Page 1


onafhankelijk dagblad voor Aruba, Curaçao en Bonaire opgericht in 1884 abonnementsprijs Af 32,50 losse nummers Af 1,50 zaterdag Business Ñapa met Ñapa Af 1,75

Dovemansoren

vrijdag 21 februari 2014 jaargang 128 nr 42

3

Aruba

12 Financieel

13 Wereld

Venezolaan rijdt consulaat binnen

Staking ontregelt vliegverkeer Frankfurt

Doden door noodweer Burundi

Onrust Venezuela werpt schaduw op zomervluchten ORANJESTAD — Luchthaven Reina Beatrix verwacht deze zomer een stijging van 4 procent in het aantal passagiers. Dat heeft onder meer te maken met aangekondigde extra vluchten en vluchtcapaciteit van Copa Airlines, Jet Blue, US Airways, Delta en American. De onrust in Venezuela werpt echter een schaduw op deze positieve vooruitzichten. Verkeersbureau ATA houdt rekening met ongeveer 30 procent minder toeristen uit dit buurland. De verwachte terugloop van toeristen uit Venezuela heeft te maken met de onrust en het geweld in dat land, maar ook met ‘technische problemen’. Dat zegt ATA-directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes tijdens een persconferentie gisteren. Ze legt uit dat ATA normaal in bepaalde Venezolaanse kranten adverteert. Door gebrek aan papier verschijnen deze kranten niet of slechts met een beperkt aantal pagina’s en dus ook minder ruimte voor advertenties. Bezoeken van ATA-medewerkers aan Venezolaanse media zijn momenteel ook niet mogelijk. “Daarom kunnen we de plannen die we hadden niet uitvoeren”,

aldus Croes. Ze vertelt dat ATA-medewerkers ‘doen wat ze kunnen’ voor deze markt. Maar om het verlies aan reizigers vanuit Venezuela goed te maken, richt ATA zich wel sterker op andere Latijns-Amerikaanse markten. De ATA-directeur is hoopvol dat het verkeersbureau eind dit jaar toch haar doelen haalt. ATA heeft bovendien plannen om zich deels te richten op een nieuw segment van de markt, namelijk personen met een inkomen van 150.000 dollar per jaar of meer. Dat lijkt veel, maar volgens het verkeersbureau heeft meer dan de helft van de huidjan, dan wel de

vluchtcapaciteit. “De airlines hebben kennelijk vertrouwen in de bestemming.” Deze uitbreidingen leveren volgens Steinmetz naar verwachting 4 procent meer passagiers in de zomer en een eindejaarsgroei van 4,5 procent. Dat ligt in lijn met de verwachte wereldwijde groei van het aantal vliegpassagiers door de Airport Council International (ACI), vertelt de luchthavendirecteur. Het aantal vliegtuigstoelen groeit volgens Steinmetz met 11 procent. “Het gaat om 64.000 stoelen die gevuld kunnen worden.” Groei vanuit de belangrijkste Arubaanse markt, de Verenigde Staten, komt volgens Steinmetz uit op 9 procent. Dat is een stuk hoger dan de wereldwijde verwachting. Die ligt ongeveer op 2 procent groei van passagiers uit de VS. Hierbij zijn passagiers uit Canada nog niet eens meegerekend. “Maar dat is ook maar een klein percentage.”

EU: Akkoord bereikt in Kiev KIEV — Bronnen in de Europese delegatie in Kiev hebben vandaag bevestigd dat er een akkoord is bereikt om de politieke crisis in Oekraïne te bezweren. Ze bevestigen volgens het Duitse persbureau DPA daarmee de mededeling van president Viktor Janoekovitsj dat er in de nachtelijke onderhandelingen een akkoord tot stand is gekomen. In het akkoord zou staan dat er voor december vervroegde presidentsverkiezingen komen en dat er in de aanloop naar de stembusgang een overgangsregering komt. Ook zou zijn afgesproken dat er voor september belangrijke grondwetswijzigingen

van kracht worden. Daarmee wordt onder meer de macht van de president beperkt. Het akkoord werd vandaag getekend, zeggen EU-diplomaten. Het geweld in Oekraïne heeft sinds dinsdag aan zeker 77 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie

van Volksgezondheid in Kiev vandaag meegedeeld. Honderden mensen zijn bij de gevechten tussen demonstranten en de politie in de omgeving van het Onafhankelijkheidsplein in de hoofdstad Kiev gewond geraakt. Het ministerie meldde gistermiddag dat zeker 64 mensen waren omgekomen. Andere schattingen liggen hoger. Zie ook pagina 10 Oppositie Oekraïne ondertekent akkoord

ORANJESTAD — Met witte kleding en bordjes met letters die gezamenlijk ‘Venezuela’ en ‘Paz para Venezuela’ vormen, komen leerlingen, docenten en medewerkers van Colegio Arubano vanmorgen naar school. Ze reageren hiermee op een oproep van een mede-leerling die met de actie steun wil betuigen aan de Venezolanen. De kleur wit staat voor vrede en respect en dat is precies wat de leerlingen willen uitdragen tijdens deze vreedzame bijeenkomst op het schoolterrein. Een leerling van Venezolaanse afkomst geeft een lezing aan leerlingen om uit te leggen wat er precies aan de hand is in het Zuid-Amerikaanse buurland.

ETA heeft deel van wapens vernietigd BILBAO — De Baskische terreurbeweging ETA heeft een deel van de wapens en de explosieven waarover ze beschikte, vernietigd. Dat heeft een internationale commissie vastgesteld. De commissie ziet toe op de permanente wapenstilstand die de ETA in januari 2011 afkondigde. “Wij hebben vastgesteld dat de ETA een bepaalde hoeveelheid wapens en explosieven buiten gebruik heeft gesteld”, zei commissievoorzitter Ram Manikkalingam vandaag tijdens een persconferentie in de Baskische stad Bilbao. “Wij denken dat dat een geloofwaardige en belangrijke stap is”, zei hij. Het is niet duidelijk welk percentage van zijn totale wapenbezit de ETA heeft vernietigd.

