Page 1

EDITIE STRUIJK OPTIEK

magazine


nieuwe mijlpaal

Scherp zien door multifocale bril Brillenglazenproducent HOYA biedt met Hoyalux iD MyStyle V+ de absolute top in multifocale brillenglazen. Door de hoge mate van individualisering en het toepassen van de gepatenteerde Binoculair Harmonization Technology ervaart u helder, haarscherp zicht op alle afstanden, een zeer breed vertekeningsvrij gezichtsveld en de soepelste overgang tussen dichtbij en veraf zien.

TRADITIONEEL MULTIFOCAAL

HOYALUX ID MYSTYLE V+

veel vertekening en onscherpe gebieden

bijna vertekeningsvrij en maximale scherpte

Bij conventionele multifocale glazen zorgen hinderlijke beeldvertekening bij opzij

verschil direct. U hoeft niet uw hoofd te

snelheid waarmee u went aan uw nieuwe

kijken en het continu moeten scherpstel-

draaien, maar laat uw ogen het werk

glazen: Hoyalux iD MyStyle V+ past zich

len van de ogen bij wisselen van dichtbij

doen. Uw glazen sluiten naadloos aan op

aan u aan, en niet andersom!

naar veraf dat het kijkcomfort beperkt is.

hoe u de dag doorbrengt. Gerichte vra-

Vooral tijdens het traplopen lijkt het alsof

gen over uw levensstijl, ondersteund door

dingen ‘zweven’. Een onprettig gevoel dat

een speciaal softwareprogramma, dienen

zorgt voor onzekerheid.

als basis voor het unieke ontwerp van uw persoonlijke Hoyalux iD MyStyle V+ gla-

Met Hoyalux iD MyStyle V+ merkt u het

Omdat er maar één is zoals ik

dagelijkse dubbele latte macchiato met sojamelk

opkomende Nederlandse ontwerper, all seasons

armbandjes van een markt in Bangalore

zen. Bijzonder is ook het gemak en de

Hoyalux iD MyStyle V+ multifocale brillenglazen

Italiaans ontwerp, Toscaans leer

Altijd in Focus Ik heb zo mijn eigen kijk op het leven. Doe alles op mijn manier. Daarom kies ik voor Hoyalux iD MyStyle V+ multifocale brillenglazen. Deze nieuwe persoonlijke glazen van HOYA passen perfect bij mijn levensstijl. Glashelder in één oogopslag, scherpte in een oogwenk. Wat ik ook doe, waar ik ook ben. Vraag uw opticien om informatie.

www.hoya.nl

2


Daar sta je dan in een vreemde winkel tegenover mensen die je niet kent. Je geeft je over aan de expertise van de optometrist. Als het ware geef je je ogen uit handen om de ander ervoor te laten zorgen. Dat is best spannend.

voorwoord

“Ik heb nogal moeilijke ogen, zou u ze willen meten?” Je kijkvermogen is je ‘alles’. Een optometrist begrijpt dat en is er ook voor opgeleid daar met de grootste zorg mee om te gaan en ongerustheid bij u weg te nemen. Dit magazine staat vol informatie om u meer inzicht te geven in de wereld van de optometrist en alle facetten daaromheen. Ook vindt u inspirerende lifestyle pagina’s met de laatste brillenmode. Wij vinden uw ogen helemaal niet moeilijk. Iedereen is anders, om die reden verwachten wij geen duizend-in-één-dozijn oogonderzoek. En daarom vinden wij ons vak zo leuk. Als u dit magazine met plezier heeft gelezen, wilt u dan één ding voor ons doen? Geef het door aan uw familie, vrienden en collega’s. Wij vinden ogen namelijk heel belangrijk!

Veel leesplezier!

colofon Optometrie Magazine 2013 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. Jaargang 9 Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V. T. 058 - 288 58 71 - E. info@publicar.nl I. www.publicar.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

interview

multifocale contactlenzen

10

Voorwoord

3

Zorg voor uw ogen

5

Suikerziekte

8

Zonder bril toch comfortabel lezen

9

Epke Zonderland

10

Ooggezondheidsonderzoek

15

Individueel kijkadvies

16

Optometrie OVN

17

Verminderd zicht bij kinderen

18

Droge of tranende ogen

22

inhoud

EDITIE STRUIJK OPTIEK

magazine

9 suikerziekte

8 optometrist garandeert

5

3


Struijk Optiek

Een eigen gezicht Al tien jaar geven Vincent en Diana Molkenboer een eigen gezicht aan Struijk Optiek. In deze jaren zijn ze uitgegroeid tot een team van acht personen. Allemaal met hun eigen expertise en passie binnen de optiek en optometrie.

Met het oog op de toekomst Afgelopen weken heeft hun winkel een grondige restyling ondergaan. De nieuwe frisse en moderne uitstraling geeft weer dat Struijk Optiek vooruit kijkt. Met maar liefst 400m2 vloeroppervlakte creëren zij een unieke plek in de Drechtsteden waar alle facetten op het gebied van brillen, contactlenzen en oogzorg samenkomen.

Een team van specialisten staat voor u klaar Kennis en hoogwaardige apparatuur is een belangrijk gegeven voor een juist kijkadvies. Daarom hebben Vincent en Diana veel tijd en energie gestoken in het samenstellen en opleiden van hun team. “Op een knopje drukken kan iedereen, maar een persoonlijk kijkanalyse in kaart brengen gaat verder dan dat. En daar is ons complete team goed in.” Optometristen, een orthoptist, opticiens en briladviseuses zorgen voor de perfecte basis om oogzorg op maat te geven en een juist bril- of contactlenzenadvies hoort daarbij. Het team van Struijk Optiek bij aanvang van de complete restyling.

