Page 1

Editie Midden Voorjaar 2013

Hybride lenzen Hard & zacht Nachtlenzen Overdag scherp zien

See better

Look perfect!


www.anvc.nl


voorwoord 6

Kies kwaliteit!

inhoud

Wilt u beter zien, zonder bril misschien? Dan zijn contactlenzen een heel goede optie. Het gezicht behoudt zijn natuurlijke ‘look’ en u krijgt een zeer goede gezichtsscherpte. Naast het dagelijks gebruik zijn contactlenzen ook ideaal om af te wisselen met een bril,

Contactlenzen in vele soorten en maten

bijvoorbeeld tijdens uw werk, sport, een avondje uit, werkzaamheden of liefhebberijen. De specialisten van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten) kunnen u verschillende lenzen aan-

11

bieden, vormstabiele (hard) of hydrofiele (zacht) en zelfs hybride,

Nachtlenzen

een combinatie van beiden. Voor elk oog en iedere situatie is er wel een contactlensoplossing en in dit magazine Contactlens InSight leest u er alles over. Gezondheid Uw ogen zijn uniek en moeten daarom eerst een onderzoek ondergaan zodat uw ANVC-specialist kan beslissen welke lens voor u geschikt is en goed verdragen zal worden. Hij of zij communiceert

13

daar helder over, adviseert en begeleidt u in het beste gebruik van contactlenzen. Bovendien hebben ANVC-leden altijd aandacht voor de gezondheid van uw ogen. ANVC

Mijn kind is bijziend, wat nu?

Voor welke oplossing u dus ook kiest, vraag altijd eerst advies aan een erkende contactlensspecialist, aangesloten bij de ANVC. Deze is gegarandeerd kundig en heeft een erkend diploma. Bovendien krijgt u niet alleen een goed, maar ook een zeer objectief advies over elk type en soort lens dat uw ogen het beste laat presteren.

22

Zonnebrillen TRENDS 2013

Kies voor kwaliteit; de ANVC contactlensspecialist

5

Contactlenzen voor iedereen

6

Nachtlenzen

11

Mijn kind is bijziend, wat nu?

13

Multi- of bifocale contactlenzen

15

Lenzen zonder klachten en puzzel

16

Hygiëne, onderhoud & controle

17

T. 058 - 288 58 71 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl

Uw ANVC contactlensspecialist

18

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

Droge ogen en kunsttranen

21

Zonnebrillen trends 2013

22

Henk Eimers Voorzitter ANVC

Colofon

colofon

Contactlens InSight 2013 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. in samenwerking met de ANVC en verschijnt in een oplage van 1.000.000 exemplaren.

Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V.

| 2013

3


Mod. 37711 Date of expiry 31.08.2013

www.erconctl.nl


kies voor kwaliteit Een contactlensspecialist is iemand die na de 4-jarige MBO Optiek opleiding een tweejarige post-MBO opleiding tot contactlensspecialist gevolgd heeft. In deze twee jaar leert hij of zij echt alles over de fysiologie en anatomie van het oog, iets dat voor het uitoefenen van dit vak noodzakelijk is.

De ANVC contactlensspecialist In het eerste jaar leert men het aanmeten van

nooit de opleiding gevolgd hebben. Wat dus

nodig heeft om ingeschreven te blijven in het

zachte lenzen en eenvoudige vormstabiele len-

veelvuldig voorkomt is dat opticiens een korte

KABIZ kwaliteitsregister (check www.kabiz.nl).

zen. In het tweede jaar specialiseert hij/zij zich

interne contactlenscursus volgen, waarna men

In dit register staan alle gediplomeerde ANVC

in zogenoemde torische en multifocale lenzen.

zich specialist noemt. Maar is dat voldoende

contactlensspecialisten die voldaan hebben

Tijdens de opleiding neemt de contactlens-

voor goede zorg voor uw ogen?

aan de eisen van nascholing. Het behalen van

specialist ook kennis van de speciale lenzen

een vakdiploma alleen is dus niet voldoende:

zoals de ortho-K (nachtlenzen), sclerale lenzen

het niveau van kennis en kunde moet jaarlijks

en andere lenzen die op medische indicatie

onderhouden worden. De medische weten-

toegepast worden.

schap staat immers niet stil en geeft continu nieuwe inzichten, problemen en oplossingen.

