Page 1


onafhankelijk dagblad voor Aruba, Curaçao en Bonaire opgericht in 1884 abonnementsprijs Af 32,50 losse nummers Af 1,50 zaterdag Business Ñapa met Ñapa Af 1,75

Zieke boef

dinsdag 18 februari 2014 jaargang 128 nr 39

3

Aruba

Maria School gesloten door koperdiefstal

12 Financieel Coca-Cola neemt maatregelen

‘Inhumane houding en bedenkelijke standpunten’

Aruba op vingers getikt wegens weigering medische behandeling gedetineerde ORANJESTAD — Het Land Aruba is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de vingers getikt wegens weigering om voor een doodzieke gedetineerde de medische behandeling te vergoeden. Deze gedetineerde spande een rechtszaak aan tegen de overheid en won deze gisteren. Het Land is nu, op straffe van een dwangsom van 10.000 florin per dag, verplicht binnen 48 uur de medische behandeling en reiskosten te vergoeden van een gedetineerde met prostaatkanker. door onze verslaggever Alex Laclé Het Land Aruba heeft, onder meer op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), de verplichting zorg te dragen voor medische behandeling van gedetineerden, ‘van opsporing tot en met executie’ van eventuele straf. “Iedere veroordeelde (dus ook vreemdelingen zonder titel voor verblijf in Aruba) moeten onder humane omstandigheden worden gedetineerd”, oordeelt het Hof. “Waaronder (onder meer) begrepen een door het Land te verschaffen en te bekostigen adequate medische zorg.”

Bedenkelijk De standpunten van het Land, die er kort gezegd op neer komen dat het wel meevalt met de ernst van de bij de gedetineerde geconstateerde ziekte (prostaatkanker) en dat het Land geen plicht heeft kosten te dragen voor medische behandeling in Colombia, veegt het Hof van tafel. “Bedenkelijk”, noemen de rechters van het Hof deze overwegingen. Inhumaan Advocaat Gabri de Hoogd noemt de houding van de overheid in deze ‘inhumaan’. De gedetineerde in kwestie komt van oorsprong uit de Dominicaanse republiek maar woont al 23 jaar

13 Wereld Minder kinderen naar kinderdagverblijf

14 Sport Debutant Seedorf hoopt op Europees succes

Geen negatief reisadvies Venezuela

in Aruba. Hij zat in voorlopige hechtenis toen zowel de inrichtingsarts van gevangenis KIA als een extern uroloog een ernstige vorm van prostaatkanker bij hem constateerden. Op 23 december 2013 werd schorsing van de voorlopige hechtenis verzocht op basis van zijn gezondheidstoestand. Het Openbaar Ministerie erkende volgens De Hoogd dat de gedetineerde prostaatkanker had en behandeling nodig heeft, maar vond dat hij naar zijn land van oorsprong moest worden uitgezet. Omdat zijn verblijfstitel was verlopen. Hij kon deze verblijfstitel echter niet verlengen, zegt zijn advocaat, omdat hij gezien zijn detentie hier niet op tijd actie op kon ondernemen. “Het lijkt erop dat het standpunt is: de man is vanuit overheidsstandpunt een crimineel, daar gaan we geen geld aan besteden en hij moet elders maar creperen”, zegt De Hoogd. Vervolg op pagina 2.

Meteo: Geen gevaar voor tsunami

Aardbeving van 6,7 bij Barbados WILLEMSTAD — Op 189 kilometer afstand ten noordnoordoosten van Bridgetown, Barbados heeft zich vanochtend om 05.27 uur een aardbeving voorgedaan op een diepte van 17,5 kilometer met een magnitude van 6,7 op de schaal van Richter. Dit maakt de Meteorologische Dienst van Curaçao in een speciaal informatiebulletin bekend.