U bent uitgenodigd in het grootste zelfstandige optiekbedrijf van de Drechtsteden Vincent en Diana nodigen u uit, ook namens hun team, om opnieuw kennis te maken.

Veerpromenade 23 | 3351 HM Papendrecht tel.: 078 615 3707 www.struijkoptiek.nl 4

Kom binnen in een wereld waar uw kijkwensen centraal staan.


uw OGEN

De zorg voor uw ogen wilt u volkomen

“Op basis van een gedegen onderzoek

ook al omdat de wachttijden voor opto-

vertrouwen. Goed zicht is immers een

beoordelen wij de ooggezondheid en bij

metrisch onderzoek minimaal zijn.” Helaas

kostbaar bezit. Kies daarom voor de pro-

twijfel verwijzen wij door in de keten van

heeft nog niet iedereen weet van de waar-

fessionaliteit van de optometrist. Dat is

oogzorg. Indien nodig doen we dat naar

de van de optometrist. “En dat is jammer”,

een hbo-opgeleide oogspecialist, die

een oogarts die op basis van onze analy-

zegt Vellinga, ”want de hbo-opleiding Op-

naast de benodigde kennis ook beschikt

se van ‘pluis/niet pluis’ een diagnose stelt.

tometrie bestaat al anderhalf decennium

over de juiste hightech apparatuur. Een

Binnen de oogzorgketen is het contact

en het beroep is wettelijk erkend en be-

optometrist meet bovendien niet alleen

tussen oog- en huisartsen en optometris-

schermd. Door de bijscholingsverplichting

uw ogen, maar kan ook vele gezond-

ten over het algemeen heel goed. Op die

van de optometrist is de cliënt verzekerd

heidsaspecten

Daarnaast

manier ontstaat er geen rompslomp, maar

van een up-to-date kennisniveau.”

onderhoud hij goede contacten met oog-

een effectieve en klantvriendelijke manier

en huisartsen.

van preventie, diagnostisering en oplos-

Ziet u vlekken of fflitsen? Last van brande-

singen.”

rige ogen, jeuk, droge of rode ogen? Duizelig? Een preventieve check? Bezoek

“Maar wij dokteren niet zelf”, zegt optometrist Akko Vellinga, tevens lid van de

Voor het bezoeken van een optometrist

dan zeker een optometrist. U vindt er altijd

commissie Beroepsbelangen van Opto-

heeft u geen verwijzing nodig van de huis-

één dicht bij u in de buurt.

metristen Vereniging Nederland (OVN).

arts. “Een afspraak is dus snel gemaakt,

Zie www.optometrie.nl/praktijkzoeker

De zeven zekerheden

1 2 3 4

5 6 7

Optometrist is een erkend, geregi-

Persoonlijke aandacht

streerd en beschermd beroep

Door de werkwijze en klantvriendelijke benadering blijft de zorg persoonlijk

Alleen met afgeronde hbo-opleiding word je optometrist Geen huisartsverwijzing nodig

Geringe kosten

Een afspraak bij een optometrist is dus laagdrempelig

Een ooggezondheidsonderzoek heeft veel waarde, maar is nooit kostbaar

Minimale of geen wachttijd

Altijd verzekerd van up-to-date kennis

Anders dan bij veel oogartsen kunt u bij de optometrist direct terecht

Door de bijscholingsverplichting is de optometrist altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd een optometrist bij u in de buurt

U vindt optometristen bij de betere optiekzaken en in ziekenhuizen

Bovendien investeert hij in de beste apparatuur.

de 7 zekerheden

beoordelen.

optometrist garandeert

ZORG voor

5


‘Dit klopt niet...’ “Het was op een maandagochtend dat ik tegen mijn collega zei: ‘Ik weet het niet hoor, maar dit klopt niet. Ik zie vandaag zó wazig. Nou ja, het zal wel weer overgaan’.” Maar het ging niet over en Henk Verspui, besloot zijn optometrist te raadplegen. “Op dinsdagmiddag om vijf uur werd er bij Struijk Optiek een gedegen oogonderzoek gedaan en op donderdagochtend om elf uur lag ik op de operatietafel…” De optometrist nam de klacht van Verspui erg serieus. Hij constateerde een scheurtje in het netvlies. “Zoiets verwacht je helemaal niet”, zegt Verspui, die van de optometrist een brief meekreeg voor de huisarts. “Hem bezocht ik woensdagochtend. Hij las de brief, zette een handtekening en ik kon rechtstreeks door naar het Oogziekenhuis in Rotterdam. Specialist Overdam kon mij meteen onderzoeken en hij bevestigde wat de optometrist al stelde: een scheurtje.” Daarna ging alles heel snel en voor Verspui er erg in had was hij al geopereerd. “Was dat allemaal niet zo snel gebeurd, dan was er een kans geweest dat ik het zicht in dat oog was kwijtgeraakt”, vertelt hij. Daarna mocht Verspui -op dat moment uitvoerder bij de bouw van de nieuwe Rabobank in Utrecht- twee weken niet werken. “Er mocht absoluut geen stof of zand in het oog komen.” De operatie was geslaagd, maar toch was door beschadiging het zicht met ongeveer vijftig procent teruggelopen. “Met een goede bril is dat nu weer gecorrigeerd tot negentig procent, vrijwel helemaal goed dus.” Zowel Henk Verspui als zijn vrouw en zoon komen al jaren bij Struijk Optiek in Papendrecht. “Men is daar bij de tijd zonder haastig te zijn. Bovendien is de oogzorg uitstekend en de monturencollectie top. Diana Molkenboer is bovendien niet alleen kundig, maar ook altijd enthousiast. Perfect!” 6


lifestyle

1. Prada

2

2. Prada 3. Alain Mikli 4. Inface 5. Alain Mikli 6. Ray-Ban

1

3

4

2

5

6

1. Ray-Ban 2. Prada 3. Lindberg 4. Inface 6. Starck 4

5

1

3

7


Suikerziekte

Zichtbaar in het oog Suikerziekte, offi cieel diabetes mellitus

zichtbaar zijn. Indien er afwijkingen van

er dan afwijkingen van de DM in het net-

(DM) genaamd, is een aandoening waar-

de bloedvaten door DM in het oog zicht-

vlies aanwezig zijn, dan noemt men dat

bij een storing in de suikerstofwisseling in

baar zijn, dan is er een grote kans dat

Diabetische Retinopathie (DRP).

