Page 1

vellinga optiek magazine

optiek optometrie gehoor


Lensimplantatie als oplossing voor leesklachten Prettiger leven zonder bril of contactlenzen Op elk moment van de dag zonder bril of contactlenzen scherp kunnen zien. Het kan. Als een ooglaserbehandeling voor u niet geschikt is, kan een implantlens een goede oplossing voor u zijn. Implantlenzen zijn heel kleine lensjes die in uw ogen worden geplaatst, waardoor een bril of contactlenzen niet meer nodig zijn.

WANNEER BENT U GESCHIKT?

MEER INFORMATIE

Voor iedereen is individueel advies van groot belang. Op basis

Wilt u weten of implantlenzen iets voor u zijn? Kom langs bij

van een uitgebreid vooronderzoek bepalen de optometristen

Vellinga Optiek in Leeuwarden en informeer naar de mogelijk-

van Eyescan of u in aanmerking komt voor een implantlens.

heden. Of maak een afspraak voor een vooronderzoek door te

Afhankelijk van de afwijking van uw oog en uw leeftijd wordt

bellen naar 058 - 2162124.

gekeken welk type lens (voorzet-, vervang- of leeslens) het best bij uw ogen past. U KOMT IN AANMERKING VOOR IMPLANTLENZEN ALS: • u ouder bent dan 45 jaar • de sterkte van uw oog binnen de -23.00 en +15.00 valt, cilindersterktes tot -/+7.50 • u een goede gezondheid heeft • u last heeft van staar (cataract)

Bel: 058 - 2162124 Lensimplantaat

Gecertificeerd

www.eyescan.nl


INHOUD

voorwoord Klaar voor de toekomst

Passie de Power 4

In 1996 ben ik gestart met mijn bedrijf Vellinga Optiek en inmiddels zijn bij ons tien mensen werkzaam.

Gezichten

In de loop van de jaren hebben wij een steeds grotere, vaste klantenkring weten op te bouwen.

6

In 2002 heb ik het HBO-diploma optometrie gehaald. Dit betekende een enorme kwaliteitsimpuls in ons werk.

Optometrie

In datzelfde jaar kreeg ik een nieuwe collega, Irene Nijdam. Ook zij is optometrist en samen hebben wij de optometrie verder uitgebouwd, onder andere

9

door ons aan te sluiten bij het concept Eyescan. Als onderzoekscentrum doen wij vooronderzoeken

Hightech

en nacontroles bij ooglaserbehandelingen en staaroperaties. Ik ben ervan overtuigd dat optometrie door de vergrijzing nog veel belangrijker gaat worden in de

11

komende jaren. Daarom is afgelopen jaar n贸g een van onze medewerkers begonnen aan de HBO-opleiding

Mode in monturen

Optometrie. Om aan de toenemende vraag naar oogzorg en optometrische dienstverlening te kunnen blijven vol-

13

doen, is ons bedrijf onlangs uitgebreid. We zijn meer

Sight for Africa

dan verdubbeld qua winkelruimte. Deze nieuwe ruimte is bijna volledig ingericht voor optometrie. We hebben de beschikking gekregen over meer oogmeetruimtes en nieuwe, ultramoderne oogmeetapparatuur. Bovendien

17

hebben we nu de beschikking over een gehoorruimte.

Pasvorm van maatpak

Kortom: Vellinga Optiek is helemaal klaar voor de toekomst! Wij zien u graag in onze nieuwe winkel. En net als voorheen: de koffie staat klaar!

19

Trends 2012

a Akko Velling

20

Wat zegt ie nou? 23

colofon AKKO Vellinga Optiek Magazine is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. en verschijnt in een oplage van 90.000 exemplaren. Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V. - T. 058 288 58 71 E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

Vellinga Optiek. Optometrist OVN/Contactlensspecialist ANVC. Naauw 13-15, 8911 HW Leeuwarden. Telefoon 058 216 21 24 E-mail info@vellingaoptiek.nl | www. vellingaoptiek.nl

vellinga optiek magazine

Vellinga Optiek is lid van:

3


Vellinga Optiek: passie de power “In mijn werk worden mijn passie voor mode, techniek, het paramedische en de factor mens met elkaar vervlochten. Dat laatste is trouwens een niet te onderschatten element. Onze oren zijn belangrijk omdat wij alles wat wij doen benaderen vanuit het perspectief en belang van de klant.” Akko Vellinga heeft absoluut dat wat je ‘drive’ kunt noemen. Het stuwt zijn ambitie. “Ik werk toe naar het openen van een eigen optometriecentrum.” In 1996 gingen aan ’t Naauw in Leeuwarden de deuren van

laad me op. Het is een instelling die mij sterker heeft ge-

Vellinga Optiek open. “Daarvoor had ik in loondienst al vijftien

maakt. Dit is mede mogelijk doordat er een team vakmensen

jaar als opticien gewerkt. Mijn wil om vorm te kunnen geven

klaarstaat dat zich ook zonder mij uitstekend redden kan.”

aan een eigen bedrijfsfilosofie was echter sterk en vandaar dat ik samen met mijn vrouw Carolien een eigen bedrijf ben

Slagvaardige omvang

begonnen.”

Het team van specialisten werd groter en in december 2007 nam Vellinga collega Hofstede over, die eveneens aan

4

Zorg en mode

’t mooie grachtje van ’t Naauw was gevestigd. “Groei was

Persoonlijke aandacht, modieuze producten, medische

geen doel op zich”, licht Vellinga toe. “Meer omvang maakte

kennis: Vellinga Optiek werd een succes. “En bijna ging ik

ons wel meer slagvaardig.” Een jaar later brak, zoals het in

daaraan ten onder. Tegen de millenniumwisseling moest ik

optiekkringen heet, het Belastingjaar aan. “De aftrekbaarheid

mijzelf herpakken om als mens en ondernemer weer balans

van de aanschaf van een bril verdween en in een eindspurt

te vinden. Het was een leermoment waar ik sterker uitkwam.

verkochten we in het eindkwartaal meer brillen dan in de

Ik ga nu helemaal voor mijn vak en bedrijf, maar als ik niet

negen maanden daarvoor. Daar moesten we in 2009 wel

werk, dan ben ik er ook helemaal niet mee bezig. Dan ga ik

wat voor boeten, maar het was een opmerkelijk hoogtepunt

schaatsen of fietsen, met de caravan op pad. Ik geniet en

in de historie van Vellinga Optiek.

vellinga optiek magazine


Akko Vellinga anno 1997

Historie de toekomst De gestapelde expertise van het team van Vellinga is het fundament dat de toekomst draagt. “Om dat te ondersteunen hebben we dit jaar opnieuw een verbouwing gedaan en het pand naast ons bij het bedrijf getrokken.” “Er zijn nog drie behandelunits gerealiseerd en er is geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, waaronder een geavanceerde OCT-scan. Deze kan snel en veel betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van het netvlies en hoornvlies. Ziekten als glaucoom en macula degeneratie kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden opgespoord.” Al met al is Vellinga Optiek anno 2012 verdubbeld in oppervlak. Toch blijft er nog genoeg ambitie over. Vellinga (50): “Een ambitie is om in de toekomst een optometriecentrum te openen. De zorg wordt onbetaalbaar en als schakel in de keten van oogzorg zie ik daar zeker de noodzaak van in. Om die reden ook ben ik lid geworden van een commissie van de Optometrie Vereniging Nederland, de OVN, die richting moet geven aan de positionering van de optometrist in het spectrum van de oogzorg.”

Fris en eigentijds

Kennis de basis

“Er werd verbouwd in 2007. Daardoor en door de overname

“Kennis typeert de vakman, het is immers de basis van zijn

van Hofstede Optiek waren wij in staat om de enorme drukte

bekwaamheid”, zegt Akko Vellinga, die daarom continu

eind 2008 te managen! Er kwamen twee moderne units voor

leergierig is. “Steeds bijleren geeft voorsprong en maakt

onderzoeken. De winkel werd weer fris eigentijds gemaakt,

dat ik beter werk kan leveren.”

iets waar opticiens over het algemeen bovengemiddeld hun best voor doen.”

Vellinga werd in 1981 opticien en volgde sindsdien veel scholing. In 2002 rondde hij de hbo-opleiding Optometrie af.

“Ik wil mee met de vooruitgang. Dat is ook de reden waarom ik

“Dit vak ligt me, ik vind het prachtig werk en dus wil ik blijven

al vroeg ben begonnen met het uitvoeren van vooronderzoeken

groeien. De geregistreerde titel optometrist verplicht overigens

voor Eyescan, een gerenommeerde ooglaserkliniek.

ook dat ik jaarlijks mijn kennisniveau actualiseer. Optome-

Waar collega’s tien jaar geleden zeiden: ‘niet doen’, heb ik mij

tristen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

meteen opengesteld voor deze technische ontwikkeling.”

