Page 1

3POE0N;XPMMF

Gi]dS`fhaadLia^^WW`a_YWh[`Y LIA>>7Â&#x2013;:3EE7>FÂ&#x2013;97@7?G;67@Â&#x2013;EF3B:ADEFÂ&#x2013;DAGH77@Â&#x2013;@;7GI>7GE7@ 63>8E7@Â&#x2013;:7;@AÂ&#x2013;I;<:7Â&#x2013;I3B7@H7>6Â&#x2013;:3FF7?Â&#x2013;I7L7BÂ&#x2013;A>674DA7=

18 APRIL 2011 â&#x20AC;˘ 7E JAARGANG â&#x20AC;˘ NUMMER 3 â&#x20AC;˘ OPLAGE 80.000 â&#x20AC;˘ ADVERTEREN: 038 453 43 45 â&#x20AC;˘ INFO@RONDOMZWOLLE.NL â&#x20AC;˘ WWW.RONDOMZWOLLE.NL

Uitgelicht

Burgemeester Henk Jan Meijer

3

Tafel Tien: Henry Beekman

9

Vrijheid op straat Bevrijdingsfestival 2011 Overijssel

foto: Hans van Eijsden

Dossier FC: Frank Meijer

11

ZWOLLE â&#x20AC;&#x201C; Ieder jaar wordt er vanuit het Nationaal ComitĂŠ een jaarthema gekozen wat te maken heeft met het overkoepelend thema Vrijheid Wereldwijd. Het jaarthema 2011 gaat over vrijheid op straat. Het gaat hierbij om de vrijheid in afwezigheid van oorlog en onderdrukking om je vrij te bewegen in de openbare ruimte. Om te kunnen gaan en staan waar je wilt zonder bang te hoeven zijn of over je schouder te hoeven kijken. Ook het Bevrijdingsfestival Overijssel laat deze thematiek in haar programmering duidelijk naar voren komen. Ook in 2011 werkt het Bevrijdingsfestival Overijssel weer samen met verschillende onderwijsinstellingen uit Zwolle. Studenten Podiumtechniek van het Deltion College helpen mee bij het hangen en aansluiten van de buitenverlichtingen. Landstede ontwikkelt vooral projecten die een relatie hebben met de sportopleidingen. Saxion is een onderwijsinstelling waar het festival voor het eerst mee samenwerkt. Een speerpunt dit jaar is de ontwikkeling en aankleding van de festivalboulevard. Het Cibap College is verantwoordelijk voor diverse visuele uitingen van het festival. Het Openbaar Onderwijs Zwolle heeft onder andere drie scholen ingezet om de spelshow â&#x20AC;&#x153;Petje af voor vrijheidâ&#x20AC;? voor te bereiden. Ambassadeurs van de Vrijheid Vrijheid bereik je door met elkaar te

Open Huis bij IQ

communiceren. Moke, Waylon en The Opposites & The Partysquad zijn door het Nationaal ComitĂŠ 4 en 5 mei en de 14 Bevrijdingsfestivals benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid 2011. Zij bezoeken op 5 mei de verschillende festivals met een helikopter. Zij treden niet alleen op, maar laten ook horen wat zij van vrijheid wereldwijd vinden. Familieprogramma Het familieplein verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie; het eiland achter het hoofdveld. Net als voorgaande jaren zal er in het Abbott Theater overdag een speciale kinderprogrammering zijn, met onder andere Dirk Scheele. Voor het familieplein is het thema vertaald naar â&#x20AC;&#x153;Vrijheid ligt wel op straatâ&#x20AC;?. Het idee is om buitenspelen op de hele wereld centraal te stellen.

Festivalboulevard De Festivalboulevard is ook dit jaar weer de hoofdader van het festival en bestaat dit jaar uit onder andere de Festivalmarkt en andere projecten die hun uiting zullen vinden op de Festivalboulevard. Dit jaar kun je shoppen met een thema, want het accent ligt op eerlijke handel en duurzaamheid. Naast het verkopen van producten zullen er ook weer goede doelen aanwezig zijn voor het project â&#x20AC;&#x153;Gewoon Doenâ&#x20AC;?. Dansen Wereldwijd Op het plein van de vrijheid krijgen dansgroepen uit de regio met een verschillende culturele achtergrond, een podium om te dansen voor vrijheid. Naast muziek is dansen een wereldwijde uitingsvorm die een gevoel van vrijheid kan geven, maar ook verbondenheid. Tot slot een tip: als je in Park de Wezenlanden 10 lege glazen inlevert, krijg je ĂŠĂŠn consumptiemunt cadeau! Lege glazen zijn in te leveren bij de beker inname punten op het festivalterrein. Deze punten zijn te vinden bij elke bar. Voor meer informatie en programmering zie: www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl

Ontvang ; 50,spaartegoed!* *Bij het afsluiten van een abonnement (al vanaf â&#x201A;Ź 9,- per maand)

1e en 2e paasdag vanaf 14.00 uur geopend KARTEN â&#x201A;Ź10,- PER HEAT!!

Nu ook gevestigd in Zwolle! Harm Smeengekade 8 | 0900 - 55 51 1 1 1

(niet geldig in combinatie met andere acties en of kortingen)

Energiestraat 6, Nijverdal - Tel. 0548 621003

ďŁ&#x17E; ondernemers met uitzendkracht ďŁ&#x17E; rendement door scherpe tarieven ďŁ&#x17E; persoonlijk betrokken en deskundig ďŁ&#x17E; vast contactpersoon ďŁ&#x17E; 24/7 bereikbaar

(OVSHWHUZHJ1XQVSHHW  KRWHO#GHQQHQKRHYHQO ZZZGHQQHQKRHYHQO

3DDVEUXQFK

+RWHO'HQQHQKRHYH

1XQVSHHW

HSDDVGDJDSULO XXU

Hoogeveen | MePPeL | ZWoLLe

#FX4QPFQO<YQNNGKPFF
2

RondOm Zwolle

Start outletseizoen Herenschoe

nen

Dames- en

g n i t r o k 20%

kinderscho

2 paar hale enen 1 paar beta n = len

parenactie! Let op: meer eer korting. m is n re a p r Mee

u betaalt het

duurste paar,

1 paar is 30%

korting

Koopjesafdeling dames-, heren- en kinderschoenen

75% korting Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Thomas à Kempisstraat 3, 8021 BG Zwolle t.h.v. rotonde Brink | tel: 038-421 70 63

Openingstijden maandag dinsdag - vrijdag zaterdag donderdag

gesloten van 09.30 tot 17.30 uur van 09.30 tot 17.00 uur koopavond tot 20.00 uur

GRATISTOEGANG

MEI6!. UUR OPHETEILANDINPARKDEWEZENLANDENZWOLLE

&!-),)%02/'2!--! .%%-*%/5$%23-%%.!!2 +IDZ$*Â&#x201E;$IRK3CHEELEÂ&#x201E;(IPPE'ASTENÂ&#x201E; 4HEATERGROEPDE*ONGE(ONDENÂ&#x201E; 6ERTELLERS7ATERVAL6ERTELFESTIVALÂ&#x201E; +OUD+UNSTJEÂ&#x201E;'ROEN DOEN 0AVILJOENÂ&#x201E; 3KELTERBAAN

WWWBEVRIJDINGSFESTIVALOVERIJSSELNL

6ERDEROPTREDENSVAN OA*ACQUELINE'OVAERT 2ACOON )LSE$E,ANGE -OKEEN'ABRIEL2IOS

(ETFAMILIEPROGRAMMAGAATVERHUIZENNAARHETEILAND 4IP $EMAKKELIJKSTEROUTE

NAARHET&AMILIEPROGRAMMA ISVIADE(ORTENSIASTRAAT 7ETHOUDER!LFERINKWEG

BFO ADV Familieprogramma 2011 1.indd 1

17-03-2011 15:57:48


RondOm Zwolle

3

Burgemeester Henk Jan Meijer geniet van binnenstad

‘Aanpak files Maagjesbolwerk topprioriteit’ Zwolle trekt jaarlijks bijna 1,5 miljoen toeristische bezoekers en die aantrekkingskracht zit voor een belangrijk deel in de binnenstad. Maar het kan nog beter en Zwolle heeft dan ook de gezonde ambitie om bij de beste binnensteden van Nederland te behoren. De gemeente is, in samenspraak met inwoners en ondernemers begonnen aan een inventarisatie van ideeën en opmerkingen die moeten leiden tot een integraal plan van aanpak dat de doelstelling moet verwezenlijken. Burgemeester Henk Jan Meijer geeft in een vraaggesprek een toelichting. Wat vindt u zelf de grootste kracht van de Zwolse binnenstad? “Het is een historische binnenstad, met fraaie vaak eeuwenoude gevels. De binnenstad zit echt in het hart van de Zwollenaren: centraal gelegen, goed bereikbaar en met een divers aanbod aan cultuur, horeca, winkels en evenementen.” Waar schort het volgens u toch nog aan? “Ik ben erg enthousiast over onze binnenstad. Eigenlijk schort er nu niet zoveel aan. In diverse onderzoeken komt Zwolle er ook beter uit dan vergelijkbare steden. De consument verandert echter wel en de Zwolse binnenstad moet daar op inspelen. De binnenstad transformeert de komende jaren van koopcentrum met de focus op winkelen of uitgaan naar een ‘mensenstad’. Ons veelzijdige aanbod van cultuur, horeca en winkelen is daarbij natuurlijk van doorslaggevend belang.” Welke grote (stedenbouwkundige) projecten kunnen de komende jaren met impact een echte impuls geven aan het versterken van de binnenstad? “Er zijn op stedenbouwkundig gebied een aantal kansen die we aan willen grijpen, zoals de bibliotheek die behoefte heeft aan meer ruimte, op een andere locatie. Verder staat aan de Melkmarkt de ontwikkeling van de zogenoemde bankenlocatie op de planning: op die plek midden in de stad

Colofon Oplage:

Publicar Uitgeverij B.V. Postbus 8544 8903 KM Leeuwarden tel.: 058 288 58 71 fax: 058 289 07 37 info@pubv.nl www.pubv.nl

Vormgeving: Redactie:

Publicar DTP

Acquisitie:

Jaap van Zuthem tel. 06 543 181 78 info@rondomzwolle.nl

Drukwerk:

FD Hoekstra Boom

Verspreiding:

De middenstand en horeca bepalen voor een groot deel de levendigheid van de binnenstad. Hoe staat het met de economische veerkracht en dynamiek van de middenstand? “In relatie tot andere steden gaat het goed met de middenstand in Zwolle. Een goede graadmeter is de leegstand, en die is lager dan het landelijk gemiddelde.” Aan welke behoeften moet nog worden voldaan om de middenstand optimaal te laten floreren? “De ondernemer is zelf aan zet om zijn winkel optimaal aan te passen aan de veranderende wensen van de consument. Het gaat dan om aanbod en benadering van de klant die inspelen op de behoefte van de klant en op de concurrentie van internet en andere winkellocaties. Als gemeente zetten we ons in om Zwolle op de kaart te zetten en mensen naar Zwolle te halen. Dat doen we onder meer met de inzet van Zwolle Marketing, onze stadsmarketeers. De bezoeker moet makkelijk in Zwolle kunnen komen en moet eenvoudig zijn weg kunnen vinden in onze mooie binnenstad. Dat doen we met maatregelen op het gebied van de bereikbaarheid, parkeren en de routering in de stad. Met name waar het gaat om parkeren kijken we nu goed wat de mogelijkheden zijn.”