het lichaam optreedt. Dit kan problemen

er elders in het lichaam ook afwijkingen

geven in de bloedvaten van het lichaam

zijn in de kleine bloedvaten. De scree-

Oogarts

en dus ook in de ogen.

ning van de ogen bij mensen met DM is

Indien er DRP vermoed wordt bij de

daarom ook zeer belangrijk. Dit hebben

screening, dan zal de patiënt worden

diverse onderzoeken aangetoond.

doorverwezen naar een oogarts. Deze

In Nederland zijn honderdduizenden mensen met de diagnose DM en vermoedelijk tussen de 100.000 en 300.000

Screening

mensen die DM type II hebben, maar dit

Bij deze screening, die meestal plaats-

de DRP. Indien iemand bekend is met

soms zelf niet weten. Helaas zal het aantal

vindt bij huisartsen of bij optometristen,

DRP, dan zal deze hiervoor bij de oog-

mensen met DM alleen maar toenemen

worden foto’s gemaakt van het netvlies.

arts onder controle blijven. Door de hui-

door de vergrijzing en andere factoren,

De foto’s worden dan beoordeeld door

dige manier van screening op DRP, is de

waaronder overgewicht.

speciaal opgeleide optometristen, huis-

kans dat iemand zeer slechtziend wordt

artsen of oogartsen. Bij de beoordeling

als gevolg van DM, sterk verminderd en

wordt er gelet op kleine afwijkingen in

hierdoor worden veel ernstige problemen

De ogen zijn de enige plek in het lichaam

de bloedvaten en of er bloedingen, of

met de ogen voorkomen. Raadpleeg uw

waar, zonder te snijden, de bloedvaten

slechte doorbloeding aanwezig zijn. Als

optometrist!

Bloedvaten

8

zal dan de controles overnemen en zonodig starten met een behandeling van


Met multifocale lenzen heeft u geen leesbril meer nodig Merkt u ook dat u uw leesbril steeds vaker nodig hebt en de hele dag bezig bent met het op- en afzetten van uw bril? Dan wordt het tijd voor een multifocale oplossing. Dankzij de innovaties op het gebied van contactlenzen kunt u tegenwoordig ook kiezen voor multifocale silicone hydrogel contactlenzen. Dé oplossing voor optimaal zicht, dichtbij én veraf. EYESELECT multifocal is een silicone hydrogel contactlens die zeer comfortabel draagt en veiligheid en bescherming tegen UV-stralen garandeert. Kom naar de winkel en ervaar het zelf!

Reusable

Silicone Hydrogel Contact Lenses For Healthy Eyes

EYESELECT multifocal – Veilig en gezond lenzen dragen Silicone Hydrogel Contact Lenses For Healthy Eyes

Sauflon EYESELECT multifocal: Reusable • UV-bescherming • Hoog draagcomfort • Uitstekend zicht, zowel dichtbij als veraf

Zonder bril toch comfortabel lezen

De leesbril die steeds kwijt is, vervangen door contactlenzen. Ook voor het lezen met lenzen zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van uw werkzaamheden, verwachtingen en kijkwensen zal er een passend

multifocale contactlenzen

SCHERP ZICHT OP ELKE AFSTAND!

lenstype gekozen worden. In de praktijk is het soms goed om meerdere combinaties te proberen om zo een optimaal kijkcomfort te bereiken.

Ver kijken en lezen ineen. Het kan echt. Of u nu een bril nodig heeft voor het ver zien of niet, multifocale lenzen zijn in beide gevallen een optie. Ze hebben een vloeiend verloop in sterkte, waardoor u op alle afstanden goed kunt kijken. Bij het inzetten hoeft u niet te letten of ze recht zitten, door de circulaire vormgeving van de sterktes werkt het altijd, zelfs als u op uw hoofd staat.

Ook voor ‘oud-lensdragers’ zijn er nieuwe mogelijkheden. Wij spreken over een revolutie op contactlenzengebied. Er is in de afgelopen jaren zoveel vooruitgang geboekt waardoor draagcomfort en kijkkwaliteit geoptimaliseerd wor-

lenzengebied

den. Afwisselen met een bril is ook geen enkel probleem. U kunt bijvoorbeeld kiezen om

gaan snel. Nieuwe materialen en vormge-

lenzen te dragen speciaal voor het sporten, op het water, in de vakantie of juist alleen

ving zorgen ervoor dat steeds meer men-

op het werk.

De

ontwikkelingen

op

sen contactlenzen kunnen dragen. Als er voorheen nog gezegd werd dat u een te

Ontdek (opnieuw) wat contactlenzen voor u kunnen betekenen. Maak vrijblijvend een

hoge sterkte heeft, een ingewikkelde ci-

afspraak met ons. Wij zullen u na het oogonderzoek adviseren over de mogelijke opties

linder of te droge ogen, dan is daar nu

en inzicht geven in de kosten en verwachtingen op het gebied van kijkcomfort. Wij willen

vaak wél een kijkoplossing voor.

u de ‘vrijheid’ van KIJKEN teruggeven. Dit laatste is heel belangrijk voor ons.