Foto: AFP

AMSTERDAM — Vechtsporter Badr Hari is vandaag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank heeft de 29-jarige Hari schuldig bevonden aan vijf geweldsmisdrijven, waaronder de zware mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens dancefestijn Sensation in juli 2012.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Het OM had vier jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het OM vindt dat de rechtbank strafverzwarende omstandigheden, zoals

Badr Hari (m) vanochtend bij het gerechtsgebouw in Amsterdam. het afkopen van slachtoffers, niet heeft laten doorklinken in de straf. Hari zelf denkt met zijn advocaten nog na over het aantekenen van hoger be-

roep. Volgens raadsvrouw Bénédicte Ficq is de opgelegde straf niet fataal voor de sportcarrière van Hari. Hij zou effectief nog vier maanden moeten zitten, als

Red Bull geeft Ajax geen vleugels

Vrede voor Venezuela

Celstraf voor Badr Hari

In de Sensationzaak sprak de rechtbank medeverdachte Ferhat Y. bij gebrek aan bewijs vrij. Hari moet slachtoffer Everink ruim 20.000 euro betalen, ongeveer een derde van wat Everink had geclaimd. De zaak draaide om een reeks mishandelingen, gepleegd in het Amsterdamse uitgaansleven. De rechtbank achtte ook bewezen dat Hari een voetgangster heeft aangereden met zijn auto.

14 Sport

alles blijft zoals het nu is. Hari zat acht maanden in voorarrest. De kickbokskampioen heeft vandaag zelf niet op de uitspraak gereageerd.

Maduro dreigt CNN Venezuela uit te zetten CARACAS — De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gisteren gedreigd journalisten van CNN het land uit te zetten. Hij vindt dat de nieuwszender de dodelijke protesten niet correct verslaat en eist rectificatie. Massaprotesten in Caracas liepen vorige week uit de hand. In totaal kwamen zeker vijf mensen om het leven. De regering van de socialistische Maduro houdt de oppositie verant-

woordelijk voor het geweld. CNN was de enige zender die persconferenties van de oppositie live uitzond. Maduro zei op de staattelevisie dat hij de verantwoordelijke minister gevraagd heeft

het administratieve proces te starten om de medewerkers van CNN het land uit te zetten, als ze niet rectificeren. “Genoeg. Ik accepteer geen oorlogspropaganda tegen Venezuela”, aldus Maduro. CNN heeft laten weten nog geen officiële reactie te hebben op de uitspraken van Maduro.

Jardim stuurt voorstel Begrotingskamer naar Staten

Lokaal financieel toezicht in wetgeving

WILLEMSTAD — Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) heeft een conceptvoorstel naar de Staten gestuurd, waarin melding wordt gemaakt van de introductie van een Begrotingskamer. Dit nieuwe College van Staat zal belast worden met het uitoefenen van financieel toezicht op de overheidsfinanciën en met het adviseren van de regering en de Staten op het gebied van de begroting. De Begrotingskamer zal het College financieel toezicht (Cft) op termijn moeten gaan vervangen. De regering wil het financieel toezicht in de eigen lokale wetgeving opnemen. Conform de Consensus Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en St. Maarten zal deze wet in 2015 moeten worden geëvalueerd. De regering wil op termijn afstappen van de Rijkswetten. In een motie van september 2011 werd deze wens al door de Staten uitgesproken en werd er melding gemaakt van de noodzaak om met een eigen Begrotingskamer te komen. In de brief aan Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) stelt Jardim dat het door de Begrotingskamer uit te oefenen financieel toezicht moet resulteren in gezonde overheidsfinanciën in brede zin, dus voor de gehele collectieve sector, waarbij de overheidsbegroting binnen de afgesproken grenzen in evenwicht is, dat dit in het kader van het financieel beheer bij de uitvoering van de begroting ook zo blijft en dat het totaal aan geldleningen

niet boven een afgesproken limiet uitkomt. Uit de brief en de conceptlandsverordening die Jardim naar de Staten heeft gestuurd, blijkt dat de regering uiterlijk één maand voor de wettelijke indiening van de begroting (de tweede dinsdag van september, red.) een ontwerp-begroting of een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de begroting voor advies aan de Begrotingskamer zal toesturen. Deze dient binnen 14 dagen een advies uit te brengen. De regering dient op haar beurt ook binnen 14 dagen aan te geven waarom zij de aanbevelingen van de Begrotingskamer wel of niet overneemt. Twee weken na het ontvangen van dit antwoord dient de Begrotingskamer hierover een verslag uit te brengen aan de Staten. De Begrotingskamer kan ook een aanwijzing geven als zij van mening is dat de begroting aangepast moet worden om aan de vastgestelde normen te voldoen. Conform het advies dat nu op tafel ligt zijn het de Staten die belast zullen wor-

den met het uitoefenen van het financieel toezicht op de overheidsbegroting. Dit blijkt uit het feit dat de adviezen van de Begrotingskamer geen bindend karakter zullen hebben. Maar in de conceptwet is opgenomen dat de Staten deze adviezen alleen met een tweederde meerderheid terzijde kunnen schuiven. Een tweederde meerderheid is ook vereist voor de benoeming van de leden van de Begrotingkamer. De Begrotingskamer zal bestaan uit vijf leden. De leden worden op grond van deskundigheid benoemd. De voordracht van een lid vindt plaats door de minister van Financiën op aanbeveling van de voorzitter van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de ondervoorzitter van de Raad van Advies en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en dienen zonder last of ruggespraak benoemd te worden. De leden worden telkens voor een periode van drie jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk, maar ook dit dient door een tweederde meerderheid te gebeuren. Vervolg op pagina 6 Voorstel Begrotingskamer


VrijdAg 21 FebruAri 2014

Amigoe

Venezolaan rijdt consulaat binnen ORANJESTAD — Een man met Venezolaanse nationaliteit is vanochtend vroeg met een personenauto het Venezolaanse consulaat in de Paardenbaaistraat binnengereden. De auto ging dwars door de voorpui. Of er sprake is van opzet of een ongeval, moet onderzoek nog uitwijzen. De politie werd deze ochtend opgeroepen om naar het consulaat van Venezuela te gaan vanwege het incident. Dat vond plaats rond half vijf en er is behoorlijke schade aangericht aan het gebouw. Direct na de klap ging het alarm af en zag de toegesnelde bewaking een man richting benzinestation Valero lopen. Daar bleek de persoon, chauffeur van de bewuste auto, om een taxi te vragen. De politie nam de man in hechtenis. De verdachte bleek de dag ervoor vanuit zijn thuisland naar Aruba te zijn gekomen. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen houdt de politie rekening met alle scenario’s. In ieder geval is duidelijk dat de chauffeur met hoge snelheid reed, alcohol genuttigd had en eerst de rotonde nam voordat hij het gebouw binnenreed. De consul en ander personeel