Daarnaast; de ontwikkelingen in de optiek gaan zo snel, dat cursussen ook gewoon noodzaak zijn om bij te kunnen blijven.”

vellinga optiek magazine

5


De gezichten van vellinga optiek

Akko Vel linga Dick Last werk, is het mooiste aspect van dit “Concreet resultaat boeken in een geelement en het feit dat wij nog dat gekoppeld aan het zorg enken. ht aan de klant kunnen sch moedelijke sfeer echt aandac k Last. ar nemen alle tijd”, zegt Dic Wij raffelen nooit iets af, ma en de ontwikkeling van de techniek “Heel boeiend is verder de binnen ellent maatwerk steeds meer digitalisering. Daardoor is exc .” specialisme van contactlenzen handbereik, zeker binnen mijn

Ambitie typeert Akko Vel linga. Als verdienstelijk schaatser en wielrenner en zeker ook als ondernemer en optometrist wil hij meedoen in de voorhoede . “Daarom investeer ik ste eds op alle fronten in het bedrijf. Mij n ‘drive’ om in de optiek en optometrie werkzaam te zijn ligt voo ral in de fascinerende com binatie van het paramedische, de mode, techniek en de factor me ns. Met een goed stel mense n sta ik dagelijks graag tot uw dienst.”

Irene Nijdam

Joh an Gorter “Mijn vader en vier van zijn zes kinderen zijn in de optiek

een dynamisch vak dat steeds in beweging is.” Johan,

terecht gekomen,

opticien sinds 1969, is een echte ambachtsman. “Zo slijp ik graag zelf de glazen , een mooi precisiewerkje.” Omdat hij al duizenden mensen een bril opzett e, weet hij exact wanneer een plaatje klopt. “Mijn belangrijkste advies: een bril moet harmoniëren met het gezicht, het moet bij het kopke passen.”

6

r dat je wat betekenen voo “Wat ik echt leuk vind, is jaar e Nijdam, die al twintig de mensen”, vertelt Iren en n schillende mense in het vak zit. “Allerlei ver ist boeiend. ken het vak van optometr het medische aspect ma t onze kennis echt Bovendien hebben we me pelig zijn eit in huis. Heel laagdrem onderscheidende kwalit dat geeft en g eerste lijn van de oogzor wij zo van waarde in de l leuke werkdag.” iedere keer weer een hee

vellinga optiek magazine


Rutger Krijgsheld Krijgsheld al toen hij “Ik word later opticien”, zei Rutger ze. werd het beroep een bewuste keu nog maar 8 jaar oud was. “Later niek vind om bezig te zijn met de tech Het vak ligt mij omdat ik het heerlijk en assembleren. van brillen en glazen, het slijpen en het beroep extra mooi. De vaak persoonlijke contacten mak gehoorook audiospecialist en verricht ik Bij Vellinga ben ik naast opticien lpmiddelen aan.” onderzoeken en meet ik audiohu

Carolien Vellinga “De algemene ondersteuning van het bedrijf is zo’n beetje mijn taak. Als ‘vrouw van’ ben ik daar wat ingegroeid nadat Akko in 1996 voor zichzelf begon”, vertelt Carolien Vellinga. “Van een stuk boekhouding tot verkoopondersteuning, sorteren en opruimen; ik doe echt van alles. Ik let er bijvoorbeeld ook op dat we met zijn allen de winkel netjes, schoon en opgeruimd houden. Wist je dat Akko zijn vader, bijna 80, het oud papier nog doet? Zo maken we samen Vellinga Optiek iedere dag tot een succes!”

Josien Zeeman

nt luisteren naar de kla bacht. Door goed te am n ee van er sfe goede “Dit vak heeft de je vrijwel altijd tot de nnis en ervaring kom ke ze on van en of ett inz t en het ntact, ieder me zijn illende mensen in co sch ver l vee t me m reld.”, oplossing. Ik ko edt mijn kijk op de we inspireert me en verbre Dit al. ha ver en eig haar etrie heeft opgepakt. de hbo studie optom gs lan on die , an em der te zegt Josien Ze collega’s en om me ver thousiasme van mijn en t he or do n ke sto ie. “Aange ing optometr ” gonnen aan de opleid be r jaa ig vor ik n be ontwikkelen

vellinga optiek magazine

Marije Braaksm a

“Wat wij doen is zo vee lzijdig en iedere dag is er uitdaging. Het heeft me gewoon gepakt: het werken me t me nsen, met mode.” Marije Braaksma houd t zich bij Vellinga Optie k voo ral bezig met verkoop en het geven van contactlensinstruc ties. “Om goed advie s te geven moet ik een beetje in de huid van de kla nt kru ipen. Als dat lukt, dan is he t zo dankbaar als iem and daarna stralend naar buiten loopt, helemaa l blij met een nieuwe bril!”

Jan Witteveen s am, raakte ik er steed r dit vak te weten kw ove er me ik ate rm aa “N g, van verbetering en rake van ontwikkelin sp nu nti co is Er . eid tteveen, meer door gebo ogen”, vertelt Jan Wi zoals het laseren van en ett fac van ng idi uitbre tiek. werd ingewijd in de op die in de werkplaats ound medewerker en ik mij meer tot een allr “Daarna ontwikkelde r aan Vellinga is specifiek zo waardee ik t Wa t. ch kra jn mi dat is ook s van het team.” ijd aanwezige stimulan de prettige sfeer en alt

Fenna Vel linga

“Ook als ‘dochter van

’ rol je zomaar in het bedrijf van je vader. Voor mij is dat een bij baan waarin ik net als mijn moeder ondersteunend werk. Dus doe ik een deel van de administratie, waaronder de pakbon nen en facturen, maar ook ben ik een soort gastvrouw tijdens he t ontvangen van klante n en spring ik bij in he huishoudelijk deel van t dit dynamische bedri jf. Hoe het zit met de opvolging? Ik denk aa n een studie Small Bu siness en Retail, maar of ik in de optie k stap…?”

7


Fleye Fine Looking Eye!

ACTIE

Het Deense monturenmerk Fleye heeft de laatste jaren een vaste positie verworven in de fraaie collectie van Vellinga Optiek in Leeuwarden. Het succes van het modieuze en jonge merk is mede te danken aan het gebruik van zuivere en lichte materialen. Samen met een strak, maar goed draagbaar design en echte topkwaliteit maakt dit Fleye tot een absolute topper.

2012 De collectie toont in 2012 naast frisse kleuren voor man en vrouw ook stoere modellen van kunststof en titanium. De combinatie van kleur en stoer maakt Fleye uiterst modieus, modern en uniek. De laatste aanvulling op de collectie is een serie met veren gemaakt van carbon, een materiaal dat licht en toch sterk is. Waar het lichte gewicht zorgt voor optimaal comfort, maakt de hightech uitstraling de bril ook erg mooi.

Gratis Fleye clip-on zonnebril t.w.v. T 79,- * Op vertoon van deze uitknipbon ontvangt u bij aankoop van een Fleye montuur een originele Fleye clip-on zonnebril t.w.v. â‚Ź 79,- geheel gratis. Deze actie is geldig tot en met september 2012 en alleen bij Vellinga Optiek. Profiteer van dit mooie aanbod en geniet optimaal van uw Fleye montuur met bijpassende, lichtgewicht clip-on zonnebril. Door de unieke constructie past deze clip-on perfect om het montuur. Hierdoor maakt u in een handomdraai een fraaie zonnebril van uw Fleye!

* mits leverbaar en vraag naar de voorwaarden.

Bij vertoon van deze bon

EEN ORIGINELE FLEYE CL

ontvangt u

ACTIEBON

IP-ON ZONNEBRIL T.W.V. 79,- EURO GRATIS bij de aanschaf van een

Fleye montuur

Geldig t/m augustus 201

2 bij Vellinga Optiek.

8

vellinga optiek magazine


OOGZORG

Optometrist Irene Nijdam ‘Optometrie biedt kwaliteit’

Vooronderzoek ooglaseren Wilt u niet langer afhankelijk zijn van een (lees)bril of contactlenzen? Eyescan Ooglaserkliniek biedt de oplossing en bij Vellinga Optiek in Leeuwarden is het mogelijk om door vakkundige optometristen een goed vooronderzoek te laten verrichten. Ook de nazorg is door Vellinga dicht bij huis te vinden. Interesse? Het is verstandig om u eerst goed te la“Kwalitatief hebben we als Vellinga

“Een groot voordeel is dat wij erg

ten voorlichten en daar nemen

Optiek veel in huis op het gebied

laagdrempelig zijn. Mensen kunnen zo

ze bij Vellinga alle tijd voor.

van optometrie en daardoor zijn wij

binnenstappen en zijn dan verzekerd

absoluut onderscheidend”, vertelt

van een up-to-date kennisniveau en

de paar jaar vrijblijvend bij ons moeten

optometrist Irene Nijdam. Optometrie,

geavanceerde apparatuur waarmee wij

binnenstappen. En dat geldt zeker voor

ook wel oogmeetkunde, is het vakge-

uitstekend in staat zijn om, zoals wij dat

risicogroepen, mensen die slecht zien of

bied waarbij met behulp van metingen

noemen, het ‘pluis of niet pluis’ van de

lichtflitsen of zwarte vlekken

bepaalde afwijkingen en ziekten aan de

gezondheid van de ogen te bepalen.”

waarnemen.”

ogen geconstateerd kunnen worden.