Binnen het totaal dat de stad maakt, zijn ook sport, cultuur en natuur bepalende factoren. Kunt u binnen het credo ‘rust en reuring’ kort het belang van deze drie toelichten? “De combinatie van een dynamische binnenstad, sport, cultuur en natuur spelen een belangrijke rol bij de aantrekkelijkheid van een stad. Jaarlijks kent Zwolle bijna 1,5 miljoen toeristische bezoekers die een mooie tijd beleven en het nodige besteden in de stad. Zwolle kent een aantal teams en sporters die in de hoogste regionen presteren, zoals FC Zwolle. Niet alleen komen daar veel bezoekers op af, maar het draagt ook bij aan het imago van de stad.

tel. 06 270 013 73 info@rondomzwolle.nl

Verspreidingsburo Armada B.V. - Wezep tel. 038 376 40 50

Verschijningsdata: 30 mei, 27 juni, 25 juli Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

er moet ook nog veel gebeuren. Wat vindt u topprioriteiten op dit vlak? “Topprioriteit is om de filevorming aan de westkant van de binnenstad op te lossen, bij het Maagjesbolwerk. Veel steden kennen het probleem van een parkeergelegenheid waar mensen tijdens de piekuren voor in de rij staan, in plaats van direct naar een andere garage te rijden. Maar omdat de file voor het Maagjesbolwerk de binnenring verstopt komt dat de bereikbaarheid en het imago van Zwolle niet ten goede. We hebben een lange-termijnoplossing voor dit probleem, maar we bekijken ook hoe we voor de korte termijn iets kunnen doen.” Op woensdag 27 april organiseert de gemeente een tweede inventarisatiebijeenkomst over de toekomst van de binnenstad. Waar en hoe laat wordt deze gehouden? “Deze wordt gehouden in het stadhuis van Zwolle (Grote Kerkplein 15). De exacte tijden volgen nog, maar de vorige bijeenkomst in maart was van 17:00 - 22:00 uur.”

80.000 ex.

Uitgave:

kan een flink aantal winkels, woningen en horeca toegevoegd worden. Samen met de gemeenteraad en de gebruikers van de binnenstad werken we aan die ontwikkelingen.”

Zwolle is nog altijd Stad van de Smaak met een kwalitatief zeer goede en veelzijdige horeca. Hoe geniet u daar zelf van? “Zakelijk kom ik bijna overal. Behalve de absolute top hebben we ook een zeer brede subtop. Privé, vooral met de kinderen. Nu ze ouder worden komen we ook verder dan de overigens voortreffelijke pizzeria’s.” Behoeft het horecabeleid van de gemeente nog aanpassingen? “Het bestaande horecabeleid dateert van een aantal jaren geleden. Ondertussen is er veel veranderd op dat gebied. Wanneer het economisch beleid voor de binnenstad is vastgesteld, wordt ook het horecabeleid geactualiseerd. Ik houd ervan als ondernemers nieuwe initiatieven nemen. Vooral voor daghoreca, gericht op het winkelende publiek, zijn er kansen.”

Zwolle heeft niet alleen een aantal landelijk bekende cultuurinstellingen - zoals de Fundatie - maar is ook gezegend met een gedegen pakket aan cultuuropleidingen. Met elkaar is dat een goede basis voor een aantrekkelijk en dynamisch cultuurleven in de stad. Zwolle wordt omgeven door vier unieke natuurgebieden: in het noorden Waterrijk met de Weeribben en Giethoorn, in het oosten het Vechtdal, in het zuiden de Veluwe en in het westen de IJsseldelta. Zwolle biedt binnen de binnenstad, maar ook als regio veel mogelijkheden aan bezoekers om dingen te combineren. Na het museum winkelen en dan lekker eten bijvoorbeeld.” Bereikbaarheid en parkeerbeleid zijn cruciaal in de aantrekkingskracht van een stad. Er is de afgelopen jaren al veel verbeterd, maar

Waarom zou iedereen moeten meepraten? “Nou, ‘de binnenstad is de huiskamer van iedereen’, zei ooit iemand eens. Alleen al daarom is het logisch dat iedereen zijn inbreng moet kunnen hebben. De binnenstad kent veel functies en belangen die elkaar vaak versterken, maar soms ook last hebben van elkaar. Het is zaak om al die functies en belangen aan het woord te laten en te kijken of je tot een voor alle partijen zo bevredigend mogelijke oplossing kan komen. Dat lukt niet altijd. Zaak is dan dat de raad, die uiteindelijk besluit, kennis heeft van de argumenten pro en contra. Is er nog iets dat u in het licht van het thema binnenstad van het hart moet? “De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer willen zitten en dat doen we ook niet. De ondernemer is aan zet en de gemeente zal hem daarbij zo goed mogelijk faciliteren.”


4

RondOm Zwolle

show advie room ontwes install rp atie

Geef uw persoonlijkheid de ruimte Als geen ander weet SanidrĂľme design, comfort en techniek met elkaar te combineren. Tot in het kleinste detail spelen wij in op uw wensen en behoeften. Onze ervaring en ons vakmanschap staan bovendien garant voor een gedegen advies, creatief ontwerp en vakkundige installatie van uw nieuwe badkamer. www.sanidrome.nl/disselhorst De Grift 21, Nieuwleusen, (0529) 48 43 53 Van den Bergsweg 3, Nijverdal (0548) 61 32 66 Onze showroom in Nijverdal is gevestigd op inspiratiepark Serbonne

De koffie staa t nog niet klaa r, maar deze w ordt vers voor U ge zet!E

PAASDAG GEOPEND  UUR

NIEUWE CARAVANS 2011 BIJ BOER CARAVANS A28 Wilk Eterno

Adria Supreme

LMC Musica

ONZE NIEUWE FOLDER 2011 IS UIT MET PRIJSKNALLERS!

Mobicool met deelbaar deksel Q40, 12v/220v

149.95

Fiamma leveller set

VANAF

11.50

Boer Caravans A28 - www.bca28.nl Rondweg 68 - 8091 XK Wezep - T 038-3765211 twitter.com/bca28

6.50

Crespo stoelorganizer

4.95


Ontwerp je eigen armband met de bedels van Tedora bedels. Met bijna 600 bedels heeft Tedora ĂŠĂŠn van de grootste bedelcollecties. Naast de zilveren bedels zijn er ook gekleurde bedels in diverse tinten en motieven. Zilveren bedels gekleurd met emaille, glazen bedels met zilveren kern (waaronder handgemaakte glasbedels uit Murano), zilveren bedels met gekleurde zirkonia's of gekleurde parel-look bedels.

ZWOLLE - Honderden zilveren bedels bieden je de mogelijkheid om de mooiste momenten in je leven terug te laten komen in je eigen armband of collier. Dit is de gedachte die schuil gaat achter de Tedora collectie uit Florence, ItaliĂŤ. Door het flexibele bedelsysteem creĂŤer je keer op keer een ander sierraad, afhankelijk van de gelegenheid of stemming waarin je je bevindt! Deze armbanden kunt u kopen bij Klaas Oosterhof Juweliers De armband vormt de basis voor je persoonlijke sierraad. De zilveren armbanden zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, slangschakel, koningsschakel of zwart leer met zilveren sluiting. De armbanden zijn in diverse maten leverbaar, de maat van de

armband is afhankelijk van je polsomtrek en de bedels die je om je armband draagt. Bedels Als je een armband gekozen hebt, kan je deze naar eigen smaak aanvullen met je favoriete

Klaas Oosterhof Juweliers in Zwolle heeft naast Tedora nog vele andere merken bedels die ook passen op de Tedora armband. Nu krijgt u tijdelijk op alle bedelmerken 10% korting en u kunt sparen bij Klaas Oosterhof Juweliers voor een gratis bedel. U vindt Klaas Oosterhof Juweliers in de Diezerstraat 111 in Zwolle. Website: www.juwelierklaasoosterhof.nl Tip: Wissel af en toe van kleur om voor elke stemming en gelegenheid de perfecte armband te creĂŤren!

Floorever

â&#x20AC;&#x2DC;Alles in huis voor uw thuisâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Ambachtelijke vakkennis en een overweldigend compleet assortiment laminaat, vinyl en pvc-vloeren, in combinatie met onze gordijnen, inbetweens en binnenzonwering maken Floorever tot een inspirerende plek om van uw huis echt uw thuis te makenâ&#x20AC;?, zegt Bert-Jan Postuma, eigenaar van Floorever, dat filialen heeft in Zwolle, Kampen en Almere. tapijt en honderd soorten laminaat op voorraad. Onze eigen stoffeerders, tot slot, zorgen op basis van kennis en service voor een perfecte afwerking.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;De kwaliteiten van Floorever zijn samen te vatten in zes heldere uitgangspuntenâ&#x20AC;?, zegt Postuma. â&#x20AC;&#x153;Zo hoeven klanten nooit een aanbetaling te doen en worden alle producten geleverd tegen een all-in prijs. Vloeren worden geleverd inclusief ondervloer, leggen en plakplinten. Reserveringen voor latere leveringen zijn altijd mogelijk zonder prijsverhoging. Daarnaast hebben wij een enorm assortiment, waaronder meer dan honderd rollen

DE TEGEL-MASTER STAAT VOOR: N N N N N N N N N N

wandtegels vloertegels mozaĂ?ek vloerverwarming lijm, voeg en toebehoren sanitair badmeubelen prima prijs/kwaliteitsverhouding 6000m2 uit voorraad leverbaar gratis advies

DE TEGEL-MASTER Benjamin Franklinstraat 22, 8013 NC Zwolle, T 038-7440021, F 038-4608548, E info@detegelmaster.nl

Industrieweg 27a, 7903 AH Hoogeveen, T 0528-714420, F 0528-234068, E info@detegelmaster.nl

www.detegelmaster.nl

Ind.terr. Marslanden E, ingang Nicolaus Ottostraat

Warm tapijt Tapijt is nog steeds de meest voorkomende vloerbedekking in Nederland. â&#x20AC;&#x153;Dat komt met name doordat het bijna overal toepasbaar is en tapijt bij uitstek een warme vloerbedekking is. Floorever heeft een ruim aanbod van de merken Bonaparte, Belakos en Paradeâ&#x20AC;?, zegt Postuma. â&#x20AC;&#x153;Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig echter voor laminaat. Het is eenvoudig te leggen, ideaal in onderhoud en een goed aangelegde laminaatvloer ziet er perfect uit: slijtvast, sterk, vlekbestendig en het is nauwelijks van echt hout te onderscheiden. Andere alternatieven voor tapijt en laminaat zijn onze vinyl en pvc-vloeren.â&#x20AC;?

