, last van urineverlies of andere kwalen? Er wordt weinig over gesproken, maar komt wel vaak voor.

Veel aandacht voor petitie ‘Genoeggewacht’

De lancering van deze petitie (tegen lange wachtlijsten voor mensen met een beperking) ging niet onopge­ merkt voorbij: een groot artikel in De Standaard, we zaten in De Ochtend (Radio 1) en het VRT Journaal bracht een item. De handtekeningen gaan na de verkiezingen naar de nieuwe minister van Welzijn.

Steun voor de klimaatspijbelaars

Met een eigen persactie heeft de Ge­ zinsbond haar steun aan de klimaat­ spijbelaars betuigd. We schreven een opiniestuk en gingen zelf naar de klimaatmars om de jongeren, de scholen en alle gezinnen een hart onder de riem te steken. De actie kreeg veel bijval, het opiniestuk werd massaal gedeeld en we kregen veel positieve reacties.

Generatie Rookvrij geboren

AFSCHEID Tien jaar de stem van kinderen. © Koen Broos

Binnenkomer 3 Kort / In de media 4-5 Stem gezin 14 Vraag & Antwoord 16-17 Zwanger 18 Baby’s 19-20 Peuters 21

Generatie Rookvrij, de campagne die ook de Gezinsbond steunt, vierde in januari haar geboorte. De lan­ cering in het UZ Leuven kreeg veel aandacht: artikels in alle Vlaamse kranten, een reportage op ROB TV en aandacht op alle radiostations. De partners binnen de alliantie willen alle plaatsen waar kinderen komen zoveel mogelijk rookvrij maken, want zien roken, doet roken.

Kleuters Jonge kinderen Tieners Jongvolwassenen 55 + Dagboek Wakkere Papa

21 22 23-24 25-26 27-28 29-30 30

maart 2019 De Bond

DB_MAGMAART_004.indd 5

5

19/02/2019 11:26:15


Dossier Ze zijn met velen, de vrijwilligers van de Gezinsbond die zich met veel talent en goesting inzetten voor hun buurt. Ruim 13.000 van de 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen draaien mee in een van onze plaatselijke besturen. Een engagement dat zich vaak niet tot de Gezinsbond alleen beperkt, want ook andere verenigingen én – steeds meer – burgerbewegingen zoeken veel helpende handen. In dit nummer houdt expert Joris Piot, zelf gepokt en gemazeld in het vrijwilligerswerk, onze organisatie een spiegel voor over die vrijwillige inzet. Want ja, de wereld verandert snel en onze vrijwilligers moeten voortdurend de vinger aan de pols houden om te weten welke noden gezinnen vandaag hebben. In deze Week van de Vrijwilliger, die loopt tot 3 maart, steken we vrijwilligers graag een hart onder de riem. Zij die elke dag opnieuw de baan opgaan voor onze beweging, maar ook zij die zich bij momenten hiervoor vrijmaken. Jullie zijn van onschatbare waarde!

Samenstelling & redactie: An Candaele en Geert Van Hecke

6

“Zoek naar wat gezinnen vandaag echt nodig hebben!” In ruim negenhonderd lokale afdelingen in Vlaanderen en Brussel vormen duizenden vrijwilligers het gezicht van de Gezinsbond. Ze brengen er mensen samen en organiseren allerlei activiteiten voor gezinnen. Maar hoe ziet in onze diverse samenleving de toekomst van die vrijwillige inzet eruit? Joris Piot, docent aan de hogeschool UC Leuven-Limburg, reikt ons hiervoor een paar boeiende inzichten aan. DOOR GEERT VAN HECKE Op dit moment zijn vrijwilligersor­ ganisaties overal te lande volop be­ zig hun werking te moderniseren. Ook de Gezinsbond heeft in zijn toekomstplan diezelfde ambitie uitgesproken. Tot nu toe kun­ nen de meeste lokale afdelingen gelukkig rekenen op enthousiaste vrijwilligers die garant staan voor een boeiend aanbod. Maar hoe­ lang nog? “Hoe goed je afdeling ook bezig is”, zegt Piot, “op termijn moet je onvermijdelijk je werking aanpassen aan de hedendaagse noden.”

Algemeen belang

Bij het ontstaan van de Gezinsbond, straks honderd jaar geleden, waren die noden heel duidelijk… “Jazeker, want toen speelden jullie concreet in op wat arme gezinnen, in die naoorlogse tijd de grote en verweduwde gezinnen, tekortkwa­ men. Vandaag is dat door de grote verscheidenheid aan gezinnen en gezinsvormen ingewikkelder. Toch vallen er nog altijd genoeg gezinnen uit de boot waar jullie het algemeen belang van kunnen verdedigen.” Maar hoe overtuig je een gezin om daarvoor lid te blijven of te worden van onze vereniging? “Een mooi voorbeeld is de Kinder­ oppasdienst. Dat moet meer zijn dan louter een service naar gezinnen, iets wat een private

NODEN “Er vallen nog altijd genoeg gezinnen uit de boot waarvan jullie het algemeen belang kunnen verdedigen.” © Fréderic Cipriani

initiatiefnemer ook kan aanbie­ den. Als jullie die taak behartigen, is dat om alle gezinnen daarin te ondersteunen, ook zij voor wie het commerciële circuit te duur is.” Om voldoende gezinnen te bereiken, heb je lokaal wel een stevige vrijwilligersploeg nodig. Hoe blijf je die behouden? “Na een tijd worden vrijwilligers vrienden van elkaar. Op zich geen probleem, maar als groep moet je ook betrokken blijven op je om­ geving. Een open houding en niet op je lauweren rusten, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Het is toch niet omdat een activiteit succesvol, is dat je die niet eens mag schrappen of bijsturen. Niet alleen blijf je zo je vrijwilligers motiveren, maar tegelijk komt er

De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_006.indd 6

19/02/2019 11:37:49


DOSSIER VRIJWILLIGERS

Engagement in soorten… ruimte vrij voor nieuwe initiatieven. En daarmee kun je misschien weer andere gezinnen bereiken die je tevoren nooit zag.”

Stilstaan om vooruit te gaan

Lokale afdelingen moeten dus kritisch naar hun aanbod kijken. Maar vanaf wanneer doen ze dat het best? “Ook een dynamische vrijwilligersploeg kan maar beter eens op tijd zichzelf een spiegel voorhouden. Het is goed om dan de verschillende taken in kaart te brengen waardoor je merkt hoe het evenwicht is tussen kernvrijwilligers en losse medewerkers. Tegelijk peil je naar de motivatie en de beleving van mensen, en vraag je hen of ze zich nog herkennen in de missie. Een voorwaarde is wel dat de visie van de organisatie duidelijk op scherp gesteld wordt voor iedereen.” En hoe vermijd je dat nieuwe vrijwilligers te snel weer afhaken? “Soms komt er een groepje van een drietal dertigers bij in je bestuur. Mooi, maar als die jonge ouders te weinig ruimte krijgen om nieuwe ideeën in te brengen, riskeren ze het na een tijd voor bekeken te houden. Vandaar dat sommige organisaties overwegen om met een aparte jongerenwerking aan de slag te gaan binnen dezelfde afdeling. Ik besef wel dat zulke lossere structuren voldoende omkadering vereisen. Het gaat er gewoon om hen ruimte te geven voor activiteiten vanuit hun leefwereld.” MEER INFO Eat, Love, Volunteer, hoe vrijwilligers ondersteunen, Joris Piot en Marleen Heylen, Pelckmans Pro, 2017, 24,99 euro. Lees meer op goedgezind.be.

Taal oefenen met nieuwkomers

Luisteren naar kwetsbare gezinnen

Als je de taal van het land waar je verblijft niet kent, is het moeilijk om contacten te leggen en je thuis te voelen. Nieuwkomers kunnen een cursus Nederlands volgen, maar wie buiten de les de taal kan oefenen, heeft een stevig voetje voor. En net daar wringt voor nieuwkomers vaak het schoentje. Ze hebben immers (nog) geen netwerk van Nederlandstalige vrienden en familie. Met praattafels, babbelboxen, taalkom, babbelplus of welke naam de bijeenkomsten ook hebben, worden overal te lande oefenmomenten georganiseerd waar anderstalige nieuwkomers met vrijwilligers in gesprek gaan. Interesse? Vraag bij je gemeente of er ook zoiets bestaat.

“Op zich doen wij niets anders dan interesse tonen voor andermans leven en zorgen”, zegt Katrien, die zich inzet voor kwetsbare gezinnen van Doma. “Soms helpen we de kinderen bij hun huiswerk, maar voor het overige nemen we geen specifieke taken op ons. Daardoor hebben de ouders iemand waarop ze vertrouwen en op wie ze een beroep kunnen doen. Als vrijwilliger heb je tijd om naar mensen te luisteren. Ze zien je ook niet als iemand die hun doen en laten controleert, wat bij een professional al vaker wel het geval is. Je draait telkens een paar uren mee in dat gezin en zo bouw je een vertrouwensband op.” MEER INFO www.domovlaanderen.be

Joris Piot: “Welke vorm het engagement ook heeft, telkens weer zie je dezelfde dynamiek terugkeren: mensen vinden elkaar om zich met hun talenten voor een kortere of langere tijd in te zetten voor een gemeenschappelijk doel.”

Vrijwilligers bij de Gezinsbond: wat doen ze en wat motiveert hen? Simonne: “We zorgen ervoor dat de Gezinsbond zichtbaar aanwezig is in de handelszaken in ons dorp. Aan de handelaars vraag ik bijvoorbeeld om onze folder op de toonbank te leggen, zo kunnen klanten – mogelijke nieuwe leden – ontdekken waar ze nog andere kortingen kunnen meepikken.”

Warre: “Ik maak deel uit van een goed draaiend bestuur dat regelmatig activiteiten organiseert, met als absolute toppers de tweedehandsbeurs en de moederdagbrunch. Ondanks werk en hobby’s probeer ik daarbij zoveel mogelijk een handje toe te steken. Een organisatie die naast dienstverlening en een lokaal aanbod ook de belangen van gezinnen verdedigt, is in deze tijden zeer belangrijk.”

maart 2019 De Bond

DB_MAGMAART_006.indd 7

7

19/02/2019 11:38:01


DOSSIER VRIJWILLIGERS

Palliatieve zorg Palliatieve patiënten hebben naast medische verzorging ook nood aan een luisterend oor en mensen die ‘gewoon’ tijd hebben voor hen. Zowel palliatieve thuiszorg als palliatieve eenheden van ziekenhuizen werken daarvoor met vrijwilligers. De confrontatie met lijden, sterven en afscheid nemen kan emotioneel zwaar zijn, maar het geeft voldoening als je écht iets kan betekenen voor mensen aan het einde van hun leven. In de thuiszorg zijn vrijwilligers ook een ondersteuning voor mantelzorgers die af en toe een paar uur weg kunnen als er iemand anders bij hun geliefde ziek is. Voor kandidaten is er een selectieprocedure. INTERESSE? www.palliatieve.org/vrijwilliger/

Repair Café geeft spullen langer leven

Mooimakers ruimen zwerfvuil op

Je strijkijzer laat het afweten. Herstellen kost veel meer dan nieuw kopen. Naar het containerpark dan maar? Niet noodzakelijk. Op – gratis toegankelijke – Repair Café’s doen vrijwillige, vaardige handen er alles aan om de toestellen weer aan de praat te krijgen. Heb je zelf reparatiekennis voor elektro, hout, fietsen of textiel? Wil je een bijdrage leveren om spullen een langere levensduur te geven en anderen tonen hoe het moet? Je bent welkom als repairder. Niet zo handig? Misschien kan je helpen bij het onthaal of in de bar.