Om de expertise op hoog peil te hou-

Wanneer de optometrist iets afwij-

den, heeft de optometrist bijscholings-

Verfijnd

kends constateert dan kan hij altijd

verplichting en is hij of zij aangesloten bij

Bij een optometrisch onderzoek wordt

doorverwijzen naar de huis- of oogarts.

de Optometristen Vereniging Nederland

hightech apparatuur ingezet, zoals

(OVN), die de kwaliteit waarborgt.

een oogdrukmeter, oogspiegel en een funduscamera. Onlangs schafte Vellinga

Irene Nijdam vellinga optiek magazine

Preventie

Optiek ook een OCT aan, waarmee nog

Een groot deel van de (vooral oudere)

verfijnder kan worden gemeten.

bevolking heeft problemen met of krijgt

Met de OCT wordt een scan door de

afwijkingen aan de ogen. “Soms ook

lagen van bijvoorbeeld het netvlies

zonder het zelf te merken”, vertelt

gemaakt. Nijdam: “Al die kennis is niet

Nijdam. “Zo kan de oogdruk oplopen

alleen cruciaal voor het vaststellen van

en schade veroorzaken zonder dat

eventuele oogproblemen, maar maakt

dit opgemerkt wordt. Optometrie kan

het ook mogelijk dat wij onze cliënten

daarin heel goede preventie leveren.

goed kunnen uitleggen en laten zien

Eigenlijk zou iedereen daarom eens om

wat er eventueel aan de hand kan zijn.”

9


ray-ban.com

Adv DreamLite 189x142,5 fc_hires.pdf 1 21-3-2012 11:16:36 Luxinfo_RB_A3.indd 6

24-02-12 11:52


O’MAX

Preventieve screening Vellinga investeert in hightech

Blijven investeren in hightech appara-

op optische meetinstrumenten van het

tuur is een voorwaarde om optimale

Japanse A-merk Topcon.

oogzorg te kunnen leveren. Vellinga

Topcon heeft een breed scala aan

Optiek heeft louter om die reden

producten voor de opticien, contact-

onlangs zogenoemde OCT-scana-

lensspecialist, optometrist en oogarts”,

pparatuur aangeschaft via O’Max

vertelt Maurits Noordman, directeur

Instruments.

van O’Max Instruments.

“O’Max Instruments is een groot-

Innovatie

zichtbaar te krijgen. Hierdoor kunnen

handel in optische instrumenten en

“Door innovatie en techniek gaat

in een vroegtijdig stadium door de

opereert in Nederland onder de vlag

onze Japanse leverancier nu een stap

optometrist eventuele aandoeningen

van het gerenommeerde Franse

verder en heeft de OCT ontwikkeld.

worden opgespoord en diagnoses

Essilor. Wij leveren en bieden service

OCT staat voor Optical Coherence

worden gesteld, eventueel gevolgd

Tomography en dit betekent dat dit

door doorverwijzing naar huis- of

instrument met behulp van laserlicht

oogarts. Het mooie van de Topcon

een 3D-scan kan maken van de zoge-

3D-OCT is dat met deze OCT scan er

naamde zenuwvezellagen achter het

tegelijkertijd ook een netvliesfoto wordt

menselijk netvlies.”

gemaakt. Dit is een unieke Topcon

Directeur Maurits Noordman

specificatie die uiterst handig is voor

Vroeg opsporen

snelle diagnose.”

“Door de uiterst hoge beeldkwaliteit is vrijwel ieder detail in dit gebied goed

vellinga optiek magazine

www.omax.nl

11


Marije Braaksma en Johan Gorter ‘Een bril moet harmoniëren’

OPTIEKMODE

Marije Braaksm a

“Een montuur is de afgelopen jaren

Marije Braaksma kwam in 2008 bij

het beste te laten zijn. Daarbij wil ik

echt een mode-ding geworden, iets

Vellinga Optiek, waar ze zich snel

nooit pushen, maar louter op basis

waarmee je gezien mag worden. De

ontwikkelde tot een bijzonder kundige

van vakkennis adviseren.”

heel heftige modellen gaan hier in

en uiterst servicegerichte verkoop-

Friesland niet hard, maar toch staat

medewerkster. “Er wordt wel gezegd

Gewaagd

de klant veel meer open voor trends,

dat in de mode alles kan, maar dat is

“Door ontwikkeling in de techniek en

zoals die van dit jaar: groot, kunst-

natuurlijk niet waar. Mode in monturen

materialen is er de afgelopen jaren

stof en kleur.”

heeft nog regels. De vorm van het ge-

veel meer te kiezen en is de kwaliteit

zicht, de persoonlijkheid, het beroep:

van brillen enorm toegenomen”, zegt

ik probeer echt in de huid van de klant

Braaksma. Gorter, opticien sinds

te kruipen om een ‘perfect match’ te

1969: “Maar een bril moet wel een

krijgen.”

goede pasvorm hebben, anders is het een onding. Hoe hoogwaardig

Jo h an Gorter vellinga optiek magazine

Op de neus

de kunststof monturen tegenwoordig

‘Het moet bij het kopke passen’, zegt

ook zijn; het zit of niet omdat je niets

collega Johan Gorter altijd. “Een bril

kunt bijstellen. Dat is bij metaal als

moet harmoniëren met het gezicht.

titanium anders. Daarnaast: er is wel

Dus ook bij de omtrek en kleur van het

veel meer keuze, maar je moet ook het

gezicht, de vorm van de neus, noem

lef hebben om bijvoorbeeld gewaagde

maar op. Bij mijn verkoopadvies zoek

kleurcombinaties te dragen.

ik dan ook altijd de uitdaging om het

Een bril moet dus ook bij de binnen-

eerste montuur dat ik op de neus zet

kant van het kopke passen.”

13


Nieuw bij Vellinga Optiek!

HD-brillenglazen door dynamische 3D-oogmeting!

Visioffice® meet:

het oog

het montuur

het kijkgedrag

technologie, die bovendien rekening camera’s, HD sound

houdt met uw persoonlijk kijkgedrag?

en digitale zender-

Met Visioffice® is het mogelijk in twintig

pakketten naar keuze,

seconden uw gezichtskenmerken,

onze tv-cultuur biedt de modernste

het montuur en de ‘blauwdruk’ van

kwaliteit en houdt rekening met ieders

uw oog op te meten. U krijgt een bril

persoonlijke voorkeur. Maar zijn uw

die afgestemd is op úw kijkgedrag.

brillenglazen gemaakt volgens de laatste

Vraag om eyecode™-brillenglazen!

w w w . e y e c o d e . n l


een breder scherp blikveld scherp blikveld meteen eenbreder breder scherp blikveld

perktscherp scherp blikveld perkt blikveld beperkt scherp blikveld

See better, look perfect Highlights 2012 aLux aLux id id workstyLe workstyLe || Voor Voorwerk werken enVriJe VriJetiJd tiJd

MONTUREN

Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife || de deHardste Hardstecoating coatingter ter

Hi-Vision Hi-VisionLongLife LongLifeisiseen eenuit uitmeerdere meerderelagen lagenopgebouwde opgebouwdebrillenglascoa brillenglasco Fashion voordeelbon

on n leesglas leesglaskunt kuntuuprima primaeen eenboek boeklezen, lezen,maar maarbuiten buitende de(korte) (korte)leeslees-

naam naameer eeraan aandoet. doet. Deze Deze ontspiegelingslaag ontspiegelingslaag voor voorkunststof kunststof brillenglazen brillenglazen Gewoon leesglas met Hoyalux iDWorkS WorkS Gewoon leesglas met Hoyalux iD

teel het het zicht zicht wazig. wazig. Dat kan kan hinderlijk hinderlijk zijn zijniD achter achter de de computer, computer, bij bij multifocaal glasmet metDat Hoyalux iD multifocaal glasmet met el multifocaal glas Hoyalux multifocaal glas Hoyalux iDmultifocaal multifocaal glasmet met Hoyalux iD glas vertekening nauwelijks vertekening nauwelijks Baldessarini

eel multifocaal glasmet met el multifocaal glas erlijke vertekening erlijke vertekening

Gewoon leesglas met Gewoon leesglas met alleen scherpzicht zicht opleesafstand leesafstand alleen scherp op is een internationaal luxe merk voor de

