Page 1

Editie Friesland Voorjaar 2013

Hybride lenzen Hard & zacht Nachtlenzen Overdag scherp zien

See better

Look perfect! Dit magazine wordt u aangeboden door de Friese ANVC-leden


www.anvc.nl


voorwoord 6

Kies kwaliteit!

inhoud

Wilt u beter zien, zonder bril misschien? Dan zijn contactlenzen een heel goede optie. Het gezicht behoudt zijn natuurlijke ‘look’ en u krijgt een zeer goede gezichtsscherpte. Naast het dagelijks gebruik zijn contactlenzen ook ideaal om af te wisselen met een bril,

Contactlenzen in vele soorten en maten

bijvoorbeeld tijdens uw werk, sport, een avondje uit, werkzaamheden of liefhebberijen. De specialisten van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten) kunnen u verschillende lenzen aan-

11

bieden, vormstabiele (hard) of hydrofiele (zacht) en zelfs hybride,

Nachtlenzen

een combinatie van beiden. Voor elk oog en iedere situatie is er wel een contactlensoplossing en in dit magazine Contactlens InSight leest u er alles over. Gezondheid Uw ogen zijn uniek en moeten daarom eerst een onderzoek ondergaan zodat uw ANVC-specialist kan beslissen welke lens voor u geschikt is en goed verdragen zal worden. Hij of zij communiceert

13

daar helder over, adviseert en begeleidt u in het beste gebruik van contactlenzen. Bovendien hebben ANVC-leden altijd aandacht voor de gezondheid van uw ogen. ANVC

Mijn kind is bijziend, wat nu?

Voor welke oplossing u dus ook kiest, vraag altijd eerst advies aan een erkende contactlensspecialist, aangesloten bij de ANVC. Deze is gegarandeerd kundig en heeft een erkend diploma. Bovendien krijgt u niet alleen een goed, maar ook een zeer objectief advies over elk type en soort lens dat uw ogen het beste laat presteren.

22

Zonnebrillen TRENDS 2013

Kies voor kwaliteit; de ANVC contactlensspecialist

5

Contactlenzen voor iedereen

6

Nachtlenzen

11

Mijn kind is bijziend, wat nu?

13

Multi- of bifocale contactlenzen

15

Lenzen zonder klachten en puzzel

16

Hygiëne, onderhoud & controle

17

T. 058 - 288 58 71 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl

Uw ANVC contactlensspecialist

18

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

Droge ogen en kunsttranen

21

Zonnebrillen trends 2013

22

Henk Eimers Voorzitter ANVC

Colofon

colofon

Contactlens InSight 2013 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. in samenwerking met de ANVC en verschijnt in een oplage van 1.000.000 exemplaren.

Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V.

| 2013

3


Mod. 37711 Date of expiry 31.08.2013

www.erconctl.nl


kies voor kwaliteit Een contactlensspecialist is iemand die na de 4-jarige MBO Optiek opleiding een tweejarige post-MBO opleiding tot contactlensspecialist gevolgd heeft. In deze twee jaar leert hij of zij echt alles over de fysiologie en anatomie van het oog, iets dat voor het uitoefenen van dit vak noodzakelijk is.

De ANVC contactlensspecialist In het eerste jaar leert men het aanmeten van

nooit de opleiding gevolgd hebben. Wat dus

nodig heeft om ingeschreven te blijven in het

zachte lenzen en eenvoudige vormstabiele len-

veelvuldig voorkomt is dat opticiens een korte

KABIZ kwaliteitsregister (check www.kabiz.nl).

zen. In het tweede jaar specialiseert hij/zij zich

interne contactlenscursus volgen, waarna men

In dit register staan alle gediplomeerde ANVC

in zogenoemde torische en multifocale lenzen.

zich specialist noemt. Maar is dat voldoende

contactlensspecialisten die voldaan hebben

Tijdens de opleiding neemt de contactlens-

voor goede zorg voor uw ogen?

aan de eisen van nascholing. Het behalen van

specialist ook kennis van de speciale lenzen

een vakdiploma alleen is dus niet voldoende:

zoals de ortho-K (nachtlenzen), sclerale lenzen

het niveau van kennis en kunde moet jaarlijks

en andere lenzen die op medische indicatie

onderhouden worden. De medische weten-

toegepast worden.

schap staat immers niet stil en geeft continu nieuwe inzichten, problemen en oplossingen.