Sigarettenpeuken, plastic zakken, blikjes,... horen niet thuis op het strand, langs de weg of in een park. Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, spoort mensen op verschillende manieren aan om afval in de vuilnisbak te gooien of naar het containerpark te brengen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die een stukje buurt proper houden. Elk jaar is er ook een Grote Lenteschoonmaak. Dan rapen duizenden vrijwilligers afval in hun dorp, gemeente of stad. De intercommunale zorgt voor fluovestjes, grijpers en vuilniszakken.

MEER INFO Kandidaat-vrijwilligers melden zich via https://repaircafe.org Daar vind je ook waar zo’n Café’s georganiseerd worden.

MEER INFO De schoonmaakweek loopt dit jaar van 16 tot 31 maart. Je kan deelnemen als school of vereniging, of individueel. Meer info via mooimakers.be.

Joris Piot: “Veel vrijwilligers willen niet langer in een klassiek, hiërarchisch bestuursmodel meedraaien. Zo wordt het een uitdaging voor verenigingen als de Gezinsbond om bruggen te slaan naar het toenemend aantal burgerbewegingen. Ga daar niet mee in concurrentie, zoals je ook de vrije markt niet moet gaan beconcurreren. Maar besef wel dat ook jullie vrijwilligers leveren voor ontluikende burgerinitiatieven. Leg daarom zelf betekenisvolle contacten met die bewegingen, want ze kunnen ook mee jullie missie als gezinsbeweging realiseren.”

Lieve: “De Gezinsbond is ondertussen een onmisbaar deel van mijn leven geworden. En toch vraag ik me soms af waarom ik dit (blijf) doen? Maar als ik terugdenk aan de vele fijne activiteiten, de leuke babbels, de dankbaarheid van gezinnen die je hebt kunnen verder helpen (met de lidkaart, kortingen, info…), dan is het antwoord snel gegeven. Iets voor iemand anders betekenen, dat doet altijd deugd.”

8

Nele: “Als voorzitter motiveer ik het bestuur bij de uitvoering van nieuwe projecten. We zoeken daarbij naar initiatieven die de mensen met elkaar verbinden, waardoor je je buren beter leert kennen en waardoor de kinderen elkaar ook buiten de school ontmoeten.”

Jean-Pierre: “We kennen intussen veel leuke mensen met wie we samen activiteiten organiseren. Tof! Als hobby doe ik aan fotografie. Ik ben dan ook in de afdeling de huisfotograaf van dienst. Het beeldmateriaal stuur ik ook naar het vrijwilligersmagazine BraVo! van de Gezinsbond. Terwijl ik nog veel leergeld betaal, hoop ik zo mijn steentje bij te dragen aan de vele projecten die nog op stapel staan.”

De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_006.indd 8

19/02/2019 13:53:47


Kinderoppasdienst

Mee beleid uitstippelen

Lies: “Ik had fijne herinneringen aan de tijd toen ik zelf ging babysitten en ik zocht een manier om mij te engageren in de gemeente. Daarom reageerde ik op een zoekertje ‘Coördinator Kinderoppasdienst gezocht’. Dankzij de steun en het vertrouwen van de andere bestuursleden kon ik de Kinderoppasdienst verder uitbreiden. Ik leerde de gezinnen en de meer ervaren babysitters kennen. De nieuwe kinderoppassers gaf ik de mogelijkheid om een ervaringsdag in het kinderdagverblijf mee te maken. Vandaag gaan we in onze afdeling het digitale systeem invoeren, wat wel enige gezonde spanning en nieuwsgierigheid met zich meebrengt.”

Lisbet: “‘De Bond’ was altijd al mijn voornaamste informatiekanaal, ook voor gezinspolitiek. Maar wat de impact van dat beleidswerk is, daarvan was ik mij vroeger nauwelijks bewust. Na enkele jaren vrijwilligerswerk op lokaal en gewestelijk vlak maak ik nu, samen met onze voorzitster, deel uit van de stuurgroep Sociaal-Cultureel Werk. Het is fijn om zo directe input te krijgen over het breed spectrum aan beleidsdomeinen waarop de Gezinsbond actief is. Tegelijk biedt mij dat de kans om onze leden te informeren over actuele gezinspolitieke thema’s die ‘Brussel’ op de kaart zet. Vandaag gaat dat bijvoorbeeld over het Groeipakket, de Huizen van het Kind of de digitalisering van de kinderoppasdiensten. Ik vind het belangrijk dat beleidswerk mee vorm te geven.”

MEER INFO www.kinderoppasdienst.be

Joris Piot: “Leden zijn geen klanten. Toch beseffen ze niet altijd dat achter een dienstverlening als de Kinderoppasdienst of de kortingskaarten veel vrijwillige inzet schuilgaat. Bovendien heb je onder de leden een veel grotere verscheidenheid dan vroeger. Ook met beleidswerk van onderuit moeten jullie het algemeen belang van al die gezinnen blijven behartigen.”

Betty: “Het was een manier om thuis te komen in deze voor mij onbekende omgeving.”

Barry: “Ik ben zeer sociaal en hou van menselijk contact.”

Sterke vrijwilligers in belang van gezinnen Vrijwilligers leveren een schitterende bijdrage aan de samenleving, zoveel is duidelijk. We hebben er dan ook alle belang bij dat ze gemotiveerd en geïnspireerd blijven. De Gezinsbond houdt de vinger aan de pols voor wat zij nodig hebben bij hun inzet en zorgt voor ondersteuning. Zo kunnen bondsvrijwilligers op de ‘Wat jij kan dag’ eind maart inspiratie opdoen en hun stem laten horen over hoe vrijwilligerswerk anno 2020 er moet uitzien, en welke thema’s belangrijk zijn voor gezinnen van vandaag en morgen. Want het is voor de gezinnen – in al hun diversiteit – dat de Gezinsbond er wil zijn. Wil jij ook graag vrijwilliger worden? Ontdek waar je je talenten kan inzetten en deel het pas gelanceerde wervingsfilmpje met iedereen die talent heeft voor vrijwilligerswerk: www.watjijkan.be/info. MEER INFO over de Week van de Vrijwilliger op www.vrijwilligersweek.be

maart 2019 De Bond

DB_MAGMAART_006.indd 9

9

19/02/2019 11:38:27


VINGER AAN DE POLS Onderwerpen waar ouders wakker van liggen

GEZINNEN SOLIDAIR Je hoeft geen organisatie te zijn om waardevolle initatieven op poten te zetten voor andere gezinnen. © lzsb.be

Welkom op de Gezinsconferentie! We zien in onze samenleving vandaag heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting tussen mensen. Niet enkel overheden, middenveldorganisaties en professionals kunnen gezinnen ondersteunen, ook burgers en gezinnen steken zélf de handen uit de mouwen. DOOR KIRSTIN VANLIERDE Misschien zie jij in je omgeving ook dingen waarvan je denkt: daar wil ik iets aan doen. Opvang voor kinderen in de vakantie, een speel- of ontmoetingsmoment in de buurt, een uitnodiging naar gezinnen die het moeilijk hebben… Je wil graag je handen uit de mouwen steken om iets te betekenen voor anderen (en je eigen gezin), maar je weet niet goed hoe je eraan begint, waar je hulp kunt krijgen of waarmee je rekening moet houden? Dan moet je op onze Gezinsconferentie zijn. Op donderdag 14 maart stellen de Gezinsbond en het Kenniscentrum

Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. We brengen de verschillende soorten initiatieven in kaart. We belichten welke elementen zo’n initiatief vooruit kunnen helpen dan wel belemmeren en we gaan na welke rol ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen. Het onderzoek vormt ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en voor

iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten. Als deelnemer aan de Gezins­ conferentie krijg je het onderzoeksrapport en de inspiratiegids mee naar huis. Tijdens de lunchpauze kan je burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties ontmoeten en inspiratie opdoen. MEER INFO Donderdag 14 maart, van 9u tot 16u, Odisee (Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel). Deelname bedraagt 30 euro (inclusief broodjeslunch, onderzoeksrapport en inspiratiegids). Inschrijven via https:// gezins­conferentie2019.eventbrite.be

10 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_006.indd 10

19/02/2019 11:38:36


“Armoede wordt op creatieve manieren verborgen” Nele Rubens begon op school met De Kast, een voedselbank voor kwetsbare gezinnen. DOOR KIRSTIN VANLIERDE

Nele: “In Vlaanderen krijgt één kind op tien geen drie maaltijden per dag, zag ik op tv. Geschrokken ben ik naar Sigrid, de directrice van onze kleuterschool gestapt. Ja, gaf ze toe, ook bij ons was dat zo. Soms ging ze zelf naar de winkel om een brood en pot confituur. Samen met An, een derde mama, zijn we toen begonnen met De Kast. De werkmannen op school timmerden ze en we vragen ouders om er af en toe iets in te steken. Hoe vaak heb je immers niet wat te veel gekocht? Wie fruitbomen heeft, weet in het najaar vaak niet wat hij met al dat fruit aan moet. Dat kost niks, hé. Sommige

mensen hebben geen tijd om uit te stappen met zes brikken melk onder de arm, dus openden we na een paar jaar een rekening. We houden nu ook een weggeefplein van kleding en een honderdtal kinderen krijgen jaarlijks een sinterklaascadeautje omdat we speelgoed inzamelen.”