Hoyalux iD WorkS Hoyalux iD WorkS meer zichtin in de verte meer zicht de verte

Hoyaluxnauwelijks iD MyStyle multifocaal glas Een neel zo zohard hardals als glas, glas, zelfs zelfszicht harder harder dan danalle alleandere anderebrillenglascoatings. brillenglascoatings. De De kan ka of ferlijke bij bijmultifocaal bepaalde bepaaldeglas activiteiten activiteiten zoals zoalsschilderen, schilderen, kaarten kaarten of of klussen. klussen. Een alleen scherp zicht opleesafstand leesafstand meerzicht zichtin inde de verte alleen scherp op meer verte vertekening vertekening nauwelijks vertekening erlijke vertekening fashionable man. gekenmerkt door wordt met leesafstand nauwelijks vertekening nderlijke vertekening opuw uw brillenglazen brillenglazen wordttot toteen een minimum minimum beperkt beperkten en het hetglas glas filter filte dan an glazen glazen die dieuw uwogen ogenniet nietalleen alleenop opkorte korte leesafstand corrigeren, corrigeren, maar maarDe collectie wordt op vanmultifocale multifocalebrillenglazen brillenglazenwas wasenkele enkeledecennia decenniaexpressieve geledeneen eengewelgewelvan geleden ontwerpen, gevoel voorschitteringen individualiteit,overdag passieen schitteringen overdag en‘s‘snachts. nachts.Hi-Vision Hi-VisionLongLife LongLifebiedt biedtuuextra extraco co llange lange afstand. afstand. In In welke welkerichting richting ook ookkijkt, kijkt, deze dezeglazen glazen bieden bieden meer meer vanmultifocale multifocale brillenglazen wasuuenkele enkele decennia geleden eengewelgewelvan brillenglazen was decennia geleden een k:: dichtbij dichtbijen enveraf veraf zien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: | 100% muLtifocaaL | 100% muLtifocaaL m werken werken met met een een beeldscherm beeldscherm of of tijdens tijdens het het rijden rijden in in het het donker. donker. Bovend Boven voor kwaliteit en liefde voor detail. Vellinga doet u hierbij uiksgemak uiksgemak en en kijkcomfort. kijkcomfort. k:: dichtbij dichtbij enveraf veraf zien zien metéén éénbeleven brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: en met brillenglas. 100% muLtifocaaL muLtifocaaL m || 100% Brillen durven azen vervormen hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertezen vervormen het water, water, vet, vet,vuil vuilen enstof stofzich zichminder mindersnel snelaan aanhet hetglas. glas. in samenwerking superaanbod: azen vervormen het hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgang vanhet hetverteverte-met Baldessarini een zen vervormen van bijgebied ófaan aan devoorkant, voorkant,óf óf aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen ijgebied De óf de aan opzienbarende brillenHoyalux iD iD MyStyle MyStyle isis een een 100% 100% maatwerk maatwerk Hoyalux bijgebied ófaan aande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan van heteen glasgeslepen geslepen ijgebied óf het glas Koop Baldessarini montuur en krijgHoyalux een zonnebril Hoyalux iD iD MyStyle MyStyle isis een een 100% 100% maatwerk maatwerk hetkijkopperkijkoppergevallen ontstaatvan ervervorming vervorming in het hetglas glaswaardoor waardoorhet eegevallen ontstaat er in brillenglas,waarbij waarbijuw uwpersoonlijke persoonlijkelevenslevensbrillenglas, collectie Bart Chabot gevallenontstaat ontstaater ervervorming vervorming in in het hetglas glaswaardoor waardoor hetsterkte!) kijkoppereegevallen kijkopperbrillenglas, waarbij uwpersoonlijke persoonlijkelevenslevenswaarbij uw (ook het op van het hetzelfde merkbrillenglas, voor de helft van stijl als basis dient. Immers, als u architect stijl als basis dient. Immers, als u architect weerspiegelt zijn passie voor stijl als basis basis dient. dient. Immers, Immers, als als uu architect architect stijl als de prijs!! Knip deze bon uit en lever deze uiterlijk bent en en veel veel televisie televisie kijkt, kijkt, hebt hebt uu andere andere bent schrijven en muziek. Chabot: bent en en veel veel televisie televisie kijkt, kijkt, hebt hebt uu andere andere bent 31 augustus 2012 t HOYA HOYA isis er er in in geslaagd geslaagd multifocale multifocale glazen glazen te te ontwerpen ontwerpen waarbij de in. Vraag naar de voorwaarden. waarbij de multifocale glazen glazen nodig nodig dan dan wanneer wanneer uu multifocale de | Hardste de Hardste coating terter wereLd wereLd brillen zijn| dan ook be-glazen t HOYA HOYA is“De is er er in in geslaagd geslaagd multifocale glazen tecoating ontwerpen waarbij de multifocale te ontwerpen waarbij de multifocale glazen nodig dan wanneer multifocale glazen nodig dan wanneer uu rkant vanhet hetglas glasoptimaal optimaalbenut benutworden. worden.Dankzij Dankzijde deunieke uniekeHoyalux Hoyalux kant van hovenierbent benten envan vanwatersport watersporthoudt. houdt.Om Om hovenier rkant vandoeld hetglas glas optimaal benut worden. Dankzijde deunieke uniekeHoyalux Hoyalux kant van het optimaal benut worden. Dankzij voor mensen met tekst, hovenier bent en van watersport houdt. Om hovenier bent en van watersport houdt. Om Design)technologie technologiewordt wordtde devertekening vertekeningvia viaeen eennauwkeuriger nauwkeuriger(free(freeDesign) ditte tebepalen bepalengebruiken gebruikenwij wijeen een interactief interactief dit gLife is een is uit een meerdere uit meerdere lagen lagen opgebouwde brillenglascoating die zijn die zijn Design) technologie wordt deopgebouwde vertekening via eenbrillenglascoating nauwkeuriger(free(freeDesign) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger ditte tebepalen bepalengebruiken gebruikenwij wijeen een interactief interactief dit die hun bril maximaal durven techniek optimaal over devoorvoor-én én achterkantverdeeld. verdeeld. Dit Ditresulteert resulteert echniek optimaal over de achterkant selectieprogramma: de de MyStyle MyStyle iDentifier. iDentifier. selectieprogramma: Deze oet. Deze ontspiegelingslaag ontspiegelingslaag voorén voor kunststof kunststof brillenglazen brillenglazen is nagenoeg is nagenoeg techniek optimaal over de voorén achterkant verdeeld. Dit resulteert echniek optimaal over de voorachterkant verdeeld. Dit resulteert selectieprogramma: de MyStyle iDentifier. selectieprogramma: de MyStyle iDentifier. te Een Bartvan is een zicht en een eenbeleven.” soepelerovergang overgang van veraf naar naardichtbij, dichtbij, met met minimale minimale icht en soepeler veraf Metdeze dezevooruitstrevende vooruitstrevendesoftware softwarebrengen brengen Met zicht enharder eendan soepeler overgang van veraf naar naardichtbij, dichtbij, met minimale icht en een soepeler overgang van veraf s, lfs zelfs harder dan alle andere alle andere brillenglascoatings. brillenglascoatings. De met kans De minimale kans op krasjes op krasjes Metdeze dezevooruitstrevende vooruitstrevendesoftware softwarebrengen brengen Met Uw ogendoen doen voortaan het werk,uit hetdat continu bijstellen met metuw uw hoofd hoofd w ogen voortaan het werk, het continu statement. “Je draagt je bijstellen wij samen samen met met uu uw uw persoonlijke persoonlijke kijkkijkwij Uw ogenwordt doen voortaan hetwerk, werk, het continu bijstellen met uw hoofd hoofd w ogen doen voortaan het het continu bijstellen met uw wij samen met u uw persoonlijke kijkwij samen met u uw persoonlijke kijkn lazen wordt tot een tot een minimum minimum beperkt beperkt en het en glas het glas filtert filtert hinderlijke hinderlijke verleden tijd. nnisisverleden wensenin inkaart. kaart.Dit Ditdient dientals alsbasis basisvoor voorhet het wensen kiesttijd. voor een echte bril. verleden tijd. nnisisverleden wensen inuit kaart. Ditdient dient15 alsprocent basisvoor voor het wensen in kaart. Dit als basis het dag overdag en ‘sen nachts. ‘stijd. nachts. Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife biedtbiedt u extra u extra comfort comfort bij het bij het Knip nu deze bon en ontvang kassakorting op ontwerp van uw multifocale brillenglazen, ontwerp van uw multifocale brillenglazen, De monturen zijn stoer, ontwerp van uw multifocale brillenglazen, ontwerp van uw multifocale brillenglazen, woon oon leesglas leesglas met met Hoyalux Hoyalux iD iD WorkStyle WorkStyle met met Brillenglazen Brillenglazen zonder zonder Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife Brillenglazen Brillenglazen met metHi-Vision Hi-Vision eldscherm nerp beeldscherm of tijdens of tijdens het rijden het rijden in het inzicht donker. het donker. Bovendien Bovendien hechten de merken van de Luxotica-collectie, klinkende alsintensieve nerp leesglas met alleen Hoyalux iD inWorkStyle met meer hechten die dusna exact zijnafgestemd afgestemd opmet deeisen eisen die namen die dus exact zijn de die zicht zichtop op leesafstand leesafstand meer meerzicht inde deverte verteen enbreedte breedte na een eenintensieve intensieve krastest krastest op na naeen eenintensieve kras kra robuust en niet bedoeld voor die dus exact zijn afgestemd op de eisen die die dus exact zijn afgestemd op de eisen die zicht op leesafstand zicht in de verte en breedte tof en stof zich zich minder minder snel snel aan het aanglas. het glas. hier aan aan stelt.en Zo’n 100% maatwerk maatwerk glas glas hier stelt. Zo’n 100% Ray-Ban,uuPersol, Vogue D&G. bange mensen.” Bart was hier aan aan stelt. stelt. Zo’n Zo’n 100% 100% maatwerk maatwerk glas glas uu hier brengt eenaugustus maximaal2012. gezichtsveld in in alle alle uu een maximaal gezichtsveld Geldig totbrengt en met 31 verrast dat de helft van de brengt uu een een maximaal maximaal gezichtsveld gezichtsveld in in alle alle brengt richtingen, opelke elkeafstand afstanden enin inelke elkesituatie. situatie. richtingen, op Vraag naar de voorwaarden. | | 100% 100% muLtifocaaL muLtifocaaL maatwerk maatwerk | | digitaLe digitaLe gLasaanmeting gLasaanmeting richtingen, op elke afstand en in elke situatie. richtingen, op elke afstand en in elke situatie. modellen wordt verkocht aan