Ramen Floorever is niet alleen specialist in vloeren, maar ook in raamstoffering. â&#x20AC;&#x153;U hebt bij ons keuze uit alle soorten rolgordijnen, horizontale jaloezieĂŤn en plissĂŠs. Voor elk raam, of het nu om een dakraam, een zijraam of de slaapkamerramen gaat: wij hebben een geschikt gordijn in huisâ&#x20AC;?, vertelt Postuma. â&#x20AC;&#x153;Ook hebben wij een ruim aanbod gordijnen, inbetweens en binnenzonwering. Want uw 'thuis' is pas af als de gehele inrichting op elkaar is afgestemd naar uw eigen keuze.â&#x20AC;? Floorever Zwolle Wipstrikkerallee 35, 8023 DS Zwolle 038-4535644 Floorever Kampen Ambachtsstraat 29, 8263 AJ Kampen 038-3333770 www.floorever.nl

RondOm Zwolle

5

Advies en begeleiding tijdens het gehele bouwtraject

Solum Bouwadvies ZWOLLE - Na zijn studies MBO- en HBO Bouwkunde te hebben afgerond heeft bouwkundig ingenieur Jacco ter Velde gewerkt bij verschillende architectenbureaus. Sinds september 2010 is hij gestart als zelfstandig ondernemer van Solum Bouwadvies. Met zijn bedrijf Solum Bouwadvies verzorgt Ter Velde bouwkundig tekenwerk voor alle fasen van het bouwproces. Hij kan u in het gehele bouwtraject adviseren en begeleiden, van initiatieffase tot oplevering. Zo bekijkt hij of uw wensen haalbaar zijn. Passen uw plannen binnen uw budget en planning? Sluit het ontwerp aan bij de omgeving? Zijn de plannen bouwtechnisch uitvoerbaar? â&#x20AC;&#x153;Daarnaast is het van belang om de klant te begeleiden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag)â&#x20AC;?, aldus Ter Velde. Door het gebruik van 3D visualisatie worden uw wensen zichtbaar gemaakt. Op deze manier kunt u uw plannen vooraf ervaren, en kan het ontwerp naar uw wensen geoptimaliseerd worden. Wat kan de klant geboden worden Als klant bent u verzekerd van kwaliteit en van een op uw wensen gericht resultaat. Het bureau werkt klantgericht, voert een heldere communicatie en hanteert een transparante werkwijze. â&#x20AC;&#x153;Daarnaast is bouwen met het oog op de toekomst en rekening houden met duurzaamheid, energiegebruik en milieu bij ons van groot belang. Bovendien staan in onze ontwerpen en advies duurzame oplossingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandelâ&#x20AC;?, aldus Ter Velde. Werken voor particulier en bedrijven Solum Bouwadvies verricht werkzaamheden voor particuliere en bedrijfsmatige opdrachtgevers, aannemers en architecten. â&#x20AC;&#x153;De werkzaamheden kunnen variĂŤren van een kleine dakkapel of aanbouw tot de nieuwbouw van een huis of bedrijfspand.â&#x20AC;? Hebt u bouwplannen of bent u geĂŻnteresseerd in wat Solum Bouwadvies voor u kan betekenen, dan maken zij graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Solum Bouwadvies, Brunelweg 19, 8042 GZ Zwolle. Tel. 038 422 70 19, mob. 06 29 208 916. Voor meer informatie: www.solumbouwadvies.nl

Showtuin Zwolle ZWOLLE â&#x20AC;&#x201C; Showtuin Zwolle bestaat sinds 1966 en is opgericht door Wim van der Burg sr. In 1993 heeft zoon Wim jr. het roer van zijn vader overgenomen en is verder gegaan als van der Burg Bestrating. In 2009 hebben Wim jr. en zijn vrouw Mien het bedrijf gesplitst in twee bedrijven, Showtuin Zwolle en van der Burg Bestrating Met Showtuin Zwolle willen ze zowel de hovenier als de particulier kunnen voorzien van diverse soorten bestrating, tuinverlichting en schuttinghout. Van diverse fabrikanten staan bij het bedrijf aan de Edisonstraat 5 showborden waar men op zijn gemak de steen of tegel kan bekijken. Ook voor een deskundig advies kan men bij Showtuin Zwolle terecht. Door hun ervaring kunnen ze meer bieden dan alleen maar een steen of tegel. De aanleg van de bestrating wordt gedaan met Van

der Burg Bestrating. Juist in het particuliere werk heeft van der Burg Bestrating veel ervaring. Op deze manier kunnen ze samen met de klant een complete tuin inrichten. Bestrating, verlichting, schutting of tuinhuisjes; bijna alles is mogelijk. Voor de beplanting maken ze gebruik van een hovenier met veel ervaring. Een offerte laten maken is geen enkel probleem en uiteraard is dit vrijblijvend. Voor meer informatie: www.showtuinzwolle.nl. Telefoon 038-4608515

-BTUWBODISPOJTDIFIPPGEQJKO 34* OFLPGSVHLMBDIUFO 6JUTUSBMJOHTLMBDIUFOJOBSNPGCFFO

$IJSPQSBDUJFIFMQU ,PNLJKLFOPQPO[FXFCTJUFPGNBBL FFOBGTQSBBLWPPSFFOHSBUJTFO WSJKCMJKWFOEHFTQSFLPWFSEFSFTVMUBUFO EJFVNFU$IJSPQSBDUJFLBOCFIBMFO

XXXDIJSPQSBDUJFLVJQFSOM $IJSPQSBDUJF,VJQFS,MPLLFOHJFUFSMBBO #5;XPMMF5  


6

RondOm Zwolle

Workshops Labels op maat Lederenartikelen

Conradstraat 2b 8013 RN Zwolle 06 - 30439944

www.eurolatino.nl

=D18900=:>>?E0=44=B?BCH;8=6?A>3D2C

20% KORTING>?44=B?20A4?A>3D2C

Bij aankoop van jurkjes ontvangt u een cadeaubon Luttekestraat 36 •• Zwolle Tel. 038 4218598 www.noanoa.com

Voor een naai-,lock- of borduurmachine kom je naar Nieuwleusen IEDING

SAANB R A A J R O VO

1daV1PRZg[PP]"~&& 00=XTdf[TdbT] $!(#!%% $~X]U^/bP[^]X\PVTb][

salon

RODE LOPER DAGEN TROUWRINGEN SHOW UWEN IE O T E TR ING EC EZ : R LL D D ! CO 11 AN 20 MA

NIEUW: RELATIERINGEN COLLECTIE 2011! GOUDSTAAL, EDELSTAAL MET BRILJANT & ZILVER VANAF %119,- PER PAAR EN EEN WEEKENDJE WEG

30%

TM

bbel ouwde du Met ingeb ort. stof transp

K O RT I

NG + GRA TIS VAKA 1 WEEK NTIE! (2 P

NU

ERS.)

A EXTRA R T X E A R T EXTRA EX TING

TM

KOR / L I U R N I

Zie voor verdere aanbiedingen + cursussen onze website: www.diniekleine-naaimachines.nl

|FPcQXYYT_Pbc \PPZcYT\^^X}

e

2 OF DE RING TROUW OLDEN G GRATIS OLLECTIE! C R E P EEK U S TIS 1 W + GRA ANTIE VAK S.) (2 PER

Perfect stoftransport met IDTTM alleen van Pfaff! Pfaff maakt het verschil!

Kom ook eens kijken naar onze grote collectie modestoffen! Reparatie van alle bekende merken naai- en lockmachines.

Burg. Backxlaan 348 7711 AL NIEUWLEUSEN Overijssel Tel.: 0529 48 38 05

Juwelier Klaas Oosterhof Diezerstraat 111, 8011 RE Zwolle www.juwelierklaasoosterhof.nl * Vraag naar de voorwaarden in de winkel


Workshops creatief met leer bij Eurolatino ZWOLLE - Ooit je eigen riem, pantoffels of make-up tas willen ontwerpen? Of heb je altijd met leer willen werken? Nu kan dat! Vanaf 14 mei organiseert Eurolatino workshops en cursussen in het maken van diverse leren artikelen.

RondOm Zwolle

7

Het feest is voor iedereen

Kaldi Mobiel serveert koffie op Bevrijdingsfestival

Voor onderstaande workshops kun je je inschrijven: - 14 mei en 4 juni: Make-up tas/ portemonnee. Duur 4 uur, prijs 95 euro - 21 mei en 18 juni: Ipadhoes/etui. Duur 4 uur, prijs 95 euro - 19 mei en 10 juni: Pantoffels. Duur 4 uur, prijs 85 euro - 24 mei en 14 juni: Heuptas. Duur 3 uur, prijs 70 euro. - 17 mei en 21 juni: Kussens. Duur 3 uur, prijs 70 euro - 28 mei en 25 juni: Riem/ceintuur. Duur 4 uur, prijs 80 euro - 26 mei en 17 juni: Telefoontasje/ fototoesteltasje. Duur 3 uur, prijs 75 euro De prijzen zijn allemaal inclusief BTW, materiaal, koffie, thee en wat lekkers. Meld je je in April aan, dan krijg je €10,00 korting op de inschrijfprijs! Voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten en (kinder)verjaardagen worden workshops op maat aangeboden. Vraag naar de mogelijkheden. In de zomervakantie wordt een weekcursus tassenmaken ingepland en in het najaar starten onze meerdaagse cursussen in het ontwerpen en maken van tassen. Eurolatino is een groothandel in leer Voor ontwerpers en makers van tassen, schoenen, riemen en andere leren artikelen

is Eurolatino het perfecte inkoopadres. Particulieren zijn ook van harte welkom. Je kunt Eurolatino elke maandag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur bezoeken. De rest van de week kun je terecht op afspraak. Voor meer informatie: www.eurolatino.nl of e-mail: info@eurolatino.nl Tel: 06-30439944. Bezoekadres: Conradstraat 2b 8013 RN Zwolle

Elke klok heeft haar eigen karakter

ZWOLLE - Tijdens het grootste bevrijdingsfestival van Nederland in Zwolle, is Kaldi Mobiel met maar liefst vijf piaggio’s aanwezig. Bovendien serveert Kaldi ook het perfecte kopje koffie of thee tijdens het openingsconcert, dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Vorig jaar proefde Kaldi al aan de sfeer van het festival met één mobiele koffiebar. Dat smaakte echter naar meer, zodat op 5 mei vijf barista’s op het festivalterrein aanwezig zijn. Dat Kaldi ook nog eens aanwezig is tijdens het openingsconcert is een welkome bonus. “Het gaat om een bijzondere opening. De bewoners van alle Zwolse verzorgingshuizen, aanleunwoningen en serviceflats worden hierbij uitgenodigd. We doen dit onder het motto: het feest is voor iedereen toegankelijk.” Bij aanvang wordt het vuur aangestoken, gevolgd door het Wilhelmus en een toespraak van burgemeester Meijer van Zwolle. Het openingsconcert wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso, met medewerking van Danny de Munck. Bij aanvang van het concert wordt de koffie aangeboden aan de senioren.

evenement om koffie te mogen schenken. “We zijn er dan ook trots op”, laat Kaldi weten. “Een mooie kans een grote groep mensen te laten genieten van een overheerlijke kop koffie of cappuccino. Dankzij Kaldi wordt het straatbeeld steeds vaker voorzien van een piaggio en barista. De barista is een vakmanof vrouw en werkt als een kok in de keuken. Een kop koffie krijgt dankzij de speciale bereiding een heel andere betekenis.

Straatbeeld voorzien van een piaggio en barista Met ruim honderdduizend bezoekers is het bevrijdingsfestival in Zwolle een uniek

Download ook de nieuwe Kaldi app voor Ipad, Iphone en Ipod Touch: http://itunes.apple.com/nl/app/kaldi/

Kijk voor meer informatie op: www.kaldimobiel.nl en www.kaldievents.nl

Reparatie / restauratie - zoveel mogelijk authentiek - beste materialen Meer informatie? Bel vrijblijvend.

Bijzonder fraai gelegen hoekwoning met voor, achtertuin en stenen berging aan de rand van de wijk Aalanden, op loopafstand van recreatieplas de “Wijde Aa” en op korte afstand van het “Westerveldse bos”. Het huis ligt op een royale hoekkavel, waardoor er aan de zijkant van het huis een extra berging geplaatst kon worden en waardoor de tuin een fraaie breedte kent. Aan de achterzijde is er een veranda geplaatst waar men vroeg in het voorjaar en in het najaar al snel kan genieten van het heerlijk buiten zijn. Ind.: ruime hal, met garderobe, meterkast en toilet. De verrassend ruime, tuingerichte, woonkamer is afgewerkt met een duurzame laminaatvloer. Aan de voorzijde is er de ruime woonkeuken voorzien van een lichte keukeninrichting met veel kastruimte. Een tuindeur biedt toegang tot de diepe en vrij gelegen tuin met veranda. 1e verd.: overloop met berging en een badkamer voorzien van dubbel wasmeubel, toilet, douchecabine en aansluiting voor wasmachine. Er zijn oorspronkelijk 3 slaapkamers waarvan er twee zijn samengevoegd tot 1 kamer, dit is op eenvoudige wijze weer terug te brengen tot 3 slaapkamers. 2e verd.: Via vaste trap is de ruime zolder te bereiken met stookruimte en berging.

www.johanvanderwijk.nl e-mail jw88@live.nl

€ 249.000,- k.k.