Een veilige contactpersoon

“Leerkrachten en opvoeders signaleren vermoede armoede. Als directrice spreekt Sigrid die mensen aan, polst naar het probleem en of ze openstaan voor hulp. An en ik weten niet echt over wie het gaat. Wij zorgen voor het logistieke luik: we zorgen voor de bevoorrading en maken kleine voedselpaketten.” Die scheiding van taken is een bewuste keuze. “We willen niet dat er tussen ouders twee kampen zouden

ontstaan. En een ‘veilige’ contactpersoon is een must. Men-sen met financiële zorgen – die vaak gepaard gaan met andere zorgen – praten daar niet graag over. Het moet iemand zijn die de dagelijkse werking van de school goed kent, en in wie ze vertrouwen hebben.” Het probleem wordt nog altijd sterk onderschat, weet Nele. “Wij hebben dit verhaal al heel vaak verteld. Maar bij negen op tien andere scholen hoor je: ‘Bij ons komt dat niet voor.’ En dat klopt gewoon niet! Armoede wordt op heel creatieve manieren verborgen. Het is heel belangrijk dat iedereen, ouders en scholen, zich daarvan bewust wordt.” En met een beetje investering van iedereen – de drie initatiefneemsters zijn zelf ook drukbezette mama’s – kom je een heel eind. Dat bewijst het hartverwarmende initiatief van De Kast elke dag. MEER INFO over inspirerende burgerinitiatieven krijg je op de Gezinsconferentie.

maart 2019 De Bond 11

DB_MAGMAART_006.indd 11

19/02/2019 11:38:44


LANG LEVEN Gezin en samenleving in de kijker

“Er is een goeie band, over de afstand heen” Ann Guelinckx en Jos Leclercq hebben vier kleinkinderen, waarvan drie in Noorwegen. Een paar keer per jaar gaan opa en oma naar ginder of komt het gezin van de dochter naar Gent. En gelukkig is er ook de iPad om contact te houden. DOOR AN CANDAELE Dochter Karen trok tijdens haar opleiding op Erasmus naar Noorwegen. Later ging ze terug als au pair om de taal te leren. Dat zou van pas komen bij de studies kleuterwetenschappen die ze daar wilde volgen. “Ze kwam Thomas, haar huidige man, tegen en is blijven hangen”, vertelt Ann.

Genieten van tijd samen

Thomas kent geen Nederlands en Karen heeft haar hart verloren aan Noorwegen, dat het gezin ooit nog naar België verhuist, zit er niet in. “Karen werkt er in het kleuteronderwijs”, zegt Ann. “Ze zou niet meer in ons schoolsysteem kunnen aarden.” Zes jaar geleden werden Ann en Jos grootouders. “Toen Karen vertelde dat ze zwanger was,

SAMEN Dan genieten we volop © EF

waren wij heel blij, maar beseften ook dat wij het kleintje minder vaak zouden zien. Bij de geboorte van Noah zijn we zo snel mogelijk vertrokken, vol spanning om ons eerste kleinkind in de armen te sluiten.”

“We zien hen minder vaak, maar als ze er zijn hebben we echt tijd voor hen” Drie jaar later kwam Isak en nog eens twee jaar later Leah. Zoon Dries heeft een pleegkindje dat even oud is als Leah. Het gezin van Karen verhuisde intussen van de buurt van Oslo naar het geboortedorp van Thomas. “Ze wonen daar heel mooi, maar het is een minder vlotte verbinding.” Dat houdt oma en opa echter niet tegen. “Wij gaan een paar keer per jaar een weekje naar ginder, of zij komen naar hier. Vorig jaar zijn we toch zes keer bij elkaar op bezoek geweest. Dan zijn we dag in dag uit samen en kunnen wij volop met de kinderen bezig

zijn: voorlezen, spelen, wandelen, naar de speeltuin, knutselen…” “Ze komen graag met de Gentse feesten, we zijn naar de dierentuin geweest, naar Plopsaland enz. We zien hen minder vaak dan als ze in de buurt zouden wonen, maar op die momenten hebben we wel echt tijd voor hen en genieten volop van het samenzijn. Bij onze zoon springen we regelmatig in als oppas, voor de kinderen van Karen kan dat niet. Maar als zij hier zijn, staat vooral Jos als eerste op, en houden wij ons met de kinderen bezig, zodat Karen en Thomas langer kunnen slapen.”

iPad op salontafel

Ook tussendoor is er contact met Noorwegen. “De iPpad ligt op de salontafel en als er iets te melden valt, belt onze Karen”, zegt Ann. “Soms stuurt ze filmpjes als er bijvoorbeeld eentje zijn eerste stapjes zette, of ze brengt me op de hoogte van leuke uitspraken van de kinderen. Om met de kinderen te praten moet Karen er wel bij zijn om te vertalen. De oudste begrijpt een beetje Nederlands, maar antwoordt in het Noors en wij kennen amper een paar woorden Noors. Karen heeft wel kinderboekjes van hier meegenomen en als ze bij ons zijn kijken wij ook samen in boekjes, wijzen dingen aan en brengen hen zo wat woordjes bij. In het eerste leerjaar zal Noah Engels leren, daar kijk ik naar uit. Dan hebben we een taal om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Als je (klein)kinderen zover wonen zijn de moderne communicatiemiddelen een ware zegen. Zo vervreemden de kleintjes niet van ons. Als ze ons komen ophalen aan de luchthaven of wij hen, dan rennen ze naar ons toe. Er is echt een band.”

Advert

12 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_006.indd 12

19/02/2019 11:38:57


Als de kleinkinderen in België op pakweg 200 kilometer hadden gewoond zouden we ze wellicht niet vaker zien dan nu. En in eigen land ga je niet een week bij elkaar op vakantie, wat wij wel doen. Er zijn dus ook voordelen. Gelukkig wonen ze in Europa, de afstand is niet onoverkomelijk.”

– (schoon)kinderen, kleinkinderen en wij – samen op vakantie.”

Als ze maar gelukkig zijn

Samen op vakantie

“Er is een veel sterkere band met de kleinkinderen dan wij destijds met onze grootouders hadden. Mijn grootouders waren in mijn ervaring oude mensen met een zwakke gezondheid. Als we er op bezoek gingen, moesten we stil zijn. Niet zo aantrekkelijk voor een kind. De grootouders van onze kinderen wonen op 100 kilometer van bij ons. We gingen regelmatig in het weekend op bezoek, maar door de week zagen of hoorden zij hun kleinkinderen niet. We hebben ook een tijd in Berkeley (Californië - VS) gewoond, onze ouders kregen af en toe nieuws per brief. Veel bellen deden we niet, dat was te duur. Wij hebben nu gelukkig

NOORWEGEN Prachtige omgeving. © EF

wél mogelijkheden om contact te houden. Ik vraag me soms af hoe we het zullen organiseren als Noah op de lagere school zit en niet meer zomaar een paar dagen van school kan wegblijven als ze naar hier komen. Dan moeten wij misschien wat meer naar ginder, al is dat niet altijd evident als je allebei werkt. Eens we met pensioen zijn, komt daar meer tijd voor vrij. Karen opperde ook al dat Noah als hij wat ouder is, een paar weken hier op vakantie kan komen. Dat zou heel fijn zijn. Komende zomer gaan we voor het eerst met zijn allen

Ann haalt haar smartphone boven en toont foto’s. Ik zie de kleinkinderen aan een meer met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond: “Daar gaan we wandelen als we ginder zijn.” De kleinkinderen op bezoek in België. Swipe, swipe… veel foto’s, zoals bij de meeste grootouders. Ann had haar dochter en de kleinkinderen liever in de buurt gehad, maar “het belangrijkste is dat ze gelukkig zijn.” De meeste grootouders genieten van hun kleinkinderen. Jammer genoeg zijn er ook grootouders die hun kleinkinderen (bijna) niet zien omdat de relatie met de (schoon)kinderen scheef liep. Een heel pijnlijke situatie die je als omgeving niet kan oplossen, maar een luisterend oor en begrip zijn meestal wel tot steun.

Ga mee op jeugdkamp of vakantie en geniet tot €100 korting als lid van de Gezinsbond!

Vraag onze gratis vakantiebrochures 2019 aan: T 02/507 88 22 Sportieve jeugdkampen Gezinsbond: www.afya.be Sportieve vakanties Gezinsbond: www.gezinssportvlaanderen.be Advertentie2019.indd 1

28/01/2019 13:30:22

maart 2019 De Bond 13

DB_MAGMAART_006.indd 13

19/02/2019 13:50:28


STEM GEZIN In aanloop naar de verkiezingen

Gokverslaving moet uit de taboesfeer Op vlak van preventie en hulpverlening besteedt ons land veel meer aandacht aan alcohol en drugs dan aan gokken. Gokken blijft op een of andere manier altijd onder de radar. Maar het is een ernstig probleem. Daarom komt de Gezinsbond met een memorandum. DOOR KIRSTIN VANLIERDE Het taboe rond gokken is groot. Maatschappelijk is er ook weinig begrip voor deze problematiek. “Als je geld op is, dan stop je toch gewoon?” hoor je wel eens. Maar intussen is het wetenschappelijk aangetoond dat de kick van het inzetten een stof vrijmaakt in de hersenen waaraan je verslaafd raakt. Mensen met een gokverslaving blijven dus inzetten, ook als ze niet winnen.

Legaal of illegaal verslaafd?

Huisartsen slagen er vaak niet in om een mogelijk gokprobleem te detecteren of aan te kaarten bij hun patiënten. Dat komt wellicht omdat de gevolgen voor de patiënt zich in de eerste plaats in de financiële sfeer bevinden, en op dat terrein hebben artsen een zekere schroom. Toch gaat het hier wel degelijk om een verslavingsproblematiek. Ook in de hulpverlening is er weinig expertise rond gokverslaving. Deze combinatie maakt dat de drempel om met je probleem naar buiten te komen bijzonder hoog ligt, en dat de problematiek bijgevolg zwaar onderschat wordt. Daarnaast moeten we vaststellen dat ons beleid faalt. Internationaal onderzoek toont aan dat België een van de landen is waar geen langlopend gezondheidsonderzoek gebeurt naar de effecten van gokken. En de kansspelcommissie, bedoeld als waakhond voor de sector, rijdt niet per se in de eerste plaats voor de belangen van spelers. Zij zet er vooral op in om het legale gokcircuit te faciliteren (en zo illegale sites wind uit de zeilen te nemen). Niemand

GOKKEN Meer dan een onschuldig vermaak. © SK

beweert dat het illegale gokcircuit geen probleem vormt, maar of je nu verslaafd bent aan gokken op een legale dan wel illegale site maakt in de praktijk niets uit.

Gokken uit taboesfeer

In 2018 drukten de Gezinsbond, het Vlaams Centrum voor Alcohol en Drugspreventie (VAD) en CAD Limburg (actief in de hulpverlening, gespecialiseerd in gokken) samen hun bezorgdheid uit over de problemen van gokken. Toen bleek dat deze bezorgdheid breed wordt gedragen over diverse sectoren heen, zijn we in debat gegaan om een gezamenlijke visie uit te werken. Het resultaat staat nu te lezen in een memorandum. Daarin pleiten we er niet alleen voor om gokken uit de taboesfeer te halen, maar ook om een degelijk preventiebeleid te verankeren in wetgeving en afspraken. De bescherming van de speler (op vlak van welzijn en gezondheid), en niet de rendabiliteit van de goksector, zou steeds het kansspelbeleid moeten bepalen.

We hebben nood aan neutraal wetenschappelijk onderzoek over gokken om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Hiervoor moet de goksector correcte en vergelijkbare cijfers aanleveren. Bovendien moeten ze dit onderzoek ook financieren met een jaarlijkse bijdrage in een fonds voor neutraal wetenschappelijk onderzoek.