HoyaLux id id mystyLe mystyLe HoyaLux HoyaLux id id mystyLe mystyLe HoyaLux

rk eN VriJe tiJD

on ision LongLife LongLife

15% korting!

aLux aLuxcoatiNG id id mystyLe mystyLe Ste ter

werelD

VisureaL VisureaL

Opbasis Op basisvan vanuw uwactivite activit Opbasis Op basis vanuw van uwactivite activit Hoyalux Hoyalux iDMyStyle iD MyStyle glaze glazen

vrouwen. “Pittige dameska-

yStyle yStyleisiseen een100% 100% maatwerk maatwerk rakters die stevig in het leven arbij arbijuw uwpersoonlijke persoonlijkelevenslevensstaan.” dient. ient. Immers, Immers, als alsuuarchitect architect elevisie elevisie kijkt, kijkt, hebt hebt uu andere andere azen azen nodig nodig dan dan wanneer wanneer uu

visuReal visuReal isis een een geavanceerd geavanceerd computercomputerHoyaluxiD Hoyalux iDMyStyle MyStyleglazen glaze gestuurd gestuurd video-centreersysteem, video-centreersysteem, waarmee waarmee wij wij brillenglazen brillenglazen met met de de grootste grootste precisie precisie kunnen kunnen aanmeten. aanmeten. Met Met behulp behulp van van visuReal visuReal Fleye’s visie is gebaseerd op het continu zoeken naar Scandinavastgelegd,en en worden wordenalle allegegevens gegevensdigitaal digitaalvastgelegd, vische puurheid, lichtheid en functionaliteit. Montuurdesign wordt wordt wordttot toteen eentiende tiendemilimeter milimeternauwkeurig nauwkeurig gecombineerd met innovatie en details met een unieke berekend berekendhoe hoeuw uwglazen glazenin inhet hetmontuur montuurgegekleurcompositie. Tegelijkertijd ademen de brillen van Fleye monteerd monteerd moeten moeten worden. worden.Dit Ditop opbasis basisvan van nieuwsgierigheid, enthousiasme en humor uit. uw uw uwmontuur, montuur, uwogen, ogen,het hetbrilvoorschrift brilvoorschriften en het het kijkgedrag. kijkgedrag. Dat Dat is is belangrijk, belangrijk, want want een een Brillenglazen met LongLife Brillenglazen Brillenglazen met Hi-Vision Hi-Vision met Hi-Vision LongLife LongLife na een een naintensieve intensieve een intensieve krastest krastest kleine kleineafwijking afwijkingkan kanal alhinderlijke hinderlijkekijkprokijkprona krastest blemen blemenveroorzaken. veroorzaken.Met MetvisuReal visuRealkunnen kunnen we we bovendien bovendien foto’s foto’s en en filmpjes filmpjes maken, maken, Vellinga Optiek biedt heel veel korting op de unieke Hoyalux ID Workstylezodat zodat u u kunt kunt zien zien hoe hoe de de monturen monturen u u staan. staan. www.hoya.nl

Fleye’s vision

en n van vanwatersport watersporthoudt. houdt.Om Om gebruiken gebruikenwij wijeen eeninteractief interactief mma: mma: de de MyStyle MyStyle iDentifier. iDentifier. uitstrevende itstrevende software softwarebrengen brengen et et u u uw uw persoonlijke persoonlijke kijkkijkzonder Hi-Vision LongLife er zonder Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife nnsieve krastest krastest rt. t.intensieve Dit Dit dient dient als als basis basis voor voor het het intensieve krastest uw w multifocale multifocale brillenglazen, brillenglazen, ijn jn afgestemd afgestemdop opde deeisen eisendie die lt. t. Zo’n Zo’n 100% 100% maatwerk maatwerk glas glas | digitaLe | digitaLe gLasaanmeting gLasaanmeting maximaal maximaalgezichtsveld gezichtsveld in inalle alle

ureaL aL

elke lke afstand afstanden enin inelke elkesituatie. situatie.

en eavanceerd geavanceerd computercomputerOp Opbasis basisvan vanuw uwactiviteiten activiteitenworden wordende de o-centreersysteem, ntreersysteem, waarmee waarmee Hoyalux HoyaluxiD iDMyStyle MyStyleglazen glazenop opmaat maatgemaakt gemaakt met en met de grootste de grootste precisie precisie ten. Met Met behulp behulp van visuReal van visuReal gevens ns digitaal digitaal vastgelegd, vastgelegd, en en iende e milimeter milimeter nauwkeurig nauwkeurig uw lazen glazen in het inmontuur het montuur ge- geworden. ten worden. Dit op Ditbasis op basis van van w en,ogen, het brilvoorschrift het brilvoorschrift en en t. Dat is belangrijk, is belangrijk, wantwant een een ng n al kan hinderlijke al hinderlijke kijkprokijkprozaken. n. Met Met visuReal visuReal kunnen kunnen o’sfoto’s en filmpjes en filmpjes maken, maken, oe en de hoemonturen de monturen u staan. u staan.

Spectaculair aanbod!

glazen van dit topmerk ter gelegenheid van de heropening van de winkel.

Lees op pagina 18 van dit magazine alles over de bijzonder kwaliteiten van deze glazen. Boek nu echt heel veel korting. Knip de bon uit en vraag in de winkel hoeveel! Geldig tot en met 31 augustus 2012. Vraag naar de voorwaarden.

The Story De oprichters van Bellinger, Malene en Claus Bellinger Diederichsen, zijn beiden designers. Hun partnerschap is gebaseerd op het combineren van tegenpolen: het mannelijke en het vrouwelijke, Mediterraan en Deens, succes en nederigheid. De handgemaakte kwaliteitsproducten zijn wereldwijd succesvol.

vellinga optiek magazine

15


CONTACTLENZEN

Microlens Toonaangevend in innovatie Microlens kwam al begin jaren tachtig op de markt met

Toch is er snel en veel veranderd. Niet alleen in materialen

zuurstofdoorlatende, harde lenzen, de tegenwoordige

van contactlenzen, maar ook in de productieprocessen.

vormstabiele lens. Het was destijds een grote doorbraak

De intrede van de computer had bijvoorbeeld grote impact

op het gebied van contactlensmaterialen en een grote

op het sturen van freesmachines, wat ongekende mogelijk-

stap voorwaarts in de veiligheid van het dragen van

heden geeft in de geometrieĂŤn van lenzen.

contactlenzen. Fabrikant Microlens had een reputatie gevestigd die alleen nog maar zou groeien: al jarenlang is het merk toonaangevend.

Nachtlenzen Hierdoor werd het in het begin van deze eeuw mogelijk om nachtlenzen te ontwikkelen. Deze draag je ’s nachts, een periode waarin ze de vorm van het oog zodanig veranderen, dat je overdag zonder andere correctie toch goed kunt zien.

Multifocaal Ook zijn inmiddels de zeer praktische multifocale, vormstabiele lenzen ontwikkeld. Met deze contactlenzen wordt het voor met name de 45-plusser mogelijk om met de lens goed in de verte ĂŠn goed dichtbij te zien. Zonder leesbril dus en daarom een ideale oplossing. Microlens biedt een compleet programma multifocale lenzen, met verschillende leessterktes en gemaakt van verschillende materialen. Vellinga Optiek past deze contactlenzen al jarenlang met veel succes bij mensen aan. Vooral bij hen die toe zijn aan een leesbril, maar dat lastig vinden.

100 euro korting op multifocale contactlenzen! Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe winkel en optometriecentrum, heeft Vellinga Optiek in samenwerking met Microlens een fantastische actie opgezet. Met deze actiebon uit dit magazine profiteert u van maar liefst 100 euro korting op de aanschaf van multifocale, vormstabiele lenzen! Dus kom nu naar Vellinga Optiek, neem de bon mee en ervaar wat er voor u mogelijk is. De vijf contactlensspecialisten van Vellinga Optiek vertellen u graag alles over de mogelijkheden en of deze lenzen voor u een geschikte oplossing zijn.

ACTIEBON

vang

Lever deze bon in en ont

rting

100 euro ko

cale,

op de aanschaf van multifo vormstabiele lenzen!