“Deze gebeurtenis heeft voor onze eilanden geen verwoestende tsunami tot gevolg, een tsunami kan worden uitgesloten. Evacuatie is niet nodig”, aldus de Meteo vanochtend. Meteoroloog Andy Luciano licht desgevraagd toe: “Er zijn slechts twee instanties die een officiële tsunami-waarschuwing mogen uitgeven, namelijk de US Geological

Survey (USGS) waar het National Earthquake Information Center (NEIC) onder valt, en het Pacific Tsunami Warning Center, dat voor het Caribisch gebied verantwoordelijk is. We hebben dan ook vanochtend data van de aardbeving van USGS ontvangen waarin duidelijk gesteld werd dat er geen gevaar voor de eilanden is.”

ORANJESTAD — Van een in Venezuela woonachtige Nederlander krijgt Amigoe diverse foto’s, verhalen en filmpjes over de onrusten in het land en de gevolgen voor de bevolking. Hij laat weten in angst te leven en wil daarom liever niet bij naam genoemd worden. “Anders word ik straks uitgezet”, zegt hij bezorgd. Ondanks de onrusten is er nog geen negatief reisadvies voor Arubaanse toeristen die het land willen bezoeken. Luchthaven Reina Beatrix verwijst naar Directie Buitenlandse Betrekkingen en die verwijst op haar beurt naar het Venezolaanse consulaat op Aruba. De Rijksoverheid van Nederland stelt voor Venezuela: ‘niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden’. Zie ook pagina 3: ‘Mensen hebben het gehad met de puinhoop’.

Verzoek kwam te laat binnen, documenten ontbraken

FDRS voldeed niet aan subsidieverordening

‘Betogers gedood in Oekraïne’

WILLEMSTAD — Het verzoek voor subsidie van het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS) werd te laat ingediend, waardoor de stichting niet in aanmerking had moeten komen voor een subsidie in 2013 en 2014. Dit concludeert overheidsaccountant Soab in zijn rapport inzake onderzoek Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial, dat in opdracht van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is opgesteld.

KIEV — Bij confrontaties tussen demonstranten en de ordetroepen in de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vandaag zeker drie doden gevallen. Dat hebben parlementariërs van oppositiepartijen gemeld.

Bij het parlementsgebouw in de Oekraïense hoofdstad Kiev is het vandaag tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de politie. Duizenden actievoerders ontstaken bij het gebouw in woede, nadat parlementsvoorzitter Vladimir Rybak had geweigerd hervormingen van de grondwet op de agenda te zetten. Demonstranten staken banden in brand en doorbraken een politiekordon. De politie antwoordde onder meer met de inzet van waterkanonnen. Samen met rookbommen en rubber kogels werden de actievoerders achteruit gedwongen. Een van de leiders van de oppositie, ex-bokser Vitali

Foto: AFP / Sergei Supinsky

De autoriteiten hebben geen officiële bevestiging gegeven. Wel meldde de politie dat circa 40 agenten gewond zijn geraakt, aldus de krant Kyiv Post. Onder de actievoerders zouden ongeveer 150 gewonden zijn gevallen.

Anti-regeringsdemonstranten raakten vandaag slaags met de politie voor het Oekraïense parlement in Kiev. Klitsjko, riep president Viktor Janoekovitsj op de oproerpolitie van straat te halen. “Doe dat en er komt een uitweg. Het zou het besluit van een echte vent zijn”, aldus Klitsjko die in het parlementsgebouw was.

Anti-regeringsbetogers beeindigden zondag de bezetting van het stadhuis in Kiev en een aantal andere regeringsgebouwen. Ze deden dat nadat de regering van Janoekovitsj had beloofd alle aanklach-

ten tegen de oppositie in te trekken op voorwaarde dat de actievoerders voor gisteren alle bezette overheidsgebouwen zouden verlaten en de wegblokkades in het centrum van Kiev zouden opheffen.

In het rapport constateert de Soab dat de aanvraag voor subsidie voor FDRS op 13 mei is aangevraagd. Dit gebeurde via een niet ondertekende brief van 13 mei 2013 met als onderwerp: Begroting aanloopkosten FDRS 2013 – 2014, die is opgesteld door de toenmalige beleidsadviseur van het Kabinet van de Minister van Financiën en de huidige trekker van het fonds, Malvina Cecilia. In deze brief wordt om een subsidie verzocht ter hoogte van 1 miljoen gulden voor ‘advies/aanloopkosten met betrekking tot het oprichten en operationaliseren van de FDRS voor de periode van 2013 – 2014’. Gezien de datum van de subsidieaanvraag kon, volgens het Soab-onderzoek, niet volledig worden voldaan aan de vereisten van de subsidieverordening, omdat de stichting op die dag nog niet was opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. “Vastgesteld is dat de oprichting van de stichting op 18 september heeft plaatsgevonden. Dat is dezelfde dag als de ondertekening van het machtigingsverzoek voor subsidieaanvraag.”