Pas na het succesvol afleggen van de examens

De ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging

Let dus op het ANVC-logo op de deur van uw

spreekt men over een gediplomeerd contact-

van Contactlensspecialisten) is meer dan 40

opticien! De ANVC heeft inmiddels 1100 leden.

lensspecialist. Echter, en dat lijkt vreemd,

jaar geleden opgericht om de kwaliteit en het

zijn de handelingen en titels van opticien

niveau van de gediplomeerde contactlensspe-

Wilt u weten of uw contactlensspecialist over

en contactlensspecialist helaas niet bij wet

cialist te waarborgen. Dit doet de ANVC door

de juiste kennis beschikt?

vastgelegd. Vrij vertaald: Iedereen mag zich

het aanbieden van na- en bijscholing. Zo krijgt

Kijk dan op www.anvc.nl

contactlensspecialist noemen, ook zij die

de contactlensspecialist studiepunten die hij

Hier kunt u gebruik maken van de ledenzoeker. | 2013

5


6

| 2013


Veel mensen vinden dat ze er beter uitzien Contactlenzen met contactlenzen voor dan met iedereen een bril In principe is het mogelijk om op elk oog een contactlens aan te passen. Er zijn echter wel twee belangrijke voorwaarden voor succes. Ten eerste moet het oog een lens kunnen verdragen en daarnaast moet de contactlens perfect passen. Om dit te bereiken is er keuze uit vele soorten lenzen. Ogen zijn niet gelijk. Sterker: de verschillen nemen toe door de

zig. Tegenwoordig kan een torische multifocale lens ook als zachte

voortschrijdende technologie waardoor de oogvorm steeds beter

lens gemaakt worden. Zo bestaan er nu halfjaar-, driemaanden- en

in kaart wordt gebracht. Als gevolg zien we dat het aanbod in de

maandlenzen. Ook in de gebruikte materialen is veel te kiezen.

bekende standaard contactlenzen, de maand- en daglenzen niet

Zo zijn er speciale materialen die geschikt zijn voor het (oudere)

altijd toereikend is. Om meer oog te hebben voor de individuele

drogere oog.

oogvorm, de cornea, zijn er tegenwoordig gelukkig ook vele op maat gemaakte lenzen verkrijgbaar. De alom bekende vormsta-

Toekomstmuziek

biele lens is eigenlijk altijd al een soort maatwerk geweest. Toch

De laatste ontwikkelingen beloven veel voor de toekomst. Er zijn

is de huidige generatie vormstabiele lenzen nu een echt hightech

al contactlenzen die de oogdruk gedurende de dag meten. Dit

product geworden. Het is mogelijk om een lens tot op 0.001mm

is voor glaucoom patiënten natuurlijk fantastisch nieuws. Men

nauwkeurig te produceren!

hoeft niet meerdere keren per dag naar het ziekenhuis, de lenzen worden gewoon aan het einde van de dag uitgelezen. Een andere

Wat kan?

ontwikkeling is ‘augmented reality’, zien wat er niet is in lagen met

Wat enkele jaren geleden nog niet mogelijk was, is nu in vele

informatie over de werkelijkheid heen. Google heeft al functio-

varianten verkrijgbaar: lenzen met een cilinder én een leesdeel.

nerende brillen. Hoe gaaf zou dit zijn met een contactlens! De

Dit was altijd voorbehouden aan de vormstabiele contactlens. De

eerste stap is gezet. Er zijn zelfs lenzen die een afbeelding kunnen

‘made to order’ zachte contactlens lens is aan een inhaalslag be-

projecteren!

soorten & maten | 2013

7


Een overzicht: Zachte contactlenzen

Harde of vormstabiele contactlenzen

Harde of vormvaste lenzen hebben een langere levensduur en laten veel zuurstof

Zachte contactlenzen zijn soepel en gemaakt

door. Dit laatste komt ten goede aan de gezondheid van het hoornvlies. Daar

van hydrogel of silicone hydrogel. Hierdoor

staat tegenover dat ze soms ongemakkelijk kunnen zitten; ze zijn immers minder

laat de lens nog meer zuurstof door en bindt

flexibel. Harde lenzen worden overigens niet meer gemaakt van het oncomforta-

zich beter met vocht. Dit is voor mensen met

bele perspex, wat vroeger wel het geval was. De meeste harde lenzen gaan een

droge ogen een uitkomst. In tegenstelling

paar jaar mee en zijn relatief goedkoop. Het onderhoud van vormstabiele con-

tot de vormstabiele contactlenzen volgen

tactlenzen is makkelijk, maar vraagt wel dagelijks enige aandacht. Het veilig en

zachte lenzen voor een groot deel de vorm

comfortabel dragen is alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht

van het oog. Ze zijn ook groter en rusten op

is voor hygiĂŤne, onderhoud en controle. Uw ANVC-specialist vertelt u er graag

de sclera (het witte gedeelte van het oog).

alles over.

Zachte lenzen worden vanaf het eerste moment goed verdragen, zijn niet stofgevoelig en ook komt spontaan verlies uit het oog zelden voor. Afhankelijk van de samenstelling van het traanvocht en de gebruikstoepassing zal de contactlensspecialist adviseren welk soort draagschema de meeste voordelen biedt: dag-, week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- of open eind-lenzen.

Lenzen na refractieve chirurgie

Door een laserbehandeling verandert de vorm van het oog van een knikker-

vorm naar die van een Edammer kaas. Er zit dan dus een vlak stuk in het midden. Voor die nieuwe corneavorm was langere tijd geen contactlens beschikbaar, maar ook hiervoor zijn nu oplossingen. Heeft u zich ooit laten laseren om van de bril af te komen en heeft u nu toch weer een bril op? Wie weet heeft uw ANVC-contactlensspecialist een oplossing voor u.