Pas na het succesvol afleggen van de examens

De ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging

Let dus op het ANVC-logo op de deur van uw

spreekt men over een gediplomeerd contact-

van Contactlensspecialisten) is meer dan 40

opticien! De ANVC heeft inmiddels 1100 leden.

lensspecialist. Echter, en dat lijkt vreemd,

jaar geleden opgericht om de kwaliteit en het

zijn de handelingen en titels van opticien

niveau van de gediplomeerde contactlensspe-

Wilt u weten of uw contactlensspecialist over

en contactlensspecialist helaas niet bij wet

cialist te waarborgen. Dit doet de ANVC door

de juiste kennis beschikt?

vastgelegd. Vrij vertaald: Iedereen mag zich

het aanbieden van na- en bijscholing. Zo krijgt

Kijk dan op www.anvc.nl

contactlensspecialist noemen, ook zij die

de contactlensspecialist studiepunten die hij

Hier kunt u gebruik maken van de ledenzoeker. | 2013

5


6

| 2013


Veel mensen vinden dat ze er beter uitzien Contactlenzen met contactlenzen voor dan met iedereen een bril In principe is het mogelijk om op elk oog een contactlens aan te passen. Er zijn echter wel twee belangrijke voorwaarden voor succes. Ten eerste moet het oog een lens kunnen verdragen en daarnaast moet de contactlens perfect passen. Om dit te bereiken is er keuze uit vele soorten lenzen. Ogen zijn niet gelijk. Sterker: de verschillen nemen toe door de

zig. Tegenwoordig kan een torische multifocale lens ook als zachte

voortschrijdende technologie waardoor de oogvorm steeds beter

lens gemaakt worden. Zo bestaan er nu halfjaar-, driemaanden- en

in kaart wordt gebracht. Als gevolg zien we dat het aanbod in de

maandlenzen. Ook in de gebruikte materialen is veel te kiezen.

bekende standaard contactlenzen, de maand- en daglenzen niet

Zo zijn er speciale materialen die geschikt zijn voor het (oudere)

altijd toereikend is. Om meer oog te hebben voor de individuele

drogere oog.

oogvorm, de cornea, zijn er tegenwoordig gelukkig ook vele op maat gemaakte lenzen verkrijgbaar. De alom bekende vormsta-

Toekomstmuziek

biele lens is eigenlijk altijd al een soort maatwerk geweest. Toch

De laatste ontwikkelingen beloven veel voor de toekomst. Er zijn

is de huidige generatie vormstabiele lenzen nu een echt hightech

al contactlenzen die de oogdruk gedurende de dag meten. Dit

product geworden. Het is mogelijk om een lens tot op 0.001mm

is voor glaucoom patiënten natuurlijk fantastisch nieuws. Men

nauwkeurig te produceren!

hoeft niet meerdere keren per dag naar het ziekenhuis, de lenzen worden gewoon aan het einde van de dag uitgelezen. Een andere

Wat kan?

ontwikkeling is ‘augmented reality’, zien wat er niet is in lagen met

Wat enkele jaren geleden nog niet mogelijk was, is nu in vele

informatie over de werkelijkheid heen. Google heeft al functio-

varianten verkrijgbaar: lenzen met een cilinder én een leesdeel.

nerende brillen. Hoe gaaf zou dit zijn met een contactlens! De

Dit was altijd voorbehouden aan de vormstabiele contactlens. De

eerste stap is gezet. Er zijn zelfs lenzen die een afbeelding kunnen

‘made to order’ zachte contactlens lens is aan een inhaalslag be-

projecteren!

soorten & maten | 2013

7


Een overzicht: Zachte contactlenzen

Harde of vormstabiele contactlenzen

Harde of vormvaste lenzen hebben een langere levensduur en laten veel zuurstof

Zachte contactlenzen zijn soepel en gemaakt

door. Dit laatste komt ten goede aan de gezondheid van het hoornvlies. Daar

van hydrogel of silicone hydrogel. Hierdoor

staat tegenover dat ze soms ongemakkelijk kunnen zitten; ze zijn immers minder

laat de lens nog meer zuurstof door en bindt

flexibel. Harde lenzen worden overigens niet meer gemaakt van het oncomforta-

zich beter met vocht. Dit is voor mensen met

bele perspex, wat vroeger wel het geval was. De meeste harde lenzen gaan een

droge ogen een uitkomst. In tegenstelling

paar jaar mee en zijn relatief goedkoop. Het onderhoud van vormstabiele con-

tot de vormstabiele contactlenzen volgen

tactlenzen is makkelijk, maar vraagt wel dagelijks enige aandacht. Het veilig en

zachte lenzen voor een groot deel de vorm

comfortabel dragen is alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht

van het oog. Ze zijn ook groter en rusten op

is voor hygiĂŤne, onderhoud en controle. Uw ANVC-specialist vertelt u er graag

de sclera (het witte gedeelte van het oog).

alles over.

Zachte lenzen worden vanaf het eerste moment goed verdragen, zijn niet stofgevoelig en ook komt spontaan verlies uit het oog zelden voor. Afhankelijk van de samenstelling van het traanvocht en de gebruikstoepassing zal de contactlensspecialist adviseren welk soort draagschema de meeste voordelen biedt: dag-, week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- of open eind-lenzen.

