Page 1

voorjaar

2012

Hybride lenzen Hard & zacht Blue is back! Luxe look Nachtlenzen Overdag scherp zien

editie oost

See better Look perfect! Zonnebrillen trends


www.anvc.nl


3

|2012

Contactlenzen in vele soorten en maten

7

Voor beter zien en er goed uitzien is het dragen van contactlenzen de ideale oplossing. Met contactlenzen zijn bovendien bijna alle voorkomende oogfouten te corrigeren, terwijl het gezicht een natuurlijke ‘look’ behoudt. Naast het dagelijks gebruik zijn contactlenzen ook ideaal om af te wisselen met een bril, bijvoorbeeld tijdens werk, vrije tijd, avondje uit, sport, etc. Voor elke gelegenheid is er wel een contactlensoplossing en in het magazine Contactlens InSight leest u er alles over! Unieke ogen Ieder oog is uniek en vraagt daarom om een specifieke aanpak ten aanzien van materiaal, sterkte, onderhoud en toepassing. Voor de één zullen dat zachte contactlenzen zijn, terwijl voor een ander vormstabiele of

Droge ogen & kunsttranen

nachtlenzen de beste oplossing bieden. Dit magazine geeft u een eerste indruk van wat op contactlensgebied

13

allemaal mogelijk is.

Onderhoud, hygiëne & controle

ANVC Voor welke oplossing u ook kiest, vraag altijd eerst advies aan een erkende contactlensspecialist, aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten. Deze is gediplomeerd en geeft u kundig een objectief advies over welk type contactlens voor uw ogen het beste zal presteren.

15 Raymond Gottenbos

Zonnebrillen trends 2012

21

Voorzitter ANVC

Inhoudsopgave Kies voor ANVC kwaliteit

5

Lenzen in soorten en maten

7

Hybride: hard & zacht

8

Nachtlenzen ideaal?

11

Droge ogen & kunsttranen

13

Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V.

Hygiëne en controle

15

T. 058-2885871 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl

Lenzen voor sporttalenten

17

Uw ANVC-specialist

18

Zonnebrillen trends 2012

21

Colofon Contactlens InSight 2012 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. en verschijnt in een oplage van 1.200.000 exemplaren.

Coverfoto: GNK haarlijn 2011. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.


Adv DreamLite 189x142,5 fc_hires generiek.pdf 1 21-3-2012 15:50:18


|2012

5

Kies voor kwaliteit Het beroep en de titel van contactlensspecialist zijn, in tegenstelling tot die van oogarts of optometrist, helaas nog niet beschermd. Iedereen in Nederland mag zich daarom contactlensspecialist noemen en dus contactlenzen aanmeten. Dat is geen geruststellende gedachte! Wie toch borging van kwaliteit wil, kiest daarom altijd voor een ANVC-contactlensspecialist.

De ANVC contactlens specialist De Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC) werd reeds opgericht in maart

bijvoorbeeld specialiseren in contactlenzen met medische indicatie als keratoconus-, bandage- of sclerale

1966 en intussen vertegenwoordigt de ANVC ruim 90 procent van alle gediplomeerde contactlensspecialisten.

lenzen. Zowel na de eerste als na de tweede fase legt de kandidaat een examen af.

Zij moeten voldoen aan alle door de ANVC vastgestelde kwaliteitsnormen omtrent apparatuur en oogzorg.

Onderscheid Helaas is het beroep van contactlensspecialist dus tot nu

Opleiding Contactlensspecialist word je door na je opticiensdi-

toe nog niet wettelijk beschermd, zodat er mensen zijn die na een interne bedrijfscursus van een paar weken

ploma een 2-jarige post-mbo-opleiding te volgen. Dit geschiedt in twee fasen. In de eerste fase wordt de afgestudeerde opticien opgeleid tot medewerker Con-

vinden dat zij genoeg kennis hebben om voor uw ogen te kunnen zorgen. Door deze praktijken is er in de loop van de jaren een duidelijk onderscheid ontstaan in de

tactlenzen. In deze fase is hij of zij in staat enkelvoudige vormstabiele en zachte contactlenzen aan te meten en

kwaliteit van de kennis van de contactlensspecialisten. Om dit onderscheid voor u als leek te verduidelijken is

consumenten daarbij te begeleiden. In de tweede fase bekwaamt de medewerker zich verder op het gebied van zowel zachte als van vormstabiele contactlenzen.

door het bestuur van de ANVC de Stichting Bevordering Kwaliteit Oogzorg opgericht. De contactlensspecialisten die zich hebben aangemeld voor het kwaliteitsregis-

Daarnaast verdiept hij zich in het aanmeten van bijzondere contactlenzen als torische of cilindrische, bifocale,

ter, kunt u herkennen aan ons certificaat dat zij om de twee jaar krijgen uitgereikt, nadat zij de verplichte bij- en

multifocale en ortho-keratologische contactlenzen. Tevens wordt de kennis op het gebied van binoculair zien, anatomie, fysiologie en pathologie uitgebreid. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben, kan hij zich

nascholing hebben gevolgd. U vindt een ANVC-contactlensspecialist bij u in de buurt door middel van de ledenzoeker op www.anvc.nl of kijk op de pagina’s 18 en 19 van dit magazine.