8

| 2013


Contactlenzen Torische contactlenzen

voor iedereen

Een mooie scherpe afbeelding op het netvlies is onder meer afhankelijk van de vorm van de ooglens en/of het hoornvlies. Meestal is de vorm meer eivormig dan rond. De bolling van het hoornvlies of de ooglens heeft verschillende

krommingen

(bijvoorbeeld

horizontaal en verticaal). Dit wordt astigmatisme of toriciteit genoemd. Indien deze afwijking zo groot is dat het niet meer met een standaard vormstabiele of zachte contactlens te corrigeren is, moet dit worden gecorrigeerd met torische of astigmatische contactlenzen. Deze worden van zowel vormstabiele als zachte materialen gemaakt.

Handgeschilderde lenzen

Ook in de overgang van 2012 naar 2013 is er helaas weer een tiental mensen geweest die een ernstige oogbeschadiging heeft opgelopen. Het kan nodig zijn om voor deze mensen een contactlens te maken die eruitziet als het originele oog. We hebben het hier over handgeschilderde lenzen. Er worden foto’s gemaakt van het goede oog die opgestuurd worden naar de fabrikant. Onder andere in Milaan wordt dan uiterst nauwkeurig een lens beschilderd.

Maar je hebt ook nog lenzen die: Hard en zacht zijn Lenzen die refractieve chirurgie vervangen Je leesbril vervangen En lenzen die beperkt prisma corrigeren

soorten & maten | 2013

9


Vellinga Optiek & Optometrie

OPTO

Aan het historische Naauw in Leeuwarden houdt Vellinga zijn bedrijf al

METR

IE

jaren eigentijds. Vorig jaar nog werd de winkel ingrijpend verbouwd en fors uitgebreid. De collectie, service en zorg werden hierdoor verder versterkt.

‘Optimale oogzorg’ “Ik wil bovengemiddeld mijn best doen en in-

productieproces resulteren in lenzen die

vesteren in optimale oogzorg”, aldus Vellinga.

meer dan ooit een hoog comfort en opti-

“Naast de realisatie van drie extra behandelu-

male oogcorrectie garanderen”, vertelt

nits voor de optometristen en audiospecialist

Jan Witteveen, contactlensspecialist bij

is ook flink geïnvesteerd in nieuwe appara-

Vellinga Optiek. “Ideaal voor veel mensen

dan de reguliere opticien in staat zijn om de

tuur, waaronder een geavanceerde OCT-scan.”

zijn bijvoorbeeld nachtlenzen, die ’s nachts

gezondheid te beoordelen. Is daarmee iets

je hoornvlies van vorm veranderen, zodat

niet pluis, dan dokteren wij niet zelf, maar

‘Lenzen op maat’

je overdag goed kan zien.”

verwijzen efficiënt door naar oogartsen”, zegt Vellinga. “Wij garanderen dus het best

Vellinga is ook contactlensspecialist. “Door innovatie is de contactlens de afgelo-

Optometrie

denkbare voor uw ogen. Kom daarom eens

pen jaren geëvolueerd tot een product dat

Oogzorg in de vorm van optometrie staat

langs en ervaar onze kennis en kunde.”

zich laat vergelijken met een maatpak.

hoog in het vaandel. “Uw ogen zijn in handen

Nieuwe technieken en digitalisering in het

van hbo-opgeleide specialisten die veel meer

TEMPEL OPTIEK & HOORCENTRUM Bij Tempel Optiek en Hoorcentrum staat u altijd op nummer 1. “U bent verzekerd van de nieuwste trends, de beste oogzorg en vakkundige techniek van het hoogste niveau”, aldus eigenaar Cor Empel.

‘Het meest geschikt voor uw ogen’ Contactlenzen winnen ieder jaar aan popu-

Gezondheid

lariteit. “En dat is logisch”, vindt Empel.

De optometrist van Tempel Optiek kan ook

Specialisten

“Ze zijn praktisch, comfortabel en betaalbaar.

de gezondheid van uw ogen beoordelen om

Wilt u uw ogen laten onderzoeken op gezond-

Vanaf e 15,- heeft u al contactlenzen inclusief

eventuele afwijkingen en oogziektes op te

heid, opmeten of de juiste lenzen? Of wilt u

vloeistof in huis.” Maar omdat er keuze is uit

sporen. “Vroeger deed alleen de oogarts het

uw ogen tussentijds eens laten controleren?

honderden soorten, maakt Tempel voor u de

oogonderzoek en zorgde de opticien voor de

“Maak dan een afspraak met onze specialis-

perfecte match. “Wij kijken daarbij naar welke

bril en/of contactlenzen. De optometrist kan

ten”, zegt Empel. “Wij kunnen u vrijblijvend in-

soort lens het meest geschikt is voor uw ogen.

het allebei en nog veel meer! Blijkt tijdens de

formeren wat voor u de beste mogelijkheden

De beste correctie en langdurig comfort zijn

onderzoeken dat verdere medische behan-

zijn. Bel of vul het contactformulier in op

daarbij belangrijk.”

deling nodig is, dan wordt u via uw huisarts

www.tempeloptiek.nl

doorverwezen”, vertelt Empel.