9


Epke Zonderland 10

Foto: Martin de Jong


de

toekomst Miraculeus plakte hij drie wonderbaar-

“De echte kritische succesfactor is dat Epke de toekomst kan realiseren door scherp

lijke vluchtelementen aan elkaar en won

te focussen”, zo stelt hoogleraar Bewegingswetenschappen Bert Otten. Hij bewees dit

zo een historische gouden medaille op

tijdens een huldiging van Epke op het UMCG, waar de topturner geneeskunde studeert

de Olympische Spelen 2012 in Londen.

en co-schappen volgt. Otten liet tijdens zijn presentatie een beeld zien van een uiterst

‘Epic’ Ekpe Zonderland was op slag een

geconcentreerde sporter die recht de camera inkijkt. “Hij ziet die cameraman niet. Hij

fenomeen in het moderne turnen, een

ziet zijn toekomst, precies 1,7 seconden. Dat kun je zien omdat hij iedere 1,7 seconde

reputatie die hij onlangs bevestigde met

zijn lippen op elkaar knijpt. Dat is exact de tijd van de zwaai van zijn oefening. Hij staat

een wereldtitel. Hoe hij dat klaarspeelde?

daar te vliegen dames en heren! Hij is allang begonnen!”, zo legde Otten het gehoor

Hij keek in de toekomst!

van vooral ademloze studenten uit dat het brein betrokken is bij het voorbereiden, uit-

interview

Ziet

voeren en voorspellen van bewegingen. “Hersenen, het lichaam en de omgeving zijn een dynamisch systeem en die werken bij Epke heel goed samen.”

Gezond Op de Olympische Zomerspelen 2012 pakte Epke goud op de rekstok met een score van 16,533. Zijn oefening omvatte onder meer een Cassina-Kovacs-Kolman-combinatie. Maar hoe geweldig ook, zijn sportieve successen zijn wel eindig, zo weet Epke. “Ik wil graag chirurg worden zodat ik actief en direct iets concreets kan betekenen voor een patiënt”, vertelt Epke. “De kans dat ik arts word is vrij groot; of het me lukt om chirurg te worden, hangt af van alle toelatingen die ik zal moeten doorstaan. Ik acht de kans klein dat ik na 2016 nog door kan gaan met mijn turncarrière. Ik verwacht rond die tijd een omschakeling naar mijn medische loopbaan.” Gezond zijn is voor de sporter cruciaal in alle opzichten. “Misschien nog wel belangrijker dan je denkt. Ik moet echt heel bewust eten en daarbij letten op wát ik eet en op welke tijden. Ik mag niet te zwaar worden, want extra gewicht moet ik immers ook extra meetillen tijdens de oefeningen aan de

Kijken door de ogen van.. .

rekstok.” Zonderland (1.73 m en 69 kilo) werd geboren in 1986 in het Friese Lemmer. Hij groeide daar op met best zware Hollandse kost. Wat stond thuis meestal op tafel? “Alles wel; aardappelen, pasta’s, bami. Maar als ik er één ding uit moet pikken: snert met spek en Fries roggebrood!”

Flying Dutchman In 2009, 2011 en 2012 werd Epke verkozen tot Nederlands sportman van het jaar. Ook is hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De media volgen ‘The Flying Dutchman’ dan ook op de voet. Hij is dan ook een regelmatige gast bij programma’s als ‘Pauw & Witteman’ en ‘Raymann is laat’. Hoort dit bij topsport? “Ik zie het als een geweldige PR voor een kleine sport als het turnen. Daarom vind ik interviews nooit vervelend. Bij sommige programma’s, zoals ‘Holland Sport’, vond ik het zelfs echt heel leuk om te gast te zijn.”

11


lifestyle

1. Lindberg

4. Inface

2. Prada

5. Prada

3. Ray-Ban

6. Alain Mikli

1

3

2

4

5

6

1. Starck

4. Lindberg

2. Inface

5. Inface

3. Alain Mikli

6. Oakley

3

2

5 4

1

12

6


2. Alain Mikli 3. Alain Mikli

1

4. Inface 5. Oakley 6. Ray-Ban

2

lifestyle

1. Prada

3

6

5

4

1 1. Prada 2. Starck 3. Lindberg 4. Lindberg 5. Ray-Ban

2

5

4

3

13


Advertentie Coopervision My Day

MyDay , de daglens die u onmiddellijk vergeet na het inzetten ®

Waarom zou u een compromis sluiten voor uw contactlenzen? MyDay® daglenzen geven uw ogen wat ze nodig hebben: ademende contactlenzen die zó comfortabel zijn, dat u er nauwelijks aan denkt. Als u contactlenzen draagt, wilt u er niet

lenzen in te doen, omdat ze niet gemak-

voortdurend aan herinnerd worden dat u

kelijk te hanteren zijn? MyDay® daglenzen

ze in uw ogen hebt. U wilt juist vergeten

zijn de oplossing omdat ze eenvoudig op

dat ze er zijn. Dat kan nu met MayDay ,

uw vingertop zijn te houden zonder dat

daglenzen die ontwikkeld zijn met uw ge-

de lens wegglijdt of uit vorm raakt. Dat

zondheid en comfort in gedachten. Ze

komt door de Smart Silicone™ technology

zijn het resultaat van jarenlang onderzoek

dat een perfecte balans geeft tussen de

naar de juiste combinatie van lensmateri-

zachtheid én het watergehalte van het

alen die garandeert dat uw ogen de zuur-

materiaal.

®

stof krijgen die ze nodig hebben, zodat ze gezonder en witter blijven. En gezonde

Gratis proefset

ogen voelen ook comfortabel.