6

|2012


|2012

7

Contactlenzen

in vele soorten en maten Contactlenzen worden steeds populairder. En dat is logisch. Niet alleen bieden contactlenzen vele voordelen ten opzichte van een bril, ze worden ook steeds geavanceerder en krijgen daardoor nog meer kwaliteiten en comfort.

Veel mensen vinden dat ze er beter uitzien met contactlenzen dan met een bril

Cosmetisch en therapeutisch Contactlenzen kunnen grofweg worden

oogarts Kalt ontwierp in 1888 een systeem van glazen die op het hoornvlies

verdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk de cosmetische en de therapeutische

dreven. Vanaf dat moment ging het snel. In 1935 werd perspex ontwikkeld, waar-

contactlenzen. We spreken over cosmetische contactlenzen indien er geen noodzaak is om contactlenzen te dragen.

door lenzen kleiner werden. In de jaren vijftig was het in de VS erg populair om lenzen te dragen, ook al was het com-

U vindt bijvoorbeeld dat een bril onhandig is of u niet staat en wilt daarom contactlenzen.Therapeutische contactlenzen worden gedragen wanneer de gezichtsscherpte door oogbeschadigingen of

fort niet groot. Vooral na 1970 werd de belangstelling voor contactlenzen pas echt groot. In 1973 kwamen de zachte lenzen. In 1975 verschenen de eerste zuurstofdoorlatende harde lenzen. Veel

–afwijkingen met een bril niet meer te optimaliseren is. Dit kan onder meer komen door specifieke aandoeningen van het hoornvlies.

ogen konden echter nog niet optimaal gecorrigeerd worden.

Ontwikkeling Leonardo da Vinci maakte al in 1508 schetsen en berekeningen voor een zogenoemd ‘contactglas’ en de Franse

Zachte contactlenzen Zachte contactlenzen zijn soepel en gemaakt van hydrogel of silicone hydrogel, die nog meer zuurstof doorlaten en beter vocht binden. Dit is voor mensen met droge ogen een uitkomst. In tegenstelling tot de vormstabiele contactlenzen volgen zachte lenzen voor een groot deel de vorm van het oog. Ze zijn ook groter en rusten op de sclera (het witte gedeelte van het oog). 

Door het gebruik van (hoog) zuurstofdoorlatend materiaal is het tegenwoordig wel mogelijk om bijna alle denkbare correcties te maken. Er is inmiddels een keur aan lenzen verkrijgbaar, waarvan op deze pagina’s een overzicht wordt gegeven.

Harde of vormstabiele contactlenzen Harde of vormvaste lenzen hebben een langere levensduur en laten veel zuurstof door. Dit laatste komt ten goede aan de gezondheid van het hoornvlies. Daar staat tegenover dat ze soms oncomfortabel kunnen zitten; ze zijn minder flexibel. Harde lenzen worden overigens niet langer gemaakt van het oncomfortabele perspex, wat vroeger wel het geval was.

Zachte lenzen worden vanaf het eerste moment goed verdragen, zijn niet stofgevoelig en ook het spontane verlies uit het oog komt zelden voor. Afhankelijk van de samenstelling van het traanvocht en de gebruikstoepassing zal de contactlensspecialist adviseren welk soort draagschema de meeste voordelen biedt: dag-, week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- of open eind-lenzen.

De meeste harde lenzen gaan een paar jaar mee en zijn relatief goedkoop. Het onderhoud van vormstabiele contactlenzen is makkelijk, maar vraagt wel dagelijks enige aandacht. Het veilig en comfortabel dragen is alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht is voor hygiëne, onderhoud en controle. Uw ANVC-specialist vertelt u er graag alles over.


8

|2012

Hybride lenzen Receptlenzen Bij zachte lenzen denken we tegenwoordig vooral aan ‘blisters’, doosjes met een aantal voorverpakte zachte lenzen, zoals dag- en de maandlenzen. Deze lenstypen zijn gemakkelijk in gebruik en bieden veel comfort. Toch zijn ze voor 25 procent van de contactlensdragers niet de optimale oplossing. Of de gezichtsscherpte valt tegen, of het comfort laat te wensen over. Dit heeft te maken met de vorm van het oog (klein oog of juist een groot oog), de sterkte (een grote cilindersterkte) of de bevochtiging van het oog (de contactlensmateriaalkeuze). Maatwerklenzen Microlens heeft hiervoor de oplossing: receptlenzen; een speciaal voor u op maat gemaakte contactlens. Deze lens kan in iedere denkbare vorm en sterkte gemaakt worden van verschillende materialen. De receptlenzen van Microlens worden driemaandelijks vervangen en in setjes van twee afgeleverd, zodat u altijd een reservelens bij de hand heeft. Maatwerklenzen zijn populair omdat ze heel veel problemen oplossen. De prijs voor deze lens ligt slechts iets hoger dan voor standaard maandlenzen, maar het perfecte draagcomfort maakt dit zonder meer goed.