10

| 2013


Super comfort lenzen ideaal

Nachtlenzen Ideale

kijkoplossing?

Een snelle ontwikkeling is de opmars van ortho-keratologische contactlenzen, in de volksmond meestal Nachtlenzen® genoemd. Deze speciale vormstabiele contactlenzen worden alleen ’s nachts gedragen en zorgen overdag voor scherp zicht: voor veel mensen een ideale kijkoplossing.

Nachtlenzen draag je dus echt alleen maar

Drijven

’s nachts. ’s Avonds, voordat je naar bed

Maar hoe werkt het nou? Nou, de lenzen

gaat, doe je je nachtlenzen in en terwijl jij

hebben geen direct contact met je

slaapt corrigeren de lenzen jouw ogen. En

hoornvlies, maar drijven op de traanfilm.

als je ’s morgens wakker wordt, doe je je

Door de speciale vorm van de lens

lenzen gewoon uit en heb je de hele dag -

zorgt de traanfilm dat de voorkant van

zonder bril of lenzen - het scherpste zicht.

het hoornvlies ietsje platter wordt.

Aan nachtlenzen moet je wennen,

Je kunt dan één of twee dagen scherp zien.

want ze voelen niet direct prettig aan.

Mocht je, om welke reden dan ook, stop-

Ze zijn echter volkomen veilig, ook een

pen met nachtlenzen dragen dan gaan je

reden waarom steeds meer mensen

ogen vanzelf weer naar de oorspron-

kiezen voor nachtlenzen.

kelijke vorm terug. Stap binnen bij een ANVC-specialist, hij of zij vertelt je

Vrijuit

graag meer over deze mooie manier

Het dragen van nachtlenzen is ook dé

van lenzen dragen.

manier om vrijuit te kunnen sporten. Of je nu hardloopt, tennist, voetbalt of zwemt. Je kunt gewoon je gang gaan: een slecht zittende bril of lenzen zal je spel niet beïnvloeden. En toch zie je alles scherp. Als je vakantie hebt of ’s avonds uitgaat, is het natuurlijk helemaal feest. Je hoeft niet meer bang te zijn dat lenzen aan het eind van de dag droger aanvoelen of minder lekker zitten. Nachtlenzen zijn ook daarom de comfortabelste manier van lenzen dragen.

| 2013

11


Copini Opticiens “Moderne apparatuur en up-to-date kennis in een mooi eigentijds bedrijf: wij willen steeds voorop lopen door te vernieuwen”, zegt Leo Copini van Copini Opticiens in Leeuwarden, Harlingen en Sneek.

‘Lenzen vergen fingerspitzengefühl’ Het bedrijf had als eerste in Noord Nederland

Copini exclusief de houten zonnebrillen van

een geavanceerde OCT-scan. Het illustreert

het duurzame merk Hout Couture.

Way of life

het onderscheid dat het bedrijf zoekt. En dat zit vooral ook in de oogzorg die Copini biedt.

Knowhow

Zes dagen in de week; het bedrijf dat zijn opa

“Optometrie is daarin de spil. Laagdrempelig

“De keuze in lenzen is groot en wordt steeds

al begon is een groot deel van Copini’s leven.

bieden wij ooggezondheidsonderzoeken aan,

groter. Contactlenzen aanmeten vergt dan ook

“Maar niet alleen ik, ons hele team heeft een

waarbij wij digitaal ook samenwerkende oog-

fingerspitzengefühl”, aldus Copini. “Bij het

sterke motivatie. Steeds weer willen we het

artsen consulteren.” Het verschil maakt verder

aanmeten is de knowhow van de specialist erg

nog beter doen dan dat we al deden: mooie

de monturencollectie. “Daarin zoeken wij

belangrijk en onze contactlensspecialisten

producten en goede zorg aanbieden. En daar-

vooral de kracht van kleine kwaliteitsmerken.

worden regelmatig bijgeschoold en brengen

bij schenken we nog prima koffie ook. Wees

Dat wat een ander niet heeft.” Hetzelfde geldt

die kennis meteen in de praktijk.”

welkom!”

voor de collectie zonnebrillen. Zo verkoopt

De Jong Opticiens Niet voor niets heeft De Jong Opticiens in Balk een ruimte speciaal ingericht om contactlenzen aan te meten of te controleren. “Voor het aanmeten van lenzen is meer nodig dan alleen het weten van de sterkte”, aldus Janine de Jong.

‘Goede ogen zijn gezonde ogen’ Wanneer de contactlensspecialist al zijn

tie zonnebrillen, verkrijgbaar in enkelvoudig of

metingen heeft verricht, wordt bekeken welke

multifocaal. De Jong: “Er is keuze in de kleur

lens het meest geschikt is voor het oog.

van het zonneglas, maar ook met of zonder

“En die leveren we niet alleen, u krijgt ook

ontspiegeling. Tegenwoordig kunt u er zelfs

om uw ogen elke 3 a 4 jaar te laten controle-

een gedegen instructie over hoe u de lenzen

een polariserende laag op krijgen.”

ren of zelfs eerder wanneer u zelf denkt dat

in moet zetten, uit moet halen en hoe u de lenzen het beste kunt verzorgen”, vertelt De Jong.