Wettelijk afdwingbaar

In de kansspelindustrie circuleert veel geld, en de sector groeit. Dat zien we ook dagelijks in het straatbeeld, online en op de televisie. Reclame zorgt er mee voor dat we gokken ‘normaal’ vinden. Het zet ook mensen die proberen te stoppen steeds weer aan om toch verder te doen. Ook elementen in games die gokervaring meebrengen, vallen onder reclame. Hier is nood aan wettelijk afdwingbare grenzen, waarbij zeker kwetsbare groepen (o.a. jongeren) beschermd worden. MEER INFO Je vindt het memorandum op: www.gezinsbond.be/gokken

14 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_006.indd 14

19/02/2019 11:39:25

ads_aa


Mijn eerste 4 dagen

Vlaanderen is zorg

DAG 1

DAG 2

Mijn eerste kreetje

Mijn eerste badje

DAG 3

DAG 4

Mijn eerste knuffel

Mijn eerste bloedprikje

Het bloedprikje gebeurt op de 4de dag na de geboorte en zorgt ervoor dat je baby gratis gescreend wordt op 12 zeldzame ziekten. Verlaat het ziekenhuis niet zonder een afspraak.

aangeborenaandoeningen.be maart 2019 De Bond 15

ads_aangeboren_aandoeningen_STAAND.indd 4 DB_MAGMAART_006.indd 15

14/01/19 09:49 19/02/2019 11:39:31


Vraag & antwoord Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Heeft een studentenjob invloed op de kinderbijslag? Welke energiepremies bestaan er? Welke afspraken maak ik met mijn kind over schermgebruik? In deze rubriek geven onze experts antwoord op vragen van leden.

Hoe werkt een warmtepomp­ droogkast?

Wat als de poetsvrouw de huis­sleutel verliest?

Mijn droogkast is kapot. In de winkel staan warmtepompdrogers, condensdrogers en drogers met warmteterugwinning. Wat is het verschil?

We hebben een contract getekend voor poetshulp met dienstencheques. Wanneer onze poetshulp komt, zitten we op het werk. Daarom heeft ze een huissleutel, maar die is ze nu kwijtgespeeld…

Vroeger had je twee types droogkasten. Bij een afvoerdroogkast gaat de vochtige lucht door een slang naar buiten. Bij een condensdroogkast heb je aan de ene kant een verwarmingselement. Dat warmt de lucht op die de was droogt. Aan de andere kant zit een koelelement dat het water in de vochtige afvoerlucht laat condenseren. Zo wordt de lucht gedroogd, en kan de machine die gewoon terug in de droogruimte blazen, zonder afvoer naar buiten. Een slimmerik heeft die twee kanten met elkaar verbonden via een warmtepomp. Die pompt de warmte uit de afgevoerde lucht terug naar de aangevoerde lucht. Dat kost minder energie dan nieuwe warmte aanmaken. Elke warmtepompdroger is bijgevolg een condensdroger (maar omgekeerd is dat niet altijd het geval!). Heeft de droger een A-label of beter, dan kan je ervan uitgaan dat die een warmtepomp bevat. Als je toch het energielabel voor je hebt, kijk dan ook eens naar de rest van de cijfers. Zoals naar het berekend jaarlijks energieverbruik, waarmee je toestellen uit verschillende klassen kan vergelijken. Het label (A+++ tot D) wordt berekend binnen elke klasse, waardoor een B-klasse condensdroger meer kan verbruiken dan een C-klasse afvoertoestel. Hou ook rekening met het geluidsniveau. De meeste toestellen zitten rond 65 decibel, de geluidsdruk van een normaal gesprek. Drie decibel meer of minder verdubbelt of halveert het geluid! Bij condens­ drogers vind je ook de condensatie-efficiëntie. Heb je een goed ventilatiesysteem, dan is dat minder belangrijk. Anders kies je beter een A-klasse: zo blijft je wasruimte droger. Een wasdroger kost tijdens zijn levensduur meer aan stroom dan de aankoopprijs: kies dus voor het zuinigste exemplaar! MEER INFO energieconsulent@gezinsbond.be of tel. 02-507 88 60

De voorbije maanden was de poetsvrouw van het gezin H. te vaak afwezig. Daarom heeft het gezin de overeenkomst stopgezet en de poetshulp gevraagd om de huissleutel terug te geven. Dat was zo bepaald in het sleutelcontract van het bedrijf. Maar toen bleek dat de vrouw de sleutel niet meer had, moest het gezin alle sloten vervangen en nieuwe sleutels laten maken. Het dienstenchequebedrijf zegt hiervoor niet aansprakelijk te zijn. Bovendien bevat het contract een clausule waarin staat dat bij elk schadegeval een franchise van 250 euro wordt aangerekend. Als werkgever is het dienstenchequebedrijf wel degelijk aansprakelijk voor de fouten van zijn werknemers bij de uitvoering van hun taken. Het sleutelincident valt daaronder. Maar een bedrijf kan wettelijk zijn aansprakelijkheid beperken. Toch vermeldt dit contract niets over het verlies van een sleutel en wie daarvoor aansprakelijk is. Een franchise vragen mag een bedrijf ook altijd. Maar als je rekening houdt met de gemiddelde schade binnen de sector van de dienstenchequefirma’s is 250 euro vrijstelling wel heel veel. In de meeste gevallen krijgt de consument daardoor helemaal geen vergoeding. De Gezinsbond was een tijd geleden van nabij betrokken bij een advies van de Commissie Onrechtmatige Bedingen (COB) over contracten voor huishoudelijke hulp van dienstenchequebedrijven. Deze commissie heeft in haar advies COB 37 geoordeeld dat een clausule onrechtmatig en nietig is als ze ervoor zorgt dat er bijna nooit een schadevergoeding wordt betaald. MEER INFO consumentenklachten@gezinsbond.be, tel. 02-507 89 84, http://economie.fgov.be voor details over het COB-advies 37

16 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_016.indd 16

19/02/2019 11:40:57


Opvoeding

Wonen

Juridisch

Energie

Consument

Mama mag mijn lief blijven slapen?

Kan ik onbelast bijklussen?

Mijn tiener (15 jaar) wil graag dat zijn lief blijft slapen. Ze zijn even oud en ondertussen een half jaar samen. Moet ik dat toelaten?

Jozef werkt in een ploegensysteem en doet in zijn vrije momenten graag wat tuinonderhoud bij buren. Lise staat in het onderwijs en geeft ‘s avonds regelmatig bijlessen wiskunde. Hoe kan dat het best wettelijk geregeld worden?

Veel ouders van opgroeiende tieners krijgen vroeg of laat de vraag. Geen gemakkelijke vraag en er is ook geen standaardantwoord. Jongeren doen meestal stapsgewijs ervaring op met relaties en seksualiteit: handjes vasthouden, kussen, tongkussen, strelen boven en dan onder de kleren. Later gaan ze elkaar masturberen en geslachtsgemeenschap hebben. Als je zoon al een half jaar samen is met zijn lief, hebben ze waarschijnlijk al enkele van deze stappen doorlopen. Wellicht zijn ze nog niet aan seks toe, maar willen ze nog met voorgaande stappen experimenteren. De stapsgewijze ontwikkeling bereidt tieners ook voor op ‘de eerste keer’. Ze leren elkaars lichaam kennen, hoe ze (non-verbaal) toestemming kunnen vragen, hun grenzen aangeven en wat de ander leuk vindt. Nuttige vaardigheden om op een leuke en gezonde manier van seks te genieten. Aangezien je zoon en zijn lief even oud zijn, hebben ze wellicht min of meer evenveel onderhandelingsmacht tussen de lakens. Op zich is de vraag van je zoon goed nieuws. Hij wil een veilige, vertrouwde, intieme ruimte om zijn seksualiteit te verkennen. Als hij die niet thuis vindt, bestaat de kans dat hij elders een onveiligere experimenteerruimte zoekt of stappen zal overslaan. Toch zijn er ook aandachtspunten. Weten ze hoe ze een condoom correct gebruiken en weggooien? Durven ze het gebruik van een condoom voorstellen? Zullen ze voldoende met elkaars wensen en grenzen rekening houden? Voorzie condooms, druk hen op het hart om te luisteren naar elkaar, en wijs hen op ‘www.allesoverseks.be’. OOK EEN OPVOEDVRAAG? opvoeden@gezinsbond.be in samenwerking met Opvoedingslijn, tel. 078-15 00 10 Deze vraag werd mee beantwoord door Sensoa, Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Meer over seksuele opvoeding op www.gezondopvoeden.be/voorlichting.

Sedert vorig jaar bestaat de mogelijkheid om bij te verdienen zonder belastingen te moeten betalen. Let wel: niet iedereen kan er gebruik van maken en er zijn voorwaarden. De maximumverdienste bedraagt 6.250 euro per jaar en de maandgrens ligt op 520,83 euro. Activiteiten in de sportwereld (vb. trainer, coach) hebben 1.041,66 euro als maandgrens, maar met dezelfde jaargrens. Je moet minstens 80% werken in je reguliere job om in het systeem te kunnen stappen, ook gepensioneerden, zelfstandigen in hoofdberoep (niet voor een gelijkaardige activiteit) en werklozen komen in aanmerking. Studenten, halftijdse werknemers, huisvaders of -moeders vallen uit de boot. Het bijklussen kan gebeuren bij een vereniging (vzw, feitelijke vereniging of openbaar bestuur) of bij een privépersoon. De vereniging moet je een contract aanbieden, de nodige verzekeringen afsluiten en je inkomsten aangeven via de website www.bijklussen.be. Klus je bij een burger dan moet je zelf zorgen voor een verzekering en de prestaties melden via de website. Je vindt er ook een lijst van toegestane activiteiten. Enkele voorbeelden: kinderoppas, uitlaten van dieren, kleine onderhoudswerken aan de woning of in de tuin, bijlessen, …. enz. De prestaties moeten wel occasioneel blijven. Elke week het gras afrijden bij de buur kan dus niet. Naast het hierboven beschreven systeem, is er ook nog de deeleconomie. Daar kan in principe iedereen aan deelnemen. Je moet je aansluiten bij een van de erkende deeleconomieplatformen. De betaling gebeurt via het platform dat de inkomsten ook aan de fiscus meldt. MEER INFO via www.bijklussen.be of sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be, tel. 02-507 88 66

maart 2019 De Bond 17

DB_MAGMAART_016.indd 17

19/02/2019 11:41:05


Goedgezind.be Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

Goedgezind.be brengt toffe artikels en bruikbare tips, interessante interviews en gezinspolitieke standpunten tot bij drukbezette ouders en grootouders. In print én online.