Hybride auto’s kennen we inmiddels wel, maar hybride contactlenzen zijn nog niet algemeen bekend. Toch zijn deze lenzen nu bij een aantal gespecialiseerde optiekbedrijven verkrijgbaar.

Trends in contactlenzen Hybride contactlenzen zijn lenzen met een vormstabiele (harde) kern en een zachte rand. Daardoor combineert deze lens de voordelen van vormstabiele contactlenzen (perfecte gezichtsscherpte) met de voordelen van zachte contactlenzen (perfect comfort).

Microlens Contactlens Technology www.microlens.nl

Deze hybride lens heet de Duette®-lens. De lens is een nieuw type in het totaalaanbod van contactlenzen en wordt toegepast wanneer zachte contactlenzen niet de optimale gezichtsscherpte geven en wanneer vormstabiele (harde) lenzen niet het optimale comfort bieden. De harde kern van de lens zweeft net iets boven het hoornvlies. Dit gedeelte raakt het oog dus niet, maar zorgt wel voor een heel scherp beeld. De zachte rand, ook wel ‘skirt’ genoemd, landt wel op het oog. De lenzen worden halfjaarlijks vervangen. Inmiddels zijn er al duizenden mensen die deze lenzen kunnen dragen, dankzij deze innovatie.


|2012

Kleur– en funlenzen Kleur- en funlenzen zijn zachte hydrogel contactlenzen, welke óók door een contactlensspecialist aangemeten dienen te worden. Voor een feestje of tijdens carnaval worden dit type veel verkocht via internet, drogist of feestwinkel. In Nederland mag dat nog steeds, maar de kans dat u een verkeerd aanpasprofiel koopt is zeer groot, omdat alleen een gemiddelde pasmaat wordt verkocht. De ANVC-contactlensspecialist kan met zijn moderne meetapparatuur de juiste pasvorm bepalen en bovendien kan hij een goede onderhouds- en gebruiksinstructie geven.

Torische contactlenzen Een mooie scherpe afbeelding op het netvlies is onder meer afhankelijk van de vorm van de ooglens en/of het hoornvlies. Meestal is de vorm meer eivormig dan rond. De bolling van het hoornvlies of de ooglens heeft verschillende krommingen (bijvoorbeeld horizontaal en verticaal). Dit wordt astigmatisme of toriciteit genoemd. Indien deze afwijking zo groot is dat het niet meer met een standaard vormstabiele of zachte contactlens te corrigeren is, moet dit worden gecorrigeerd met torische of astigmatische contactlenzen. Deze worden van zowel vormstabiele als zachte materialen gemaakt.

Contactlenzen

in vele soorten en maten

Bifocale- en multifocale contactlenzen Bijna iedereen in de leeftijdsgroep van 40 tot 50 jarigen krijgt vroeg of laat leesklachten. Een leesbril helpt, maar het is ook mogelijk om dit met bifocale contactlenzen te corrigeren. Hiermee kunt u in de verte goed zien en op een vaste afstand ook dichtbij lezen. Bij multifocale contactlenzen is het soms even zoeken welk profiel voor uw ogen het meest geschikte type is, maar de ANVC-contactlensspecialist kan een keuze maken uit vele profielen. Voor langdurig en fijn leeswerk is het ge-

Therapeutische contactlenzen Bij bepaalde oogbeschadigingen kan de beschadiging enigszins worden gecamoufleerd. Hiertoe wordt een foto van het goede oog naar een gespecialiseerd laboratorium gestuurd, waar de lens dan met de hand wordt beschilderd. Een afwijking die bijvoorbeeld is ontstaan

bruik van een lichte leesbril soms verlichtend en minder vermoeiend. Bifocale en multifocale

door de oogziekte keratoconus, kan worden gecorrigeerd met een speciale contactlens. Bij chronisch droge ogen kan het hoornvlies tegen

contactlenzen kunnen zowel in vormstabiele als in zachte contactlenzen gemaakt worden.  

uitdrogen worden beschermd met een zogenoemde bandagelens.

9


U wilt toch ook kwaliteit?