12

het niet helemaal meer in orde is.

Meten en weten

U kunt daarvoor zo even bij ons binnenkomen.

Goede ogen zijn gezonde ogen. “En goed

Wij hebben twee oogmeetruimtes tot onze

Zonnebrillen

meten is zeker weten, dus worden onze

beschikking en nemen altijd de tijd voor u.”

Naast ruime keuze in contactlenzen en brillen

oogmetingen uitgevoerd door gediplomeerde

heeft De Jong Opticiens ook een grote collec-

specialisten”, zegt De Jong. “Het is verstandig

| 2013


Myopie

Mijn kind is bijziend.

Wat nu?

De wereldbevolking wordt steeds meer bijziend. En helaas is bijziendheid, ook wel myopie genoemd, een probleem omdat we daardoor in de verte steeds minder scherp gaan zien. De mens wordt met alledaagse dingen, zoals tv kijken en autorijden, ook meer afhankelijk van brillen en contactlenzen. Deze hulpmiddelen zijn zelfs vandaag de dag nog niet overal zo vanzelfsprekend te verkrijgen als in Nederland en kosten ook nog eens veel geld. Bovendien gaat hooggradige bijziendheid niet zelden gepaard met oogheelkundige aandoeningen. Redenen genoeg om dit te voorkomen. Het probleem van bijziendheid is echter niet helemaal te voorkomen, maar zeker bij kinderen in de groeifase is met therapie en training wel winst te boeken. Vandaar dat myopiecontroles zin hebben. Het oog ontwikkelt zich namelijk bij veel mensen niet optimaal. De aslengte wordt bijvoorbeeld steeds langer, waar de achterkant van het oog niet meegroeit. Hierdoor ontstaat te veel spanning op het netvlies en kans op schade. Afgezien daarvan wordt

ook de scherpte minder en moet iemand een min sterkte bril of lenzen dragen. Correctie Kinderen die myoop zijn, kunnen vanaf een jaar of zeven nachtlenzen dragen. Dat heeft een remmende werking op de bijziendheid. Het grote voordeel van nachtlenzen is namelijk dat ze de vorm van het oog, de cornea om precies te zijn, stabiliseren, iets dat daglenzen en een bril niet doen. Bovendien heeft de drager van nachtlenzen het grote voordeel dat door de correctie van het oog in de nacht er overdag geen hulpmiddelen nodig zijn om scherp te zien. Zinvol Zeker bij myopie bij kinderen kan in de behandeling verder worden gekeken dan naar nachtlenzen, bijvoorbeeld ook naar gedrag en voeding. Er zijn aanwijzingen dat onder meer veel computerkijken van invloed is, maar ook dat gezond eten effect heeft. Verder lijken visuele trainingen resultaten op te leveren. Maar zoals zo vaak aangehaald: er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Zeker is in ieder geval dat myopiecontroles bij kinderen zinvol lijkt, zoals het eigenlijk voor iedereen verstandig is om met zekere regelmaat zijn of haar ogen te laten controleren bij een specialist. | 2013

13


Wie de schoen past... Lopen op te kleine schoenen

Het werkt als volgt: Na een uitgebreid oogonderzoek wordt

houdt u maar heel even vol.

de lens met behulp van de meetgegevens van het oog en een

Te grote schoenen lopen ook niet lekker. Daarom moeten we altijd precies

speciaal computerprogramma berekend. Binnen een paar dagen kan vervolgens een lens op recept gemaakt worden. Wanneer u de lens

de goede maat dragen.

eenmaal draagt en er tevreden mee bent (en

Bij contactlenzen kunnen

95% van de mensen is dat), worden deze

we tegenwoordig heel

driemaandelijks vervangen. U krijgt per oog

gemakkelijk een doosje lenzen kopen met een ‘ongeveer’ sterkte.

altijd twee lenzen tegelijkertijd zodat u altijd een reserve lens heeft.

En één vorm en grootte lijkt helaas ook al voldoende bij de aanschaf. Niet zo gek dus dat veel mensen maar een korte tijd lenzen dragen, omdat ze niet lekker zitten of omdat er niet goed mee te zien is.

Mochten de lenzen toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan is uw financieel risico heel beperkt. De kosten voor het dragen van recept Daarom zijn er nu recept zachte lenzen

zachte lenzen liggen op ongeveer dezelfde hoogte

ontwikkeld, die perfect op het oog gemaakt

als een goede kwaliteit

worden en van een materiaal dat bij uw

(standaard) maandlens.

traansamenstelling past. En natuurlijk met de

Recept zachte lenzen

perfecte sterkte. Voor ieder oog, hoe afwijkend

van Microlens (StabMax®

StabMax© StabMax Excellent BC: 8.70 -02.00/-2.25x180 DIA: 14.5 1205126

2014/11

ook, is de ideale

en K-Soft®) tezamen

sterkte te krijgen.

met een goede vakman

Ook met hoge

geven daar resultaat waar

cilindersterkten

andere lenzen niet goed

en zelfs ook met

functioneren.

een hulpsterkte voor dichtbij. Deze innovatie van Microlens is uitsluitend te krijgen bij optometristen en contactlensspecialisten.