Ook constateert Soab dat conform de subsidieverordening een aanvraag voor subsidie ieder jaar vóór 1 mei moet zijn ingediend. Het feit dat het verzoek van de FDRS bijna twee weken later heeft plaatsgevonden, leidt tot de volgende bevinding van de overheidsaccountant: “De brief inzake de subsidieaanvraag (...) zou conform (...) de subsidieverordening vanwege het niet tijdig indienen, niet ontvankelijk zijn voor begrotingsjaar 2013 en 2014.” MB De Ministeriële Beschikking (mb) waarin de subsidie voor

FDRS wordt geregeld, dateert van 19 september, een dag na de oprichting van het fonds. Hierin staat dat FDRS in aanmerking komt voor een subsidie van 1,2 miljoen gulden. Een half miljoen zou in 2013 worden verstrekt, terwijl acht ton in 2014 zal worden uitgekeerd. Soab heeft tal van kanttekeningen bij de mb. “Uit de mb is niet eenduidig af te leiden voor welk bedrag een subsidie is verleend en welk bedrag zal worden betaald aan FDRS. De diverse bedragen verschillen namelijk.” Zo wordt er gesproken over een totaalbedrag van 1,2 miljoen aan subsidie, maar 500.000 en 800.000 komt uit op 1,3 miljoen gulden. Voorts wordt in de mb vermeld dat de subsidie in twaalf maandelijkse termijnen van 83.333,33 gulden zal worden uitbetaald, maar dit komt ook niet uit op 1,2 miljoen, maar op ongeveer 1 miljoen gulden. Vervolg op pagina 6

Leeflang Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang is een van de persoon die het hele verhaal over FDRS aan het rollen heeft gebracht. In tal van posts op haar Facebook-pagina gaat zij in op het rapport dat vandaag naar de Staten is gestuurd. Zij constateert dat de stichting ten onrechte subsidie heeft gekregen en dat de subsidieverordening op tal van punten is overtreden. Afgelopen zaterdag blikte premier Ivar Asjes (PS) tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst vooruit op het rapport. Hij stelde dat als er fouten zijn gemaakt, deze gecorrigeerd zullen worden. Asjes liet zich ook lovend uit over zijn collega-minister Jardim, die zelf opdracht voor het onderzoek had gegeven.


2

DinsDag 18 Februari 2014

amigoe

Hiv, obesitas en zwangerschappen grootste gezondheidsissues

‘Diabetes kinderen Aruba neemt nog steeds toe’ ORANJESTAD — Volgens het Joint United Nations Programme on HIV/AIDS heeft het Caribisch gebied het op één na hoogst aantal gevallen van hiv en aids ter wereld. Aruba telde tussen 1999 en 2010 435 gevallen. Dat maakt hiv één van de meest zorgwekkende publieke gezondheidsissues in het Caribisch gebied. Naast hiv-besmetting zijn ongewenste zwangerschappen en obesitas de grootste publieke gezondheidsissues. “Het aantal diabetispatiënten neemt nog steeds toe, ook onder kinderen.”

voorkomende ziektes doodsoorzaken.