Kees Saton, Saton Optiek Katwijk

Vraag om een Topcon OCT Scan! Uw ogen zijn natuurlijk van groot belang. Het is dan ook goed om ze regelmatig te controleren. Oogmetingen zijn uiteraard al lang gemeengoed. Maar vrij nieuw is het scannen van de ogen: Een optometrist maakt met een OCT Scan gedetaillerde opnamen van de binnenkant van uw oog. Met deze informatie kunt u afwijkingen snel opsporen en actie ondernemen.

Topcon is een gerenommeerd merk dat o.a. kwaliteits instrumenten maakt voor opticiëns, optometristen en oogartsen. Vraag om Topcon, dan bent u verzekerd van kwaliteit! De Topcon 3D-OCT vindt onder andere bij: Saton Optiek, Katwijk / Contactalook, Eindhoven / Fyeo, Eersel / Berry Naber Opticiens, Tilburg / City Lens, Rotterdam / Danel Optiek, Enschede / Stegeman, Coevorden / Cysouw, Terneuzen / Van der Leeuw, Delft

Voor meer informatie over Topcon instrumenten: Pasteurstraat 2, 2811 DX Reeuwijk • T (0182) 396111 • F (0182) 399139 • E-mail: info@omax.nl


|2012

11

’s Nachts corrigeren & overdag scherp zien Een snelle ontwikkeling is de opmars van ortho-keratologische contactlenzen, in de volksmond meestal Nachtlenzen® genoemd. Deze speciale vormstabiele contactlenzen worden alleen ’s nachts gedragen en zorgen overdag voor scherp zicht, voor veel mensen een ideale kijkoplossing.

Super comfort lenzen ideaal

Nachtlenzen draag je dus echt alleen maar ’s nachts. ’s Avonds, voordat je naar bed gaat, doe je je nachtlenzen in en terwijl jij slaapt, corrigeren de lenzen jouw ogen. En als je ’s morgens wakker wordt, doe je je lenzen gewoon uit en heb je de hele dag - zonder bril of lenzenhet scherpste zicht. Aan Nachtlenzen hoef je niet te wennen, want ze voelen direct prettig aan. Je kunt ze - zonder dat je het merkt - de hele nacht dragen, want ze zijn volkomen veilig. Daarom kiezen steeds meer mensen voor Nachtlenzen. Vrijuit Het dragen van Nachtlenzen is dé manier om vrijuit te kunnen sporten. Of je nu hardloopt, tennist, voetbalt of zwemt. Je kunt gewoon je gang gaan, want je draagt overdag geen bril of lenzen. En toch zie je alles scherp. Als je vakantie hebt of ’s avonds uitgaat, is het natuurlijk helemaal feest, want je hoeft niet meer

bang te zijn dat lenzen aan het eind van de dag droger aanvoelen of minder lekker zitten. Nachtlenzen draag je als je slaapt. En daarmee is het de comfortabelste manier van lenzen dragen. Drijven Nachtlenzen werken als volgt. De lenzen hebben geen direct contact met je hoornvlies, maar drijven op de traanfilm. Door de speciale vorm van de lens zorgt de traanfilm dat de voorkant van je hoornvlies ietsje platter wordt. Je kunt dan een of twee dagen scherp zien. Mocht je, om welke reden dan ook, stoppen met Nachtlenzen dragen dan gaan je ogen vanzelf weer naar de oorspronkelijke situatie terug. Kijk op www.nachtlenzen.nl of stap eens binnen bij een ANVC-specialist. Hij of zij vertelt je graag meer over deze manier van lenzen dragen.


ay-ban.com

RB_A3.indd 6

24-02-12 11:52


|2012

13

Droge ogen & kunsttranen Bent u ooit gestopt met dragen van contactlenzen door klachten, zoals branderige of droge ogen? Draagt u contactlenzen, maar wordt het comfort gedurende de dag minder, heeft u last van af en toe wazig zicht of het gevoel van branderige of droge ogen? Of draagt u geen lenzen maar herkent u deze klachten?

Vaak is het een combinatie van factoren

Mirjam van Tilborg

U kunt zelf zoeken naar oplossingen, maar beter is het om met deze klachten naar een optometrist of een ANVC-lid te gaan. Een goede combinatie van contactlensmateriaal, contactlensvloeistof en specifieke oogdruppels, zogenaamde ‘kunsttranen’, kunnen u bijvoorbeeld goed helpen.

factoren. Vrouwen ervaren overigens eerder droge ogenklachten dan mannen.”

Luisteren

de productie van traanvocht te laag is.