Lenzen na refractieve chirurgie

Door een laserbehandeling verandert de vorm van het oog van een knikker-

vorm naar die van een Edammer kaas. Er zit dan dus een vlak stuk in het midden. Voor die nieuwe corneavorm was langere tijd geen contactlens beschikbaar, maar ook hiervoor zijn nu oplossingen. Heeft u zich ooit laten laseren om van de bril af te komen en heeft u nu toch weer een bril op? Wie weet heeft uw ANVC-contactlensspecialist een oplossing voor u.

8

| 2013


Contactlenzen Torische contactlenzen

voor iedereen

Een mooie scherpe afbeelding op het netvlies is onder meer afhankelijk van de vorm van de ooglens en/of het hoornvlies. Meestal is de vorm meer eivormig dan rond. De bolling van het hoornvlies of de ooglens heeft verschillende

krommingen

(bijvoorbeeld

horizontaal en verticaal). Dit wordt astigmatisme of toriciteit genoemd. Indien deze afwijking zo groot is dat het niet meer met een standaard vormstabiele of zachte contactlens te corrigeren is, moet dit worden gecorrigeerd met torische of astigmatische contactlenzen. Deze worden van zowel vormstabiele als zachte materialen gemaakt.

Handgeschilderde lenzen

Ook in de overgang van 2012 naar 2013 is er helaas weer een tiental mensen geweest die een ernstige oogbeschadiging heeft opgelopen. Het kan nodig zijn om voor deze mensen een contactlens te maken die eruitziet als het originele oog. We hebben het hier over handgeschilderde lenzen. Er worden foto’s gemaakt van het goede oog die opgestuurd worden naar de fabrikant. Onder andere in Milaan wordt dan uiterst nauwkeurig een lens beschilderd.

Maar je hebt ook nog lenzen die: Hard en zacht zijn Lenzen die refractieve chirurgie vervangen Je leesbril vervangen En lenzen die beperkt prisma corrigeren

soorten & maten | 2013

9


Boertie Optiek

Kwaliteit voor oogzorg

Volle veiligheid

Al 80 jaar vormt Boertie Optiek een vertrouwd beeld in Gors-

Wie contactlenzen zou willen dragen, ontvangt van ons een

sel of Raalte. Sinds de oprichting in 1933 hebben wij ons al-

advies op maat. Daarbij houden wij rekening met uw werk-

tijd onderscheiden door kwaliteit. Als u bij ons binnenloopt

en leefomstandigheden. Hierna volgt een proefperiode

ziet u dat niet alleen aan de winkel, maar merkt u dat ook

waarin u de lenzen kunt uitproberen en wij u begeleiden bij

aan ons vakkundig personeel, hoogwaardige apparatuur

het onderhoud en dragen van de lenzen. Tijdens controles

en topproducten. Wij houden onszelf goed op de hoogte

controleren we de ogen op onder meer oogontstekingen,

van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van glazen,

oedeem, droogteproblemen enz. Wij leveren lenzen dus met

contactlenzen en oogzorg.

volle veiligheid.

www.boertieoptiek.nl

Lorax Optiek

Betrouwbaar goed

www.kaasschieterbrillen.nl

Stutvoet Optiek en Audiciens

Keuze op maat

Natuurlijk wilt u professionele zorg en topkwaliteit produc-

Contactlenzen zijn er in verschillende soorten en maten

ten voor uw ogen. En dus is Lorax Optiek uw adres. Al meer

en geschikt voor vele ogen. Ook een cilinderafwijking of

dan 25 jaar heeft het bedrijf gezorgd voor vele ogen van

een leesgedeelte is tegenwoordig prima te verwerken in

inwoners uit Voorthuizen en wijde omgeving. En die mensen

een contactlens. Ideaal voor veel mensen zijn nachtlenzen

komen terug. Waarom? Ze waarderen een warme, vriende-

die ’s nachts het hoornvlies van vorm veranderen, zodat

lijke en gastvrije ontvangst. Daarnaast vinden ze kennis

je overdag goed kan zien. Wil je weten of het dragen van

belangrijk en bovendien de keuze uit de beste brillen en

lenzen ook iets voor jou is? Maak een afspraak en probeer

contactlenzen.

een maand lang vrijblijvend onze lenzen.

www.loraxoptiek.nl 10

Kaasschieter Brillen & Hoortoestellen

| 2013

www.stutvoetoptiek.nl


Super comfort lenzen ideaal

Nachtlenzen Ideale

kijkoplossing?