Vraag bij uw volgende bezoek aan uw op-

Gemakkelijk te hanteren Vindt u het wel eens moeilijk om contact-

M

Hea

Koop en ko

Kijk vo of op w

ticien een GRATIS proefset van MyDay® daglenzen. Mogelijk zijn er kosten verbonden aan het aanpassen.

Advertentie Coopervision My Day 205x130mm.indd 1

Make My Day! Health - Beauty - Happiness

Koop MyDayTM daglenzen en ontvang aanbiedingen en korting op Health, Beauty & Happiness! Kijk voor meer informatie op www.coopervision.nl/MyDay of op www.mydaycontacts.nl.

Advertentie Coopervision My Day 205x130mm.indd 1

14

11/5/13 8:35 AM


Vaatvlies

In een optiekwinkel is een veelvoorkomende vraag van klanten: ‘Kan ik mijn ogen even

Netvlies

laten opmeten?’ Een begrijpelijke formulering, echter, een oogmeting vertelt u lang

Macula (gele vlek)

niet alles over de gezondheid van uw ogen. Een ooggezondheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met een gediplomeerd optometrist doet dat wel.

Hoornvlies

In het kundig uitvoeren van het oogge-

Stap voor stap

zondheidsonderzoek (OGO) ligt een be-

Het OGO werkt stapsgewijs. De eerste

langrijk deel van de toegevoegde waarde

stap is de zogenoemde anamnese, dit

van een optometrist. Een OGO, zoals op-

is een vragenlijst die klantgericht kan

tometristen dat aanbieden, is ontwikkeld

worden toegepast. Deze wordt gevolgd

als een periodieke oogcontrole. En eigen-

door een oogmeting, zowel objectief als

lijk, zo is het advies, zou iedereen dit om

subjectief uitgevoerd. De derde stap is het

de drie jaar moeten laten uitvoeren. Ook

spleetlamponderzoek waarbij de ogen

mensen zonder bril of contactlenzen.

microscopisch worden bekeken. Een net-

Oogdrukproblematiek bijvoorbeeld komt

vliesonderzoek completeert het onder-

namelijk niet alleen voor bij dragers van

zoek, hiermee wordt de binnenkant van

brillen of contactlenzen en soms hoeven

het oog onderzocht. Indien dit niet direct

de eerste signalen van deze en andere

mogelijk is, zal eventueel fundusfotogra-

Wel wordt een analyse van de toestand

oogproblemen visueel niet eens waar-

f ie worden toegepast, nadat pupilverwij-

van de ogen gemaakt, die aangeeft

neembaar te zijn.

dende druppels zijn gegeven. Vrijwel alle

of deze gezond zijn of niet. Pluis of niet

optometristen beschikken voor het OGO

pluis. De optometrist zal indien nodig al-

over apparatuur die zeer nauwkeurige

tijd doorverwijzen naar bijvoorbeeld de

waarnemingen kan doen. Aangevuld met

oogarts. Deze werkt net als de huisarts

de opleiding en expertise van de optome-

nauw samen met de optometrist. Voor

trist is het OGO zo de manier om vlot een

een OGO betaalt de klant meestal een

constatering te maken.

beperkte vergoeding. Deze wordt in een

Geen dokter Een optometrist doktert echter niet zelf.

ooggezondheidsonderzoek

Doen! Lens

Iris Oogzenuw Glasvocht

Ooggezondheidsonderzoek

Doen!

aantal gevallen door zorgverzekeraars vergoed, maar dat is wel afhankelijk van het zorgverzekeringspakket. 15


individueel KIJKadvies

Omdat er maar één is zoals u Zien doen we allemaal op onze eigen wijze. Daarom is het voor ons als optometrist en opticien zo belangrijk om in kaart te brengen wat uw specif ieke kijkwensen zijn. Wanneer wij uw ogen meten vragen wij daarom veel. Werk, hobby’s, sport, wanneer, hoe lang en waar. We willen het allemaal weten. Want alleen met die kennis kunnen wij in kaart brengen wat u verwacht van uw ogen en wat daarvoor de beste kijkoplossing is.

Wij houden rekening met u als individu

Tegenwoordig worden we allemaal wel beïnvloed door het ge-

Geen ogenpaar is gelijk. We gaan zelfs verder, een oog is net

bruik van computers, tablets en smartphones. Deze uitvindingen

zo uniek als een vingerafdruk. Met de nieuwe generatie brillen-

vragen veel inspanning van onze ogen. Werkt u meer dan 2 uur

glazen kunnen we daarop inspelen. Door de digitalisering van

per dag voor een beeldscherm, dan is een aparte bureaubril

productieprocessen kunnen deze helemaal op maat gemaakt

een uitkomst. Met een speciaal sterkteverloop kijkt u comforta-

worden. Dat zorgt ervoor dat u helderder gaat kijken, minder

bel op uw pc, leeswerk en in uw werkomgeving. Dat betekent

beeldvervorming ervaart en dus comfortabeler gaat zien. Deze

dat u minder vermoeide ogen heeft, betere concentratie en dus

nieuwe technieken brengen ons steeds dichter bij ‘natuurlijk zien’.

sneller uw doelen bereikt. Wat wilt u nog meer?

Wij halen het maximale uit uw kijkvermogen

Een oog- en kijkanalyse, dat is wat voor u het verschil letterlijk

Optimaal comfortabel zien is niet altijd haalbaar met één bril. Zo-

zichtbaar maakt. Wij zorgen voor een individueel kijkadvies.

als sporten vaak ander schoeisel of kleding vergt, zo hebben uw

Juist omdat er maar één is zoals u.

ogen in specif ieke gevallen baat bij een ander brillenglas.