Herdé over wanbetalen aan luchtvaartmaatschappijen

‘Afwachten en hopen dat geld Venezuela alsnog komt’ ORANJESTAD — “Aruba kan niet veel meer doen dan afwachten en hopen dat de situatie snel verbetert.” Dat zegt AVP-fractievoorzitter Rene Herdé in een reactie rondom de wanbetaling vanuit Venezuela aan luchtvaartmaatschappij Tiara Air.

kwamen ter plekke na het ongeluk. Protest stopt niet Amigoe vroeg aan een Venezolaanse, die gisteren voor het consulaat demonstreerde, of het ongeluk wel of niet met de crisis te maken heeft. Maar daarover wil ze niets zeggen. Wel stelt zij dat het protest van de Venezolaanse bevolking niet zal stoppen. “Het volk is sterk. Er zitten veel Cubanen die de lakens uitdelen in de regering. De president is een marionet van hen. De mensen willen dat niet meer. Venezuela is van de Venezolanen.” Dat de consul de demonstranten hier betichtte van opruiende intenties, ontkent zij. “Wij willen enkel steun geven aan al die mensen die slachtoffer zijn van het geweld. Onze families zitten daar, dat is ons

land. Er is geen sprake van opruiing, wij demonstreren vreedzaam. De groep bestaat uit Venezolanen die hier al jaren wonen en goede banen hebben. Intelligente mensen die hun stem voor gerechtigheid willen laten horen.” Demonstratie Op het Simon Bolivar-plein is morgenochtend om tien uur opnieuw een demonstratie voor Venezuela. Vanuit het buurland komt het nieuws dat de president nieuwszender CNN uit de lucht dreigt te halen en medewerkers het land uit wil zetten. De Amerikaanse nieuwszender zou van president Nicolas Maduro moeten rectificeren over de reportages over de onrust, zo meldt BBC op haar website. Doet CNN dat niet, dan moeten ze Venezuela verlaten, dreigt Maduro.

“De minister (Otmar Oduber, Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur, red.) heeft contact gehad met de Venezolaanse autoriteiten”, zegt Herdé. “De autoriteiten in Venezuela begrijpen dat de impact voor een klein bedrijf op een klein eiland groot is. De situatie heeft, naast de negatieve financiële gevolgen voor Tiara Air, ook invloed op Aruba’s toerisme en werkgelegenheid.” Ook zegt Herdé dat Aruba vol-

gens hem weinig kan doen aan de situatie. “We hopen dat het rustig wordt en dat er snel politieke en diplomatieke oplossingen komen.” Schuld Amigoe schreef gister al over de enorme schuld die de Venezolaanse deviezenregelaar Cadivi inmiddels heeft opgebouwd bij luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. De teller staat op 3,3 miljard dollar waarvan minstens 20 mil-

joen dollar staat op naam van Tiara Air. Ook Arubaanse vliegmaatschappijen Aruba Airlines en Insel Air lijden onder het vaststaande geld in Venezuela.

Aardbeving schrikt Aruba even op

Serlimar heeft een speciaal team dat na de carnavalsparades de routes schoonmaakt. Dat team start twee uur nadat de last lap van een parade gepasseerd is, zodat mensen na de parade nog even kunnen doorfeesten. Als het team de route

opgaat, worden ze begeleid door politie die volgens Raymond in de gaten houdt dat de vuilnismannen hun werk ongestoord kunnen verrichten en niet worden gehinderd worden door mensen die te beschonken de straat op gaan.

Bedrijven langs de route, en zeker degene met een kavel, worden dringend verzocht om het afval in zakken te deponeren en naast de barricades te zetten. Langs de route van de Lighting Parade in Oranjestad, Parada di Luz in San Nicolas, de Kinderparade van Oranjestad en de twee grote parades in Oranjestad en San Nicolas staan bovendien ook speciale afvalbakken. Door hiervan gebruik te maken, kan Serlimar na afloop sneller te werk gaan.

Jeugdorganisaties vinden gehoor bij parlement

ORANJESTAD — De aardbeving die vanmorgen de vloer deed trillen, is geen reden voor een tsunamiwaarschuwing. Dat laat de Meteorologische Dienst Aruba (DMA) weten. Gedurende enkele tientallen seconden trilde vanochtend om 7:43 uur de aarde op Aruba. Aanvankelijk werd gemeld dat het ging om een beving van 5,1 op de schaal van Richter, maar na herberekening meldde de meteorologische dienst echter dat dit

was teruggeschroefd naar 4,6. Het epicentrum van de beving was op 12,60 graden noord en 70,7 graden west. De beving vond op een diepte van 22,7 kilometer plaatse en 75 kilometer ten noordwesten van Aruba.In San Nicolas, Savaneta, Tanki Leendert, Oran-

jestad en Dakota was de beving goed te voelen. Tot vanochtend waren er nog geen schadegevallen gemeld. Op 27 augustus 2011 en in januari 2010 werd Aruba ook opgeschikt door een aardbeving. Respectievelijk hadden deze een kracht van 4,6 en 4,2 op de schaal van Richter. Volgens de meteorologische dienst vindt één tot twee keer per jaar een voelbare aardbeving plaats rondom de eilanden.