Specialist Mirjam van Tilborg vertelt over de aanpak van droge ogen: “Het begint met het aandachtig luisteren naar de klant. De centrale vraag is natuurlijk of de

Deze testen zijn overigens pijnloos en niet vervelend.” Op basis van de resultaten adviseert de specialist de beste oplossing, type kunsttraan, contactlens-

contactlens de oorzaak van klachten is of door bijvoorbeeld medicatie, zoals anti-

vloeistof, -materiaal en perfecte ‘fit’ . “Het is de uitdaging om iedere keer ad-

histamine tabletten, neusspray of antiacnemedicatie. Ook omgevingsfactoren kunnen een rol spelen, zoals airconditio-

vies op maat te geven, zodat de klachten van een klant worden verminderd.”

ning en/of luchtstroming. Veel lezen en PC-werk zijn boosdoeners voor het krijgen van een slechte traanfilm, omdat bij het lezen en computerwerk heel weinig en slecht geknipperd wordt. Vaak is er echter sprake van een combinatie van

Duidelijkheid Een onderzoek kan verdere duidelijkheid verschaffen. ANVC-lid Van Tilborg: “Met behulp van bepaalde kleurstoffen en testen kunnen we zien of de traanfilm van goede kwaliteit is, of dat bijvoorbeeld

Tips Kunsttranen zijn in verschillende typen verkrijgbaar, voor alle soorten contactlensdragers én voor niet contactlensdragers. Een bevochtiger in een ruimte met airco kan ook wonderen doen. Verder zijn er contactlenssoorten op de markt die specifiek voor problemen als droge ogen zijn ontwikkeld. Vraag ernaar bij uw ANVC-specialist.


D E M U LT IF OC AL E MAANDL ENS D IE E C H T W ER K T !

DOUBLE RESERVOIR LENS voor geavanceerde ortho keratologie

D E E N I G E L E N S D I E GE MAAKT I S OM ZONDER LENS GOED TE ZIEN

Van dichtbij en op afstand altijd ‘t scherpste zicht.

DOUBLE RESERVOIR LENS

“Met deze Oblong lenzen kan ik lezen,

voor geavanceerde ortho keratologie

ren,

compute

ONTDEK

en auto rijd

en.”

DE ECHTE VERBETERING

“Je hebt geen gedoe met een aparte leesbril en je kunt op alle afstanden scherp zien. Multifocale lenzen voelen direct comfortabel aan en ... zonder bril zie je er jonger uit. Vraag je opticien naar de multifocale Oblong lenzen van NKL.”

Leverancier van o.a. Comfort, Orion, Perfecta, Flexi, Rose-K en Prestige.

www.fbo.de

www.ucolenzen.nl of bel vrijblijvend: 0227-601837

HYLO-COMOD® en HYLO® -GEL – langdurige bevochtiging en verzorging van uw ogen Oogdruppels in het COMOD®-systeem met 0,1/0,2% natriumhyaluronaat Zonder conserveermiddel en fosfaten, is een veilig product Flacon 10 ml, 300 druppels, na opening 6 maanden te gebruiken

ar bij Verkrijgba n uw opticie

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, D-66129 Saarbrücken, Tel. : +49(0)6805 9292-0, Fax : +49(0)6805 9292-88, info@ursapharm.de, www.ursapharm.de | Correspondentie : URSAPHARM Benelux B.V., Steenovenweg 5, NL-5708 HN Helmond, Tel. : +31-492-472473, Fax : +31-492-472673, info@ursapharm.nl, info@ursapharm.be, www.ursapharm.nl, www.ursapharm.be


|2012

15

Hygiëne, onderhoud & controle

Consequent en zorgvuldig Onze ogen reinigen zichzelf op een natuurlijke wijze via knipperbewegingen en traanvocht. Contactlenzen trekken echter vuil aan. Het veilig en comfortabel dragen van contactlenzen is daarom alleen mogelijk als er consequent en zorgvuldig aandacht is voor hygiëne, onderhoud en controle. Verontreiniging van uw oog is een ideale voedingsbodem voor micro-organismen. Nonchalant, onhygiënisch gebruik en slecht onderhoud van contactlenzen kan zo voor complicaties zorgen bij de dragers. In de meeste gevallen gaat het dan om een hoornvliesontsteking. Deze problemen komen vooral voor bij zachte contactlenzen, die zeer weinig of geen prikkels geven bij vervuiling of droogte.

een goede conditie te houden, zodat u deze veilig en comfortabel kunt dragen. Er zijn contactlensvloeistoffen voor het reinigen, bewaren en inzetten van de contactlenzen of een combinatie van deze vloeistoffen, de zogenoemde all-in-one.

All-in-one Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen goed te verzorgen. De ANVC-specialist zal u uitleggen

Controle Door uw ogen en contactlenzen regelmatig te laten controleren kunnen ook problemen voorkomen worden. We worden elke dag wat ouder. Elke dag zal de conditie van het lichaam en van de ogen iets gaan verschillen met de dag dat uw contactlenzen perfect werden aangepast. Gezondheid, werk- en leefomstandighe-

welke contactlensvloeistoffen u moet gaan gebruiken. Dit voor een effectieve desinfectie en om de contactlenzen in

den kunnen veranderen. Contactlenzen zullen slijten, vervormen, vervuilen, maar ook de sterkte zou kunnen veranderen.