16


Een groot sportevenement zoals de komende Olympische Winterspelen lijkt het moment te zijn waarop mensen besluiten ‘ik zou wel eens beter en meer willen zien’. Zo ook bij mijn zwager Wim. De keuze tussen Full HD, PerfectPixel of PixelPrecise HD TV was niet eenvoudig! Uiteindelijk werd toch één van de opties

trist”, was de conclusie van de oogarts en

geïnstalleerd, maar mijn zwager was niet

een staaroperatie werd voorgesteld. Alles

enthousiast over het resultaat en gaf de

ging perfect en pijnloos en voor mijn zwa-

schuld aan allerlei dingen. De servicemon-

ger ging er een wereld open. Alle kleuren

teur gaf aan dat alles echt okay was en

waren zo weer helder, de lucht zo mooi

opperde: “Zit het misschien in uw bril?”. Op

blauw, prachtig. De oogarts verwees hem

mijn advies maakte Wim een afspraak bij

terug naar de optometrist voor nacontrole

een collega en na een optometrisch on-

en brilmeting en gaf nog aan: “Nu opto-

derzoek van 20 minuten zag hij niet veel

metristen zo goed opgeleid zijn en weten

beter. De bevinding van de optometrist

waarover ze praten is de communicatie en

was dat zijn bril niet optimaal was, maar dat

samenwerking opperbest en vullen wij elkaar aan als partners in de oogzorg.”

Dr. C.A. Verezen

dit niet de reden was van het verminder-

Optometrist en voorzitter OVN

de zien. Er werden geen bijzonderheden

(Optometristen Vereniging Nederland)

gezien aan netvlies, hoornvlies of andere

Bent u nog niet HD-Ready, ga dan naar

structuren. Wel waren de ooglenzen troe-

één van mijn collega’s! Voor goed zien nu

bel en was het advies een oogarts te be-

en behoud van goed zien in de toekomst.

column

Bent u al HD-ready?

zoeken. De optometrist zal u alles laten zien. “Inderdaad, goed gezien door uw optome-

‘Mijn lenzen zijn niet comfortabel’

‘Last van rode ogen’

‘Mijn zicht is niet goed in de avond’

‘Prikkende ogen bij het inzetten’

Dit zijn herkenbare klachten van contactlensdragers. Zij hebben soms het idee dat dis-

Mensen leggen zich bij de klachten neer of

innovatie de voordelen van vormstabiele

krijgen van hun contactlensspecialist te ho-

contactlenzen (perfect zicht) met de voor-

ren dat er geen oplossing is. Met als gevolg

delen van zachte lenzen (perfect comfort).

dat de contactlenzen minder gedragen

De lens geeft altijd een superscherp zicht.

worden, of helemaal gestopt wordt met

Microlens is gespecialiseerd in het maken

dragen. Dit is niet nodig! Zachte op maat

van lenzen die perfect op de behoefte

gemaakte lenzen of hybride lenzen kun-

van de contactlensdrager aansluiten. Wij

nen een oplossing bieden. Wanneer zach-

werken samen met de beste contactlens-

te lenzen op maat worden gemaakt, wordt

specialisten van Nederland om voor u van

rekening gehouden met uw oogvorm en

het lensdragen weer een prettige ervaring

kan er uit materialen gekozen worden die

te maken. Herkent u de klachten van hier-

beter bij uw tranen passen. Natuurlijk kun-

boven of bent u gestopt met het dragen

nen ze in alle sterkten gemaakt worden, net

van contactlenzen omdat uw ogen niet

zoals een brillenglas. Hybride lenzen heb-

geschikt zouden zijn, ga dan langs bij een

ben een vormstabiele (harde) kern en een

contactlensspecialist en vraag of zij een Mi-

zachte rand. Hierdoor combineert deze

crolens oplossing voor u hebben.

Microlens

comfort of minder zicht bij het contactlenzen dragen hoort. Dit is niet het geval!

17


kinderogen

Signaleer verminderd zicht bij kinderen! Voor kinderen is het extra moeilijk om te ‘meten’ wat goed zien is en wat niet. Zij hebben als het gaat om kijkkwaliteit nog geen goed referentiekader zoals volwassenen. Ouders, maar ook leerkrachten, opa’s en oma’s spelen daarom een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van verminderd zien bij kinderen.

Herkent u het volgende bij een kind? • knijpen met de ogen • extreme vermoeidheid na school • vermijden van lezen • hoofdpijn • ongewone lees- of werkafstand • afnemende schoolprestaties • letters of woorden overslaan • moeite met lezen op schoolbord of TV • lezen beneden leeftijdsniveau • veel tijd nodig voor huiswerk

Bij twijfel kunt u altijd een oogmeting bij ons laten doen. Op deze manier kunnen we ongerustheid wegnemen en wanneer nodig zorgen we voor een gerichte doorverwijzing naar uw huisarts of oogarts. Houd er rekening mee dat aan een oogonderzoek, met behulp van druppels, kosten verbonden zijn. Hiervoor krijgt u een uitgebreide oogscreening door een eerstelijns oogspecialist in prettige sfeer. Geen witte jassen, geen dokters, geen stress.

Ook de kinderbrillenmode staat niet stil. Het is geen straf meer voor een kind om een bril te dragen. Er is

Dan is het goed om een afspraak te maken voor een oogonder-

zoveel variatie in kleur, vorm en stijl. Of je nu als kleuter of tiener

zoek. Kinderogen kunnen makkelijk ‘inzoomen’ op datgene waar

een statement wilt maken of juist niet, het kan allemaal. Natuurlijk

ze naar kijken. Dit scherpstellen noemen we accommoderen.

adviseren wij u graag bij het kiezen van de leukste bril.