Onoplettende fietser geschept door automobilist

ORANJESTAD — Taboes doorbreken, meer projecten voor de jeugd met een beperking en meer samenwerking tussen jeugdorganisaties, dat was donderdag de inzet van een presentatie bij de Vaste Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid. Het thema was preventie in de carnavalsperiode. De aanwezige jeugdorganisaties zijn Fundacion Anti Droga Aruba (Fada), Directie Volksgezondheid, Wit Gele Kruis, Famia Planea, Fundacion pa nos Muchanan, Jeugdparlement, Tienda Education, Quota en Stichting Verstandelijk Gehandicapten. Ze geven de Vaste Commissie onder leiding van voorzitter Mervin Wyatt-Ras een presentatie over I Love My Body, Paga Tino en oordoppen en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook Evelyn Wever-Croes y Glenbert Croes

(beiden MEP) waren erbij. De jeugdorganisaties maken duidelijk dat taboes over seksualiteit, drugs en alcohol doorbroken moeten worden. Er moet meer over worden gesproken, zowel op school als thuis. Stichting Verstandelijk Gehandicapten pleit voor meer materiaal en programma’s die gericht zijn op jongeren met een beperking, zodat het ook voor hen begrijpelijk is. De jeugdorganisaties vragen aandacht voor het gebrek aan vrijwilligers en de vraag wordt gesteld of de wijkcentra een grotere

rol kunnen vervullen in het aanbieden van programma’s voor de jeugd. Ook de fondsen van de jeugdorganisaties en het effectiever inzetten van het geld komt aan bod. Een probleem is dat veel stichtingen onder verschillende ministeries vallen. Op die manier zijn Jeugd-minister Paul Croes, Justitie-minister Arthur Dowers, Volksgezondheid-minister Alex Schwengle en Gezinsbeleid-minister Michelle Winklaar erbij betrokken. Volgens commissievoorzitter Ras moeten de regering en de private sector meer gaan samenwerken op dit gebied. Het heeft, zegt ze, geen zin als we met z’n allen langs elkaar heen blijven werken. Meer samenwerking moet leiden tot meer initiatieven en meer resultaat opleveren.

Verlichting Amigoe berichtte eerder over ongelukken waarbij fietsers betrokken waren, zoals op 7 januari ‘Fietser kritiek na val op Noordkust’. Volgens Ricardo Muller, hoofd afdeling Verkeersveiligheid van de politie, neemt het aantal

Overlast De eigenaar van een restaurant in de Caya Betico Croes wordt woensdagmiddag in het restaurant aangevallen door een man. Hij vraagt om eten, maar omdat hij geen geld bij zich heeft, weigert ze zijn verzoek. Hierop scheldt de man haar de huid vol. De man slaat haar op haar borst en probeert over de toonbank te springen, maar een andere vrouw houdt hem tegen. Agenten stellen een onderzoek in. Verdacht voorval Een man fietst woensdagavond naar huis, als de politie hem aanspreekt. De reden is dat de man een groot mes op de voorband van zijn fiets heeft, dat uit preventief oogpunt in beslag wordt genomen. De man verklaart dat hij de damesfiets waarop hij rijdt, gekocht heeft van zijn zus. De politie vindt het voorval verdacht en vermoedt dat hij verdovende middelen heeft gebruikt. De man wordt aangehouden.

Beroving Op dezelfde parkeerplaats van Arubus wordt een man beroofd. Een bewaker had al eerder melding gemaakt van rare geluiden, maar de politie komt pas onderzoeken na een klacht over een dronken persoon. Die man verklaard dat hij is beroofd door twee gewapende mannen en werd gedwongen verdovende middelen te gebruiken. De politie onderzoekt de zaak. Illegaal De politie wordt donderdag opgeroepen wegens vermoedelijke vervalsing van documenten. Bij het Belastingskantoor constateren agenten dat de man over de vervaldatum van zijn paspoort een andere datum heeft geschreven. Er zijn ook blaadjes met stempels van de immigratiedienst uitgescheurd. De man wil een nieuw persoonsnummer aanvragen, maar is duidelijk nerveus. De politie constateert dat hij sinds december 2012 illegaal op Aruba verblijft. Warda Nos Costa heeft de zaak in behandeling.

‘Politieheli gewoon in gebruik’

ORANJESTAD — Als een onoplettende jongen gistermiddag bij Rococo Plaza in Tanki Leendert op zijn fiets de straat oversteekt zonder achterom te kijken, wordt hij geschept door een auto. De jongen komt er vanaf met wat schaafwonden en een stijve rug. De bestuurder raakt in lichte shock. De ambulancedienst helpt de slachtoffers en de politie onderzoekt de plaats van het ongeval en verhoort getuigen en betrokkenen. Hieruit blijkt dat de jongen op de fiets niet goed oplette toen hij de straat overstak. Daarnaast is de autobestuurder niet voorbereid op onverwachte manoeuvres van de fietser, waardoor hij niet snel en adequaat reageert. Omdat de straat geen fietspad heeft, fietste de jongen op de weg.

IN HET KORT

Auto-inbraak Op de parkeerplaats van Arubus in de Weststraat wordt woensdagavond een steen gegooid op de voorruit van een blauwe auto. Als een bewaker van het in de buurt gelegen restaurant The Old Fisherman vraagt wat er aan de hand is, antwoordt de gooier dat hij niets gedaan heeft. De dader wordt boos en probeert de bewaker met een steen te slaan, maar mist. Hij vernielt de auto en loopt weg. De eigenaar van de auto krijgt het advies om aangifte te doen.

Serlimar ziet meer afval op carnavalsroute ORANJESTAD — Vuilnisophaaldienst Serlimar ziet een ‘enorme toename’ in afval dat na de carnavalsparades op de route ligt. Dat zegt manager Michael Raymond. De ophaaldienst vraagt carnavalvierders en vooral kavelhouders om afval in vuilniszakken te doen en naast de barricades te zetten. Zo is het afval makkelijker mee te nemen.

3

ORANJESTAD — De politiehelikopter is gewoon in gebruik en is altijd in gebruik gebleven. Dat verzekert Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) naar aanleiding van commotie ontstaan door de openbare aanbesteding voor de levering van piloot en politiehelikopter.

ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn echter niet toe. Wel beaamt hij dat in het straatbeeld steeds meer fietsers te zien zijn. Dit komt volgens hem door initiatieven zoals het Linear Park waar fietsers veilig langs de LG Smit Boulevard kunnen fietsen. Tussen fietsers bestaat echter een verschil, zo zegt Muller. “Professionele fietsers zijn goed beschermd met verlichting en een helm. Zij houden zich aan de verkeersregels. Daarnaast bestaat een groep

fietsers die fietst voor de lol en ’s avonds zonder verlichting midden op straat fietst. Zij vormen een groot gevaar voor zichzelf en medeweggebruikers.” Op de vraag of er, nu het aantal fietsers toeneemt, een beleid komt om fietsers bewust te maken van geldende verkeersregels, antwoordt Muller: “Fietsers zonder verlichting krijgen sowieso een boete. Daarnaast worden de nieuw te bouwen wegen (Green Corridor en Watty Vos Boulevard, red.) uitgerust met fietspaden.”

Het contract met de huidige politiehelikopter is al ruim een jaar verstreken, legt Dowers uit. In overeenstemming met de compatibiliteitsverordening is de minister twee maal een halfjaarcontract aangegaan met de huidige eigenaar. In de tussentijd is een openbare aanbesteding voorbereid. Deze aanbesteding is nu gepubliceerd en geïnteresseerde partijen kunnen zich melden. Het contract met de heli-eigenaar is opnieuw voor drie maanden verlengd om voor de duur van de aanbesteding nog gebruik te kunnen maken van het toestel. Kritiek van oppositiepartij MEP over het feit dat de aanbestedingsprocedure laat is gestart, legt Dowers naast zich neer. “Je kunt logischerwijs niet van een minister verwachten dat ze van elk contract binnen een organisatie weet wanneer deze verloopt.” Het is een interne beleidskwestie van de politie, verduidelijkt hij.


14

Local

Diabierna 21 di Februari 2014

AWEMainta.com

Un yamada pa studiantenan aplica awe mes

Minister Michelle Hooyboer-Winklaar: Aplica pa un chens pa gana scholarship Minister di Enseñansa y Maneho di Famia, Michelle Hooyboer-Winklaar durante cu e tabata encarga cu maneho di e Ministerio di asuntonan social a tuma iniciativa pa ofrece un dia di reflexion y union pa hendenan muhe cu e Women’s Day Conference. Esaki a bira un exito rotundo for di su prome aña. Awo cu Minister HooyboerWinklaar tin enseñansa bao di su maneho y como un promotor di ‘Lifelong Learning’, e mandatario ta accentua esaki añadiendo un elemento nobo na e conferencia cu e entrega di un beurs (scholarship) di US$ 5,000 na dos hende muhe den nos comunidad. Minister Michelle HooyboerWinklaar kier brinda un extra motivacion, inspiracion y sosten na tur hende muhe pa nan aplica nan conocemento y talento den nan enseñanza.

Pa medio di cooperacion cu Aruba Scholarship Foundation, lo otorga e dos beursnan, cada uno di US$ 5,000, despues cu un seleccion entre tur aplicante tuma luga. Esaki e mandatario a anuncia dialuna durante un conferencia di prensa cu un yamada pa esunnan interesa pa manda nan aplicacion aden mas pronto posibel, pero sigur prome cu e deadline, cual ta dia 24 di februari, 2014. Tin diferente criterio cu e aplicante mester cumpli cune. E aplicante mester scoge un estudio den nos region of Merca, pues Hulanda ta exclui pasobra nan ya tin acceso na subsidio for di gobierno Hulandes cu no ta disponibel na studiantenan den nos region. E studiante mester mantene un Cumulative Grade Point Average (GPA) di 3.0 of mas halto y mester ta registra como

studiante di tempo completo (full time student), si ta scoge pa studia na Merca. Tambe, e studiante – segun reglanan di Aruba Scholarship Foundation (ASF) - mester ta studiando of ta bay studia na un college of universidad acredita, e mester tin aprobacion medico y mester cera of tin un contract pa bolbe of keda y traha na Aruba pa e mesun cantidad di aña cu e ta studia afo cu asistencia financiero di ASF. E universidad/facultad cu e studiante ta atendiendo mester ta aproba pa Aruba su Departamento di Enseñansa y en caso por ehempel e ta studiando medicina, e institucion mester ta aproba pa Departamento di Salubridad. No tin restriccion pa cu cua ramo di estudio, pero loke si ta importante ta pa e studiante ta/a scoge un profesion cu por wordo eherce na Aruba, incluyendo arte y ciencia, entre otro baile (ballet). Tambe e pais di estudio no mester ta Merca, pero por ehempel studiantenan na universidadnan na Canada y Colombia, como tambe Univer-

sidad di Aruba por aplica. E aplicante mester tin nacionalidad Hulandes y ta registra na Aruba. No ta necesario pa e studiante a nace na Aruba, pero si e ta cualifica pa un prestamo di gobierno di Aruba pa studia, e ta cualifica pa un beca. E hende muhe cu aplica pa gana un di e dos beursnan durante Women’s Day Conference mester ta “needy and deserving”. “Needy” kiermen cu ora conta tur gasto hunto, incluyendo e prestamo cu e ta ricibi di Gobierno, e studiante no por logra cubri su gastonan anual pa estudio. “Deserving” kiermen cu e studiante ta merece e beca.

E studiante aki tin bon punto na scol, pero tambe ta wordo evalua basa riba su esfuersonan den ramonan di liderazgo na scol y actividadnan civico y extra curicular, su motivacion pa sirbi e ser humano y su comunidad y pa ta exitoso. Pa aplica pa un di e beursnan aki, e hende muhe mester manda un video of email pa e.tromp@arubagovernment. aw prome cu dia 24 di februari 2014. Den e email of video e mester splica pakico su estudio ta importante p’e y con e lo cambia nos comunidad y haci un impacto riba otro hende muhe.