Wie de lens past... gaat hem dragen.


Multi- of bifocale contactlenzen

Nooit je leesbril vergeten Sta je in de supermarkt of ben je onderweg naar kantoor: leesbril vergeten! Ach, dan koop je er nog eentje bij, ook al heb je thuis reeds een klein dozijn liggen‌ Zeker als je ouder dan 45 jaar bent, is dit wellicht herkenbaar. Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat multi- of bifocale contactlenzen dit probleem feilloos oplossen.

Het grote voordeel van de multifocale contactlens ten opzichte van een bril is dat je er in alle richtingen mee kan lezen. Dus niet alleen aan de onderkant, zoals met een bril, maar ook naar boven en opzij. De contactlens draait immers met uw oog mee. Toch wel handig als je bijvoorbeeld iets op de bovenste plank van de supermarkt wilt lezen. Multi- of bifocaal De multi- of bifocale contactlenzen zijn er in zowel vormvaste als zachte uitvoeringen. Net zoals met brillen zijn er vele ontwerpen mogelijk. Zo zijn er lenzen met de leessterkte aan de rand van de lens of juist precies in het midden. Afhankelijk van waar de nadruk op dient te liggen kan uw ANVC-contactlensspecialist u adviseren. Iemand die veel op de weg zit stelt bijvoorbeeld andere eisen aan

het zicht dan iemand die acht uur per dag voor een beeldscherm zit. Bijna iedereen Voor wie zijn deze lenzen nou geschikt? Eigenlijk iedereen die contactlenzen kan dragen kan ook baat hebben bij multifocale lenzen. Door de vele mogelijkheden in materialen en ontwerpen zijn deze lenzen ook door sporters te gebruiken. Omdat op dit moment bijna dertig procent van de Nederlandse bevolking tussen de 45 en 65 jaar oud is (bijna 5 miljoen mensen) is dit voor de fabrikanten een zeer interessante doelgroep. Er wordt dan ook veel research gedaan om deze steeds groter wordende groep consumenten optimale kijkoplossingen te bieden. De wereld van multi- en bifocale contactlenzen innoveert dus snel.

| 2013

15


Prijsvraag Lenzen Win zonder klachten luxe diner en overnachting!

Doe nu mee aan de ANVC-prijsvraag 2013 en win een luxe arrangement voor twee personen bij hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Los de puzzel op en win een heerlijk diner en een overnachting, u aangeboden door Bilderberg en Microlens. De winnaar mag ook een contactlensfabriek bezoeken. Uitleg sudoku

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld. Het is aan u om de overige vakjes ook in te vullen, waaraan het aan de volgende 3 simpele regels moet voldoen: • in elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen. • in elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen. • in elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Dragers van contactlenzen klagen wel eens: ‘Mijn lenzen

Vul de puzzel en uw gegevens volledig in, knip de bon uit op de stippellijn en stuur uw oplossing naar: Secretariaat ANVC O.v.v. Oplossing InSight Postbus 1062 2340 BB Oegstgeest

zijn niet comfortabel’, ‘Mijn zicht is ’s avonds niet meer goed’ of, ‘Ik moet steeds knipperen voordat ik scherp kan zien’. Misschien zijn deze opmerkingen herkenbaar en

Sudoku

draagt u als gevolg van deze klachten uw contactlenzen

3

5

6

1

6

8

5

9

2

3

5 1 3

discomfort of minder zicht horen niet bij het dragen van

2

contactlenzen.

Receptlens

1

1

9

3

2

1

6

9

7

minder vaak of helemaal niet. En dat is erg jammer, want

7

Uw ANVC-contactlensspecialist heeft de kennis paraat om oplossingen te

6

bieden. De eerste is de receptlens, een speciaal voor u op maat gemaakte

2

worden en zelfs van verschillende materialen. En de prijs ligt slechts iets

zachte contactlens. Deze kan in iedere gewenste vorm en sterkte gemaakt hoger dan voor standaard maandlenzen. Het perfecte draagcomfort en zicht maken dit echter ruimschoots goed!

5

Hybride lenzen

4

Een andere oplossing is de hybride lens. Dit is een lens met een vormstabiele (harde) kern en een zachte rand. Hierdoor combineert deze in-

Naam

:

Adres

:

Postcode :

M/V

novatie de voordelen van vormstabiele contactlenzen (perfect zicht) met de voordelen van zachte lenzen (perfect comfort). Deze hybride lens heet de Duette® lens en wordt wereldwijd steeds meer aangemeten.

Plaats :

Telefoon :

Herkent u de klachten? Ga dan spoedig langs bij uw ANVC-contactlens-

E-mail

specialist om te zien wat voor u een geschikte oplossing is!