ZWANGER

Familiekookboek

Voorbeeldfiguren Ouders vragen zich wel eens af of hun kind voldoende fruit en groenten eet. Het lijkt een van de moeilijkste opdrachten, maar dat is het zeker niet. Dat wil Gees van Asperen in haar kookboek Van kleine spruit tot toffe peer bewijzen. DOOR VERONIEK DE VISSER

Ze start met de geruststelling dat kinderen tot vier jaar veel beter aan hun dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit komen dan hun ouders. Ook na die leeftijd staan ze open voor nieuwe dingen en willen graag leren en proeven. Maar hiervoor hebben ze wel voorbeeldfiguren nodig, zoals (aanstaande) ouders, grootouders...

leven. De smaakontwikkeling van de baby begint al van heel vroeg in de zwangerschap. Het accepteren van zoveel mogelijk smaken gebeurt in de eerste duizend dagen van het kind (van -9 maanden tot 2 jaar). De foetus proeft dus in de buik al verschillende smaken. Tijdens deze bijzondere periode in hun leven krijgen aanstaande mama’s vooral te horen welke ingrediënten ze niet mogen eten.

Het begint bij de wortel

Een gezond voedingspatroon begint bij de wortel, en hier wil dat zeggen: al voor de conceptie plaatsvindt. De auteur wijst op het belang van voedzaam en gevarieerd eten, door zowel de aanstaande vader als moeder. Dan wordt al de basis gelegd voor een gezond

KLEINE SPRUITEN Jonggesmaakt is oud verteerd... © Maaike van Haaster

In dit boek wil Van Asperen onder andere duidelijk maken dat er dan heel veel wél kan en mag.

Gezond, lekker én makkelijk

Zeventig recepten geven inspiratie om het eten van groenten en fruit lekker en vanzelfsprekend te maken voor het hele gezin. Dat gaat van eten voor en tijdens de zwangerschap, de eerste hapjes voor de baby, peuter en kleuter tot het grotere kind dat klaar is voor de middelbare school. Er staan zelfs voorbeeldjes in van knutselen en creatief zijn met eten. Extra meegenomen is dat het makkelijke bereidingen zijn. Kindertekeningen zorgen voor een vrolijke toets en de vele knappe foto’s van Maaike van Haaster maken van deze uitgave ook nog een prachtig kijkboek. MEER INFO Van kleine spruit tot toffe peer, Gees van Asperen, Kosmos Uitgevers, 15 euro

Bol van verhalen en verwachting Het zwangerschapsnummer van ‘Brieven aan Jonge Ouders’ zit in een nieuw (zwangerschaps)kleedje. In dit mooie magazine krijgen toekomstige ouders een duidelijk antwoord op een heleboel vragen. Het staat vol herkenbare verhalen en boeiende weetjes over zwanger zijn, bevallen, emoties en ouderschap. We nemen daarbij nooit een

blad voor de mond. Zo besteden we bijvoorbeeld twee volle pagina’s aan gênante en maffe weetjes van voor en na de bevalling. Wat niemand anders jou vertelt, maar wij wel! MEER INFO Ben je zelf zwanger? Of wil je dit nieuwe zwangerschapsnummer gratis schenken aan iemand die je kent? Vul alle gegevens in op www.gezinsbond.be/zwanger.

18 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 18

19/02/2019 11:57:36


RUBRIEK ZWANGER BABY’S Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

BABY’S

Fysieke ongemakken na bevalling

Is dit nu mijn lichaam? Een lezersbrief in de mailbox van ons tijdschrift Brieven aan Jonge Ouders: “Het lijkt alsof iedereen na de bevalling supersnel terug in orde is. Bij mij is dat niet zo. Vier maanden na de bevalling heb ik nog steeds pijn. Mijn urine en mijn stoelgang kan ik niet goed ophouden. Ik pas nog steeds niet in mijn oude kleren en mijn zelfbeeld ligt aan flarden. Ik kan toch niet de enige mama zijn die daarmee sukkelt? Schrijf daar eens iets over!” U vraagt, wij schrijven! Vroedvrouw Joke Muyldermans is onze specialist ter zake.DOOR SARAH SAELENS Worden die fysieke ongemakken nog te vaak onderschat? Joke Muyldermans: “Ik heb inderdaad het gevoel dat veel mama’s verwachten dat hun lichaam na de bevalling meteen weer in orde is. Waarschijnlijk omdat het toch taboe blijft om te praten over zaken als aambeien of bloed- en urineverlies. Er zijn weinig vrouwen die zomaar toegeven: ‘Als ik nies, verlies ik wat druppels in mijn onderbroek.’ Terwijl dat eigenlijk vrij normaal is na de bevalling. Als wij als vroedvrouw op bezoek gaan bij een pas bevallen mama vragen we altijd naar die lichamelijke ongemakken. Niet door zomaar te vragen waar ze last van hebben, maar door echt van kop tot teen alle mogelijke kwaaltjes te benoemen. Als we dan ergens op botsen, probeer ik in de eerste plaats uit

EXTRA RONDINGEN Ook een impact op je relatie. © SK

te leggen waar het vandaan komt. Het is belangrijk om die dingen te begrijpen.” Wanneer is er meer dan een verklaring nodig en schakel je best een kinesitherapeut in? “Dat raad ik eigenlijk altijd aan. Ook dus als je geen last hebt van je buikspieren of van urineverlies of als je na een tijdje denkt dat je het terug allemaal onder controle hebt. Je lichaam heeft die deskundige begeleiding echt nodig. Het is heel belangrijk dat je bekkenbodemspieren terug krachtig worden. Weet je wat gewoon nog beter zou zijn? Dat we onze dochters van jongs af aan bekkenbodemoefeningen aanleren. Zodat het een automatisme wordt zoals tandenpoetsen.”

Hoe sta je tegenover de trend dat mama’s zo snel mogelijk terug fit willen of moeten worden? “Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het griezelig als mama’s trots melden dat ze tijdens hun zwangerschap nog geen vijf kilo zijn bijgekomen. Die vetreserves maak je namelijk niet voor niks aan. Als je gezond en gevarieerd hebt gegeten tijdens je zwangerschap en je bent twaalf à vijftien kilo bijgekomen, heeft bijna acht kilo daarvan rechtstreeks te maken met je baby, je borsten en je zwangerschap. De rest is een vetreserve die je nodig hebt als je borstvoeding geeft. Als je bevalt, ben je die acht kilo meteen kwijt. Voor sommige mama’s kunnen die andere reserves er niet snel genoeg af zijn. En ja, er zijn mama’s die een week later terug in hun skinny jeans kunnen, maar

maart 2019 De Bond 19

DB_MAGMAART_018.indd 19

19/02/2019 11:57:41


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

knoop in je oren: dat zijn echt uitzonderingen! Bij de meesten duurt het gemakkelijk drie maanden voor je terug in je gewone broeken past. En dan is het nog niet zeker dat die comfortabel zitten, want door de zwangerschap verandert je lichaam sowieso.”

ontzwangeren, maar eigenlijk kun je daar geen termijn op plakken. Zeker als het je derde of vierde kindje is, wordt het moelijker om te herstellen. Het is heel erg afhankelijk van de situatie en de persoon. Gun jezelf en je lichaam dus gewoon de tijd die nodig is.”

Ontzwangeren

Maar doordat hun lichaam verandert, voelen veel mama’s zich ook minder goed in hun vel? “Dat horen we inderdaad vaak van jonge mama’s. En dat heeft natuurlijk ook een impact op hun relatie. Je partner kan dan nog zo vaak zeggen dat je er nog altijd even knap uitziet, als jij jezelf niet goed voelt met die extra rondingen… Vandaar ook mijn oproep aan de omgeving om geen idiote opmerkingen te geven op die extra kilo’s. Dat kan heel hard aankomen op een moment dat die jonge mama’s misschien al volledig in de knoop liggen met zichzelf.”

Meteen fanatiek beginnen sporten, lijkt ons geen goed idee? “Probeer vooral gezond en gevarieerd te eten, want op die manier krijgt je lichaam ook meer energie. Daarnaast is het belangrijk om voldoende te bewegen, maar forceer je niet, want er is niks zo slecht als fanatiek te joggen als je bekkenbodemspieren nog niet hersteld zijn.” Je lichaam de tijd geven om te ontzwangeren dus? “Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Er wordt wel eens gezegd dat het negen maanden duurt om te

Heb je tot slot nog anders tips voor de omgeving? “Waar ik zelf een beetje de kriebels van krijg: hoe anderen reageren als mama’s vertellen hoe moe ze zijn. In onze maatschappij hebben we nogal de neiging om dan meteen advies te geven of met een oplossing te komen. Terwijl veel van die mama’s gewoon eens willen klagen over drukke dagen en moeilijke nachten. Als je vraagt wat hen plezier zou doen, geven de meesten toe dat ze ‘t gewoon eens kwijt wilden, dat ze nood hadden aan een luisterend oor. Anderen zouden graag eens op hun gemak douchen of willen een wandelingetje doen zonder de baby. Ken je een mama die het moeilijk heeft? Probeer dan eerst te luisteren en haar gerust te stellen: ‘Je gaat daar echt een weg in vinden, dat weet ik zeker.’ Tot slot kun je vragen of je iets heel concreet kunt doen. Op die manier help je haar echt.”

Gratis tijdschrift in jouw bus? Na je bevalling last van urineverlies, winderigheid of aambeien? Maak je je zorgen om die gespannen borsten, dat haarverlies en dat vreemde gevoel aan je buik? Op www.goedgezind.be lees je waar die kwaaltjes vandaan komen en wat je kunt doen. Ook in Brieven aan Jonge Ouders komt het onderwerp aan

bod. Mama of papa geworden en toch krijg je dit tijdschrift nog niet? MEER INFO Breng je gratis abonnement in orde via www.gezinsbond.be/geboortemelden en laat je geruststellen door de herkenbare verhalen en bruikbare weetjes.

20 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 20

19/02/2019 11:57:51


ZWANGER

BABY’S

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

PEUTERS/KLEUTERS

Een vrijwilliger vertelt

“Die tweedehandsbeurs, daar kijken we telkens weer naar uit” Bewust leven kan je op heel verschillende manieren. Zo koopt Greet Van den Winkel uit Asse graag spullen tweedehands of doet ze nu en dan een heilzame yogasessie. Maar hoeveel leuker is het niet om zulke ervaringen ook met andere gezinnen te delen. En daar biedt de lokale afdeling van de Gezinsbond haar als vrijwilliger volop de kans toe. DOOR GEERT VAN HECKE Twintig jaar geleden rolde Greet in het plaatselijke bestuur van de Gezinsbond in het Vlaams-Brabantse Asse/Bekkerzeel/Kobbegem. Als jonge moeder had ze toen zelf al veel plezier beleefd aan allerlei gezinsactiviteiten zoals de tweedehandsbeurzen. Van dan af zou ze daar mee haar schouders onder zetten. “Het ging er telkens heel gezellig aan toe op die beurzen, maar de organisatie ervan was soms nogal chaotisch. Ik ben praktisch van aard en het leek me als trekker van deze activiteit een leuke uitdaging om zoiets in goede banen te leiden.”