1 bon per klant, geldig tot

16

30-09-2012

vellinga optiek magazine


DUURZAAM ONDERNEMEN

Vellinga Optiek Partner van Sight for Africa Foundation

Met oog voor duurzaam ondernemen in een betere wereld is Vellinga Optiek partner van de stichting Sight for Africa Foundation, een hulporganisatie die voorkombare blindheid bestrijdt in Afrika. Door fundraising via optiekzaken en bedrijven, koopt de stichting apparatuur en worden lokale zorgverleners opgeleid. De foundation wil de bevolking van Zuidelijk Afrika goed zicht

weer een opleiding volgen, ze kunnen hun eigen geld ver-

geven. Dat immers is cruciaal voor normaal maatschappelijk

dienen en zo onafhankelijk worden. Zo wordt vaak dus niet

functioneren en het uitvoeren van werk en andere activiteiten.

slechts één persoon geholpen, maar een hele gemeenschap.

Verder biedt Sight for Africa medewerkers in de lokale oogzorg opleidingen aan, zodat ze uiteindelijk zelf oogproblemen

Optical workshops

kunnen oplossen. Nederlandse opticiens, optometristen en

In Botswana worden door Sight for Africa twee ‘optical

oogartsen delen daarom hun kennis en kunde dáár waar het

workshops’ ingericht in ziekenhuizen van de over-

hard nodig is. Deze groep professionals vindt het werk enorm

heid. Deze bevinden zich in Mochudi in het zuiden en

enerverend en dankbaar.

Maun in het noorden van Botswana. Er worden in de workshops refracties gedaan, glazen geslepen en bril-

Zinvol

len gemaakt. Deze brillen worden tegen een minimaal

De lasten om voor een persoon met oogproblemen te zorgen

bedrag beschikbaar gesteld aan de lokale bevolking.

drukt vaak zwaar op de rest van de gemeenschap. Iemand

Door een bijdrage te vragen voor de brillen, ontstaat

zijn zicht teruggeven, is daarom een heel zinvolle bijdrage

meer respect voor het hulpmiddel.

aan de ontwikkeling van Afrika. Mensen kunnen door de hulp

Wilt u ook een donatie doen aan de stichting? Een donatie aan de stichting kan via bankrekening nummer: 1083.65.654,

Sightfor Africa

FOUNDATION

vellinga optiek magazine

Sight for Africa

t.n.v. Stichting Sight for Africa te Utrecht. Sight for Africa heeft de ANBI status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar kan zijn. In diverse optiekzaken zijn bovendien collectebussen geplaatst. FOUNDATION

www.sightforafrica.com

17


na na22

Conceptinnovatiefolder3.0:Opmaak innovatiefolder3.0:Opmaak11 25-01-10 25-01-10 15:30 15:30 Pagina Pagina22 Concept Conceptinnovatiefolder3.0:Opmaak innovatiefolder3.0:Opmaak11 25-01-10 25-01-10 15:30 15:30 Pagina Pagina22 Concept

Hoyalux iD MyStyle | 100%HoyaLux multifocaal maatwerk|| minimaLe HoyaLux id muLtifocaaL muLtifocaaL minimaLeVertekening Vertekening id HoyaLux id id muLtifocaaL muLtifocaaL || minimaLe minimaLeVertekening Vertekening HoyaLux

Hoyalux iD MyStyle is een 100% maatwerk brillenglas, waarbij uw persoonlijke levensstijl als basis dient. Immers, als u architect bent en veel televisie kijkt, hebt u andere multifocale glazen nodig dan wanneer u hovenier bent en van watersport houdt. Om dit te bepalen gebruiken wij een interactief selectieprogramma: de MyStyle iDentifier. Met deze vooruitstrevende software brengen wij samen met u uw persoonlijke kijkwensen in kaart. Dit dient als basis voor het ontwerp van uw multifocale brillenglazen, die dus exact zijn afgestemd op de eisen die u hier aan stelt. Zo’n 100% maatwerk glas brengt u een maximaal gezichtsveld in alle richtingen, op elke afstand en in elke situatie.

ocaaL ocaaL || minimaLe minimaLeVertekening Vertekening

Traditioneel multifocaal glas met Traditioneel multifocaal glas met Traditioneel multifocaal glas Traditioneel multifocaal glasmet met Traditioneel multifocaal glas eenbeperkt beperkt scherpblikveld blikveld een scherp een beperkt scherp blikveld beperkt scherp blikveld meteen een beperkt scherp blikveld

Hoyalux iDmultifocaal multifocaal glasmet met Hoyalux iD glas Hoyalux iDbreder MyStyle multifocaal glas Hoyalux iDmultifocaal multifocaal glasmet met Hoyalux iD glas eenbreder scherpblikveld blikveld een scherp een breder scherp blikveld scherp blikveld meteen eenbreder breder scherp blikveld

HoyaLux HoyaLux id id workstyLe workstyLe || Voor Voorwerk werken enVriJe VriJetiJd tiJd Met Meteen eengewoon gewoonleesglas leesglaskunt kuntuuprima primaeen eenboek boeklezen, lezen,maar maarbuiten buitende de(korte) (korte)leesleesafstand afstand wordt wordt het het zicht zicht wazig. wazig. Dat kan kan hinderlijk hinderlijk zijn zijniD achter achter de de computer, computer, bij bij Traditioneel multifocaal glasmet metDat Hoyalux iD multifocaal glasmet met Traditioneel multifocaal glas Hoyalux multifocaal glas Traditioneel multifocaal glasmet met Hoyalux iDmultifocaal multifocaal glasmet met Traditioneel multifocaal glas Hoyalux iD glas vertekening hinderlijke vertekening nauwelijks vertekening hinderlijke vertekening nauwelijks Hoyalux iD MyStyle multifocaal glas Traditioneel multifocaal glas kantoorwerk kantoorwerk of of bij bij bepaalde bepaalde activiteiten activiteiten zoals zoals schilderen, schilderen, kaarten kaarten of of klussen. klussen. Een Een vertekening hinderlijkevertekening vertekening nauwelijksvertekening hinderlijke nauwelijks met leesafstand nauwelijks vertekening vertekening uitkomst uitkomstmet zijn zijnhinderlijke dan danglazen glazen die dieuw uwogen ogenniet nietalleen alleenop opkorte korte leesafstand corrigeren, corrigeren,maar maar Deuitvinding uitvindingvan vanmultifocale multifocalebrillenglazen brillenglazenwas wasenkele enkeledecennia decenniageleden geledeneen eengewelgewelDe ook ookuitvinding op opmiddellange middellange afstand. afstand. In In welke welkerichting richting ook ookkijkt, kijkt, deze dezeglazen glazen bieden bieden meer meer De uitvinding vanmultifocale multifocale brillenglazen wasuuenkele enkele decennia geleden eengewelgewelDe van brillenglazen was decennia geleden een digedoorbraak: doorbraak:dichtbij dichtbijen enveraf veraf zien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: dige praktisch praktisch gebruiksgemak gebruiksgemak en en kijkcomfort. kijkcomfort. digedoorbraak: doorbraak:dichtbij dichtbijen enveraf veraf zien zienmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleef bestaan: bestaan: dige multifocaleglazen glazenvervormen vervormen het hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertemultifocale multifocaleglazen glazenvervormen vervormen het hetzicht. zicht. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetvertevertemultifocale naarhet hetdichtbijgebied dichtbijgebiedóf ófaan aande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen naar naarhet hetdichtbijgebied dichtbijgebiedóf ófaan aande devoorkant, voorkant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen naar wordt. In In beide beidegevallen gevallenontstaat ontstaater ervervorming vervorming in in het hetglas glaswaardoor waardoorhet hetkijkopperkijkopperwordt. wordt. In In beide beidegevallen gevallenontstaat ontstaater ervervorming vervorming in in het hetglas glaswaardoor waardoorhet hetkijkopperkijkopperwordt. vlakverkleint. verkleint. vlak vlakverkleint. verkleint. vlak