Voor een betrouwbare meting gebruiken we dan ook oogdruppels die de accommodatie stilleggen. Zo krijgen we een exacte waarde waarna we kunnen bepalen of het kind een bril nodig heeft. 18


recept

Worteltjestaart Goed voor de ogen? In ieder geval heel

Verwarm de oven voor op 150 graden.

Materialen:

erg lekker, deze worteltjestaart, een nage-

Rasp daarna de oranje schil van de si-

keukenmachine

recht voor twaalf personen.

naasappels en pers één uit. Maal de ha-

brownievorm (18 x 23 cm), ingevet

zelnoten f ijn in uw keukenmachine. Doe samen met de rasp, kaneel, olie, basterd-

Ingrediënten:

suiker en eieren in een kom. Klop met een

2 sinaasappels, schoongeboend

mixer tot een lekker luchtig beslag. Schep

1 bakje hazelnoten (95 g)

voorzichtig de bloem en het bakpoeder

1 tl gemalen kaneel

erdoor. Rasp daarna de peen op een fijne

140 ml zonnebloemolie

rasp en voeg dit toe. Schep het beslag in

250 g lichtbruine basterdsuiker

de brownievorm en bak de taart circa een

2 eieren

uur in het midden van de oven. Controleer

200 g tarwebloem (biologisch)

na 50 min. op gaarheid: prik bijvoorbeeld

1 tl bakpoeder

met een satéprikker in het midden van de

300 g winterpeen

taart, als die er schoon uitkomt is de taart

1 bakje roomkaas naturel (185 g)

gaar. Laat de taart in de vorm in een uur

50 g poedersuiker

afkoelen tot kamertemperatuur. Meng de roomkaas met de poedersuiker en 2 el sinaasappelsap in een kom. Bestrijk de taart ermee. Garneer eventueel met worteltjes van marsepein.

19


Varilux S-series

Revolutionair zien op alle afstanden Brillenglas zo uniek als een vingerafdruk Ieder oog is namelijk uniek. En hoe beter de brillenglazen hier rekening mee houden, hoe beter het zicht en hoe groter het kijkcomfort. De nieuwste trend in de optiekwereld is het gepersonaliseerde brillenglas. Natuurlijk krijgen brildragers altijd glazen op de juiste sterkte, maar een steeds grotere groep vakopticiens gaat nog een stap verder. Zij kunnen een persoonlijke ‘eyecode’ vaststellen met behulp van de door Essilor ontwikkelde ‘Visioff ice’. Visioff ice is een geavanceerd digitaal meetsysteem, dat door middel van een speciale 3D-meting in enkele seconden meer dan 20 gegevens van het oog vaststelt. Onder andere de natuurlijke kijkrichting, de houding/stand van het hoofd en de draaipunten van de ogen worden in kaart gebracht. Deze gegevens zijn net zo uniek als een vingerafdruk en hebben een belangrijke invloed op de zichtkwaliteit.

Varilux S-series: het meest geavanceerde Varilux-glas op maat Al deze metingen worden meegenomen in de Varilux S-series. Deze nieuwe brillenglazen met persoonlijke “eyecode” bieden het beste kijkcomfort en een ongekende bewegingsvrijheid in vergelijking met een standaard brillenglas. Met de innovatie Varilux S-series ervaart u geen schommeleffecten en heeft u bovendien de breedste kijkgebieden op alle afstanden. Zoals iemand links- of rechtshandig is heeft u ook een dominant oog. Dit dominante oog kijkt in het dagelijks leven als eerste naar het beoogde doel. Varilux S-series houdt rekening met dit dominante oog, wat een snellere reactietijd tot gevolg heeft. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in het verkeer sneller remmende auto’s waarnemen en tijdens het sporten sneller een bal zien. Alleen de vakopticien beschikt over de kennis, de apparatuur en het Varilux glasassortiment waarmee dit wordt bereikt. Kies daarom voor Varilux S-series, volgens brildragers wereldwijd het beste multifocale brillenglas. Kom langs bij uw vakopticien voor een advies op maat! 20


Afgelopen jaar heeft hij zijn doel bereikt; de World-Cups. Maar liefst zes wereldbekerwedstrijden heeft hij gereden. De ogen van het lid van het Nederlands team staan nu echter geheel gericht op de Olympische Spelen van 2014.

Wij vroegen Jeroen Sonneveld uit Papendrecht naar de invloed van goed zien in zijn wereld van dynamiek en uiterste concentratie.

gemaakt van polycarbonaat. Helder en onbreekbaar dus en dat geeft me een veilig gevoel.”

“Tijdens een wedstrijd moet ik in een split second reageren op

Contactlenzen of een bril?

een minimale beweging van de ander. Voor, naast en achter mij is

“Eigenlijk draag ik vooral contactlenzen, aangepast door opto-

er actie van schaatsers en coaches, geluid wordt overstemd door

metrist Vincent Molkenboer van Struijk Optiek. Door het optimale

het publiek, dus zicht is mijn ‘alles’.”

draagcomfort kan ik ze hele dagen dragen en dus ook gedu-

Welke sportbril draag jij?

rende mijn wedstrijden. Lenzen beperken mijn gezichtsveld niet, heel belangrijk voor mijn prestaties. Ik heb ook een bril, die draag

“Al jaren kies ik voor Oakley, model Radar. Een gestroomlijnd

ik graag wanneer ik op reis ben. In het vliegtuig is het gezonder

frame dat mooi aansluit en goed past onder mijn helm. Ik gebruik

en bovendien comfortabeler voor mijn ogen om geen lenzen

hem het liefst met de clear lenses, dus geen getinte glazen. De

te dragen.”

bril draag ik ter bescherming tegen opspattend ijs of water. Het beschermt me ook tegen rijwind, tranende ogen zouden mijn

Waar ligt nu jouw FOCUS?

zicht en reactievermogen nadelig beïnvloeden. Oakley staat be-

“Ik zal alles geven om me te kwalif iceren voor Sotsji. De Olympi-

kend vanwege de meest zuivere kijkkwaliteit en de glazen zijn

sche Spelen van 2014. Daar ligt mijn focus.”