Helpende handen

Zowel in het voor- als najaar vindt er in Asse een beurs plaats. “Ondanks het vele werk heb ik nog altijd de energie en het enthousiasme om ermee door te gaan”, zegt Greet. “Er kruipt heel wat tijd in de voorbereiding, maar vooral de dag zelf hebben we veel helpende handen nodig. Gelukkig kan ik re-

TREKKER “Zo’n beurs is ook voor jonge gezinnen een kans tot ontmoeting.” © Hilde Lenaerts - Utopix

kenen op een sterke ploeg vrijwilligers, waaronder ook een zevental losse medewerkers. Die zijn een hele zondag bezig om alle spullen per soort en leeftijd te sorteren en uit te stallen. Na de verkoop ruimen we alles op en regelen we de betalingen aan de verkopers. Ik zorg er natuurlijk voor dat de vrijwilligers ook voldoende koffie en thee krijgen om de dag goed door te komen.” (lacht)

Van moeder op dochter(s)

Net als onze Kaas- en Croqueavond is de tweedehandsbeurs een activiteit waar we elk jaar wekenlang naartoe leven. Wij als bestuur, maar ook veel gezinnen uit Asse en omgeving. Uiteindelijk zijn dat dé momenten voor een afdeling om mensen bij elkaar te brengen. Bovendien komen we zo in contact

“Mijn drie dochters steken ook graag de handen uit de mouwen op onze tweede­hands­ beurzen” met jonge gezinnen die misschien op termijn onze werking mee willen dragen. En mijn drie dochters steken ook graag de handen uit de mouwen op onze tweedehandsbeurzen. Het is mooi als je zo’n engagement van generatie op generatie kunt doorgeven.” MEER INFO Op de provinciale pagina’s van De Bond en op www.gezinsbond.be/ tweedehandsbeurzen vind je alle info. Dankzij de handige zoekfunctie ontdek je meteen de volgende beurs in je buurt.

maart 2019 De Bond 21

DB_MAGMAART_018.indd 21

19/02/2019 11:58:02


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

JONGE KINDEREN

Studie Koning Boudewijnstichting

Hoe meet je armoede bij kinderen?

Begin deze maand publiceerde het VN-comité voor de Rechten van het Kind vijfenvijftig aanbevelingen die gericht zijn aan België. Opvallend is dat de VN zich ook grote zorgen maakt over de kinderarmoede in ons land én de verschillen tussen de gewesten. Eind vorig jaar heeft de Koning Boudewijnstichting (KBS) nog diezelfde vaststelling gemaakt. DOOR GEERT VAN HECKE Het waren Frank Vandenbroucke – nu verbonden aan de Universiteit van Amsterdam – en zijn collega-onderzoeker Anne-Catherine Guio (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) die zich voor KBS verdiept hebben in de statistieken over kinderarmoede. Wat in hun studie vooral opvalt, is de manier waarop ze armoede bij kinderen gemeten hebben. De meest gangbare indicator om het risico op armoede en sociale uitsluiting te bepalen, is het inkomen waarover iemand beschikt. Maar de KBS-studie kijkt in het bijzonder naar de indicator ‘materiële deprivatie’, een meetmethode die pas een jaar geleden voor het eerst gelanceerd werd. Bij de bepaling van de materiële tekorten van een kind worden zeventien items onderzocht die aangeven wat je precies nodig hebt om menswaardig te leven. Dat gaat van het dagelijks eten van groenten en fruit, vriendjes thuis kunnen uitnodigen, deelnemen aan schooluitstapjes en -feestjes tot een voldoende verwarmd huis

MATERIEEL TEKORT Kinderarmoede is altijd gelinkt aan de gezinssituatie. © SK

of jaarlijks op vakantie gaan. Als een gezin zich drie of meer van die items niet kan veroorloven, is er sprake van ernstige materiële tekorten. Armoede bij kinderen zegt ons immers ook altijd iets over de gezinssituatie waarin ze opgroeien.

Verschillen per gewest

Volgens de deprivatie-indicator beschikt bij ons 12 procent van de kinderen niet over minstens vier van de zeventien items. In Nederland, Duitsland en Frankrijk ligt dat percentage tussen 7 en 9 procent en in Luxemburg bedraagt het maar 2 procent. Achter dat Belgische gemiddelde gaan bovendien grote verschillen tussen de gewesten schuil. Zo is het aantal kinderen dat minstens drie items mist in Brussel 29 procent, tegenover 8 procent in Vlaanderen. In het Europese klassement bevindt

Vlaanderen zich in de groep van de best presterende landen en neemt het Brussels Gewest een extreme positie in. Uit deze Europese vergelijking blijkt nog dat een groot aantal Belgische gezinnen in armoede werkloos is. Buitenlandse voorbeelden leren ons evenwel dat het tegelijk mogelijk is om minder kinderen te laten opgroeien in een werkloos gezin én dat je deze gezinnen een betere inkomens­bescherming biedt. Een boodschap die de beleids­ makers van de volgende legisla­turen het best ter harte nemen. MEER INFO www.kbs-frb.be (doorklikken naar ‘Bijkomende informatie’); op www.gezinsbond.be/gezinsbond­ voor­iedereen lees je meer over ons engagement naar kwetsbare gezinnen. www.armoedebestrijding.be/ cijfers_aantal_armen.htm

22 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 22

19/02/2019 11:58:19


ZWANGER

BABY’S

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

TIENERS

Klimaatspijbelaars

“Ik sta hier voor mijn kleine broer” Vijfendertigduizend (35.000!) klimaatspijbelaars kwamen op straat voor het klimaat en de redactie van BOTsing moedigde hen aan. Dat de temperatuur in Brussel die donderdagochtend een paar graden steeg, had voor één keer niks te maken met de opwarming van de aarde. Want wie beweert dat het jonge volkje daar in de eerste plaats staat om een dagje school te skippen, is eraan voor de moeite. We geven hen graag een stem in het klimaatdebat. DOOR SARAH SAELENS

IJskappen & ijsberen

Femke (15): Ik ben hier vandaag omdat ik het klimaat superbelan­ grijk vind. We zijn niet goed bezig en onze aardbol gaat snel achter­ uit. Er wordt wel eens beweerd dat tieners alleen maar met zichzelf bezig zijn en totaal niet aan de toekomst denken, maar dat klopt natuurlijk niet. Kijk eens met hoeveel we hier staan vandaag! We zijn hier trouwens niet alleen voor onszelf en onze eigen toekomst. Nee, ook voor die van onze kinderen en kleinkinderen. Sarah (15): Ik heb jongere zus­ sen en een klein broertje van vijf

maanden. Ik sta hier ook voor hen. Want ook zij moeten een toe­ komst hebben en een jeugd zoals ik die heb gehad. Ik hoop echt dat zij net als ik zullen genieten van de mooie natuur en spelen in de sneeuw. Dat ze zich kunnen amu­ seren en zich geen zorgen moeten maken om later. Roosje (16): Misschien gaat onze generatie de gevolgen van de op­ warming van de aarde niet zo hard voelen, maar we moeten verder durven kijken dan onszelf en ons eigen leven. Voor de volgende generaties moet er dringend iets veranderen.

FEMKE, SARAH & ROOSJE “Onze ouders zijn trots.” © James Arthur

maart 2019 De Bond 23

DB_MAGMAART_018.indd 23

19/02/2019 11:58:27


Goedgezind.be RUBRIEK

Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

CREATIEF Geslaagde slogans. © James Arthur

Gratis tijdschrift Femke: Ik durf gerust toegeven dat ik bang ben voor onze toekomst. Zeker als je hoort dat de ijskappen aan het smelten zijn en de ijsberen met uitsterven worden bedreigd. Daarom doe ik zelf zoveel mogelijk voor het klimaat. Ik probeer altijd met de fiets of het openbaar ver­voer te gaan. En thuis recycleren we. Sarah: Ook wij zijn thuis met het milieu bezig. Mijn ouders zijn dan ook trots dat ik hier vandaag aanwezig ben. Ze zijn blij dat ik

spijbel, ja. Waarom mogen we niet spijbelen? We worden gedwongen om naar school te gaan, maar waarom zouden we les volgen als we misschien geen toekomst meer hebben op deze aardbol? Roosje: Eigenlijk is het zot dat wij aan politiekers, aan volwassenen die veel ouder zijn dan wij, moeten duidelijk maken dat er dringend iets moet veranderen. Dat klopt toch niet? Wij zijn tieners, wij zouden zorgeloos moeten kunnen genieten van ons leven.

In het volgende nummer van BOTsing (april-mei-juni) laten we nog meer tieners aan het woord over dit thema. We hebben het met hen over tijd en de toekomst. Heb je pubers tussen 12 en 17 jaar, maar krijg je dit boeiende blad nog niet in de bus? Neem dan contact op via 02-507 88 88 of ledendienst@ gezinsbond.be. Vermeld altijd je lidnummer en de geboortedata van je kinderen.

HALLUCINANT Met 35.000 aanwezig. © James Arthur

24 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 24

19/02/2019 11:58:48


RUBRIEK

ZWANGER BABY’S Hitate sitatio officiae et quas aut perorem exe

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

JONGVOLWASSENEN

Meeduimen voor klimaatactie

Een mandaat voor het klimaat Begin deze maand ging de campagne ‘Sign for my future’ van start en ondertussen hebben al ruim honderdduizend mensen zich achter de eisen van deze klimaatcampagne geschaard. We vroegen aan Nina Maat (22) en Herlinde Baeyens (26) die het gezicht mogen zijn van deze campagne, wat zij verwachten van dit initiatief dat complementair wil zijn aan de klimaatjongerenmarsen, maar evengoed hun kansen op een toekomst wil verdedigen tegenover de overheden van dit land. DOOR CHRIS DUTRY

Nina: “Momenteel studeer ik voor een master milieuwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Als kind was ik al verliefd op de natuur, en dol op dieren. In mijn vrije tijd hield ik me vooral bezig met dierenwelzijn en deed ook vrijwillige stages bij milieuorganisaties. Stilaan begon het bij mij te dagen dat er toch wel iets mis was met ons klimaat. Toen ik de vraag kreeg of ik vertegenwoordiger wou worden van dit burgerinitiatief zag ik dat meteen zitten, hoewel het nu pas tot me doordringt wat dat allemaal met zich kan mee brengen. De filmpjes van WWF en Greenpeace hebben mij bewust gemaakt van het klimaatprobleem. Ik wil niet als een misantroop overkomen, maar ik ben toch erg bezorgd om zoveel dieren en bomen die in de problemen komen door de klimaatopwarming.”