Voedingsgewoontes Naast de hiv-problematiek zijn obesitas en ongewenste zwangerschappen andere grote publieke gezondheidsissues in het Caribisch gebied. Aanverwant aan obesitas zijn gezondheidsproblemen diabetes, oogaandoeningen, hoge bloeddruk en hartfalen. Volgens de onderzoekers is het onderliggende probleem de verkeerde voedingsgewoontes

Vervolg van pagina 1

De meest voorkomende manier van overdracht op het eiland is heteroseksueel contact. Maar niet alleen op Aruba speelt het gezondheidsprobleem. Zo publiceert het Trendrapport recentere cijfers uit Curaçao. Sinds juni zijn er daar 746 hiv-geïnfecteerden geregistreerd. St Maarten telde in 2008 met 664 gevallen nog het hoogste aantal hiv-gevallen van de (toenmalige) Nederlandse Antillen.

www.arubadoet.com |

en een gebrek aan beweging. “De meeste eilanden zijn zelf geen producenten van groenten en fruit”, zo schrijft het rapport. “De afhankelijkheid van import is groot en verse producten zijn een luxe. Op alle eilanden heerst armoede. Voeding is duur en groenten en fruit nog duurder dan overige producten. Ongezonde producten zijn veelal de goedkoopste. Dat werkt slecht eetgedrag in de hand.” De onderzoekers voegen daar aan toe: “De

Caribische cultuur is een eetcultuur. Eten is equivalent aan gastvrijheid en gezelligheid.” Directeur van FWG is Jan Helmond. Samen met zijn team onderzocht hij de zorg op de eilanden op vijf thema’s: public health en preventie, medische uitzendingen, vergeten groepen, eerstelijnszorg en ketenzorg en kwaliteit en arbeidsmarkt. Recent presenteerde Helmond het rapport aan Volksgezondheid-minister Alex Schwengle (AVP).

Aruba op vingers getikt wegens weigering medische behandeling gedetineerde

Dat stelt onderzoeksteam Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) in het Trendrapport Caribisch Gebied 2013, dat recentelijk werd gepubliceerd. Van de 435 hiv-geïnfecteerden op Aruba was 70 procent man en 30 procent vrouw.

In 2010 kwamen er 20 nieuwe gevallen bij, van de in totaal 664 geregistreerde gevallen. Van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn de aantallen niet bekend. Het Trendrapport beschrijft dat de onderzoeksresultaten en conclusies zijn gebaseerd op interviews met ervarings-

en

deskundigen op de verschillende eilanden. Door het

ontbreken van onderzoek en meetresultaten is er

weinig cijfermatig inzicht in bevolkingsontwikkeling,

Op 5 februari werd het schorsingsverzoek toegekend en besloot het Hof dat de gedetineerde op vrije voeten komt zodra hij naar het buitenland kan voor medische behandeling. De schorsing geldt totdat de behandeling is beëindigd. De gedetineerde deed daarop een verzoek, onder meer bij Justitie-minister Arthur Dowers (AVP), om zijn ziektekosten en reiskosten naar Colombia te vergoeden. De Hoogd zegt echter dat het Land via een vertegenwoordiger reageerde door te stellen dat de ‘client niet doodziek is, dat een geschorste gevangene geen gedetineerde meer is, dat client geen AZV-pas heeft, dat het Land de behandeling van gedetineerde niet zal vergoeden en dat het om geld ging’. “Wie is het Land om zoiets te vertellen als twee duidelijke

verklaringen van artsen voorhanden zijn?” De advocaat vindt het ‘op zijn minst gezegd aanmatigend’ dat een vertegenwoordiger van het Land - die geen medicus is, dit openlijk durft te beweren. Wel gedetineerde Het argument van het Land dat zijn cliënt geen gedetineerde is, is onjuist, zegt De Hoofd. “Cliënt is nog steeds gedetineerd en wordt pas geschorst met ingang van de dag van zijn vliegreis naar Colombia voor het ondergaan van zijn medische behandeling.” Bovendien is een gedetineerde waarvan de voorlopige hechtenis is opgeheven, geen gedetineerde. Maar in het geval van zijn cliënt, gaat het om een schorsing van de voorlopige hechtenis. En dan blijf je dus, volgens de letter van de wet, wel een gedetineerde, aldus De Hoogd.

Het Hof schaart zich achter de mening van de advocaat en beveelt daarom ‘stevige dwangsommen’ als het Land niet voldoet aan de opdracht tot vergoeding van de medische behandeling en reiskosten. Die dwangsommen, van 10.000 florin per dag, moeten aan de gedetineerde worden uitbetaald wanneer het Land dus niet voldoet. Tot een maximum van 1 miljoen.

Amigoe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you