Hoyalux iD WoRKStyle | Voor werk eN VriJe tiJD

Hoyalux Hoyalux iD iDmultifocaal multifocaal glasmet met Met een gewoon leesglas glas kunt u prima een boek lezen, maar een eenbreder brederscherp scherpblikveld blikveld buiten de (korte) leesafstand wordt het zicht wazig. Dat kan hinderlijk zijn achter de computer, bij kantoorwerk of bij Glasproducent Glasproducent HOYA HOYA isis er er in in geslaagd geslaagd multifocale multifocale glazen glazen te te ontwerpen ontwerpen waarbij waarbij de de eVoor | Voor werk werk en VriJe en VriJe tiJd Hi-Vision Hi-Vision LongLife | multifocale de | Hardste de Hardste coating terter wereLd wereLd Glasproducent HOYA er in in geslaagd geslaagd multifocale glazen tecoating ontwerpen waarbij de HOYA isis LongLife er glazen te ontwerpen waarbij de bepaalde activiteiten zoalstiJd schilderen, kaarten of klussen. Glasproducent voor-en enachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasoptimaal optimaalbenut benutworden. worden.Dankzij Dankzijde deunieke uniekeHoyalux Hoyalux voorvooren achterkant van het glas optimaal benut worden. Dankzij de unieke Hoyalux vooren achterkant van het glas optimaal benut worden. Dankzij de unieke Hoyalux Een uitkomst zijn dan glazen die uw ogen niet alleen op iD iD(Integrated (IntegratedDesign) Design)technologie technologiewordt wordtde devertekening vertekeningvia viaeen eennauwkeuriger nauwkeuriger(free(freeHi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife is een is uit een meerdere uit meerdere lagen lagen opgebouwde brillenglascoating die zijn die zijn kboek lezen, lezen, maarmaar buiten buiten de corrigeren, (korte) de (korte) leeslees-ook op middellange iD(Integrated (Integrated Design) technologie wordt deopgebouwde vertekening via eenbrillenglascoating nauwkeuriger(free(freeiD Design) technologie wordt de vertekening via een nauwkeuriger korte leesafstand maar form3D) 3D)slijptechniek slijptechniekoptimaal optimaalover overde devoorvoor-én énachterkant achterkantverdeeld. verdeeld. Dit Ditresulteert resulteert form naam naam eer aan eer doet. aan doet. Deze Deze ontspiegelingslaag ontspiegelingslaag voor voor kunststof kunststof brillenglazen brillenglazen is nagenoeg is nagenoeg hinderlijk erlijk zijn zijn achter achter de computer, de computer, bij bij form3D) 3D)slijptechniek slijptechniekoptimaal optimaalover overde devoorvoor-én énachterkant achterkantverdeeld. verdeeld. Dit Ditresulteert resulteert form afstand. In welke richting u ook kijkt, deze glazen bieden in in een een breder brederzicht zichten en een een soepeler soepelerovergang overgang van vanveraf veraf naar naardichtbij, dichtbij, met met minimale minimale in een breder zicht en een soepeler overgang van veraf naar dichtbij, met minimale in een breder zicht en een soepeler overgang van veraf naar dichtbij, met minimale zo hard zo hard als glas, als glas, zelfs zelfs harder harder dan dan alle andere alle andere brillenglascoatings. brillenglascoatings. De kans De kans op krasjes op krasjes oals schilderen, schilderen, kaarten kaarten of klussen. of klussen. Een Een meer praktisch gebruiksgemak en kijkcomfort. vertekening. Uw Uwogen ogendoen doenvoortaan voortaan het hetwerk, werk, het hetcontinu continu bijstellen bijstellen met metuw uw hoofd hoofd vertekening.

op eenkorte op korte leesafstand leesafstand corrigeren, corrigeren, maarmaar uing ook u ook kijkt,kijkt, dezedeze glazen glazen bieden bieden meermeer Hoyalux HoyaluxiD iDmultifocaal multifocaalglas glasmet met vertekening nauwelijks nauwelijksvertekening

lazen azen was wasenkele enkeledecennia decenniageleden geledeneen eengewelgewelmet metéén éénbrillenglas. brillenglas.Eén Eénnadeel nadeelbleef bleefbestaan: bestaan: ht. t. Dit Ditkomt komtomdat omdatde deovergang overgangvan vanhet hetverteverteant, ant,óf ófaan aande deachterkant achterkantvan vanhet hetglas glasgeslepen geslepen Hi-Vision LongLife is eenhet brillenglascoating rvorming rvorming in inhet hetglas glaswaardoor waardoor het kijkopperkijkopper-

vertekening. Uwwordt ogenwordt doen voortaan hetwerk, werk, het continu bijstellen met uw hoofd hoofd vertekening. Uw ogen doen voortaan het het continu bijstellen met uw op uw op brillenglazen uw brillenglazen tot tijd. een tot een minimum minimum beperkt beperkt en het en glas het glas filtert filtert hinderlijke hinderlijke om goed tezien zienisis verleden tijd. om goed te verleden om goed te zien is verleden tijd. om goed te zien is verleden tijd. schitteringen schitteringen overdag overdag en ‘sen nachts. ‘s nachts. Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife biedtbiedt u extra u extra comfort comfort bij het bij het

Gewoon Gewoon leesglas leesglasmet met Hoyalux Hoyalux iD iD WorkStyle WorkStyle met met hechten werken werken metalleen met een beeldscherm een beeldscherm of tijdens of tijdens het rijden het rijden in het inzicht donker. het donker. Bovendien Bovendien hechten Gewoon leesglas met alleen Hoyalux iD inWorkStyle met meer alleenscherp scherpzicht zichtop opleesafstand leesafstand meer meerzicht inde deverte verteen enbreedte breedte scherp zicht op leesafstand zicht in de verte en breedte water, water, vet, vuil vet, vuil en stof en stof zich zich minder minder snel snel aan het aanglas. het glas.

HoyaLux HoyaLuxcoatiNG id id mystyLe mystyLe 100% 100%muLtifocaaL muLtifocaaLmaatwerk maatwerk Hi-ViSioN loNGliFe | De HarDSte ter|| werelD

die zijn naam eer aan doet. Deze ontspiegelingslaag voor kunststof brillenglazen is nagenoeg zo hard als glas, zelfs harder d multifocale multifocale glazen glazen te teontwerpen ontwerpenwaarbij waarbijDe de dekans op krasjes op dan alle andere brillenglascoatings. aal aalbenut benut worden. Dankzij Dankzij de deunieke unieke Hoyalux uwworden. brillenglazen wordt tot eenHoyalux minimum beperkt en het rdt rdtde devertekening vertekening viaeen eennauwkeuriger nauwkeuriger (free(freeglas filtert via hinderlijke schitteringen overdag en ‘s nachts. de e voorvoor-Hi-Vision én énachterkant achterkant verdeeld. verdeeld. Dit Dit resulteert resulteert LongLife biedt u extra comfort bij het werken ergang ergangvan vanveraf veraf naar naardichtbij, dichtbij,met minimale minimale met een beeldscherm of met tijdens het rijden in het donker. het et werk, werk,het hetcontinu continubijstellen bijstellenmet metuw hoofd iD WorkStyle iD WorkStyle met met Hoyalux Hoyalux Bovendien hechten water, vet, uw vuilhoofd en stof zich minder snel meer meer zicht zicht in de in verte de verte en breedte en breedte aan het glas.

0% 100% muLtifocaaL muLtifocaaL maatwerk maatwerk

Hoyalux HoyaluxiD iD MyStyle MyStyleisiseen een100% 100% maatwerk maatwerk brillenglas, brillenglas,waarbij waarbijuw uwpersoonlijke persoonlijkelevenslevensstijl stijlals alsbasis basisdient. dient. Immers, Immers,als alsuuarchitect architect bent bent en en veel veel televisie televisie kijkt, kijkt, hebt hebt uu andere andere multifocale multifocale glazen glazen nodig nodig dan dan wanneer wanneer uu hovenier hovenierbent benten envan vanwatersport watersporthoudt. houdt.Om Om dit ditte tebepalen bepalengebruiken gebruikenwij wijeen eeninteractief interactief selectieprogramma: selectieprogramma: de de MyStyle MyStyle iDentifier. iDentifier. Met Metdeze dezevooruitstrevende vooruitstrevendesoftware softwarebrengen brengen wij wij samen samen met met u u uw uw persoonlijke persoonlijke kijkkijkBrillenglazen zonder Hi-Vision LongLife Brillenglazen met LongLife Brillenglazen Brillenglazen zonder zonder Hi-Vision Hi-Vision LongLife LongLife Brillenglazen Brillenglazen met Hi-Vision Hi-Vision met Hi-Vision LongLife LongLife na een na intensieve een intensieve krastest krastest na een een naintensieve intensieve een intensieve krastest krastest wensen wensenin in kaart. Dit Ditdient dient als alsbasis basisvoor voorhet het nakaart. een intensieve krastest na krastest ontwerp ontwerpvan vanuw uw multifocale multifocale brillenglazen, brillenglazen, die diedus dusexact exactzijn zijnafgestemd afgestemdop opde deeisen eisendie die uu hier hieraan aan stelt. stelt. Zo’n Zo’n 100% 100% maatwerk maatwerk glas glas www.hoya.nl | digitaLe | digitaLe gLasaanmeting gLasaanmeting brengt brengtuueen eenmaximaal maximaalgezichtsveld gezichtsveld in inalle alle

VisureaL VisureaL

richtingen, richtingen,op opelke elkeafstand afstanden enin inelke elkesituatie. situatie.

visuReal visuReal is een is een geavanceerd geavanceerd computercomputergestuurd gestuurd video-centreersysteem, video-centreersysteem, waarmee waarmee

Op Opbasis basisvan vanuw uwactiviteiten activiteitenworden wordende de


CONTACTLENZEN

Dick Last ‘Contactlens met de pasvorm van maatpak’

“Door innovatie is de contactlens de

Zeker zo belangrijk als de contact-

Last. “Na het aanmeten begint een

afgelopen jaren geëvolueerd tot een

lenzen zelf, is de motivatie om ze te

proefperiode om uit te proberen wat

product dat zich laat vergelijken met

dragen. “Met lenzen moet je leren

werkelijk het beste werkt. Voor 80

een maatpak. Nieuwe technieken en

omgaan”, zegt Last. “Het inbrengen in

van de 100 mensen is die oplossing

digitalisering in het productieproces

je oog en het dagelijks schoonmaken

binnen handbereik, bij de overige 20

leveren lenzen die meer dan ooit

vergen discipline en het is niet van-

procent is het zoeken en soms

comfort en oogcorrectie leveren”,

zelfsprekend dat contactlenzen voor

puzzelen in alles wat mogelijk is.”