KLIMAATDADEN NODIG Herlinde en Nina duimen ervoor. © Barbara Debeuckelaere

“Het huidige klimaatdiscours lijkt soms alleen maar te gaan over de boekhouding van uitstoot van broeikasgassen en te weinig over de verzuring en opwarming van de oceanen met alle gevolgen van dien voor de zeedieren.” Herlinde: “Tot vorig jaar was ik VN-jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling van de Vlaamse Jeugdraad. Momenteel werk ik als communicatieverantwoordelijke bij een afvalintercommunale nabij Brussel. Omdat de initiatiefnemers van ‘Sign for my future’ niet meteen een strategie hadden om ook de jongeren aan boord te krijgen, hebben we met hen meegedacht hoe dat het

best kon gebeuren. Tijdens zo’n workshop werd ik geselecteerd als woordvoerder van de campagne. In mijn vorige werk met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG’s) ben ik beginnen beseffen dat er toch wel een aantal ‘sleutel’-SDG’s waren, zoals armoede (SDG1) en klimaat (SDG13). Beide verdienen prioriteit als je ook de andere SDG’s wilt realiseren. Duurzame consumptie of zuivere oceanen zijn natuurlijk belangrijk, maar dat lukt pas als de basisbehoeften voldaan zijn en de ecosystemen goed functioneren. Die hiërarchie in de doelstellingen hou je dus het best in het achter-

maart 2019 De Bond 25

DB_MAGMAART_018.indd 25

19/02/2019 11:58:48


Goedgezind.be JONGVOLWASSENEN

Film rond de natuurelementen hoofd als je het over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN hebt.” Nina: “Ik heb het er lastig mee dat men de plasticvervuiling zomaar linkt aan het klimaatprobleem. Dat is inderdaad ook een ernstig probleem, maar het klimaatprobleem draait op de eerste plaats rond uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen, waarvan zowat heel onze economie van afhankelijk is. Al zal een klimaatvriendelijke economie sowieso een circulaire economie moeten zijn.” Herlinde: “Eigenlijk zijn het de kinderen van de initiatiefnemers die hun vaders ertoe aangezet hebben om via hun netwerken iets te doen aan de klimaatkwestie (red. die vaders zijn Guy Weyns (47), verantwoordelijke digitale transformatie bij De Lijn , en Koen Verwee (49) van het consultancybureau Eiferman). Dat de jongeren sinds begin dit jaar op straat gekomen zijn, hadden wij niet verwacht. Daardoor is het klimaat nu toch wel veel hoger op de agenda gekomen.”

Nina: “We moeten niet alleen naar de consument kijken, al draagt die ook een verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. De politiek moet hen juist ondersteunen in goede keuzes voor een duurzamere mobiliteit, energiezuinig wonen en consumptie van milieuvriendelijke goederen. Fiscaliteit is een heel belangrijk instrument waarmee de overheid een bepaald beleid kan sturen en financieren. Dat zou toch niet langer een taboe mogen zijn in de klimaatonderhandelingen.” Herlinde: “We hopen dat ieder die om een of andere reden niet naar de klimaatmarsen kunnen komen, hun handtekening plaatsen onder de drie eisen van ‘Sign for my future’ (zie kader). Wie tekent voor zijn organisatie beschouwen we als ambassadeur van deze campagne voor een daadkrachtige aanpak van het klimaatprobleem. Het Verenigd Koninkrijk heeft al in 2008 een klimaatwet goedgekeurd en ondertussen hebben al zes Europese landen een klimaatwet. Waar wacht ons land nog op?”

Daadkrachtig klimaatbeleid gevraagd Op www.signformyfuture.be kan je je scharen achter drie eisen: • een klimaatwet die stelt dat ons land tegen 2050 klimaatneutraal moet worden via vijfjaarlijkse tussentijdse doelstellingen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2019 van kracht zijn. • een investeringsplan dat gezinnen en bedrijven helpt om de

transitie naar een klimaatneutrale samenleving mogelijk te maken. Dat plan moet uiterlijk eind 2022 in werking treden. • een klimaatraad van onafhankelijke experten die het gevoerde klimaatbeleid van de overheid evalueert en waar nodig bijstuurt. MEER INFO Deze campagne loopt tot aan de verkiezingen van 26 mei 2019.

Arctic

Piloot Overgård is gecrasht met zijn vliegtuig in het Noordpoolgebied en probeert te overleven in barre omstandigheden tot er hulp komt. Wanneer een reddingshelikopter hem vindt en probeert te landen, loopt het fout. De rollen worden omgekeerd: Overgård moet nu proberen om de overlevende copilote in veiligheid te brengen. Zij is immers zwaar gewond en half comateus. Hij improviseert een draagberrie-slede en zet koers naar een vermeende hulppost. De rest van het verhaal wordt geen romantisch onderonsje, maar een gevecht met de natuurelementen. Daarbij is elke keuze een gok op leven en dood.

Ledenvoordeel! Leden van de Gezinsbond krijgen max. 2 euro spaarkorting op bioscoop­vouchers aangekocht via onze webshop of onze verkooppunten. De vouchers kunnen bij Kinépolis, UGC en een hele reeks lokale bioscopen ingeruild worden. MEER INFO over onze webshop en verkooppunten op www.gezinsbond.be/ bioscoopcheques

26 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 26

19/02/2019 11:58:53


ZWANGER

BABY’S

PEUTERS / KLEUTERS

JONGE KINDEREN

TIENERS

JONGVOLWASSENEN

55+

55+

Kleinkind in twee huizen

Omgaan met emoties als je kind gaat scheiden Als grootouder word je ook geraakt door de scheiding van je kind. Uit bezorgdheid van wat je kind én kleinkinderen moeten doormaken, en omdat de scheiding ook voor jou een proces van afscheid nemen is. DOOR ELKE DE POURCQ

Voor die emoties is weinig plaats. Je kind én kleinkinderen steunen op jou maar jij kan niet altijd bij hen terecht. Wat kan je wel doen om die emoties te verwerken en een plaats te geven?

Steun van partner

Maaike Jappens (VUB) onderzocht hoe grootouders omgaan met de scheiding bij hun kinderen. Opvallend veel respondenten noemden hun partner hun steun en toeverlaat. “Het is een heel zware periode geweest. Vooral omdat je je recht moet houden, je moet moreel ondersteunen maar je moet het zelf ook zien te verwerken. En het was goed dat ik op dat gebied een heel sterke man had.”

Extra zwaar voor single grootouders

De verwerking van de scheiding was voor alleenstaande grootouders extra moeilijk.

TROOST Waar kan jij terecht met je emoties? © SK

“Dat alleen verwerken, daar heb ik het toch wel het moeilijkste mee gehad.”

Dezelfde situatie

Ook met vrienden of buren werd er gepraat over de scheiding. Soms werd er expliciet gezocht naar mensen die ook een scheiding hadden meegemaakt. “Ik wilde bepaalde vrienden uitnodigen die hadden verteld over de scheiding van hun kind. Ik had een boel vragen over het huis, hoe het praktisch is verlopen enzo. Wij hebben daar een hele namiddag over zitten praten. Dat was een hele opluchting.”

Zelfzorg

Nog een manier om de emoties, de stress en de pijn van de scheiding van een kind te verwerken is het neerpennen. Door gevoelens aan papier toe te vertrouwen zijn ze ‘overgezet’ en voel je je enigszins bevrijd. Ook de gedachten ver-

zetten, kan helpen. Er even niet aan denken, het hoofd leegmaken kan bevrijdend werken. Iets actief zoals een wandeling, yoga of gaan lopen, iets educatief zoals een cursus die je allang interesseerde, of iets ontspannend, zoals een warm bad of verdwijnen in een boek. Deze vorm van zelfzorg en je batterijen opladen, zal ervoor zorgen dat je er beter tegenaan kan. Voor sommige mensen blijkt de stress en druk toch te zwaar. Ze slapen niet, kunnen aan niets anders denken en gaan er aan onderdoor. Enkelen trokken naar de huisarts of een psycholoog voor professionele hulp, maar voor anderen bleek dit nog een taboe. MEER INFO Op zoek naar professionele hulp? Ga naar je huisarts of surf naar ikzoekhulp.be. Voor juridische vragen: Dienst Sociaal-Juridisch Advies, sjd@ gezinsbond.be of tel. 02-507.88.66. Meer over omgaan met de scheiding van je kind in ons dossier ‘Kleinkind in twee huizen’ op www.goedgezind.be.

maart 2019 De Bond 27

DB_MAGMAART_018.indd 27

19/02/2019 11:59:03


Goedgezind.be 55+

Grootouders bezorgd over de toekomst

Ook klimaatoma’s en -opa’s laten van zich horen!

Oma’s en opa’s zijn bezorgd over de toekomst van hun kleinkinderen, ook als het gaat over de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom schaart de pas opgerichte beweging ‘Grootouders voor het Klimaat’ zich graag achter de acties van de klimaatspijbelaars. DOOR GEERT VAN HECKE

Na Wallonië en Nederland – en verschillende andere landen – is nu ook in Vlaanderen een groep grootouders opgestaan om hun bezorgdheid over het klimaat kenbaar te maken. Heel wat zestigplussers zijn zich immers goed bewust van de uitdagingen waar toekomstige generaties mee te maken krijgen. Droogte, waterschaarste, overstromingen, hittestress… Wetenschappers waarschuwen al jaren voor zulke dreigingen die op ons afkomen, maar tot nu toe werd dat te weinig politiek vertaald. Onder impuls van de wekelijkse jongerenmarsen lijken almaar meer politici de noodzaak van een stevig onderbouwd klimaatbeleid in te zien. En daar spelen de Grootouders voor het Klimaat, als onafhankelijke en pluralistische burgerbeweging, doelgericht op in. “De huidige klimaatverandering is nagenoeg volledig veroorzaakt door het gedrag van de mens en dus kunnen we er iets aan doen”, klinkt het. “We willen onze kleinkinderen kunnen vertellen

Punten verbinden Meer dan ooit moeten we de punten verbinden tussen klimaat, armoede, energie, voedsel en water. Deze problemen kunnen niet op zichzelf worden aangepakt. BAN KI-MOON (Zuid-Koreaanse diplomaat, politicus en secretaris-generaal van de VN)

KLIMAATPROTEST Oma en opa doen mee. © Fréderic Cipriani / Ateliers voor Werknemersvorming

dat we ons best gedaan hebben om hen een leefbare wereld na te laten.” Zo steunen ze het initiatief van een groep juristen om tot een interfederale klimaatwet te komen, als basis voor een ambitieus en samenhangend klimaatplan. Maar dat zal alleen lukken als de volgende regering daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak heeft. Vandaar dat ook de Gezinsbond haar steun betuigt aan deze nieuwe burgerbeweging. MEER INFO www.grootoudersvoorhetklimaat.be (ook voor ondertekening van het ‘Handvest van Grootouders voor het Klimaat’)

maandelijks ledenmagazine 98e jaargang Troonstraat 125, 1050 Elsene Tel. Gezinsbond vzw 02-507 88 11 Tel. Redactie 02-507 89 22 www.gezinsbond.be Uitgever: Anneke Blanckaert Zoekertjes en advertenties: Publicarto, Driehoekstraat 18, 9320 Aalst, tel. 053-82 60 80 en www.zoekertjesdebond.be De redactie van De Bond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Drukkerij: Roularta Printing Verantwoordelijke uitgever: Bart De Cokere p/a Troonstraat 125, 1050 Brussel Registreer je op onze elektronische nieuwsbrief of geef een adreswijziging door via mijn.gezinsbond.be of tel. 02-507 88 88. Abonnementen: tel. 02-507 88 88, ledendienst@gezinsbond.be