ZWOLLE Punterdiep 55

Voor meer informatie over deze leuke woning verwijzen wij u graag naar onze website www.evvmakelaardij.nl Thorbeckegracht 21 | 8011VM Zwolle | T. 038-4607690 | F. 038-4607691 | E. info@evvmakelaardij.nl


8

Rond Om Zwolle

Paasaanbieding Zwarte tegel 50 x 50 cm (zonder facet) van V18,95 per m2 nu voor V13,95 per m2 2e Paasdag geopend van 10.00 - 17.00 uur

end

eop 2e paasdag g

Lounge sets vanaf 749,= Stunt aanbieding stenen tafel 699,= Super Kettler bistro set 149,= Kunstvlechtwerk, Alu/textyleen, teak enz.

2000 m2 tuinmeubelen in Hasselt!!! w

Edisonstraat 5 - 8013 PS Zwolle - Tel 038-4608515 info@showtuinzwolle.nl -www.showtuinzwolle.nl

m o ww Voor acties en info kijk op: c n. .het e Ambachtsweg 1 v buitenle Hasselt tel. 038 - 4773684

UW GROENSPECIALIST

Grote partij TUINHOUT A keus

• Bemesting, bomen, boomschors, hagen, cacaodoppen, potgrond, bestrijdingsmiddelen, etc. Zuiderzeestraatweg 34 8051 SN Hattem tel. 038 444 9042

D Op onze kwekerij 2500 soorten vaste EOPEN G G A D S UUR! planten waarvan 600 op voorraad!! 2e PAA 0-17.00

palen, planken, vlonderdelen hardhout en geimpregneerd, schaaldelen, rabat en bielsen. 17x140 geimpregneerd 7x7 geimpregneerd vlonderdelen 27x140 geimpr. 4.5x7 geimpregneerd gebeitst rabat 18x130 geimpregneerd rabat 18x130

nu `1,00 /m1 nu ` 2,10 /m1 nu ` 1,75 /m1 nu ` 1,40 /m1 nu ` 1,05 /m1 nu ` 1,63 /m1

div.lengtes div.lengtes 3m + 4m 4m + 5m

Verder alles in balkhout, plankhout, vloerdelen, plaatmateriaal, isolatie steenwol + glaswol enz.

.0 VAN 10

alle prijzen incl. 19%

Voor algemene informatie: www.kwekerij-souman.nl

BTW

OOSTERHULST 48 • 7711 BH NIEUWLEUSEN T. 0529 - 481351

De StacaravanConcurrent De Specialist in Gebruikte Stacaravans

De StacaravanConcurrent Meeleweg 12c 7711 E Nieuwleusen

www.destacaravanconcurrent.nl info@destacaravanconcurrent.nl T. 0529-482916

Nieuwe en gebruikte campers voor ongelooflijke prijzen -

Nu ook uw adres voor: Onderhoud - Satelliet antennes APK - Zonnepanelen Banden en velgen - Navigatie systemen Luifels - Achteruitrijcamera’s Enz. U bent van harte welkom aan de

Bent u op zoek naar een stacaravan? tegen de allerlaagste prijs? Dan bent u bij De StacaravanConcurrent aan het juiste adres. U kunt altijd geheel vrijblijvend langskomen op ons showterrein in Nieuwleusen. De koffie staat al voor u klaar! De StacaravanConcurrent is een bedrijf dat gespecialiceerd is in de inkoop en verkoop van gebruikte stacaravans van topmerken zoals Atlas, Willerby, Abi etc. Wij hebben onze eigen import dus daarom kunnen wij onze occasions voor een scherpe prijs aanbieden!

2 PAASD GEOPEN AG 10.00-17 D VAN .00 UUR

E Bij De StacaravanConcurrent: • vindt u altijd de laagste prijzen • zijn prijzen altijd inclusief het Transport • krijgt u altijd 6 maanden garantie • krijgt uw stacaravan altijd een service beurt voor aflevering • is inruil van uw huidige (tour)caravan en/of auto altijd bespreekbaar • is financiering mogelijk Kortom wij staan graag voor u klaar!!

www.destacaravanconcurrent.nl

Broekerenk 33-35, 8095 RP, ‘t Loo-Oldebroek Tel. 0525-633300 Mob. 06-21268571 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inruil en financiering mogelijk

RUIME KEUS IN BETAALBARE CAMPERS http://campers.fobbe.nl/


RondOm Zwolle

9

interview ‘Bijkomen door te genieten’

'Koken is voor mij afkicken van mijn werk'

Op het meest gevarieerde stukje van de Veluwe ligt Hotel Dennenhoeve Nunspeet.

Henry Beekman

Tussen de bossen, heidevelden, de zandverstuiving en het Veluwemeer zijn er voor iedereen volop mogelijkheden. Het hotel biedt zelf ook veel vertier, als een binnenzwembad, sauna, solarium, jeu de boules, tafelbiljart en een uitstekend restaurant met bar. Heerlijk als u even bij wilt komen door te genieten.

Elke maand zit RondOm Zwolle aan tafel nummer tien met een bekend gezicht uit Overijssel; de prominenten geven elkaar een uitnodiging door. Toonaangevende restaurants uit Zwolle en omgeving vormen iedere vier weken het decor voor een exclusief interview van tien vragen met als trefwoorden ‘carrière’ en ‘culinair’…

U zit in de Raad van Commissarissen van FC Zwolle. Wat betekent dat in de praktijk?

een frietje op z’n tijd gaat er ook wel in. Niet te vaak natuurlijk.”

“Wij geven advies en we toetsen het algemeen management. Er zou eigenlijk nog een algemeen directeur onder moeten zitten, maar daarvoor is de begroting nog te klein. Die functie komt er wel als we promoveren. De Raad van Commissarissen neemt nu die taken gedeeltelijk op zich, dus we zijn in bepaalde opzichten deel van het bestuur. In mijn portefeuille zit vooral de communicatie en samenwerking met de 23 regionale amateurverenigingen die in de eerste klasse, hoofdklasse en topklasse spelen. Daarnaast is het vrouwenvoetbal bij FC Zwolle mijn hoofdtaak.”

Vanuit uw huidige én voormalige functies zult u geregeld etentjes hebben. Wordt uit eten gaan een gewoonte voor u of is het nog steeds speciaal?

“Vanuit mijn functies heb ik veel gelegenheden gehad om buitenshuis te eten; daar heb ik niet altijd gebruik van gemaakt. Toch komen etentjes nog veel voor, zowel zakelijk als privé. Het is elke keer weer een feest en het verveelt nooit. Naast het eten vind ik ook de entourage van de verschillende restaurants mooi en het hele sociale gebeuren en de gezelligheid eromheen.”

U wordt bij FC Zwolle gezien als een ambassadeur van het damesvoetbal. Waarom zet u zich daar zo voor in?

“Het is een terrein waarop nog veel werk te verrichten valt; er zijn nu 120.000 voetballende vrouwen en de KNVB verwacht dat dit aantal de komende vijf jaar groeit naar 250.000. Het is een tak van voetbal die meer aandacht moet krijgen. Damesvoetbal interesseert mij; Be Quick ’28 heeft het al veertig jaar en is dus één van de pioniers. FC Zwolle is dit seizoen in de eredivisie begonnen met een damesteam.” U bekleedt bestuurlijke functies in de voetbalwereld, maar u kon als tiener zelf ook goed voetballen. Had u profvoetballer willen en kunnen worden?

“Ik had het graag willen worden, maar daar had ik de capaciteiten niet voor. Net niet, denk ik. Ik heb in de betaalde jeugd gespeeld bij PEC Zwolle, we trainden toen vier keer in de week. Ik was niet goed genoeg voor de eerste selectie. Toen leerde ik Patty kennen en ben ik in een onderafdeling gaan voetballen; aan een voetbalcarrière heb ik verder geen aandacht meer geschonken.” Ondernemen zit in uw bloed. Kunnen we nog een spectaculaire carrièreverandering van u verwachten?

Wat vindt u van De Dennenhoeve?

“Na een lange periode als algemeen directeur bij Moes Bouwgroep ben ik vorig jaar voor mezelf begonnen met bouw- en interimmanagement. Sinds kort werk ik als regiodirecteur Zwolle voor bouwbedrijf Hegeman+ uit Nijverdal. Bouwbedrijf Heldoorn uit Zwolle maakt deel uit van Hegeman+ en valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Het is in principe een interim-functie, maar wel voor langere tijd. In mijn omgeving ziet men dat als onverwachte carrièresprong. Leuk om in de regio Zwolle te werken, dat is natuurlijk bekend terrein.”

Henry en Patty Beekman genoten van een avondje De Dennnenhoeve. Gereserveerd werd:

“Ik kende de locatie al, ik heb hier wel eens gegeten en vergaderd. De Dennenhoeve ligt hier op een schitterende plek en het vernieuwde terras straalt gezelligheid uit; het nodigt uit om even neer te strijken. Behalve de hotelfunctie heeft het dus ook een restaurantgedeelte en dat is goed om naar buiten uit te dragen. Je kunt hier een heerlijk hapje eten.”

Frisse salade van zalm, paling en komkommer met kappertjes en een dressing van dille. Entrecote overgoten met een rode wijn uiensaus, tomaat gevuld met ratatouille en gegratineerd met brie, een aardappelwafel en een bonenrolletje van katenspek. Crème brûlée afgebrand met rietsuiker,

Was er in uw jeugd een gerecht dat u toen niet lustte, maar nu wel?

“Sperziebonen. In de jaren vijftig maakten mijn ouders zelf de groenten in; dat gebeurde in weckpotten. In augustus waren de sperziebonen goedkoop, dus daar werd een geweldige voorraad van aangelegd. Met als gevolg dat we wel eens vijf dagen in de week sperziebonen aten. Ik heb perioden gehad dat ik ze even niet hoefde, maar ik vind ze nu weer heerlijk.”

met een taartje van verse aardbeien, een bolletje vanille-ijs en chocoladesaus.

Heeft u wel eens tijd om zelf uitgebreid in de keuken te staan?

“Door de week kook ik best vaak, maar ik sta geen drie uren in de keuken. Een uurtje vind ik acceptabel en daar haal ik ook veel rust en ontspanning uit. Vroeger zat ik veel meer uren in de auto. Ik gebruikte die tijd voor het ‘afkicken’ van mijn werk; in die auto-uurtjes maakte ik mijn hoofd leeg. Dat afkicken doe ik nu tijdens het koken; even lekker de gedachten een andere kant op sturen.” Als jullie kinderen Quiel en Quintin ’s weekends thuiskomen, wordt er dan extra gezond gekookt?

“Als onze kinderen langskomen, mogen zij kiezen wat ze willen eten. Meestal willen ze dan wel iets met groente, dus wokken of Hollandse kost. Ik kook trouwens geregeld en maak graag Hollands, maar dan met wat eigen toevoegingen.” Wat is er op het gebied van eten en te drinken nauwelijks te weerstaan voor u?

“Haha, ik ben best een zoetekauw en een snackgek. Snoep als zuurtjes, salmiaklolly’s en spekkies vind ik af en toe heerlijk, maar

Wie schept u voor de volgende maand op?

“Jacco Vonhof. Hij is regiovoorzitter van VNO-NCW IJsseldelta, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van schoonmaakbedrijf Novon uit Zwolle. Jacco is nog jong en heeft al heel wat bereikt in zijn carrière. Hij mag van mij een avondje uit eten voor RondOm Zwolle.”