Productonan pa cria di galiña obtenibel na Santa Rosa

Galiña ta e parha mas popular na mundo unda cu estadistica ta mustra cu pa aña Merca solamente ta cria mas cu 50 biyon galiña principalmente pa nan carni y webo. E popularidad di galiña ta debi grandemente na e variedad extenso di uzo cu tin pa e webo cual ta forma parti esencial di hopi receta pa desayuno, almuerso, cuminda grandi y postre. For di e edad di 14 siman un galiña ta cla pa wordo consumi cual ta haci e bestia aki uno facil pa cria cu no ta tuma mucho tempo pa madura prome cu e por wordo mata y bendi pa su carni. Galiñanan cu ta wordo cria specificamente pa produccion

di webo por produci entre 100300 webo pa aña. E practica di cria di galiña ta uno cu ta rekeri hopi cuido y atencion ademas di espacio adecua. Departamento di Agricultura, Cria y Pesca ta recomenda pa practica cria di galiña na un manera responsabel teniendo na cuenta cu e calidad di bida di e bestianan aki y como tambe e bario unda nan ta wordo cria. Semper mester tene na cuenta pa e cria di galiña no forma un molest pa bisiñanan y como tambe pa e galiñanan tin un area unda cu nan por cana liber. E beneficionan di un propio cria di galiña ta hopi unda cu por produci carni y webo 100% liber di hormoon pa crece y di

calidad halto. Cria di galiña por haci facilmente riba un escala chikito unda cu 3-4 galiña ta suficiente pa produci webo pa un famia. Santa Rosa ta bende diferente material pa cria di galiña y como tambe ta ofrece informacion y tipsnan con pa cria e bestianan aki den un forma consciente. Departamento di Agricultura, Cria y Pesca ta invita cualkier persona cu tin interes pa cu cria di galiña pa tuma contacto of bishita Santa Rosa y cera conoci cu tur e diferente articulonan pa e practica aki y como tambe ricibi informacion y tipsnan valioso con pa cria galiña den un forma consciente.


PAGINA 2

DIARIO

DIABIERNA 21 FEBRUARI 2014

Aruba Tourism Authority cu resultado positivo di turismo pa januari 2014

Crecemento di 9.42% den cantidad di bishitante, combina cu crecemento di 15% den RevPar

ORANJESTAD (AAN): E aña aki a habri positivo pa cu nos turismo, cu un crecemento di 9.42% compara cu januari 2013. Un total di 82.887 bishitante a bin disfruta di tur loke nos destinacion tin pa ofrece. Esaki ta 7.136 bishitante mas pa nos isla, di cual nos por nota cu e subimento aki ta principalmente for di Merca y Latino America, entre otro Venezuela. Turismo di crucero tawata un total di 97.234 turista, cual ta 21.9% menos cu januari 2013. Norte America E continente principal pa cu turismo pa Aruba a subi cu 4.90% compara cu januari di aña pasa. For di Estados Unidos, un total di 47.969 turista a bin nos isla y for di Canada a bin un total di 5.220. Den numbernan absoluto e ta 2.483 turista mas for di Norte America y pa januari 2014, esaki a representa un total di “market share” di 66.94%. Latino America Cu un total di 20.284 bishitante pa nos isla, Latino America ta creciendo fuerte pa cu turismo pa Aruba. Compara cu januari 2013 esaki ta ta equivalente na 23.66% (3.881 persona) mas. Si nos wak esaki pa cada mercado, nos por ripara cu apesar di e ahustacionnan cu e gobierno di Venezuela a implementa pa cu su sistema di cambio monetario, e turismo di Venezuela a aumenta cu 27.68% (2.612

turista mas) compara cu januari 2013. Den cifranan absoluto, 12.048 turista a bin nos isla. Colombia tambe a subi cu 37.69%, en total 1.940 turista a bishita nos isla, cu ta 531 mas compara cu aña pasa. E aerolineo LAN a inicia su vuelonan dos biaha pa siman pa Aruba, y sigur esaki tin su influencia riba e cifranan positivo. Awo tin mas asiento pa Aruba, y esaki ta wordo bendi na un manera positivo como cu e demanda pa nos isla ta halto For di Brazil, 3.101 bishitante a bin pasa nan vacacion, cual ta 37.33% (843 persona en total) mas pa nos isla. E otro mercadonan di Latino American unda nos destinacion ta wordo representa ta e.o. Argentina. Un total di 1.865 turista a bin for di e pais aki pa Aruba, cu ta 303 bishitante menos (-13.98%) compara cu januari 2013. Chile di otro banda a aumenta cu 38.81%, un total di 515 Chileño a bin disfruta di nos isla, cu ta 144 persona mas compara cu januari aña pasa. E continente di Latino America a representa un total di 24.47% di nos mercado di turismo durante januari 2014.

Telefonnan di DIARIO 582-6747 Fax 582-8551

Europa Cu un total di 7.202 bishitante, Europa a subi cu 8.14% compara cu januari 2013. Esaki ta un total di 542 bishitante mas pa nos isla. Hulanda a mira un aumento di 1.33% (42 turista mas cu januari 2013). E economia ta recuperando pero e consumidor ta keda cauteloso pa book su vakantie. Alemania a subi cu 23.60% compara cu januari 2013, cu 59 turista mas pa nos pais, cu ta iguala na un total di 309 persona cu a bishita nos isla. Inglatera a trece 297 turista pa nos isla, cu ta 57.98% mas (109 bishitante mas) cu aña pasa. Italia ta creciendo cu 70.98 % mas turista compara cu januari 2013. Un total di 489 perona a bin, cu ta 203 mas cu aña pasa den e mesun temporada. Scandinavia sinembargo a baha cu 4.94% cual ta 104 turista menos pa nos isla compara cu januari 2013. Un total di 2002 bishitante a bin pa nos isla. En total, Europa a subi cu 8.14% compara cu januari 2013 y ta representa un total di 8.69% di e total di turismo pa cu nos destinacion.

Recapitulacion di tur e mercadonan E continente di Norte America a baha cu 2.77% den e total di e market share pa cu januari 2014, den línea cu maneho di diversificacion esaki a wordo compensa dor di Latino America cu a subi cu 2.82%. Europa a baha un poco, cu 0.10%. Pa e luna di januari 2014, mayoria di e turistanan tabata entre edad di 50-59 aña (19.81%) sigui pa e grupo entre 6069 aña (16.75%). Te ainda mayoria di esnan cu ta bishita nos isla (un total di 57.012 persona) ta bini pa nos playanan bunita, nos awanan cristalino y nos solo cu ta briya practicamente tur dia. E bishitantenan cu ta bin Aruba pa negoshi (conferencia/incentive/ reunion) ta suma un total di 6.289 persona. E mercado di honeymoon/enlace matrimonial a trece 2.071 persona pa Aruba. Calidad di turismo Un indicacion di calidad di turista cu Aruba ta atrae ta door di midi e prijs cu e turista ta paga pa cada camber pa persona, e ‘Average Daily Rate’ (ADR). Segun AHATA pa luna di januari 2014 ADR a subi cu 15.8% compara cu januari 2013. Esaki den cifra

ta US$ 248.62 na januari 2013 compara pa US$ 287.82 na januari 2014. E ocupacion di cambernan di hotel a baha cu 0.5% den e luna aki cual tawata 81.8% na 2013 pa 81.3% na 2014. E ganashi pa camber, e asina yama REVPAR a subi cu 15.1% di US$ 203.41 na januari 2013 pa US$ 234.04 na januari 2014. E total di disponibilidad di cambernan pa anochi a subi cu 7.1%, debi na e hecho cu Ritz Carlton a habri cu 320 camber na fin di november 2013. Esfuersonan di Aruba Tourism Authority Esfuersonan ta dirigi continuamente riba hisa e calidad di e bishitante, pero mas aun riba hisa a contribucion cu ta resulta di turismo pa nos isla. E vision aki ta basa riba un limite pa loke ta trata expansion den cantidad di cambernan. Esaki tin como consecuencia cu asina cu yega e punto di ocupacion optimal di acomodacionan, e isla lo no por crece na e mesun manera den cantidad mas. Na e momento ey, e crecemento lo mester ta den calidad pa asina por ricibi mas ingreso pa medio di nos industria turistico pa nos isla. Esaki ta parti di e vision


DIABIERNA 21 FEBRUARI 2014

PAGINA 3

DIARIO

Entrante juni Copa lo tin un total di 11 vuelo pa siman pa Aruba Den zomer Jet Blue y USA Airways lo agrega 11 vuelo y Delta y American lo opera ekiponan mas grandi

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs atardi Ministerio di Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura, ATA y AAA tabatin informacionnan hopi positivo pa loke ta trata servicio aereo. Myrna Jansen, consehera principal di turismo di Minister Otmar Oduber a informa cu banda di e noticianan agradabel di e ultimo lunanan pa loke ta aumento di vuelonan di aerolineanan pa nos isla y tambe e anuncio di Southwest Airlines cu a agrega 4 vuelo mas pa siman for di Atlanta y Baltimore entrante promer di juli di e aña aki, awor ta continua cu mas anuncionan positivo riba e tereno aki. Copa Airlines cu actualmente ta bulando tur dia pa Aruba, lo incrementa su vuelonan cu 4 mas pa siman. Copa ta bula for di

Panama y ta conecta cu hopi puntonan strategico pa nos isla na Sur America, manera entre otro Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Cu e aumento di vuelonan, nos isla lo conta cu 2 vuelo di Copa pa dia durante 4 dia pa

siman, logrando asina un total di 11 vuelo cu ta representa un incremento di 376 asiento pa siman. Adicionalmente Myrna Jansen a comenta cu Copa tin un flota di 86 avion , e ta un di e flotanan di mas hoben y moderno

di e aerolineanan di Sur America y ta sirbi 29 pais. E aerolinea aki y aumento di su vuelonan ta hopi importante pa strategia di Aruba pa cu Latino America. Consehera principal di Minister Otmar Oduber a anuncia tambe cu pa e temporada di zomer di e aña aki lo tin expansion di Jet Blue cu lo agrega 11 vuelo, US Airways cu tambe lo agrega 11 vuelo, ademas cu Delta y American Airlines lo opera ekiponan mas grandi. Importante pa remarca ta cu e aerolineanan aki no ta incrementa nan vuelo of ekipo pa Aruba pa casualidad. De facto, tin un scarcerdad di ekipo di avion y no ta facil pa haya mas vuelo pa ningun destinacion. E aerolineanan aki ta scohe Aruba pasobra Aruba ta den demanda. E fondonan di

mercadeo cu ATA a inverti den e mercadonan, su esfuerzonan haci conhuntamente cu AAA, Ministerio y Airlift Committee ta dunando su frutanan. Aruba su imagen den exterior ta sumamente halto y nos isla a bira un destinacion desea. Esaki ta hala atencion di e aerolineanan tambe kendenan ta nota e tendencia positivo aki pa nos isla. Banda di dje nan ta conciente cu nan yield, nan rendimento di ganashi, cu nan vuelonan pa Aruba ta di tal nivel cu ta hacie atractivo pa incrementa vuelonan pa nos isla. Ademas di esey, tin un relacion hopi estrecho entre e aerolineanan, ATA, AAA y Aruba, lo cual ta duna su beneficionan tambe. Myrna Jansen, den nomber di Minister Oduber a gradici ATA, AAA y e Airlift Committee pa tur nan esfuerzo realiza.

Evelyn Wever-Croes: Nos ta Tin regla pa e empleadonan cu ta convivi cu e pueblo venezolano bay cas cu auto dienst Minister di finanza ta splica kico e ta:

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Finanza señor Juan David Yrausquin, den entrevista cu Matutino DIARIO, a referi na e custumber cu algun trahador di sector publico tin, di bay cas cu auto dienst unda e ta pasa anochi te mainta tambe. Minister Yrausquin a menciona cu tin un regla cu si e trahador ta bay cas cu auto di e compania, e tin cu paga diescinco porciento di e balor di e auto, cu ta un suma cu ta wordo kita for di e salario di e persona y poni riba su payslip, y tambe e tin cu paga belasting riba dje. E dignatario a indica cu tin un evaluacion ta tumando lugar aworaki pa wak si e regla ta wordo aplica consistentemente den gobierno, y tampoco por ta asina cu tin hende tin auto toelage y tambe tin auto banda di esey. Esaki ta otro ehercicio cu gobierno ta haciendo. El a subraya cu gobierno tin cu duna ehemplo y no por ta asina cu nan ta pone regla pa sector priva pero den gobierno mes no ta cumpli cu esey. Minister di finanza tin tur atencion pa esaki y un carta ta sa-

liendo pa tur departamento y tur minister pa asegura cu e regla aki ta wordo aplica consistentemente den henter e aparato publico. Cu otro palabra, tin dos opcion: of e trahador ta laga auto dienst staciona na trabao despues di horario laboral of bay cas cune pero paga e diescinco porciento pasobra e ta un bentaha cu su doño di trabao ta dune. Esey ta haci tambe cu su belasting ta aumenta. Esaki ta un areglo cu ta existi hopi aña caba y mester asegura cu den nos gobierno tambe e ta wordo aplica structuralmente. Por ta cu e empleado ta bay cas cu e auto dienst pa e no wordo desmantela si lague na trabao, loke e minister ta kere por wordo evalua, pero no tin excepcion den e regla. Esun cu bay cas cu e auto tin cu paga e 15 porciento menciona.