Een snelle ontwikkeling is de opmars van ortho-keratologische contactlenzen, in de volksmond meestal Nachtlenzen® genoemd. Deze speciale vormstabiele contactlenzen worden alleen ’s nachts gedragen en zorgen overdag voor scherp zicht: voor veel mensen een ideale kijkoplossing.

Nachtlenzen draag je dus echt alleen maar

Drijven

’s nachts. ’s Avonds, voordat je naar bed

Maar hoe werkt het nou? Nou, de lenzen

gaat, doe je je nachtlenzen in en terwijl jij

hebben geen direct contact met je

slaapt corrigeren de lenzen jouw ogen. En

hoornvlies, maar drijven op de traanfilm.

als je ’s morgens wakker wordt, doe je je

Door de speciale vorm van de lens

lenzen gewoon uit en heb je de hele dag -

zorgt de traanfilm dat de voorkant van

zonder bril of lenzen - het scherpste zicht.

het hoornvlies ietsje platter wordt.

Aan nachtlenzen moet je wennen,

Je kunt dan één of twee dagen scherp zien.

want ze voelen niet direct prettig aan.

Mocht je, om welke reden dan ook, stop-

Ze zijn echter volkomen veilig, ook een

pen met nachtlenzen dragen dan gaan je

reden waarom steeds meer mensen

ogen vanzelf weer naar de oorspron-

kiezen voor nachtlenzen.

kelijke vorm terug. Stap binnen bij een ANVC-specialist, hij of zij vertelt je

Vrijuit

graag meer over deze mooie manier

Het dragen van nachtlenzen is ook dé

van lenzen dragen.

manier om vrijuit te kunnen sporten. Of je nu hardloopt, tennist, voetbalt of zwemt. Je kunt gewoon je gang gaan: een slecht zittende bril of lenzen zal je spel niet beïnvloeden. En toch zie je alles scherp. Als je vakantie hebt of ’s avonds uitgaat, is het natuurlijk helemaal feest. Je hoeft niet meer bang te zijn dat lenzen aan het eind van de dag droger aanvoelen of minder lekker zitten. Nachtlenzen zijn ook daarom de comfortabelste manier van lenzen dragen.

| 2013

11


Myopie

Mijn kind is bijziend.

Wat nu?

De wereldbevolking wordt steeds meer bijziend. En helaas is bijziendheid, ook wel myopie genoemd, een probleem omdat we daardoor in de verte steeds minder scherp gaan zien. De mens wordt met alledaagse dingen, zoals tv kijken en autorijden, ook meer afhankelijk van brillen en contactlenzen. Deze hulpmiddelen zijn zelfs vandaag de dag nog niet overal zo vanzelfsprekend te verkrijgen als in Nederland en kosten ook nog eens veel geld. Bovendien gaat hooggradige bijziendheid niet zelden gepaard met oogheelkundige aandoeningen. Redenen genoeg om dit te voorkomen. Het probleem van bijziendheid is echter niet helemaal te voorkomen, maar zeker bij kinderen in de groeifase is met therapie en training wel winst te boeken. Vandaar dat myopiecontroles zin hebben. Het oog ontwikkelt zich namelijk bij veel mensen niet optimaal. De aslengte wordt bijvoorbeeld steeds langer, waar de achterkant van het oog niet meegroeit. Hierdoor ontstaat te veel spanning op het netvlies en kans op schade. Afgezien daarvan wordt

ook de scherpte minder en moet iemand een min sterkte bril of lenzen dragen. Correctie Kinderen die myoop zijn, kunnen vanaf een jaar of zeven nachtlenzen dragen. Dat heeft een remmende werking op de bijziendheid. Het grote voordeel van nachtlenzen is namelijk dat ze de vorm van het oog, de cornea om precies te zijn, stabiliseren, iets dat daglenzen en een bril niet doen. Bovendien heeft de drager van nachtlenzen het grote voordeel dat door de correctie van het oog in de nacht er overdag geen hulpmiddelen nodig zijn om scherp te zien. Zinvol Zeker bij myopie bij kinderen kan in de behandeling verder worden gekeken dan naar nachtlenzen, bijvoorbeeld ook naar gedrag en voeding. Er zijn aanwijzingen dat onder meer veel computerkijken van invloed is, maar ook dat gezond eten effect heeft. Verder lijken visuele trainingen resultaten op te leveren. Maar zoals zo vaak aangehaald: er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Zeker is in ieder geval dat myopiecontroles bij kinderen zinvol lijkt, zoals het eigenlijk voor iedereen verstandig is om met zekere regelmaat zijn of haar ogen te laten controleren bij een specialist. | 2013

13


Wie de schoen past... Lopen op te kleine schoenen

Het werkt als volgt: Na een uitgebreid oogonderzoek wordt

houdt u maar heel even vol.

de lens met behulp van de meetgegevens van het oog en een

Te grote schoenen lopen ook niet lekker. Daarom moeten we altijd precies

speciaal computerprogramma berekend. Binnen een paar dagen kan vervolgens een lens op recept gemaakt worden. Wanneer u de lens

de goede maat dragen.

eenmaal draagt en er tevreden mee bent (en

Bij contactlenzen kunnen

95% van de mensen is dat), worden deze

we tegenwoordig heel

driemaandelijks vervangen. U krijgt per oog

gemakkelijk een doosje lenzen kopen met een ‘ongeveer’ sterkte.

altijd twee lenzen tegelijkertijd zodat u altijd een reserve lens heeft.

En één vorm en grootte lijkt helaas ook al voldoende bij de aanschaf. Niet zo gek dus dat veel mensen maar een korte tijd lenzen dragen, omdat ze niet lekker zitten of omdat er niet goed mee te zien is.

Mochten de lenzen toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan is uw financieel risico heel beperkt. De kosten voor het dragen van recept Daarom zijn er nu recept zachte lenzen

zachte lenzen liggen op ongeveer dezelfde hoogte

ontwikkeld, die perfect op het oog gemaakt

als een goede kwaliteit

worden en van een materiaal dat bij uw

(standaard) maandlens.

traansamenstelling past. En natuurlijk met de

Recept zachte lenzen

perfecte sterkte. Voor ieder oog, hoe afwijkend

van Microlens (StabMax®

StabMax© StabMax Excellent BC: 8.70 -02.00/-2.25x180 DIA: 14.5 1205126

2014/11

ook, is de ideale

en K-Soft®) tezamen

sterkte te krijgen.

met een goede vakman

Ook met hoge

geven daar resultaat waar

cilindersterkten

andere lenzen niet goed

en zelfs ook met

functioneren.

een hulpsterkte voor dichtbij. Deze innovatie van Microlens is uitsluitend te krijgen bij optometristen en contactlensspecialisten.

Wie de lens past... gaat hem dragen.


Multi- of bifocale contactlenzen

Nooit je leesbril vergeten Sta je in de supermarkt of ben je onderweg naar kantoor: leesbril vergeten! Ach, dan koop je er nog eentje bij, ook al heb je thuis reeds een klein dozijn liggen‌ Zeker als je ouder dan 45 jaar bent, is dit wellicht herkenbaar. Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat multi- of bifocale contactlenzen dit probleem feilloos oplossen.

Het grote voordeel van de multifocale contactlens ten opzichte van een bril is dat je er in alle richtingen mee kan lezen. Dus niet alleen aan de onderkant, zoals met een bril, maar ook naar boven en opzij. De contactlens draait immers met uw oog mee. Toch wel handig als je bijvoorbeeld iets op de bovenste plank van de supermarkt wilt lezen. Multi- of bifocaal De multi- of bifocale contactlenzen zijn er in zowel vormvaste als zachte uitvoeringen. Net zoals met brillen zijn er vele ontwerpen mogelijk. Zo zijn er lenzen met de leessterkte aan de rand van de lens of juist precies in het midden. Afhankelijk van waar de nadruk op dient te liggen kan uw ANVC-contactlensspecialist u adviseren. Iemand die veel op de weg zit stelt bijvoorbeeld andere eisen aan

het zicht dan iemand die acht uur per dag voor een beeldscherm zit. Bijna iedereen Voor wie zijn deze lenzen nou geschikt? Eigenlijk iedereen die contactlenzen kan dragen kan ook baat hebben bij multifocale lenzen. Door de vele mogelijkheden in materialen en ontwerpen zijn deze lenzen ook door sporters te gebruiken. Omdat op dit moment bijna dertig procent van de Nederlandse bevolking tussen de 45 en 65 jaar oud is (bijna 5 miljoen mensen) is dit voor de fabrikanten een zeer interessante doelgroep. Er wordt dan ook veel research gedaan om deze steeds groter wordende groep consumenten optimale kijkoplossingen te bieden. De wereld van multi- en bifocale contactlenzen innoveert dus snel.

| 2013

15


Prijsvraag Lenzen Win zonder klachten luxe diner en overnachting!

Doe nu mee aan de ANVC-prijsvraag 2013 en win een luxe arrangement voor twee personen bij hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Los de puzzel op en win een heerlijk diner en een overnachting, u aangeboden door Bilderberg en Microlens. De winnaar mag ook een contactlensfabriek bezoeken. Uitleg sudoku

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld. Het is aan u om de overige vakjes ook in te vullen, waaraan het aan de volgende 3 simpele regels moet voldoen: • in elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen. • in elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen. • in elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Dragers van contactlenzen klagen wel eens: ‘Mijn lenzen

Vul de puzzel en uw gegevens volledig in, knip de bon uit op de stippellijn en stuur uw oplossing naar: Secretariaat ANVC O.v.v. Oplossing InSight Postbus 1062 2340 BB Oegstgeest

zijn niet comfortabel’, ‘Mijn zicht is ’s avonds niet meer goed’ of, ‘Ik moet steeds knipperen voordat ik scherp kan zien’. Misschien zijn deze opmerkingen herkenbaar en

Sudoku

draagt u als gevolg van deze klachten uw contactlenzen

3

5

6

1

6

8

5

9

2

3

5 1 3

discomfort of minder zicht horen niet bij het dragen van

2

contactlenzen.

Receptlens

1

1

9

3

2

1

6

9

7

minder vaak of helemaal niet. En dat is erg jammer, want

7

Uw ANVC-contactlensspecialist heeft de kennis paraat om oplossingen te

6

bieden. De eerste is de receptlens, een speciaal voor u op maat gemaakte

2

worden en zelfs van verschillende materialen. En de prijs ligt slechts iets

zachte contactlens. Deze kan in iedere gewenste vorm en sterkte gemaakt hoger dan voor standaard maandlenzen. Het perfecte draagcomfort en zicht maken dit echter ruimschoots goed!

5

Hybride lenzen

4

Een andere oplossing is de hybride lens. Dit is een lens met een vormstabiele (harde) kern en een zachte rand. Hierdoor combineert deze in-

Naam

:

Adres

:

Postcode :

M/V

novatie de voordelen van vormstabiele contactlenzen (perfect zicht) met de voordelen van zachte lenzen (perfect comfort). Deze hybride lens heet de Duette® lens en wordt wereldwijd steeds meer aangemeten.

Plaats :

Telefoon :

Herkent u de klachten? Ga dan spoedig langs bij uw ANVC-contactlens-

E-mail

specialist om te zien wat voor u een geschikte oplossing is!

16

: | 2013


Gebruik Hygiëne, onderhoud nooit & controle leidingwater Simpel en effectief reinigen onze ogen zichzelf op een natuurlijke wijze via knipperbewegingen en traanvocht. Contactlenzen trekken echter vuil aan. Het veilig en comfortabel dragen van lenzen is daarom alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht is voor hygiëne, onderhoud en controle. Verontreiniging van uw oog is namelijk een ideale voedingsbodem voor micro-organismen. Nonchalant, onhygiënisch gebruik en slecht onderhoud van contactlenzen kan zo voor complicaties zorgen bij de dragers. In de meeste gevallen gaat het dan om een hoornvliesontsteking, veroorzaakt door een bacterie. Deze problemen komen vooral voor bij zachte contactlenzen, die in vergelijking met ‘harde’ contactlenzen zeer weinig of zelfs geen prikkels geven bij vervuiling of droogte.

Tips Was altijd de handen vóórdat u aan uw ogen en de contactlenzen komt. Spoel contactlenzen nooit af met leidingwater, maar gebruik de voorgeschreven contactlensvloeistof. Breng eerst de lenzen aan en dan pas de make-up. Breng lenzen nooit in contact met vet, zoals bijvoorbeeld handcrème. Reinig ook het lenzendoosje grondig, minimaal eenmaal per week en vergeet niet het schroefdraad en de deksel. Vervang het lenzendoosje regelmatig.

All-in-one Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen goed te verzorgen. De ANVC-specialist zal u uitleggen welke contactlensvloeistoffen u moet gaan gebruiken voor een effectieve desinfectie en om de contactlenzen in een goede conditie te houden. Er zijn contactlensvloeistoffen voor het reinigen, bewaren en inzetten van de contactlenzen of een combinatie van deze vloeistoffen, de zogenoemde all-in-one.

Controle Door uw ogen en contactlenzen regelmatig te laten controleren kunnen problemen ook voorkomen worden. We worden elke dag wat ouder. Elke dag zal de conditie van het lichaam en van de ogen iets gaan verschillen met de dag dat uw contactlenzen perfect werden aangepast. Gezondheid, werk- en leefomstandigheden kunnen veranderen. Contactlenzen zullen slijten, vervormen, vervuilen, maar ook de sterkte zou kunnen veranderen. Allemaal factoren die het dragen van contactlenzen minder prettig maken. Over het algemeen wordt aangeraden om vormvaste contactlenzen elke 6-12 maanden te laten controleren. Voor de meeste zachte contactlenzen is dit elke 6 maanden en voor contactlenzen welke permanent, dus dag en nacht gedragen worden, elke 3 maanden.

wees consequent en zorgvuldig | 2013

17


Uw ANVC contactlensspecialist

3 4

1 Raalte

Harderwijk

5

Apeldoorn

Ermelo

6 7

8 9

12 Voorthuizen

2

Deventer

10 Gorssel 11 Zutphen

13 Barneveld

1

18

Pearle Opticiens Raalte Herenstraat 24 | 8102 CP Raalte tel.: 0572 36 14 83 www.pearle.nl

| 2013

2

Lens Deventer Broederenstraat 30 | 7411 LB Deventer tel.: 0570 61 37 37 www.lens.nl


3

5

Stutvoet Optiek Bruggestraat 34 | 3841 CP Harderwijk tel.: 0341 41 33 20 www.stutvoetoptiek.nl

Tempel Ermelo Stationsstraat 63 | 3851 NB Ermelo tel.: 0341 55 20 90 www.tempeloogzorg.nl

7

4

6

11

13

Boonstra Brillen & Contactlenzen Oranjerie 154 | 7311 WG Apeldoorn tel.: 055 521 27 74 www.boonstra-brillen.nl

8 Sandmann Optiek Hoofdstraat 108 | 7311 KJ Apeldoorn tel.: 055 521 74 67 www.sandmannoptiek.nl

Klein Optiek De Eglantier 129 | 7329 DC Apeldoorn tel.: 055 542 13 37 www.optiek.com

9

Geert Eye Fashion Stationsstraat 95 | 3851 NC Ermelo tel.: 0341 55 71 81 www.geerteyefashion.nl

Villa Optica Apeldoorn Korenstraat 27 | 7311 LM Apeldoorn tel.: 055 522 00 43 www.villaoptica.nl

Loman & Van de Weerd Opticiens Houtmarkt 65 | 7201 KL Zutphen tel.: 0575 51 90 40 www.lomanenvandeweerd.nl

10

Boertie Optiek Marktstraat 18 8102 CK Raalte tel.: 0572 35 12 53

Hoofdstraat 32 7213 CX Gorssel tel.: 0575 49 12 33

www.boertieoptiek.nl

12

Lorax Optiek Hoofdstraat 179 | 3781 AE Voorthuizen tel.: 0342 47 10 48 www.loraxoptiek.nl

Kaasschieter Brillen Jan van Schaffelaarstraat 11-1 | 3771 BP Barneveld tel.: 0342 41 49 60 www.kaasschieterbrillen.nl

| 2013

19


VO3846S


Vaak is het een combinatie van factoren Droge en tranende

ogen

Heeft u wel eens last van af en toe wazig zien, rode en/of branderige ogen. Of heeft u juist tranende ogen? Als genoemde klachten u bekend voorkomen kunt u last hebben van droge ogen, dus ook als de ogen juist te veel tranen. Eenvoudig gezegd bestaan en drie vormen van droge ogen. Soms kan de aanmaak en/of aanvoer van traanvocht te laag zijn. Ook kan het traanvocht, dat wel voldoende wordt verkregen, te snel verloren gaan door verdamping. In de derde plaats kan de kwaliteit van traanvocht te waterig zijn, waardoor het oog juist te veel gaat tranen en het traanvocht niet op het oog blijft om het oogoppervlak te beschermen. Combinaties van deze vormen zijn ook mogelijk. Oorzaken De oorzaken zijn onder meer anti-allergie tabletten, antidepressiva of anti-acnemedicatie. Ook omgevingsfactoren, zoals een te droge ruimte met airconditioning

of verwarming, spelen vaak een rol. Daarnaast, als u veel achter een pc werkt of veel leest, kunnen droge ogen ontstaan door te weinig knipperen. Bepaalde aandoeningen of ziekten kunnen ook droge ogen veroorzaken. Mensen boven de veertig, met name vrouwen, zijn gevoeliger voor droge ogen. Oplossingen Het traanvocht is uitermate belangrijk voor het welzijn van het oogoppervlak. Met het vocht worden bij elke knipperslag stofjes, vuiltjes en afvalstoffen afgevoerd. Zo wordt het oogoppervlak niet alleen beschermd tegen uitdrogen, maar ook tegen infecties. Het is daarom verstandig om een contactlensspecialist te raadplegen. Deze luistert

naar uw klachten en voert onderzoeken uit. Met behulp van kleurstoffen en testen kunnen we de traanproductie, bevochtiging van het oogoppervlak en de kwaliteit van de traanfilm beoordelen. Deze testen zijn overigens pijnloos en niet vervelend. Op basis van de resultaten geeft een specialist uitleg en adviseert hoe u het beste uw ogen kunt verzorgen en zal u daarin begeleiden. Het is een uitdaging om iedere keer advies op maat te geven, zodat de klachten van een klant verminderen.