16

: | 2013


Gebruik Hygiëne, onderhoud nooit & controle leidingwater Simpel en effectief reinigen onze ogen zichzelf op een natuurlijke wijze via knipperbewegingen en traanvocht. Contactlenzen trekken echter vuil aan. Het veilig en comfortabel dragen van lenzen is daarom alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht is voor hygiëne, onderhoud en controle. Verontreiniging van uw oog is namelijk een ideale voedingsbodem voor micro-organismen. Nonchalant, onhygiënisch gebruik en slecht onderhoud van contactlenzen kan zo voor complicaties zorgen bij de dragers. In de meeste gevallen gaat het dan om een hoornvliesontsteking, veroorzaakt door een bacterie. Deze problemen komen vooral voor bij zachte contactlenzen, die in vergelijking met ‘harde’ contactlenzen zeer weinig of zelfs geen prikkels geven bij vervuiling of droogte.

Tips Was altijd de handen vóórdat u aan uw ogen en de contactlenzen komt. Spoel contactlenzen nooit af met leidingwater, maar gebruik de voorgeschreven contactlensvloeistof. Breng eerst de lenzen aan en dan pas de make-up. Breng lenzen nooit in contact met vet, zoals bijvoorbeeld handcrème. Reinig ook het lenzendoosje grondig, minimaal eenmaal per week en vergeet niet het schroefdraad en de deksel. Vervang het lenzendoosje regelmatig.

All-in-one Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen goed te verzorgen. De ANVC-specialist zal u uitleggen welke contactlensvloeistoffen u moet gaan gebruiken voor een effectieve desinfectie en om de contactlenzen in een goede conditie te houden. Er zijn contactlensvloeistoffen voor het reinigen, bewaren en inzetten van de contactlenzen of een combinatie van deze vloeistoffen, de zogenoemde all-in-one.

Controle Door uw ogen en contactlenzen regelmatig te laten controleren kunnen problemen ook voorkomen worden. We worden elke dag wat ouder. Elke dag zal de conditie van het lichaam en van de ogen iets gaan verschillen met de dag dat uw contactlenzen perfect werden aangepast. Gezondheid, werk- en leefomstandigheden kunnen veranderen. Contactlenzen zullen slijten, vervormen, vervuilen, maar ook de sterkte zou kunnen veranderen. Allemaal factoren die het dragen van contactlenzen minder prettig maken. Over het algemeen wordt aangeraden om vormvaste contactlenzen elke 6-12 maanden te laten controleren. Voor de meeste zachte contactlenzen is dit elke 6 maanden en voor contactlenzen welke permanent, dus dag en nacht gedragen worden, elke 3 maanden.

wees consequent en zorgvuldig | 2013

17


Uw ANVC contactlensspecialist

2 3

4

Leeuwarden

1

Harlingen

Sneek

5

Oosterwolde 7

Balk

18

| 2013

6

Heerenveen

8


1

Copini Opticiens Voorstraat 63 | 8861 BG Harlingen tel.: 0517 41 67 62 www.copini-opticiens.nl

2

Miedema’s Modebrillen Kleine Kerkstraat 14 | 8911 DM Leeuwarden tel.: 058 212 48 66 www.miedemaoptiek.nl

OPTOMETRIE

3

Vellinga Optiek Naauw 13 | 8911 HW Leeuwarden tel.: 058 216 21 24 www.vellingaoptiek.nl

5

4

6 Copini Opticiens Grootzand 29 | 8601 AR Sneek tel.: 0515 43 40 60 www.copini-opticiens.nl

7

Copini Opticiens Nieuwestad 55 | 8911 CJ Leeuwarden tel.: 058 212 47 29 www.copini-opticiens.nl

Tempel Optiek & Hoorcentrum Lindegracht 27 | 8441 GK Heerenveen tel.: 0513 62 66 60 www.tempeloptiek.nl

De Jong Opticiens Van Swinderenstraat 50 | 8561 AS Balk tel.: 0514 60 24 50 www.dejongopticiens.nl

8

Witpeerd Optiek Stationsstraat 2 | 8431 EV Oosterwolde tel.: 0516 51 55 26 www.witpeerdoptiek.nl

| 2013

19


VO3846S


Vaak is het een combinatie van factoren Droge en tranende

ogen

Heeft u wel eens last van af en toe wazig zien, rode en/of branderige ogen. Of heeft u juist tranende ogen? Als genoemde klachten u bekend voorkomen kunt u last hebben van droge ogen, dus ook als de ogen juist te veel tranen. “Eenvoudig gezegd bestaan en drie vormen van droge ogen. Soms kan de aanmaak en/of aanvoer van traanvocht te laag zijn. Ook kan het traanvocht, dat wel voldoende wordt verkregen, te snel verloren gaan door verdamping. In de derde plaats kan de kwaliteit van traanvocht te waterig zijn, waardoor het oog juist te veel gaat tranen en het traanvocht niet op het oog blijft om het oogoppervlak te beschermen. Combinaties van deze vormen zijn ook mogelijk”, aldus contactlensspecialist Leo Copini. Oorzaken “De oorzaken zijn onder meer anti-allergie tabletten, antidepressiva of anti-acnemedicatie. Ook omgevingsfactoren, zoals