Hotel De Dennenhoeve Informatie & Reserveringen: Elspeterweg 14, Nunspeet Tel.: 0341 - 260 106 hotel@dennenhoeven.nl www.dennenhoeve.nl


10

RondOm Zwolle

Marmerberg Natuursteen Uw specialist in natuursteen

2e PAASDAG GEOPEND

Voor binnen en buiten Openingstijden: Vrij. & zat. 10 tot 17 uur Ook op afspraak Bel: 06-43 44 13 77

www.marmerbergnatuursteen.nl

Den Hulst 48B 7711 GP Nieuwleusen

Directe levering door eigen import * Graniet - Marmer - Leisteen - Hardsteen - Enz.

NU v.a. € 29,- excl. btw. * Flex lijm v.a. € 10.95,- excl. btw. (geschikt voor binnen-buiten en vloerverwarming)

G

RAT optiepak IS zelf samen te st ket t. ellen bij aanko w.v.€ 350,00 (incl. op van au BTW) to deuren! matische

www.normstahl.nl

De Jong Zwolle Benjamin Franklinstraat 20

zijdelingook geldig op s deuren mopenende secti onaa et g loopdeu eïntegreerde lrfunctie.

8013 NC Zwolle Tel: 038 4659171

NU EXCLUSIEF BIJ SLAAPKENNER GENEMUIDEN HEEL VEEL VOORDEEL OP TEMPUR MET

KORTINGEN TOT 50%

WILT U EEN SLAAPADVIES OP MAAT, KOM DAN EENS NAAR SLAAPKENNER GENEMUIDEN EN ERVAAR HET VERSCHIL.

SLAAPKENNER GENEMUIDEN Schering 23 8281 JW Genemuiden 038 - 385 97 95 info@slaapkennergenemuiden.nl www.slaapkennergenemuiden.nl OPENINGSTIJDEN Maandag: gesloten Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 18.00 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Andere tijden zijn op afspraak mogelijk


Elke maand speurt RondOm Zwolle iemand op die een voetbalverleden heeft bij FC Zwolle en later is uitgegroeid tot een ‘grote jongen’ in voetballand.

RondOm Zwolle

11

Pico bij PEC (1988-1989)

De voetbalvoldoening van Frank Berghuis Hij kwam in de winter van 1988 om PEC Zwolle, dat toen in degradatiegevaar verkeerde, te versterken. RondOm Zwolle zocht Frank ‘Pico’ Berghuis op in Hengelo, waar het trainingscomplex van FC Twente zich bevindt. Een sympathiek gesprek over dicht bij huis voetballen, Braziliaanse hielen en genen vol voetbaltalent…

In 1989 mocht Frank Berghuis (44) eenmaal het shirt van het Nederlands Elftal aantrekken in een vriendschappelijk duel tegen Brazilië; niet de minste tegenstander. Nederland verloor met 0-1. In datzelfde jaar had ‘Pico’ ook in het shirt van PEC Zwolle gespeeld. Heeft Frank het oranje shirt van de Nederlandse selectie ergens bewaard of opgehangen? “Ik heb dat shirt niet meer”, lacht hij breed. “Na afloop heb ik het geruild met Julio César. Het ging trouwens om een soort jubileuminterland waarvoor veel afzeggingen waren, dat zeg ik er eerlijk bij. Als iedereen was komen opdagen, had ik misschien wel niet bij de selectie gezeten. Ik kan me nog goed een sprintduel met Alemao herinneren; ik geloof dat ik een metertje of vijf-zes voorsprong had, maar uiteindelijk naar zijn hielen keek. Wát een niveau had dat Braziliaanse team toen!”

Vader Frank De genen van Frank Berghuis blijken vol voetbaltalent te zitten. Twee zoons die beiden op hun eigen manier schitteren als jonge beloften zorgen ervoor dat vader Frank met een tevreden blik langs de lijn staat. “Onze oudste zoon Steven heeft onlangs zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van FC Twente”, vertelt Frank. “Hij traint met de groep mee en ruikt zo aan het profvoetbal. Steven is negentien en heeft met de Nederlandse selectie het EK onder negentien jaar gespeeld. Zijn broertje is vijftien en heet Tristan. Die is net terug van een stage bij de Engelse topclub Chelsea; Tristan’s club Vitesse heeft daar een samenwerking mee. Binnenkort gaat hij ook nog naar Tottenham Hotspur om te trainen en hij speelt in het Nederlands Elftal onder vijftien jaar. Je kunt je wel voorstellen dat we apetrots zijn.”

Pech bij PEC Van een iets ander niveau was de ploeg van PEC Zwolle waar Frank in datzelfde jaar (1989) speelde. Hij kwam over van VVV, waar Frank achteraf gezien zijn twee beste jaren uit zijn voetballoopbaan heeft gespeeld. “Ik was nog van PSV en werd middenin het seizoen gehaald ter versterking; dat was in de winter van 1988. PEC Zwolle vocht tegen degradatie en we hadden het elke wedstrijd moeilijk. Helaas degradeerden we en FC Volendam nam me na dat half jaar over. Degradatievoetbal spelen vond ik behoorlijk zwaar en als aanvaller is het natuurlijk erg moeilijk om je kunsten te laten zien in een team dat niet zo lekker loopt.” In totaal speelde de in Vierhouten -gemeente Nunspeet- geboren voetballiefhebber vijftien wedstrijden voor Zwolle, waarin hij driemaal doel trof.

Heupen & stoppen Als jeugdtrainer bemoeit Frank zich full time met de D2-jeugd van FC Twente, de topclub die het al twee seizoenen zo goed doet in de eredivisie. Hij heeft de benodigde diploma’s en zoekt voortdurend naar de juiste manieren om de spelertjes te benaderen en te begeleiden. “Momenteel zijn we bezig met wat judovormen en wat atletiek om de jongens wat sterker te maken, wat meer duelkracht te laten krijgen en hun lichamen beter te leren kennen.”

Zijn roots liggen vooral in Apeldoorn en Frank vond het leuk om zo dicht bij huis betaald voetbal te spelen. “Ik heb een toffe tijd gehad in Zwolle en heb er toen ook een tijdje gewoond. Het was een leuke spelersgroep met jongens als Michel van Oostrum, Alex Kamstra, Edwin Duim en Fred Leusink. Ook Fred Patrick speelde bij PEC Zwolle in die tijd, hij was één van de velen van het Kleurrijk Elftal die omkwamen bij de vliegtuigramp in Suriname. Onze trainer was Theo Laseroms, een

ontzettend aardige man. Hij was vroeger een keiharde, robuuste verdediger maar als mens zo’n fijne vent… De degradatie was een behoorlijke klap voor iedereen,

Collectie wielerkleding ZOMER 2011 is binnen

weet ik nog. We hebben van alles geprobeerd om Zwolle er nog in te houden, ik heb mijn stinkende best gedaan. Het mocht niet baten.”

Speurt Frank momenteel naar middelen om voetballers fysiek beter weerbaar te maken, tien jaar geleden stond zijn eigen lichaam het niet langer toe dat hij voetbal op hoog niveau speelde. “Ik was 33 en mijn heup was aan de rechterkant versleten. Het oog zag nog wel wat ik moest doen, maar de benen konden dat niet meer invullen. Ik had veel pijn aan mijn heup na het trainen, maar ook ’s nachts en in de dagelijkse dingen. De arts adviseerde me om te stoppen en dat heb ik gedaan. Zo kwam er een einde aan zestien mooie jaren betaald voetbal. Ik vind het fijn dat ik van het voetbal mijn werk heb kunnen maken en dat mijn kinderen het zo goed doen op het veld. Daar haal ik veel voetbalvoldoening uit.”

BIKE STUDIO BENNY BROUWER

Nieuw bij Bike Studio: ASSOS voor dames en heren.

Donderdagavond 12 mei 19.00 - 21.00 uur Marijn de Vries & Nynke de Jong signeren het boek vrouw & fiets (handboek voor de fietsende vrouw)

Iedereen die deze avond tussen 19.00 - 21.00 uur voor € 75,- (of meer) wielerkleding koopt

Stadionplein 14 8025 CP Zwolle T 038 42 04 825

ontvangt het boek vrouw & fiets cadeau! Het boek is deze avond natuurlijk ook te koop voor de adviesprijs van € 15,95

www.bikestudio.nl voor meer info!


12

RondOm Zwolle

TEGELTOKO Tegels Vloerverwarming Tegelzetten Natuursteen

2e Paasdag overal geopend!

(Extra) korting 25 april! Nieuwleusen - Rollecate 45 - 0529 484661 Assen

â&#x201A;Ź24,99 / m2

â&#x201A;Ź24,99 / m2

Alleen 2e paasdag!

Alleen 2e paasdag!

Kaleido Grigio 30x60 cm

Black Lava 30x60 cm

Prachtige grijze natuurlijke gestreepte tegel. Zeer licht ruw. Hoogste slijtklasse.

Zeer realistische donkere leisteen-look. Egaal, met reiief. Hoogste slijtklasse.

Dronten

Muntendam

Nieuwleusen

www.tegeltoko.nl

Topkwaliteit van Sikkens en Sigma voor de laagste prijs! Groothandel voor: verfzaken, schildersbedrijven, klussers, marktlieden, discountzaken en bouw- en timmerbedrijven

- Schildersvakverven - Verfmengen - Grote partijen merkverven - Muurverf, lakverf, beitsen en spuitbussen Vraag bij ons een offerte aan. DECO TRADING import export B.V. Karst de Langestraat 18 8281 JA Genemuiden Tel.: +31 (0)384607056 Fax.: +31 (0)383760819 www.deco-trading.nl info@deco-trading.nl


19de Racident Oldtimer Tour 2011

RondOm Zwolle

13

Vrouw & fiets

Bikestudio Benny Brouwer ZWOLLE - Nynke de Jong & Marijn de Vries zijn donderdag 12 mei a.s. van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig bij Bikestudio Benny Brouwer om hun boek vrouw & fiets te signeren. Wielerliefhebster en toerfietster Nynke de Jong en profwielrenster Marijn de Vries hebben alles wat je moet weten als je op de racefiets stapt op een rijtje gezet in hun boek.

Inschrijving kan reeds via: ww.racidentoldtimertour.nl of tel: 06-51018330 of bij geen gehoor 038-4543161

Brocante op de dijk NOORDEINDE - Na het succes van de voorgaande jaren wordt op 7 mei a.s. voor de derde keer een sfeervolle brocante fair gehouden op een prachtige landelijke locatie in Noordeinde (bij Kampen) Er zijn die dag diverse standhouders met Frans/Engels antiek en brocante, woon, tuin- en groendecoraties. In de prachtige tuin kunt u genieten van een hapje en een drankje en het geheel wordt muzikaal omlijst. U bent van harte welkom van 10.00 – 17.00 uur op de Zomerdijk in Noordeinde. Entree is € 4,Voor meer informatie kunt u bellen met Dana Brokkelkamp, 0525-630822.

Laat je haar knippen voor het goede doel! ZWOLLE - Was je toch al van plan om voor de zomer een kort koppie te laten knippen, of is jouw haar zo lang dat je wel een stuk kan missen? Kom dan langs op 5 mei op het bevrijdingsfestival in Zwolle en laat je knippen voor het goede doel! Dit jaar staan de stylisten uit Hairtoday te knippen en zal de volledige opbrengst gaan naar War Child. Deze organisatie helpt de oorlog uit een kindsoldaat te halen. Met dans, muziek, theater en sport leren zij hun emoties te uiten en hun oorlogservaringen te verwerken. Ook helpt War Child hen weer een plek te vinden in de gemeenschap. De kappers van Hairtodayuit Zwolle staan dit jaar met twee stands verspreid op het festivalterrein in het Park de Wezenlanden, namelijk op het familieeiland en het Plein van de Vrijheid. De start is om 12:00 uur en het duurt ongeveer tot 18:00 uur. De kappers rekenen op uw hulp, zodat ze een topopbrengst voor War Child kunnen ophalen. www.hairtoday.nl

De allergoedkoopste Burgermeester Moslaan 9a 8051 CP Hattem Tel.: 038 444 84 01

www.tuintotaalcenter.nl

Open vertelpodium

Groep 7 ZWOLLE – Het Open Vertelpodium op woensdag 20 april op De Verhalenboot wordt zeer gevarieerd. Vijf vertellers van Groep 7 presenteren zich. Zij volgden de intensieve najaarsverteltraining van de Nationale Vertelschool in Utrecht. Eveneens de twee vertelsters Jeanet Landman en Janke Sinnema met ´Verhalen voor vermaak en andere zinvolle zaken´. De Open Vertelpodia van De Verhalenboot zijn altijd verrassend en altijd vrij toegankelijk.