Gebruik nooit leidingwater

Allemaal factoren die het dragen van contactlenzen minder prettig maken. Over het algemeen wordt aangeraden om vormvaste contactlenzen elke 6-12 maanden te laten controleren. Voor de meeste zachte contactlenzen is dit elke 6 maanden en voor contactlenzen welke permanent, dus dag en nacht gedragen worden, elke 3 maanden.

Tips

Tips

- Was altijd de handen vóórdat u aan uw

- Breng lenzen nooit in contact met vet,

ogen en de contactlenzen komt. - Spoel contactlenzen nooit af met leiding water, maar gebruik de voorgeschreven

zoals bijvoorbeeld handcrème. - Reinig ook dagelijks het lenzendoosje en vergeet niet het schroefdraad en deksel.

contactlensvloeistof. - Breng eerst de lenzen aan en dan pas

- Vervang het lenzendoosje telkens bij opening van een nieuwe fles bewaar-

de make-up.

vloeistof


Wanneer je het beste voor hebt met je ogen, neem je conserveermiddelvrij. Regard voor zachte lenzen

Regard K voor vormstabiele lenzen

De beste verzorgingsvloeistoffen voor alle typen lenzen bij gevoelige, branderige, rode ogen en allergieĂŤn.


|2012

17

Annelies Kop

Korfbaltalent draagt maandlenzen In de korfbalwereld geldt Annelies Kop als een groot talent. De speelster van korfbalvereniging Sporting Delta in Dordrecht beschikt dan ook over een buitengewoon spelinzicht. Toch kwakkelde Kop de afgelopen jaren met haar ogen. “Het begon met plus 1 aan beide ogen en het is in zes jaar opgelopen tot plus 4. Ik draag daarom maandlenzen en om de samenwerking tussen mijn ogen te verbeteren, draag ik overdag ook een prismabril. Tijdens het korfballen zet ik die bril natuurlijk af; het is namelijk niet echt fijn als ik er een bal op krijg tijdens een wedstrijd of training. Bovendien spelen we buiten en een bril kan dan nat worden of beslaan. Ik zie alles scherp wat ik moet zien; de prisma is vooral om hoofdpijnklachten te voorkomen bij het lezen.” Annelies springt disciplinair om met haar zachte maandlenzen. Ze wast elke keer netjes haar handen voordat ze de lenzen in of uit doet en vervangt dagelijks trouw de vloeistof. Het jonge korfbaltalent is uitermate tevreden over de uiterst professionele wijze waarop haar ANVCspecialist met oogzorg omspringt: “Hij anticipeert vlot op de situatie, is goed in wat hij of zij doet en reageert alert en attent.” En laat dat nou precies de wijze zijn waarop Annelies zelf ook korfbalt…

Nachtlenzen® voor tieners Door gebruik te maken van nachtlenzen, zogenoemde ortho-k lenzen, kunnen de tieners overdag zonder bril of contactlenzen gewoon prima scherp zien. Met de lenzen wordt de vorm van het hoornvlies tijdelijk een beetje veranderd. De vorm van het hoornvlies bepaalt namelijk voor een groot deel de sterkte van het oog en die kun je met nachtlenzen beïnvloeden. Noortje, die veel tennist, zegt: “Ik zie alles haarscherp.

Boris en Noortje zijn bijziend. Dit betekent dat hun ogen een negatieve sterkte hebben, waardoor ze zonder hulpmiddel veraf onscherp zien. Uit de ruime keus aan daglenzen, weeklenzen, maandlenzen, harde zuurstofdoorlatende lenzen en nachtlenzen, kozen beiden voor de grote vrijheid van de laatste.

Het grote voordeel voor mijn sport is, dat ik nooit last heb. Of ik nou in een droge hal speel, op een grasbaan of een stoffige gravelbaan, het is altijd goed.” Het effect duurt één tot drie dagen; daarna moeten de nachtlenzen opnieuw worden gedragen. Ze werken prima bij bijziendheid tot ongeveer min 5, eventueel met een lichte cilindrische sterkte. Een bijkomend voordeel van nachtlenzen is dat de sterktetoename bij bijziendheid sterk wordt vertraagd.