een te droge ruimte met airconditioning of verwarming, spelen vaak een rol. Daarnaast, als u veel achter een pc werkt of veel leest, kunnen droge ogen ontstaan door te weinig knipperen. Bepaalde aandoeningen of ziekten kunnen ook droge ogen veroorzaken. Mensen boven de veertig, met name vrouwen, zijn gevoeliger voor droge ogen.” Oplossingen Copini: “Het traanvocht is uitermate belangrijk voor het welzijn van het oogoppervlak. Met het vocht worden bij elke knipperslag stofjes, vuiltjes en afvalstoffen afgevoerd. Zo wordt het oogoppervlak niet alleen beschermd tegen uitdrogen, maar ook tegen infecties. Het is daarom verstandig om een

contactlensspecialist te raadplegen. Deze luistert naar uw klachten en voert onderzoeken uit. Met behulp van kleurstoffen en testen kunnen we de traanproductie, bevochtiging van het oogoppervlak en de kwaliteit van de traanfilm beoordelen. Deze testen zijn overigens pijnloos en niet vervelend. Op basis van de resultaten geeft een specialist uitleg en adviseert hoe u het beste uw ogen kunt verzorgen en zal u daarin begeleiden. Het is een uitdaging om iedere keer advies op maat te geven, zodat de klachten van een klant verminderen.”

Heeft u daar last van? | 2013

21


Zonnebrillen MODE & Trends Rond

Extravagant

Celebrities als BeyoncĂŠ en Lady Gaga baanden het pad voor een

De zonnebrilcollecties van onder meer Roberto Cavalli laten

belangrijke trend van 2013: ronde of bijna ronde zonnebrillen.

uitgesproken monturen zien. Deze extravagante brillen zijn stevig,

En nu zie je ze overal. Een nadeel is echter dat rond niet iedereen

hoekig en groot. Soms met gekke geometrische vormen in vooral

even goed staat. Laat je dus adviseren!

donkere kleuren.

Decoraties Bloemetjes, parels en andere tierelantijntjes zijn ook een trend. Ze versieren de randen van de zonnebril en geven deze zo een extra opvallende of stijlvolle look. Combineer ze met bijpassende sieraden of decoraties op je kleding.

Kleur Nog niet weg zijn de brillen in alle kleuren van de regenboog. Deze zomer een grote hit! De monturen zijn gekleurd, maar meestal ook minimalistisch en strak met lichtgewicht chromen randen en veren. Cool!

22

| 2013


Glas Ook de glazen van zonnebrillen krijgen deze zomer een lekker kleurtje. Draag ze stylish met een felgekleurd topje en een kort spijkerbroekje. Fris en funky voor een heerlijk dagje strand of

Wayfarer

terras. Niet bang zijn: gewoon proberen!

De Aviator van Ray Ban was en blijft een absolute hit en de pilotenzonnebrillen blijven, maar ook wordt dit het jaar van de

Cat’s eye

Wayfarer, modelletje Blues Brothers. En voor de echt snelle

De cat’s eye trend is nog lang niet voorbij. Deze vormen uit de

jongens komt Ferrari dit jaar met een unieke Wayfarer-editie.

jaren 50 en 60 doen het nog goed. Kim Kardashian verscheen laatst nog met een Tom Ford-model in een new fragrance

Lezen

reclamespotje. Helemaal goed voor een classy look.

Een zonnebril met een kant-en-klaar leesdeel? Hij bestaat! Het leuke is dat je dankzij de donkere glazen echt helemaal

Spiegel

niets van het leesdeel ziet. Ze zijn niet eens zo duur en

Heel 2013 zijn zonnebrillen met gespiegelde glazen. Ook dit lijkt

verkrijgbaar in meerdere sterktes.

misschien een gedateerde trend, maar maakt dit jaar echt een revival door. Heel cool is de pilotenbril die spiegelt, van Ray Ban bijvoorbeeld.

| 2013

23


Dit magazine wordt u aangeboden door de Friese ANVC-leden:

Copini Opticiens | Voorstraat 63 | 8861 BG Harlingen | tel.: 0517 41 67 62 | www.copini-opticiens.nl Copini Opticiens | Nieuwestad 55 | 8911 CJ Leeuwarden | tel.: 058 212 47 29 | www.copini-opticiens.nl Copini Opticiens | Grootzand 29 | 8601 AR Sneek | tel.: 0515 43 40 60 | www.copini-opticiens.nl De Jong Opticiens | Van Swinderenstraat 50 | 8561 AS Balk | tel.: 0514 60 24 50 | www.dejongopticiens.nl Miedema’s Modebrillen | Kleine Kerkstraat 14 | 8911 DM Leeuwarden | tel.: 058 212 48 66 | www.miedemaoptiek.nl Tempel Optiek & Hoorcentrum | Lindegracht 27 | 8441 GK Heerenveen | tel.: 0513 62 66 60 | www.tempeloptiek.nl Vellinga Optiek | Naauw 13 | 8911 HW Leeuwarden | tel.: 058 216 21 24 | www.vellingaoptiek.nl Witpeerd Optiek | Stationsstraat 2 | 8431 EV Oosterwolde | tel.: 0516 51 55 26 | www.witpeerdoptiek.nl

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Friesland  

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Friesland

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Friesland  

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Editie Friesland

Advertisement