Vrouwen fietsen anders dan mannen. Zij kletsen graag, hebben geen zin om bij elk plaatsnaambord onderweg een sprintje te trekken en voelen er al helemaal niks voor om urenlang op internet uit te zoeken welke wielen en frames het beste zijn. Wielrennen moet vooral leuk zijn, vinden zij. Je bent lekker buiten. Je komt nog eens ergens. Je boekt snel vooruitgang. En vooral: zeg maar dag tegen je cellulitis en hallo tegen je waanzinnig strakke bruine benen.

Bike Studio Benny Brouwer vindt u aan het Stadionplein 14 in Zwolle. Voor meer info: www.bikestudio.nl * Nynke de Jong (1985) is tekstschrijfster en columniste voor Viva en de Leeuwarder Courant * Marijn de Vries (1978) is profwielrenster bij AA Drink/Leontien.nl Cycling Team

Het kampeergevoel begint weer te kriebelen

Boer caravans A28 WEZEP - Eindelijk lijkt het er op! De winterse perioden zijn achter de rug en iedereen kan zich weer focussen op de lente en de zomer! Wanneer het zonnetje dan doorbreekt, begint het gelijk te kriebelen. De vakantieadressen worden opgezocht, de seizoensplekken kunnen worden ingericht, kortom het gaat weer gebeuren. Vergeet u niet, om het onderhoud voor uw caravan, vouwwagen of aanhanger te laten doen? Dan gaat u in ieder geval veilig op weg. Of misschien wilt u wel een caravan huren; vergeet dan niet op tijd te bespreken.

Wil je luisteren, reserveer een kaartje op de website www.deverhalenboot.nl. Gewoon binnen lopen kan ook. Wil je vertellen, stuur dan een mailtje naar info@deverhalenboot.nl

In overleg scheiden? Beter voor de kinderen Zorg dat u na de scheiding allebei goede ouders kunt blijven! Liever in overleg tot afspraken komen? • over verdeling van de zorgtaken • over de kosten van de kinderen • over de vakanties, weekenden enz. Uw complete scheiding, met aandacht voor de kinderen, kunt u via De Klerk Mediation in orde maken. Tevens apart advies bij het opstellen van een Ouderschapsplan

www.deklerkmediation.nl rdk@deklerkmediation.nl Hoogstraat 43A / 8061 HB Hasselt 06 12 63 57 690 / 38 - 477 25 79

Ook bij Boer Caravans A28 aan de Rondweg kriebelt het, de shop is weer gevuld, de showroom nodigt uit tot kijken, voelen, ruiken en wellicht ook kopen! De nieuwste aanbiedingen, ook te vinden in de folder, zijn uitgestald in de kampeershop. In de showroom vindt u nieuwe en gebruikte caravans. Kom vooral eens kijken naar de nieuwe Adria Adora Supreme, LMC Musica Spring Edition 503E of de geheel vernieuwde lijn van Wilk! Van de nieuwe merken zijn er nog een beperkt aantal overjarige modellen die nu met aantrekkelijke aanbiedingen uw eigendom kunnen worden. Verder staat er een aanzienlijk aantal mooie occasions. Wist u trouwens dat BCA28 ook aanhangwagens verkoopt? …En nog meer… Maak kennis met Greencover, dé tegel voor seizoensgebruik en nog veel meer

mogelijkheden, een makkelijke zomerstoel of een paar Kröten (water)schoenen. Laat u vertederen door de Grote Rode Kater op het dekbed of probeer een stoel van Westfield uit... U bent van harte welkom in de zaak aan de Rondweg 68 in Wezep. Vanaf nu ook weer geopend op donderdag- en vrijdagavond tot 20.00 uur. Zie voor meer nieuws www.bca28.nl

Mario &Anita Uw schoenmaker Lid van de

ZWOLLE - De inschrijving voor de 19de Racident Oldtimer Tour 2011 is geopend. Deze rit van ongeveer 100 km vertrekt vanuit de Diezerpromenade in Zwolle en gaat op zondag 26 juni a.s. richting Salland.

In dit boek kun je terecht voor beginner vragen als: moet ik echt een stuk zeemleer tussen mijn benen? Blijf ik wel overeind op die dunne bandjes? Is het niet eng om van een berg af te rijden? En hoe krijg ik bij het stoplicht mijn voet op tijd uit het pedaal? Of ben jij zo'n vrouw die wel graag als eerste boven op de berg staat, of die uren bezig is met de meest aerodynamische zithouding? Ook dan is vrouw & fiets een onmisbaar boek voor jou, door de wieleradviezen van een echte prof.

Spiegelstraat 15a 8011 VE Zwolle Tel. 038-4234115

De schoenmaker heeft meer in huis dan je denkt!


14

RondOm Zwolle

AUTOSERVICE TIMMER BESLIST DÉ MAZDA SPECIALIST

TYPE

BWJR

KLEUR

KM STAND

PRIJS

Fiat Seicento 1100 i.e. Hobby Benzine

2000-01

Grijs

104.339

2.499

Fiat Ulysse 2.0 S, Benzine

1995-05

Blauw

222.322

1.999

Kia Carnival 2.5 V6 LX, LPG

2005-11

Grijs

171.226

4.999

Mazda Premacy 1.8, Benzine

2000-02

Zwart

205.849

3.999

Opel Zafira 2.2 DTR Elegance, Diesel

2003-04

Blauw

213.427

6.999

Peugeot 1007 1.4 hdi Gentry, Diesel

2006-04

Blauw

109.664

9.999

Peugeot 306 1.4 XN Benzine

1999-06

Blauw

148.148

1.999

Peugeot 307 SW HDI

2004-06

Zwart

185.300

6.499

Peugeot 407 SW HDI

2007-10

Grijs

158.065

11.500

Peugeot 807 HDI

2003-06

Wit

211.318

8.499

Peugeot 406 Break

2002-03

Zwart

185.108

3.999

Peugeot Partner HDI Bestelwagen

2004

Blauw

180.000

5.499

Peugeot Boxer HDI Dubbel Cab.

2003-06

Wit

211.318

5.999

Renault Laguna Break

2003-10

Zwart

123.979

6.999

Volvo V70 2,5 Diesel Comf.

2000-04

Blauw

296.282

6.499

Renault Scenic 1,9 DCI

2001-05

Groen

180.409

5.499

Daihatsu Quore

2008

-

33.000

5.999

Benjamin Franklinstraat 1, Zwolle T. 038 4658661, M 06 55368389

www.vandervlies-stationcars.nl

Mazda 3 1.6 CITD SEDAN EXECUTIVE

Mazda 3 1.0l SPORT EXECUTIVE

Mazda 3 1.6l SVT SEDAN EXECUTIVE

Blauw 2005 airco, elekt rm voor, strbekr, abs, dbl airb, zij airb, crs ctl, btn

Zwart 2007 elekt rm voor, strbekr, lm velg, abs, dbl airb, zij arib, airco, btn

Blauw 2005 elekt rm voor, strbekr, lm velg, abs, dbl airb, zij airb, airco, btn

` 9.750,-

` 12.850,-

` 10.750,-

Mazda 3 1.6 CITD SEDAN EXECUTIVE

Mazda MX5 1.6l

Volkswagen GOLF CABRIOLET 1.8 66KW

Grijs 2005 elekt rm voor, strbekr, lm velg, abs, dbl airb, zij airb, airco, crs ctl

Zwart 2000 cntr drvg, elekt rm voor, strbekr, lm velg, dbl airb, strt ondbkr

Zwart 1995, strbekr, strt ondbkr, sprtstl, bmprs crklr, str hgt verst

` 8.450,-

` 4.750,-

AUTOSERVICE TIMMER WWW.AUTOSERVICETIMMER.NL

Picknicktafels, parkbanken gemonteerd uit voorraad leverbaar, gratis thuisbezorging. Kijk op www.naturelwonen.nl

Parkbank vanaf ¼259,-

` 7.950-

Industrieweg 37 7951 TA Staphorst Tel: 0522 - 236050 www.naturelwonen.nl

Picknicktafel vanaf ¼269,Dealer van: Talen Buitenmeubelen; een topmerk in houten buitenmeubelen.

Showroom: ma t/m woensdag op afspraak do en vrijdag: 9:00 - 17:00 u. zaterdag: 9:00 - 12:00 u.

Picknicktafel rond ¼399,-


Jubal viert jubileum

Bevrijdingsfestival

Straatparade en Taptoe

Zwolse rapformatie ZoieZo

ZWOLLE - Jubal Zwolle bestaat op 14 mei a.s. 60 jaar. Dit viert de showband met een internationale straatparade en een taptoe. Aan de straatparade op 14 mei doen naast Jubal en Jong Jubal ook nog enkele korpsen uit de omgeving mee, zoals de Lowland Brigade Pipe band uit Zwolle, de Van Limburg Stirum band uit Wezep, DAP uit Apeldoorn en het Kamper Trompetter Korps.

RondOm Zwolle

15

Zoek hulp als u een lastige relatie heeft met uw autistische partner

ZWOLLE - Deltion zorgt op het Bevrijdingsfestival Overijssel voor een reeks speciale privéconcertjes. Naast singer/songwriter Lucky Fonz III, maken ook de Zwolse hiphopformatie ZoieZo en zangeres Channah hun opwachting in de Deltion VIPLounge. In de speciale VIPLounge, te bereiken via een VIP-trip door de wateren van Park de Weezenlanden, is plek voor ongeveer 25 gasten per optreden. Aanmelden kan via www.deltion.nl/5mei.

Nieuwe namen voor Ribs & Blues 2011 Bijzonder is de deelname van showband La Vaillante uit St. Quentin, Frankrijk. De straatparade start om 14.30 uur in de binnenstad van Zwolle en eindigt om 15.00 uur op het Grote Kerkplein, waar de Zwolse wethouder voor cultuur Nelleke Vedelaar officieel de Week van de Amateurkunst opent. Taptoe De taptoe begint om 20.00 uur in de Landstede Topsporthal en het belooft een spetterende avond te worden. De korpsen die ’s middags meedoen met de straatparade zullen zich ’s avonds elk op een bijzondere manier presenteren aan het publiek. Ook de Franse showband La Vaillante is hierbij aanwezig. De taptoe zal op een knallende manier worden geopend door een

samenwerking van Zwolse slagwerkgroepen en DJ Jello. Zij komen met een bijzondere en eigentijdse muzikale show onder leiding van Dirkjan van Groningen (van Show & Marching Music). Week van de Amateurkunst Van 14 tot en met 21 mei vindt de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Jubal Zwolle heeft daarom op 16, 17 en 18 mei open repetities, waar iedereen vrijblijvend een kijkje kan nemen in de keuken van Jubal. Voor meer info: www.jubalzwolle.nl U kunt de kaarten voor de taptoe in de voorverkoop bestellen via de website: www.jubalzwolle.nl/jubileum. U kunt de kaarten in de voorverkoop ook kopen bij de VVV op de Grote Markt in Zwolle.

1000ste klant bij Salon Images NIEUWLEUSEN - Salon Images ontvangt deze week haar 1000ste klant! Dit laten zij niet ongemerkt voorbij gaan en bieden deze klant een mooi pakket stylingproducten van de nieuwe lijn van Wella System Professional aan. Deze prachtige stylinglijn is een uitbreiding op de verzorgende lijn van Wella SP.