Heeft u daar last van? | 2013

21


Zonnebrillen MODE & Trends Rond

Extravagant

Celebrities als BeyoncĂŠ en Lady Gaga baanden het pad voor een

De zonnebrilcollecties van onder meer Roberto Cavalli laten

belangrijke trend van 2013: ronde of bijna ronde zonnebrillen.

uitgesproken monturen zien. Deze extravagante brillen zijn stevig,

En nu zie je ze overal. Een nadeel is echter dat rond niet iedereen

hoekig en groot. Soms met gekke geometrische vormen in vooral

even goed staat. Laat je dus adviseren!

donkere kleuren.

Decoraties Bloemetjes, parels en andere tierelantijntjes zijn ook een trend. Ze versieren de randen van de zonnebril en geven deze zo een extra opvallende of stijlvolle look. Combineer ze met bijpassende sieraden of decoraties op je kleding.

Kleur Nog niet weg zijn de brillen in alle kleuren van de regenboog. Deze zomer een grote hit! De monturen zijn gekleurd, maar meestal ook minimalistisch en strak met lichtgewicht chromen randen en veren. Cool!

22

| 2013


Glas Ook de glazen van zonnebrillen krijgen deze zomer een lekker kleurtje. Draag ze stylish met een felgekleurd topje en een kort spijkerbroekje. Fris en funky voor een heerlijk dagje strand of

Wayfarer

terras. Niet bang zijn: gewoon proberen!

De Aviator van Ray Ban was en blijft een absolute hit en de pilotenzonnebrillen blijven, maar ook wordt dit het jaar van de

Cat’s eye

Wayfarer, modelletje Blues Brothers. En voor de echt snelle

De cat’s eye trend is nog lang niet voorbij. Deze vormen uit de

jongens komt Ferrari dit jaar met een unieke Wayfarer-editie.

jaren 50 en 60 doen het nog goed. Kim Kardashian verscheen laatst nog met een Tom Ford-model in een new fragrance

Lezen

reclamespotje. Helemaal goed voor een classy look.

Een zonnebril met een kant-en-klaar leesdeel? Hij bestaat! Het leuke is dat je dankzij de donkere glazen echt helemaal

Spiegel

niets van het leesdeel ziet. Ze zijn niet eens zo duur en

Heel 2013 zijn zonnebrillen met gespiegelde glazen. Ook dit lijkt

verkrijgbaar in meerdere sterktes.

misschien een gedateerde trend, maar maakt dit jaar echt een revival door. Heel cool is de pilotenbril die spiegelt, van Ray Ban bijvoorbeeld.

| 2013

23


Dit magazine wordt u aangeboden door uw ANVC-contactlensspecialist: Boertie Optiek | Hoofdstraat 32 | 7213 CX Gorssel | tel.: 0575 49 12 33 | www.boertieoptiek.nl Boertie Optiek | Marktstraat 18 | 8102 CK Raalte | tel.: 0572 35 12 53 | www.boertieoptiek.nl Boonstra Brillen & Contactlenzen | Oranjerie 154 | 7311 WG Apeldoorn | tel.: 055 521 27 74 | www.boonstra-brillen.nl Geert Eye Fashion | Stationsstraat 95 | 3851 NC Ermelo | tel.: 0341 55 71 81 | www.geerteyefashion.nl Kaasschieter Brillen | Jan van Schaffelaarstraat 11-1 | 3771 BP Barneveld | tel.: 0342 41 49 60 | www.kaasschieterbrillen.nl Klein Optiek | De Eglantier 129 | 7329 DC Apeldoorn | tel.: 055 542 13 37 | www.optiek.com Lens Deventer | Broederenstraat 30 | 7411 LB Deventer | tel.: 0570 61 37 37 | www.lens.nl Loman & Van de Weerd Opticiens | Houtmarkt 65 | 7201 KL Zutphen | tel.: 0575 51 90 40 | www.lomanenvandeweerd.nl Lorax Optiek | Hoofdstraat 179 | 3781 AE Voorthuizen | tel.: 0342 47 10 48 | www.loraxoptiek.nl Pearle Opticiens Raalte | Herenstraat 24 | 8102 CP Raalte | tel.: 0572 36 14 83 | www.pearle.nl Sandmann Optiek | Hoofdstraat 108 | 7311 KJ Apeldoorn | tel.: 055 521 74 67 | www.sandmannoptiek.nl Stutvoet Optiek | Bruggestraat 34 | 3841 CP Harderwijk | tel.: 0341 41 33 20 | www.stutvoetoptiek.nl Tempel Ermelo | Stationsstraat 63 | 3851 NB Ermelo | tel.: 0341 55 20 90 | www.tempeloogzorg.nl Villa Optica Apeldoorn | Korenstraat 27 | 7311 LM Apeldoorn | tel.: 055 522 00 43 | www.villaoptica.nl

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Midden  

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Midden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you