Jeroen Sonneveld, shorttracker Oranje

‘Goed zicht laat mij winnen’

21


droge of tranende ogen

Heeft u daar ook last van? 22

Als genoemde klachten u bekend voor-

ogen veroorzaken. Mensen boven de

komen, kunt u last hebben van droge

veertig, met name vrouwen, zijn gevoeli-

ogen. Eenvoudig gezegd bestaan daar

ger voor droge ogen.

drie vormen van. Soms kan de aanmaak en/of aanvoer van traanvocht te laag zijn.

Oplossingen

Ook kan het traanvocht, dat wel voldoen-

Het traanvocht is uitermate belangrijk

de wordt verkregen, te snel verloren gaan

voor het welzijn van het oogoppervlak.

door verdamping. In de derde plaats kan

Met het vocht worden bij elke knipperslag

de kwaliteit van traanvocht te waterig zijn,

stofjes, vuiltjes en afvalstoffen afgevoerd.

waardoor het oog te veel gaat tranen en

Zo wordt het oogoppervlak niet alleen

het traanvocht niet op het oog blijft om

beschermd tegen uitdrogen, maar ook

het oogoppervlak te beschermen. Combi-

tegen infecties. Een optometrist luistert

naties van deze vormen zijn ook mogelijk.

naar uw klachten en voert onderzoeken

Oorzaken

uit. Met behulp van kleurstoffen en testen kunnen we de traanproductie, bevochti-

De oorzaken zijn onder meer anti-allergie

ging van het oogoppervlak en de kwaliteit

tabletten, antidepressiva of anti-acneme-

van de traanf ilm beoordelen. Deze testen

dicatie. Ook omgevingsfactoren, zoals

zijn overigens pijnloos en niet vervelend.

een te droge ruimte met airconditioning

Op basis van de resultaten geeft een op-

of verwarming, spelen vaak een rol. Daar-

tometrist uitleg, adviseert en begeleidt u in

naast, als u veel achter een pc werkt of

de beste aanpak. En het is een uitdaging

veel leest, kunnen droge ogen ontstaan

om iedere keer advies op maat te geven,

door te weinig knipperen. Bepaalde aan-

zodat de klachten van een klant echt ver-

doeningen of ziekten kunnen ook droge

minderen of verdwijnen.


Wie de schoen past... Lopen op te kleine schoenen

Het werkt als volgt: Na een uitgebreid oogonderzoek wordt

houdt u maar heel even vol.

de lens met behulp van de meetgegevens van het oog en een

Te grote schoenen lopen ook niet lekker. Daarom moeten we altijd precies

speciaal computerprogramma berekend. Binnen een paar dagen kan vervolgens een lens op recept gemaakt worden. Wanneer u de lens

de goede maat dragen.

eenmaal draagt en er tevreden mee bent (en

Bij contactlenzen kunnen

95% van de mensen is dat), worden deze

we tegenwoordig heel

driemaandelijks vervangen. U krijgt per oog

gemakkelijk een

altijd twee lenzen tegelijkertijd zodat u altijd

doosje lenzen kopen met een ‘ongeveer’ sterkte.

een reserve lens heeft.

En één vorm en grootte lijkt helaas ook al voldoende bij de aanschaf. Niet zo gek dus dat veel mensen maar een korte tijd lenzen dragen, omdat ze niet lekker zitten of omdat er niet goed mee te zien is.

Mochten de lenzen toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan is uw financieel risico heel beperkt. De kosten voor het dragen van recept Daarom zijn er nu recept zachte lenzen

zachte lenzen liggen op ongeveer dezelfde hoogte

ontwikkeld, die perfect op het oog gemaakt

als een goede kwaliteit

worden en van een materiaal dat bij uw

(standaard) maandlens.

traansamenstelling past. En natuurlijk met de

Recept zachte lenzen

perfecte sterkte. Voor ieder oog, hoe afwijkend

van Microlens (StabMax®

StabMax© StabMax Excellent BC: 8.70 -02.00/-2.25x180 DIA: 14.5 1205126

2014/11

ook, is de ideale

en K-Soft®) tezamen

sterkte te krijgen.

met een goede vakman

Ook met hoge

geven daar resultaat waar

cilindersterkten

andere lenzen niet goed

en zelfs ook met

functioneren.

een hulpsterkte voor dichtbij. Deze innovatie van Microlens is uitsluitend te krijgen bij optometristen en contactlensspecialisten.

Wie de lens past... gaat hem dragen.


Revolutionair zien op alle afstanden!

Optimale stabiliteit

Natuurlijke leeshouding

Geen vervormingen

Varilux S-series: dĂŠ nieuwste kijksensatie in gepersonaliseerde multifocale brillenglazen. Wilt u deze beleving ervaren? Scan dan de QR-code of kijk op www.variluxsseries.nl voor de opticien bij u in de buurt. www.variluxsseries.nl

Veerpromenade 23 3351 HM Papendrecht tel.: 078 615 3707 www.struijkoptiek.nl

Kom binnen in een wereld waar uw kijkwensen centraal staan.

Optometrie Magazine 2013 - Editie Struijk Optiek  

Optometrie Magazine 2013 - Editie Struijk Optiek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you