Eigenaresse Sabine Huisman vertelt: “We willen mooi, glanzend haar met veel volume en dit kunnen we realiseren met de nieuwe stylinglijn van Wella System Professional. We voeren eveneens het prachtige merk ‘Sebastian’ wat we veel gebruiken voor hippe, stoere, korte coupes. De nieuwe stylinglijn van Wella is een mooie tegenhanger en zo hebben we dus iedereen iets te bieden. Vanaf mei starten we tevens met een nieuwe kleuring welke heel geschikt is voor mensen die hun haar niet met chemische middelen willen laten behandelen; tussen de kleurbehandeling in de kleur op willen frissen; of hun huidige kleuring een ultieme glans willen geven. Dit product bevat geen chemische middelen en dat is het unieke, het is juist heel verzorgend voor het haar.”

RAALTE - Ribs & Blues, het grootste bluesfestival van Nederland, heeft voor Pinksteren 2011 weer zes nieuwe namen bekendgemaakt. Daaronder ook de eerste Duitse band in de 15-jarige geschiedenis van het gratis festival in Raalte; Henrik Fleischlader.

Salon Images is een salon waar je terecht kunt voor een goed en eerlijk advies. Een salon waar de koffie klaar staat en een leuk team het een uitdaging vindt om hun klanten met een coupe die bij hen past en die met de tijd mee gaat, de deur uit te laten gaan. Ze volgen daarom veel cursussen en bezoeken shows waaruit ze hun inspiratie putten. Tevens is er een schoonheidssalon waar u terecht kunt voor korte, maar ook volledige schoonheidsbehandelingen. Mensen vinden het ideaal dat ze voor het totale pakket maar één afspraak hoeven te maken en op één locatie terecht kunnen. Salon Images Nieuwleusen, 15 minuten van Zwolle met volop gratis parkeergelegenheid. www.salonimages.nl. Telefoon: 0529426615

Daarnaast zijn er drie bands uit het Verenigd Koninkrijk aan de lijst toegevoegd; Aynsley Lister, Hokie Joint en Todd Sharpville. De Nederlandse eer wordt hooggehouden door de Juke Joints, graag geziene Zeeuwse gasten in Raalte, en het jonge talent Stefan Schill. In totaal treden er eerste en tweede Pinksterdag 21 bands op. De Dijk (NL), Ben Prestage (VS), 24 Pesos (UK), Sonny Landreth (UK), de Veldman Brothers (NL), Cuban Heels (NL), Ganashake (B), John Mayall (UK), Ralph de Jong & Crazy Hearts (NL) en Tommy Ebben & the Small Town Villains (NL) waren al vastgelegd voor 12 en 13 juni.

2E PAASDAG

GEOPEND NIEUW NU OOK SPRITE DEALER

De mooiste gouden en zilveren sieraden

70%

Ik werk dagelijks met echtparen, stellen die ernstig zijn vastgelopen in hun relatie. Met enige regelmaat denk ik, of meldt één van de partners dat er sprake is van grote problemen die samenhangen met autisme van de partner. Het is een stuk eenvoudiger als bij de betreffende partner ook de diagnose ‘(aan) autisme (verwante) stoornis’ is vastgesteld. Zo’n diagnose helpt je om te begrijpen dat bepaalde gedragingen niet de intentie hebben om de relatie op scherp te zetten, maar dat die eerder een uiting zijn van onmacht om anders om te gaan met de verwachtingen van elkaar. Spanningen in de relatie kunnen iemand met deze communicatieproblemen in een soort overlevingssituatie drijven, waarin het contact nog moeilijker wordt. Ooit was je verliefd op de bescheiden man ( ik trof tot nu toe mannen in mijn gesprekken), die zo gestructureerd was, die van regelmaat hield en zo opging in zijn hobby of werk. Als je autisme hebt, autist bent(?), dan kost het veel moeite om veranderingen een plek te geven. De komst van kinderen kan veel onzekerheid brengen, omdat daarmee ook de verantwoordelijkheden en taakverdelingen binnen de relatie veranderen. Maar ook dreigend verlies van werk, een verhuizing, veranderingen in het sociale netwerk kunnen voor onzekerheid zorgen. Uw partner sluit zich af, wordt minder toegankelijk. Wel of geen diagnose, de spanningen zijn er gewoon. En die kunnen zo hoog oplopen dat de andere partner besluit om weg te gaan, te gaan scheiden. Maar houdt het dan op, zeker als je kinderen hebt, moet je ook in de toekomst met elkaar in gesprek kunnen blijven. Soms kan hulp uit het pgb of via de aanvullende verzekering vergoed worden.

korting

LAAT U VERRASSEN IN ONZE UITGEBREIDE SHOWROOM!

Veiling Fakkert Thorbeckegracht 72 038 4216962 • Zwolle

WWW.GROEN-CARAVANS.NL

OOSTERHULST 19, 7711 BD NIEUWLEUSEN TEL. 0529-484400

Meer weten? Rob de Klerk, is gecertificeerd NMI en gecertificeerd autisme vriendelijke mediator in Hasselt. Werkzaam in de wijde regio. Telefoon: 06-12635769 of 038-4772579. Bekijk ook de website www.deklerkmediation.nl voor uitgebreide informatie.


16

Rond Om Zwolle

Monumentengroen 1 liter voor € 17,50 Grachtengroen 1 liter voor € 17,50 Mergelwit 1 liter voor € 17,50 Zwart/Blauw 1 liter voor € 17,50 Ral 9010 1 liter voor € 15,WIT 1 liter voor € 12,50 Grondverf wit of grijs 1 liter voor € 10,-

Lamin

vanaf

aat

E3,99

p/m 2

Faillissementspartij Laminaat OP=OP Balterio Authentic style

Olijf € 16,95 p/m2

van € 26,95 voor

Basic line

Kersen € 3,99 p/m2

Balterio Authentic style

Chateau Eik van € 26,95 voor € 16,95 p/m2

Egger Royal

V-Groef

Luxfloor

V-Groef

Ardeche Eik 14,95 p/m2

van 29,95 voor €

van

V-Groef Wit € 18,95 voor € 14,95 p/m2

Kronoflooring

Parelwit € 8,50 p/m2

van 19,95 voor

Quick-Step / Cavalier

Eiken grijs € 12,95 p/m2

van € 29,95 voor

Balterio Vitality

van

Wenge € 17,95 voor € 10,- p/m2

Balterio Optimum Balterio Senator

Prestige Eik € 14,95 p/m2

van € 29,95 voor

Wenge 9,95 p/m2

van € 17,95 voor €

Glasweefsel is duurzaam, sterk en scheuroverbruggend. Te schilderen in iedere gewenste kleur. Rollen van 25meter. Glasweefsel vanaf € 1,- p/m2 Glasweefsellijm € 2,- p/kg

Akzo Nobel Lakverf hoogglans & zijdeglans voor binnen en buiten

Sikkens verven te mengen in alle kleuren

Sikkens Primer Plus Sikkens Rubbol Satura Plus Sikkens Rubbol AZ Plus SIkkens Rubbol XD Gloss

1 liter van € 43,75 voor € 25,1 liter van € 53,85 voor € 29,50 1 liter van € 52,25 voor € 27,50 1 liter van € 62,10 voor € 35,-

Ventilatoren

Nietjes

HISTOR & FLEXA OP=OP Histor & Flexa lakverf 0,75 liter van € 21,95 voor € 7,50

Monumentengroen Grachtengroen Mergelwit Zwart/Blauw Ral 9010 WIT Grondverf wit of grijs

Meubeltrekkers Deurbeslag

1 liter voor € 17,50 1 liter voor € 17,50 1 liter voor € 17,50 1 liter voor € 17,50 1 liter voor € 15,1 liter voor € 12,50 1 liter voor € 10,-

Nietmachines

MEGA FABRIEKS-PARTIJ IJZERWAREN ELKE WEEK NIEUWE AANVOER

Deurbeslag Thermometers

Sloten

Tochtstrippen

WWW.FABRIEKSWINKEL-ZWOLLE.NL prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden

Spijkers

Amperestraat 30 Marslanden E, Zwolle Tegenover Bas Autowas


Song & Dance Academie en Landstede spelen in op regionaal gat in de markt

William Spaaij stapt in bij gloednieuwe musicalopleiding ZWOLLE - De afgelopen twintig jaar is musical- en muziektheater zeer populair geworden. In Nederland is de opmars van de musical begonnen met Cats en Les Miserables eind jaren tachtig. Nu is de musical niet meer weg te denken en heeft een belangrijke plaats verworven. Met de toenemende populariteit van musicalmuziektheater is ook de vraag naar scholing toegenomen. De nieuwe opleiding Musicalartiest speelt in op die vraag. Musical en muziektheater staan centraal. De studenten kunnen hun artistieke en muzikale talenten ontdekken en ontwikkelen en laten rijpen.

Grote vraag naar musicalopleiding De Song & Dance Academie springt in op de grote vraag naar een musicalopleiding in het oosten van het land. William Spaaij: “En dat er veel talent zit in deze regio mag ondertussen duidelijk zijn.” De nieuwe opleiding Musicalartiest biedt jongeren in de regio’s Midden en Noordoost Nederland de mogelijkheid hun zang-, dans- en muzikale talent (verder) te ontwikkelen. De opleiding biedt naast zang, dans en spellessen ook de mogelijkheid om certificaten te behalen in “Event en Organisatie” daarnaast zijn er diverse workshops die verzorgd worden door grote namen uit het musical- en theatervak, zoals: auditietrainingen, stemmenwerk (Dieter Jansen), mediatraining (Jacques d’Ancona) en theatertechniek.

dans en drama, zijn een grote meerwaarde voor de opleiding.

Lady Event verwent vrouwen bij FC Zwolle

Paasknutselmiddag in het museum ZWOLLE - Woensdagmiddag 20 april organiseert het Stedelijk Museum Zwolle een kinderactiviteit in het teken van Pasen. Wie knutselen kan en het leuk vindt om voor Pasen een speciale menukaart of een vilten haasje te maken moet echt komen! We gaan daar samen mee aan de slag. Halverwege is

De Locatie is het nieuwe gebouw van Landstede aan het Dokterspad in Zwolle. Voor meer informatie: www.songanddanceacademie.nl

er even een pauze met limonade. En......tot slot zoeken we chocolade paaseitjes in de tuin. Deze activiteit is van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten voor deelname zijn € 7,50 per kind. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 18 april via prumers@stedelijkmuseumzwolle.nl.

Lekker trainen in de buitenlucht

Natuurlijk-Fit ZWOLLE – Om ook de partners van de veelal mannelijke bezoekers van de wedstrijden bij FC Zwolle naar het stadion te halen, heeft Patty Beekman onlangs een Vrouwen Event georganiseerd tijdens een wedstrijd bij de koploper van de Jupiler league FC Zwolle. Het werd een ontspannen avond waarin ‘gezond van binnen en mooi van buiten’ centraal stond. Veel bedrijven waren aanwezig om de dames te verwennen met zaken als kleurenanalyse, energetisch management, shiatsu- en triggermassage en permanente make-up. Ook was er een kapsalon op locatie met biologische haarproducten en een workshop om eigen parfums te creëren. In de rust van de voetbalwedstrijd verkocht het dameselftal van FC Zwolle loten om geld op te halen voor Pink Ribbon. Die krijgt daardoor nu een donatie van € 500,00.

17

Starterslening Zwolle weer mogelijk

vooropleiding. De Song & Dance Academie begon drie jaar geleden als particuliere opleiding. Ria Spaaij-Lelieveld: “Door de samenwerking met Landstede Zwolle is de cirkel rond. Echt musicalonderwijs met een geweldige partner in het oosten van het land.” William vult haar trots aan: “Niet alleen is de opleiding een feit ook wordt de opleiding gevestigd in een nieuw pand met eigen theater en goede dans- en zangfaciliteiten.”