18

|2012

Uw contactlensspecialist regio Overijssel

Tubbergen Raalte

Almelo Hengelo

Deventer Enschede Haaksbergen

TUBBERGENRAALTE Haasewinkel Oogmode & Optometrie Grotestraat 25 | 7651 CG Tubbergen tel.: 0546-622873

Boertie Optiek Marktstraat 18 | 8102 CK Raalte tel.: 0572 35 12 53

www.haasewinkel.nl

www.boertieoptiek.nl

RAALTE ALMELO Pearle Opticiens Raalte Herenstraat 24 | 8102 CP Raalte tel.: 0572 36 14 83

Hemmer Optiek Grotestraat 34 | 7607 CN Almelo tel.: 0546 45 47 49

www.pearle.nl

www.hemmeroptiek.nl

HENGELODEVENTER Pearle Opticiens Hengelo Christiaan Langefeld 25 | 7558 CW Hengelo tel.: 074 278 12 24

Lens Deventer Broederenstraat 30 | 7411 LB Deventer tel.: 0570 61 37 37

www.pearle.nl

www.lens.nl

DEVENTERENSCHEDE Schaap Opticiens Boxbergerweg 78 | 7412 BE Deventer tel.: 0570 61 69 77 www.schaapopticiens.nl

HAAKSBERGEN Beune Optiek Spoorstraat 35 | 7481 HV Haaksbergen tel.: 053 572 51 73 www.beune-optiek.nl

Danel Optiek Oude Markt 7 | 7511 GA Enschede tel.: 053 432 52 60 www.daneloptiek.nl


|2012

Uw contactlensspecialist regio Gelderland

Zutphen Ruurlo Renkum

Wageningen

Arnhem Doetinchem

Duiven

Driel Bemmel

ZUTPHENRUURLO Loman en v.d. Weerd Opticiens Houtmarkt 65 | 7201 KL Zutphen tel.: 0575 51 90 40

Sven voor ogen Dorpstraat 13a | 7261 AT Ruurlo tel.: 0573 45 46 29

brillen contactlenzen optometrie zonnebrillen orthoptie ●

www.lomanenvandeweerd.nl

www.svenvoorogen.nl

WAGENINGENWAGENINGEN Bril 29 Hoogstraat 29 | 6701 BL Wageningen tel.: 0317 41 03 22

Pearle Jonker Optiek Hoogstraat 82A | 6701 BZ Wageningen tel.: 0317-418355

www.bril29.nl

www.pearle-wageningen.nl

RENKUMDRIEL OptiZien + Horen Dorpsstraat 96 | 6871 AP Renkum tel.: 0317 31 50 48

Van IJzendoorn Optiek Polenplein 28 | 6665 CN Driel tel.: 026 474 32 73

www.optizien.nl

ARNHEMARNHEM Lens Arnhem Steenstraat 2 | 6828 CJ Arnhem tel.: 026 442 14 21

Reinsdorf Brillen & Lenzen Ir J.P. van Muijlwijkstraat 54 | 6828 BS Arnhem tel.: 026 442 54 21

www.lens.nl

www.reinsdorf.nl

DUIVENDOETINCHEM Villa Optica Rijksweg 42 c | 6921 AH Duiven tel.: 0316 28 24 14

Lindenhovius Opticiens Heezenstraat 35 | 7001 BP Doetinchem tel.: 0314 34 14 13

www.villaoptica.nl

www.lindenhoviusdoetinchem.nl

BEMMEL Thijssen Optiek Markt 53-55 | 6681 AG Bemmel tel.: 0481 47 04 90 www.thijssenoptiek.nl

Oogmode & Oogzorg

19


VO2731S

VO_2731S A3 staand.indd 1

16-12-11 11:12


|2012

21

Zonnebrillen

trends 2012 1.Blue is Back! De terugkeer van de blauwe lenzen in onder meer de collecties van Persol en Ray-Ban is een opvallende trend. Fashionmerken gebruiken heel hip een dégradé-verloop, waar lifestylemerk Oakley in de laid backmodellen een spiegelcoating gebruikt.

2. Mat chique Mat kwam als afwerking met een luxe look al naar voren bij sportauto’s en de optiekwereld gaat hierin mee. Zonder storende reflecties komt zo de essentie van vorm naar voren, iets dat een stijlvolle en strakke uitstraling geeft.

3.Innovatieve materie Het materiaalgebruik blijft zich in de collecties van 2012 ontwikkelen. Kalfsleer zien we bij Chanel, goud en parelmoer bij Versace, carbon en rubber bij Ray-Ban. Burberry komt zelfs met een veer omwikkeld met canvas.

4.Kameleon Steeds meer merken komen met monturen waarvan de lenzen snel en eenvoudig gewisseld kunnen worden. Terras, zeilen, autorijden? Altijd en voor iedere situatie een bril bij de hand die door slim ontwerp zowel functioneel als heel hip is.


Lezersaanbieding

Bekroond hotel gelegen aan Nationaal Park het Lake District Het Lake District is een stukje paradijs op aarde. Pittoreske typisch Engelse dorpjes, indrukwekkende ‘passes’ door de ruige natuur en natuurlijk de beroemde, uitgestrekte meren; het Castle Green Hotel ligt er vlakbij. Een onvergetelijke ervaring! DFDS seaways Dagelijks vaart een luxe cruiseferry van IJmuiden naar Newcastle in Noord-Engeland. Meteen na aankomst aan boord kunt u genieten van alles wat een luxe schip te bieden heeft. Een drankje, een heerlijk diner en gezellig avondentertainment. Daarna lekker slapen in uw eigen hut met douche en toilet. De volgende morgen land in zicht! Nog even genieten van het ontbijt en daarna ligt de mooie route naar Lake District voor u open.

5-DAAGSE HOTELVAKANTIE LAKE DISTRICT exclusieve aanbieding vanaf

a

197,-

per persoon

Castle Green Hotel Op slechts 2 uur rijden van Newcastle vindt u een prachtig stukje natuurschoon: het Lake District. Direct aan de rand van dit Nationale Park ligt het Best Western Castle Green Hotel. Het hotel is o.a. bekroond met awards voor ‘Western Hotel of the Year’, de ‘Cumbria Tourism 2009’. Het Greenhouse Restaurant is bekroond met 2AA rozetten. De kamers zijn erg ruim en comfortabel en in de nabijgelegen pub kan heerlijk gegeten worden. Daarnaast heeft het hotel een mooi wellnesscenter. Prijzen vanaf p.p.

Reisschema - Vertrek IJmuiden 17.30 uur - Aankomst Newcastle 09.00 uur - Twee overnachtingen in het Castle Green Hotel - Vertrek Newcastle 17.00 uur - Aankomst IJmuiden 09.30 uur Vertrek Dagelijks van april t/m oktober 2012

april/mei/sept/okt

1 juni - 14 juni 15 juni - 30 juni

juli/aug

zo - do

197

210

228

253

vr - za

206

219

237

283

Inbegrepen • Twee nachten aan boord in een 2-pers. binnenhut met douche en toilet • Vervoer van personenauto (max. 1.85m hoog) aan boord • Avondentertainment aan boord • Twee overnachtingen in een 2-pers. kamer met badkamer in Castle Green Hotel • Reisinformatie Extra’s naar keuze • Halfpension aan boord, 2x diner- en 2x ontbijtbuffet, € 87,30 p.p. • Luxere hut aan boord vanaf € 8,- p.p. per enkele reis Info • Reserveringskosten € 15,- per boeking (deze vervallen bij online reservering) • Flexibel tarief, kan hoger zijn bij drukke afvaarten. Hoe eerder u boekt hoe voordeliger u reist. ANVR voorwaarden van toepassing, informatie en tarieven onder voorbehoud van omissies en drukfouten.

Reserveren Boek online via www.dfds.nl/anvc Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666 o.v.v. boekingscode ANVC


|2012

23

5.Round and round Pop-icoon John Lennon maakte van de ronde bril een fenomeen. Vorig jaar was dit model al terug en die comeback is nu een echte trend. Oakley, Chanel, Ray-Ban, Polo Ralph Lauren: alle merken lijken wel een model te hebben met retro rond.

6. Nude: new black Aardse en natuurlijke kleuren zorgen voor een elegante, sensuele en vrouwelijke uitstraling. Logisch dus dat tijdloos ‘nude’ ook wel ‘new black’ genoemd wordt. Prada, Vogue en Burberry hebben mooie modieuze modellen die zich makkelijk laten combineren.

7. Foldable eyecatcher Dé trend in eyewear is misschien wel de foldable. Merken als Prada en Persol komen met zonnebrillen die kunnen worden opgevouwen tot zakformaat, iets dat mogelijk is door vakmanschap in techniek. Het vouwmechanisme zie je niet tijdens het dragen.

8. Aviator inspired De pilotenbril met druppelvormige lenzen is nog altijd één van de bekendste en meest populaire basisvormen in de zonnebrilmode. De oorsprong gaat terug tot de Ray-Ban Aviator. Deze dateert uit 1937, maar is nog altijd iconisch zeer gewild in 2012.

9. Colour,blocking,prints Fris, vrolijk en in het oog springend is dit seizoen het colour blocking. Buiten veel kleur zien we ook veel opvallende prints en patronen. Sterretjes, blokjes, stippen en dierenprints zie je niet alleen veel op de catwalk, maar ook op straat.


Probeer nu Biofinity® multifocale lenzen van CooperVision en zie het verschil op alle afstanden. Biofinity multifocale maandlenzen zijn de ideale vervanging voor uw leesbril. Deze nieuwe silicone hydrogel lenzen zijn zeer comfortabel waardoor u ze de hele dag kunt dragen. Een uitstekend alternatief waarmee u zowel van dichtbij als veraf optimaal kunt zien. Ga nu langs bij uw contactlensspecialist en ervaar zelf het gemak van lezen met lenzen. Veel kijkplezier!

www.biofinitymultifocal.eu

ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost  

ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you