ORANJSTAD (AAN): Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna e siguiente declaracion riba e situacion na Venezuela: “E situacion na Venezuela ta hopi tenso y esey tin hopi hende preocupa. Nos ta convivi cu e pueblo Venezolano. Nos tin Venezuela den nos pensamento y oracion, y nos ta spera cu e ola di violencia por pasa, y cu por bin pas y trankilidad pronto na Venezuela, den cual derechonan humano y derechonan democratico ta wordo respeta, y cu ta brinda e solucionnan cu e pueblo ta anhela. Mescos cu hopi hende cu tin famia y amigo na Venezuela, ami tambe ta hopi preocupa pa nan seguridad, y mi ta resa pa nan bienestar. Mi ta hopi preocupa pa nos aki na Aruba tambe, pasobra Aruba ta geograficamente hopi cerca di Venezuela, y nos mester ta alerta pa tur locual pasa aya. Nos mester ta prepara cu un plan di accion of di contingencia si en caso e situacion empeora. Mi no ta mira Gobierno ta tuma accion, pues nos mes a cuminsa informa. Minister Presidente Eman

a duna un declaracion hopi cortico, pero no a duna informacion pa por calma e pueblo di Aruba en bista di e tantisimo informacionnan cu ta yega cerca nos. Nos a mira un potret cu e Prome Minister a publica cu e tin tur dos pechi den su man, un di gobierno

Chavista y un di oposicion. Sinembargo nos no mester di esey awor, awor nos mester pa gobernantenan bisti e pechi di Aruba y informa e pueblo con nan ta garantiza cu Aruba ta keda sigura. MI ta urgi Minister Presidente Eman pa e hasi esaki mas pronto cu ta posibel”.

Castigo di 10 dia pa pareha Mericano acusa di horta den 4 tienda ORANJESTAD (AAN): Diahuebs a tuma lugar un caso na corte di husticia na unda cu sospechosonan Mericano e muher N.G y e homber C.A.S a wordo acusa di ladronicia den tiendanan den e periodo di 12 di Augustus 2013 te 5 di November 2013 di (entre otro) un of mas bril di solo y/of fahanan. Den e caso aki e tiendanan Diesel, Gucci, Ralph Lauren y Faconnable situa den Renaissance Mall lo a bira victima di e personanan aki. Huez a cuminza na repasa procesverbal di e caso, despues di cual fiscal a exigi un castigo di 10 dia pa ambos, cu ta e cantidad di dia cu nan a sinta caba den detencion preventivo. Despues cu abogado Sven Faarup a trece defensa dilanti pa e Mericanonan, huez a duna su veredicto mesora. Huez a bay di acuerdo cu exigencia di fiscal y a condena e pareha na un castigo igual na e 10 dianan cu nan a sinta caba.


PAGINA 10

DIABIERNA 21 FEBRUARI 2014

DIARIO

Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di ATA

Logronan den aumento di vuelonan pa nos isla ta danki na un trabou den ekipo

ORANJESTAD (AAN): Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di ATA, a comenta durante e conferencia di prensa riba e aumento di vuelonan di diferente aerolinea pa Aruba, manera

Copa cu lo bula entrante juni 11 biaha pa siman, Jet Blue y US Airways cu durante zomer lo agrega 11 vuelo y tambe Delta y American Airlines cu lo cuminsa bula cu ekiponan mas grandi.

El a duna di conoce cu esaki ta trabou di lunanan atras cu a wordo logra danki na trabou den ekipo caminda e Airlift Committee tin strategianan delinea di antemano y puntonan di agenda cu ta traha riba dje. Aki el a menciona cu den luna di april nan lo ta bishitando diferente aerolineanan pa asina sigui traha riba otro metanan. Ronella Tjin AsjoeCroes a indica tambe cu e anuncio recien di Southwest ta uno hopi positivo, pasobra e ta pemitinos como Aruba pa enfoca mas riba diversificacion dentro di Merca y tambe ta permitinos pa capitaliza un fluho di bishitante nobo. E ta agrega cu kier

amplia un tiki mas e base di diversificacion, bayendo mas den e mercadonan cu kizas lo por duna nos e bishitante di calidad mas halto. Inclusive den seno interno di ATA a cuminsa papia di crea un segmento nobo desde e a単a aki, enfoca riba esun cu tin un entrada di riba 150 mil Dollar pa a単a bay ariba. CEO di ATA ta bisa cu como Aruba nos ta capturando ya caba cu e esfuerzonan haci un parti importante di e mercado aki cu 7%. E ta bisa igualmente cu mas cu mitad di e bishitantenan cu ta bin Aruba na e momentonan aki tin un entrada di 100 mil Dollar bay ariba pa a単a, pero esfuerzonan mester bay toch den captura un tiki mas

di e segmento di 150 mil Dollar bay ariba. Southwest lo permiti pa haci esaki por ehempel pensando riba un hub manera Houston, unda cu e aerolinea a anuncia cu nan tin plannan pa dentro di un a単a ofrece vuelonan for di e destinacion aki. Tjin Asjoe-Croes a expresa cu e ta hopi contento cu e logronan obteni cu American Airlines cu ta bay opera ekiponan mas grandi pa nos isla, igualmente pa loke ta e anuncionan di US Airways y Delta. E anuncionan aki ta hopi importante pa mercadonan primario di Aruba y ta zorg pa nos tin mas airlift cu nos tin mester pa sirbi e mercadonan aki.

Krant  
Advertisement