Vanaf september 2011 opent de Song & Dance Academie in samenwerking met Landstede Zwolle haar deuren. Het is de eerste professionele musicalopleiding in het oosten van het land. William Spaaij en de Song & Dance Academie hebben samen een zeer praktijkgericht onderwijsplan geschreven. Zijn ervaring en de perfecte beheersing van alle drie de disciplines, zang,

Musicalschool Song & Dance Oprichter en directeur Ria SpaaijLelieveld begon veertien jaar geleden met Musicalschool Song & Dance. In de loop der jaren is de school uitgegroeid tot een regionaal begrip met een grandioze

RondOm Zwolle

Vanaf 1 april jl. is er in Zwolle weer de mogelijkheid om een starterslening te krijgen. Maar wat houdt dat nou concreet in? Simpel gezegd komt het er op neer dat er eerst gekeken gaat worden naar hoeveel hypotheek je zelf op je huidige inkomen kan krijgen. Bovenop dat bedrag kun je dan maximaal € 30.000,- aan extra hypotheek krijgen die je door de gemeente Zwolle wordt verstrekt. Over die € 30.000,- hoef je geen rente en aflossing te betaling. Dat scheelt je al snel € 150,- euro per maand! Na 3 jaar wordt er getoetst of je inmiddels qua inkomen dermate bent gestegen dat je over die € 30.000,- wel rente zou kunnen gaan betalen. Als dat zo is, betaal je vanaf dat moment rente aan de gemeente. Zo niet, wordt de lening nog steeds renteloos voortgezet. Na 3 jaar is er dan weer een toetsmoment, enzovoort. Aan welke eisen moet je nou voldoen om in aanmerking te komen voor deze “gratis’ hypotheek? Je moet: - In Zwolle wonen (jij of je partner) - In Zwolle een huis of appartement gaan kopen - Deze woning mag niet meer kosten dan € 161.600,- (inclusief verbouwing) Voldoe je aan deze 3 voorwaarden? Dan bestaat de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor een starterslening. Stel je verdient € 2.500,- per maand. Dan kun je o.b.v. de Starterslening een hypotheek krijgen van € 180.000,- En door de renteloze lening woon je dan al in een woning voor minder dan € 500,- per maand! Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Maak een afspraak met HypotheekVisie 038-423 67 57

ZWOLLE - Natuurlijk-fit training komt overeen met Bootcamp. Bootcamp training is begin deze eeuw ontstaan in de Verenigde Staten en is een sportmethodiek gebaseerd op de trainingsroutine van het Amerikaanse leger. Geen luxe sportscholen, maar hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de vrije natuur. Conditie, kracht, souplesse en explosiviteit, en dat zonder toestellen. Lekker in de buitenlucht, back to basics. Februari jl. startte Danny van Ginkel met outdoor fitness op basis van Bootcamp; Natuurlijk-fit. Natuurlijk-fit geeft officiële trainingen op ieder niveau in de natuur van onder andere Kampen en Zwolle. “De toekomst van de recreatieve sport is buitensport. Vandaar dat alle activiteiten buiten gedaan worden. We maken hiervoor

in Zwolle gebruik van het Wezenlandenpark en in Kampen van het Stadspark”, aldus Danny. Gezond lichaam en buiten zijn Natuurlijk-fit start met buiten hardloopgroepen. 75 Minuten hardlopen is niet simpel. Tussendoor doen de deelnemers

buikspieroefeningen, opdrukken, squads enz. Je krijgt dus binnen één les een full body workout. Een belangrijk onderdeel is dat Natuurlijk-fit wil zorgen dat de mensen de koppeling gaan maken tussen een gezond lichaam en het buiten zijn. Omdat er gewerkt wordt met een digitale inschrijfkaart die gekocht kan worden via de site, zijn deelnemers niet aan een contract gebonden. Via deze inschrijfkaart kan men zelf inschrijven voor de dag dat hen het beste uitkomt. Meer informatie: www.natuurlijk-fit.nl of info@natuurlijk-fit.nl


18

Rond Om Zwolle

Stop de tijd

‘Soms moet je ver weg om dichtbij te kunnen komen’

Swingend concert “Popkoor 4 You”

Van Weeghel Coaching voor relatieproblemenkomen’

KAMPEN –Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Popkoor 4 You treedt het koor zaterdag 28 mei a.s. op in de Stadgehoorzaal. Het koor zal dan nummers ten gehore brengen uit een geheel nieuw reportoire. Het thema van de avond zal zijn “Stop de tijd”. Het publiek wordt meegenomen op een reis door de tijd die begint in de jaren 60 en eindigt in 2011. Hierbij passeren tal van bekende hits van grootheden als Elvis, The Beatles, Abba, Doe Maar en nog veel meer, de revue. Het koor is opgericht in maart 2001 en bestaat uit zo’n 45 leden die elke maandagavond in de Cellebroederspoort in Kampen samenkomen om de popnummers te repeteren. Popkoor 4 You is een swingend en eigentijds zangkoor. Onder leiding van dirigent Martin Brand en begeleid door een vast combo brengt het koor een gevarieerd repertoire ten gehore dat voornamelijk bestaat uit klassieke en eigentijdse pop en

rock. De nummers, die door Martin Brand meerstemmig zijn gearrangeerd, worden bij uitvoering ondersteund met choreografie. De toegang is 15 euro. Via de voorverkoop kosten de kaarten 12,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via: secretariaat@popkoo4you-kampen.nl of bij de Stadgehoorzaal op de avond zelf. www.popkoor4you-kampen.nl

Stoomcursus stemvorming ZWOLLE - Altijd al willen weten wat dat nou is? Resonans, ademtechniek, klankvoorstelling? Vanaf dinsdagavond 10 mei start de stoomcursus stemvorming/AMV. Deze cursus richt zich op mensen die in een koor willen gaan zingen, maar de stap hier naartoe nog te groot vinden. In 8 lessen van 1,5 uur leert u de basisbeginselen van zingen

Een belangrijk terugkerend aspect bij relatieproblemen is de onbalans tussen nabijheid en afstand. Zoals haat en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zo werkt dat ook met nabijheid en afstand.

en muziektheorie. Ook mensen die al zingen maar die meer over AMV en/of stemvorming willen leren, kunnen hier terecht. Cursusdata zijn dinsdagavonden van 10 mei t/m 28 juni 2011 van 19.00-20.30 uur in het conservatorium te Zwolle. Meer informatie en aanmelden op www.singlalala.co.uk

In relaties is nabijheid prettig, maar té veel en té lang iemand op de huid te zitten werkt verstikkend. Door wat meer afstand te houden, geef je de ander meer de gelegenheid om zelf te komen. Dat kost jou minder moeite en de wederzijdse tevredenheid is groter. Sommige mensen durven de ander niet dichterbij te laten komen, ook dan is afstand houden de beste remedie. Het is lastig om afstand te houden als de ander je dreigt te ontglippen. Je hebt dan de neiging om nog meer energie en aandacht te geven aan de relatie, maar de kans wordt ook groter dat je de ander in zijn of haar schulp drijft of wegjaagt. Soms is het moeilijk afstand te nemen, als je merkt dat de ander je die ruimte eigenlijk niet wil geven. Op korte termijn kan dit

extra conflicten opleveren, oogsten kan pas op lange termijn. Bij conflicten gebeurt het vaak dat mensen na een periode van afstand nemen, weer makkelijker tot elkaar kunnen komen. Op afstand kun je immers ook veel beter het geheel overzien en de tijd nemen om emoties te verwerken. Coaching leert je dit toe te passen in de relatie: afwisselend verbonden zijn en los te laten. Mensen die deze afwisseling tussen nabijheid en afstand goed leren in te schatten verbeteren hun competenties in het aangaan en onderhouden van relaties. Heeft u relatieproblemen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Fennetta van Weeghel via 06-22523515. Of kijk voor meer informatie op: ww.vanweeghel-coaching.nl

badmeubelen en tegels tot

25% korting

Schuttingplanken. Goedkoopste van Nederland!

16 x 140 mm geïmpregneerd vuren

H 0,80

per meter

Tuinschermen geïmpregneerd vuren

17-planks, 180 x 180 cm

voor

H 35,-

Tuinschermen hardhout

15-planks, 180 x 180 cm

voor

H 115,-

kijk voor meer aanbiedingen op www.badmeubel.ws Alleen op afspraak Weijmar Schultz Handelsweg 8 - 3 8061 RL Hasselt T 038 - 420 46 62 www.badmeubel.ws


RondOm Zwolle

dag s a a p e Tweed an v d n e p geo ur u 0 0 . 6 t1 10.00 to

Nieuwe voorraad

wasemkappen voor `

60,- per stuk

10.000 stuks

kant en klaar gordijnen

Verschillende maten en kleuren. Ruime keuze. Prijzen tussen de

` 6,- en ` 12,-

Zie ook de website.

Alle DoeHetZelvers opgelet! Wij hebben alles voor uw Huis & Tuin. Zeer groot assortiment verf, latex en beits en alle merken en alle kleuren uit voorraad of gemengd met Sikkens verfmengmachine. Tot 60% ER GOEDKOvPoordeel!

uw dus doe ren via u e l k e l l A Sikkens e chin mengma

De Grote Schuur Hogenbrinkweg 17 | 8096 RS Oldebroek 0525 - 63 30 69 | www.groteschuur.nl

19


20

Rond Om Zwolle

Leisteen laminaat Verkrijgbaar in 3 kleuren. Prijs per m2 van 45a,- nu voor

25,

00

*

V-groef laminaat in 14 kleuren verkrijgbaar. Per m2 van 39a,- voor

25,

00

*

STOP MAAR MET

ZOEKEN!

Vestigingen Almere & Zwolle

2e paasdag geopend van 12.00 - 16.00 uur!

Voor eizersterke aanbiedingen moet u bij Floorever zijn, ook tijdens pasen!

Brede planken laminaat Nieuwe collectie, 15 kleuren. Per m2 van 45a,- voor

30,

00

*

TFD PVC vloeren 2,0 mm dik 7 kleuren, niet te onderscheiden van echt hout! Nu voor slechts:

39,

00

*

*

Verduisteringsgordijnen

Binnenzonwering

150 cm breed, 32 kleuren, slechts

15,

00

email info@floorever.nl

*

IEDER 5e PRODUCT GRATIS! *

SUPER-PAASACTIE! SPECIAAL VOOR ONZE COLLEGA’S:

OP DE GEHELE COLLECTIE IEDERE

5 MTR / M GRATIS! e

internet www.floorever.nl

ROUTE: ZIE OOK WWW.FLOOREVER.NL *Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. *Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke voorwaarden.

2

*

Vestiging Zwolle Wipstrikkerallee 35 T. 038 - 45 35 644 Openingstijden ma 13.00 - 18.00 uur di-vr 09.00 - 18.00 uur za 09.30 - 17.00 uur do koopavond - 21.00 uur

Vestiging Almere Papiermolenweg 22 T. 06 - 30 29 92 22 Openingstijden ma gesloten di-vr 10.00 - 17.30 uur za 10.00 - 17.00 uur vr koopavond - 21.00 uur

Vestiging Kampen Ambachtstraat 29 T. 038 - 33 33 770 Openingstijden alléén op afspraak ma di-vr 09.00 - 18.00 uur za 09.30 - 17.00 uur vr koopavond - 21.00 uur

Vestiging in Almere iedere Vestiging Steenwijk zondag geopend van: Woldmeentherand 12.00 tot 16.00 uur 3 T. 0521 - 52 21 35 Openingstijden gesloten ma di-vr 10.00 - 17.30 uur za 10.00 - 17.00 uur do koopavond - 21.00 uur

RondOm Zwolle ed 3 2011  

maandkrant voor Zwolle en omgeving

Advertisement