vertelt Dick Last, contactlensspecia-

iedereen het ideale gezichtshulpmiddel

list bij Vellinga Optiek.

is. Veel mensen vinden het eng om

Nachtlenzen®

een lens in hun oog te plaatsen en ook

Er zijn vele soorten lenzen met hun

al is die behendigheid snel te leren, je

eigen draagtijden. “Maar de dragers

moet er wel de persoon voor zijn.”

van nachtlenzen® zijn het meest gelukkig”, weet Last. “Simpel gezegd

Dick Last vellinga optiek magazine

Heel secuur

corrigeert de lens ’s nachts de vorm

Het aanmeten van contactlenzen

van het oog, zodat overdag zonder

resulteert in een oplossing dat het

hulpmiddelen scherp kan worden

resultaat moet zijn van de finesse van

gezien. Bij goed gebruik is dit volko-

vakmanschap. “Het mikt in ons vak

men veilig. Naast deze lenzen zijn er

heel secuur. Nooit raffelen we dus iets

nog vele andere soorten en wie meer

af, we nemen alle tijd om de optimale

wil weten is uiteraard altijd van harte

oplossing te kunnen bieden”, zegt

welkom om eens binnen te stappen.”

19


De nieuwste modellen TRENDS 2012

ZONNEBRILLEN

1. Blue is Back! De terugkeer van de blauwe lenzen in onder meer de collecties van Persol en Ray-Ban is een opvallende trend. Fashionmerken gebruiken heel hip een dégradé-verloop, waar lifestylemerk Oakley in de laid backmodellen een spiegelcoating gebruikt.

2. Mat chique Mat kwam als afwerking met een luxe look al naar voren bij sportauto’s en de optiekwereld gaat hierin mee. Zonder storende reflecties komt zo de essentie van vorm naar voren, iets dat een stijlvolle en strakke uitstraling geeft.

3. Innovatieve materie Het materiaalgebruik blijft zich in de collecties van 2012 ontwikkelen. Kalfsleer zien we bij Chanel, goud en parelmoer bij Versace, carbon en rubber bij Ray-Ban. Burberry komt zelfs met een veer omwikkeld met canvas.

4. Kameleon Steeds meer merken komen met monturen waarvan de lenzen snel en eenvoudig gewisseld kunnen worden. Terras, zeilen, autorijden? Altijd en voor iedere situatie een bril bij de hand die door slim ontwerp zowel functioneel als heel hip is.

20

vellinga optiek magazine


5. Round and round Pop-icoon John Lennon maakte van de ronde bril een fenomeen. Vorig jaar was dit model al terug en die comeback is nu een echte trend. Oakley, Chanel, Ray-Ban, Polo Ralph Lauren: alle merken lijken wel een model te hebben met retro rond.

6. Nude: new black Aardse en natuurlijke kleuren zorgen voor een elegante, sensuele en vrouwelijke uitstraling. Logisch dus dat tijdloos ‘nude’ ook wel ‘new black’ genoemd wordt. Prada, Vogue en Burberry hebben mooie modieuze modellen die zich makkelijk laten combineren.

7. Foldable eyecatcher Dé trend in eyewear is misschien wel de foldable. Merken als Prada en Persol komen met zonnebrillen die kunnen worden opgevouwen tot zakformaat, iets dat mogelijk is door vakmanschap in techniek. Het vouwmechanisme zie je niet tijdens het dragen.

8. Aviator inspired De pilotenbril met druppelvormige lenzen is nog altijd één van de bekendste en meest populaire basisvormen in de zonnebrilmode. De oorsprong gaat terug tot de Ray-Ban Aviator. Deze dateert uit 1937, maar is nog altijd iconisch zeer gewild in 2012.

9. Colour,blocking,prints Fris, vrolijk en in het oog springend is dit seizoen het colour blocking. Buiten veel kleur zien we ook veel opvallende prints en patronen. Sterretjes, blokjes, stippen en dierenprints zie je niet alleen veel op de catwalk, maar ook op straat.

vellinga optiek magazine

21


D oe de gratis hoortest

Hoortoestellen bij de opticien U kunt een gratis en geheel vrijblijvende hoortest bij ons laten doen. Wacht niet langer. Stap nu naar binnen en maak vandaag nog een afspraak.


Vellinga ook audiospecialist ‘Wat zegt ie nou?’

HOREN

Hoort u de deurbel niet meer, of het piepje van de magnetron? Moeite om tijdens een feestje de gesprekken te volgen? Ouderdom is de belangrijkste oorzaak van het afnemen van het gehoor. Bij Vellinga werken drie goed opgeleide audiospecialisten. Zij kunnen onderzoek verrichten en u deskundig adviseren.

“Waar een bril wordt beleefd als een modieuze accessoire, wordt een hoorapparaat vooral gezien als een lelijk hulpmiddel. Daardoor duurt de eerste stap naar een audiospecialist gemiddeld maar liefst 12 jaar na constatering van de eerste problemen. Zonde natuurlijk, want een hoor-apparaat geeft het leven vaak een groot stuk kwaliteit terug. Je hoort niet alleen de vogeltjes weer fluiten: zowel op het werk als privé functioneer je beter met een apparaat. Je word bovendien rustiger omdat je niet steeds hoeft te denken: ‘wat zegt ie nou?’ Vaak is een hoorapparaat dus een uitkomst, soms zelfs een wondermiddel”, vertelt Rutger Krijgsheld. Heeft u oorpijnen of acuut gehoorverlies? Ga dan direct naar de huisarts. Bemerkt u geleidelijk gehoorverlies, stap dan eens binnen bij Vellinga. “Wij kunnen eenvoudig een eerste screening verrichten en vervolgonderzoeken uitvoeren. Daarbij meten we meer precies wat er mis is met bijvoorbeeld frequenties en toonhoogten. Ook kijken we naar mogelijke oorzaken. Naast ouderdom kan dat blootstelling aan lawaai van machines zijn, discodoofheid of een gevolg van een trauma, zoals een harde klap tegen het oor, iets dat een voetbal al kan veroorzaken. Net als bij de optometrie maken wij bij onze analyse primair de basale afweging: pluis/niet pluis. Oftewel: bij het minste vermoeden dat nader onderzoek nodig is, zullen wij meteen doorverwijzen naar de huisarts of de KNO-arts.” Vellinga levert van eenvoudige basistoestellen (volledig door uw zorgverzekeraar vergoed) tot state of the art toestellen, digitaal, praktisch onzichtbaar en voorzien van voorgeprogrammeerde instellingen voor specifieke situaties zoals

Rutger Krijgsheld

tv-kijken en vergaderen. U kunt bij Vellinga overigens ook terecht voor gehoorbescherming, zowel universeel als op maat gemaakt.

vellinga optiek magazine

23


Weg met uw (lees)bril? Ga voor implantlenzen

Inlaylens (leeslens) Voor wie? Inlaylenzen zijn als enige voorzetlenzen erop gericht om een leessterkte te corrigeren. Dit is tevens de eerste keus indien er alleen een leessterkte gecorrigeerd dient te worden. De inlaylens kan ieder gewenst moment verwijderd worden. Deze behandeling is geschikt voor mensen tussen de 45 en 55 jaar.

Bel: 058 - 2162124 Hoe werkt het? Inlaylens (leeslens)

Vervanglens

Voor wie?

Voor wie?

Inlaylenzen zijn als enige voorzetlenzen erop gericht om een leessterkte te corrigeren. Dit is tevens de eerste keus indien er alleen een leessterkte gecorrigeerd dient te worden. De inlaylens kan ieder gewenst moment verwijderd worden. Deze behandeling is geschikt voor mensen tussen de 45 en 55 jaar. Corrigeert alleen leessterktes.

Vervanglens Voor wie?

Gecertificeerd

ooglens

Corrigeert alleen leessterktes.

Door het ouder worden ontstaan vaak leesklachten. In plaats van een leesbril kunt u ook kiezen voor multifocale implantlenzen. Deze lenzen worden ingebracht ter vervanging van de eigenwww.eyescan.nl lens. Deze behandeling is bovendien een goede oplossing bij staar. Vervanglenzen zijn geschikt voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder.

ooglens

Door het ouder worden ontstaan vaak leesklachten. In plaats van een leesbril kunt u ook kiezen voor multifocale implantlenzen. Deze lenzen worden ingebracht ter vervanging van de eigen lens. Deze behandeling is bovendien een goede oplossing bij staar. Vervanglenzen zijn geschikt voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Corrigeert alle sterktes (ook alleen leesbril).

AKKO - Vellinga Optiek Magazine  
AKKO - Vellinga Optiek Magazine  

AKKO - Vellinga Optiek Magazine

Advertisement