28 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_018.indd 28

19/02/2019 11:59:16


UITSMIJTER DAGBOEK

“Snel affiches verspreiden en dan maar duimen voor nuttige tips” De ruim vijfhonderd vrijwilligers bij Child Focus hebben heel verschillende taken. Zelf combineer ik evenementen en vorming in scholen met de coördinatie van een vrijwilligersgroep in Antwerpen. En die boswandelingen met mijn hond Blue, ik zou ze niet kunnen missen. DOOR ROLAND VAN GIJSEL

Woensdag

Vanmorgen trek ik naar een basisschool in Brasschaat, de Antwerpse gemeente waar we wonen. We zijn met ongeveer twintig vrijwilligers die in Vlaanderen ook scholen bezoeken met ‘Dossier 116 000’ van Child Focus. Dat detectivespel, voor het vijfde en zesde leerjaar, neemt een hele voormiddag in beslag en draait vooral rond sociale media, wegloopgedrag en vertrouwenspersonen. Met zelf gevonden informatie schrijven de kinderen hun eigen verhaal. Een heel interactieve en dynamische aanpak. Zo leren ze wat Child Focus is en wat de organisatie voor hen kan betekenen. Na de middag maak ik een lange boswandeling met Blue, onze bordercollie. Sinds een goede twee jaar hebben we opnieuw een hond nadat onze vorige ‘familievriend’ op hoge leeftijd overleed. Die dagelijkse wandelingen houden mij fit en jong. We wonen in een uithoek van de gemeente en daar kun je volop genieten van de stilte en de natuur. Ik heb deze wandeling en ‘time out’ nodig om te bekomen van de mentale inspanning om een halve dag voor een klas van twintig uitgelaten maar enthousiaste elfjarigen te staan.

VRIJWILLIGER Als hondenliefhebber ben ik – naast mijn engagement bij Child Focus – ook vrijwillig actief bij Clinidogs. © Kristof Ghyselinck

Donderdag

Vrijdag

Samen met mijn collega-coördinator voor Antwerpen bij Child Focus begeef ik mij naar Brussel voor onze coördinatorenvergadering. We sturen in onze provincie een dertigtal vrijwilligers aan die zich bij verdwijningen inzetten om affiches en/of vignetten te ver-

spreiden over de stad Antwerpen en de ruimere omgeving. Zowat drie keer per jaar komen we bijeen met alle coördinatoren uit het hele land. We bespreken dan niet alleen de werking van de groepen, maar staan ook stil bij acties en initiatieven die op stapel staan. Zodra ik weer thuis ben, plan ik met onze lokale vrijwilligers een vergadering voor binnen twee weken. Zo kunnen we de informatie die we in Brussel krijgen, ook lokaal verder verspreiden en bespreken. Vanmorgen ga ik met Blue op bezoek in een woonzorgcentrum in de buurt. Naast vrijwilliger bij Child Focus ben ik vorig jaar ook in de rol van regiocoördinator Antwerpen voor Clinidogs gerold. Deze vrij jonge organisatie koppelt vrijwilligers met een hond

aan ouderen of mensen met een beperking. Onze slogan vat het goed samen: ‘Een glimlach door de knuffel van een hond, daar draait het allemaal rond.’ Heel wat bewoners in een woonzorg- of revalidatiecentrum hebben vroeger ook een huisdier gehad. Ons bezoek maakt daardoor bij velen herinneringen en emoties los. Ik heb nog een afspraak in een voorziening voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Een koppel met twee honden komt langs om kennis te maken met de medewerkers en de bewoners van de voorziening. Als alles goed loopt, komt het koppel voortaan ook regelmatig op bezoek. In de late namiddag krijg ik een oproep van Child Focus in Brussel. Er is een kind vermist en ze vragen om met een groep vrijwilligers affiches te verdelen in een aantal straten in het centrum van de stad.

maart 2019 De Bond 29

DB_MAGMAART_029.indd 29

19/02/2019 11:43:45


UITSMIJTER DE WAKKERE PAPA

Ik bel meteen enkele vrijwilligers op en we spreken voor morgen af aan het ‘Meeting Point’ aan het Centraal Station. Nu is het alleen nog wachten op de koerier die mij de affiches later op de avond zal bezorgen.

Zaterdag

Klokslag tien uur verzamelen we met vier collega-vrijwilligers om onze affichetocht door de Antwerpse straten te beginnen. We trekken met onze voorraad naar winkels, cafés en verschillende publieke plaatsen. Daar vragen we of we de affiches goed zichtbaar mogen aanplakken, en dan maar duimen dat de vele nuttige tips snel binnenlopen. Na de middag blijf ik nog in het centrum van de stad. Samen met mijn vrouw, mijn neef en zijn vriendin wil ik de parade volgen die ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar van de Groenplaats naar het Koningin Astridplein trekt. Voor deze stoet zijn zelfs artiesten speciaal vanuit China naar Antwerpen gekomen! Zo’n 1.500 kleurrijk uitgedoste deelnemers geven het beste van zichzelf en zorgen voor een mooi spektakel. Jammer van de regen, maar dat kan hun enthousiasme niet temperen. Afronden doen we op een verwarmd terras en dan opnieuw de tram op naar huis.

Zondag

Onder een stralende zon wandelen we met ons drietjes te midden van een gezellige drukte over de Antwerpse Vogelenmarkt. Het is zondag, ik heb dus ook tijd om met Blue een lange boswandeling te maken. Met wat verbeelding zou je zelfs denken dat de lente in aantocht is. Terug thuis check ik nog even mijn programma voor volgende week: voorlopig tweemaal Child Focus en één keer Clinidogs. Nu de ‘boeken dicht’ en verder nog een ontspannende zondag, rustdag.

Pizza paps en zonen breidt uit Pizza paps en zonen is een begrip in mijn gezin. Mijn zonen kunnen zelfstandig pizzadeeg maken, beleggen en op het geknipte moment uit de oven halen. Er zijn nóg dingen die ze, als het moet, op mijn aanwijzingen uit de zetel, kunnen bereiden: scones, appeltaart, koekjes, pasta met tomatensaus. Ze zien me vaak bezig met fruit plukken, jam inmaken, noten kraken, brood bakken. Mijn jongens probeer ik mee warm te maken voor die klussen. En dat lukt prima. Maar plots viel het me op: zij doen alleen de leuke klussen, en dan nog alleen de leuke kant ervan. Als zich niets interessanter aandient. Dat is, van hun kant, heel normaal. Maar misschien moet ik soms toch wat meer verwachten. Kwestie van hen op te voeden met enig begrip én kunde over wat er allemaal moet gebeuren in en rond een huishouden. Niet als prinsjes. Dit was het kantelpunt: “Mag ik water, papa?” vroeg mijn oudste zoon. Tien jaar. De waterkan stond op een halve centimeter van zijn hand en ik haalde, enkele meters verderop, zijn brooddoos uit zijn boekentas. Toen ging er een lichtje flikkeren bij mij. Nu schakel ik beetje bij beetje mijn zonen ook in voor taken zonder hoog entertainmentgehalte of lekker resultaat. Soms komt er weerstand en willen ze na het eten meteen gaan spelen, in plaats van de tafel af te ruimen. “Maar wie treuzelt of zeurt …” heb ik intussen de gouden strategie gevonden. “… doet de rest alleen!” roepen zij in koor. Eens ik hen opgestart heb gekregen, genieten ze er trouwens vaak van om iets voor mij te doen. Iets zinvols. Of gewoon iets nieuws te leren, zich capabel te voelen, hun bijdrage te leveren. Hun boekentassen blijven soms nog in de tuin liggen na school. Ze zelf binnendragen is het eenvoudigst, maar ik doe het niet meer. Ze moeten hun spel onderbreken, boekentassen binnen brengen en uitpakken. Dat wil ik hen leren. Net zoals ik hen wil leren hoe sinaasappels te persen, ook al hangt mijn keuken de eerste keren vol sap. Ze zijn geen prinsjes. En dus help ik hen niet door hen zo op te voeden. “Maar papa,” zeggen ze soms, “jouw fiets staat hier ook nog vol spullen?” Dat is waar. Ik ben een vreselijke rommelaar. Voor ik een klus afmaak of opruim, ben ik elders alweer iets anders gestart. Maar gelukkig vind ik in mijn chaos ook altijd een slim antwoord. “Ja hoor,” zeg ik, “en daar ligt nog een spade van deze ochtend. Vanavond ruim ik al mijn rommel op. Maar dan slaap jij al. Dus ruim jij je spullen nu alvast op.” “Oké papa,” zeggen ze dan, mopperend of guitig. Maar altijd krijgen ze nadien een knuffel of een dankjewel. Want ik vind het oprecht héél fijn dat we meer en meer samen dit huishouden doen draaien. REAGEREN? Welke klussen doen jouw kinderen (graag)? Vanaf welke leeftijd schakel jij ze in als huishoudhulp? Laat het weten op gezinskrantdebond.wordpress.com

30 De Bond maart 2019

DB_MAGMAART_029.indd 30

19/02/2019 11:43:50


TOONZAAL OPENINGSUREN RUBRIEK Ma - Di - Do - Vr - Za - Zo: 14u. - 18u30 Hitate sitatio officiae

GESLOTEN et quas aut perorem exe Op woensdag en feestdagen

Stadionlaan 18/22 9800 Deinze T 09 380 43 58

BELLICE

een mooi

bankstel koop je bij de makers zelf

PINTO GENUA

ACTIES niet te missen

FUTURA

OPENDEUR WEKEN

VIENNA

vanaf zaterdag 2 maart t.e.m. zondag 24 maart

EVITA

YOGA

TIGRA

Hoogwaardige salons in leder en stof VENUS

UIT EIGEN ATELIER &

VAN STERKE MERKEN Maatwerk, herstofferen & herstellingen

FOLDA

DB_MAGMAART_031.indd 31

www.derore.be

maart 2018 De Bond 31

19/02/2019 11:41:34


BETER ETEN, DA’S KINDERSPEL BIJ DELHAIZE.

NIEUW IN DE DELHAIZE APP

Scan een product en ontdek zijn Nutri-Score! Download de Delhaize app:

Meer info: www.delhaize.be/Nutriscore

02DEL18429_NUTRISCORE_2019_CAMP_MAG_285x200_NL.indd 1 DB_MAGMAART_032.indd 32

17/12/2018 17:57 19/02/2019 11:42:00

Profile for Publicarto

De Bond  

De Bond

De Bond  

De Bond

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded