Page 1

Centre Cívic Casa Sagnier

TALLERS D'IDIOMES Primavera 2014

Districte de Sarrià-Sant Gervasi bcn.cat/casasagnier


INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 7 D’ABRIL de 10 a 14 h. i de 16 a 20.30 h. o bé on-line: bcn.cat/casasagnier Districte de Sarrià-Sant Gervasi bcn.cat/casasagnier


CONVERSA EN ALEMANY Dimecres d'11.15 a 12.45 h. Del 23 d’abril al 18 de juny. Preu: 67.13€ (13.5 h.) Aquest curs es dirigeix a aquelles persones que ja han estudit alemany alguna vegada. Les condiciones de les persones interessades en realitzar aquest curs són: 1. Haver fet 3 cursos trimestrals d'Iniciació a l'alemany en el centre cívic. 2. Haver fet 1 curs d'alemany en un altre centre cívic d'un mínim de 100 h. i un màxim de 300 h. 3. En cas de dubte a l'hora de saber exactament el nivell, es realitzarà una petita prova. A càrrec de l'Annette Kais, nascuda a Mannheim (Alemanya), és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Braunschweig. Ha estat professora d'alemany a ESADE.

CONVERSA EN ANGLÈS Grup A: dilluns d'11.15 a 12.45 h. Del 28 d’abril al 16 de juny. Grup B: dimarts de 9.30 a 11 h. Del 22 d’abril al 17 de juny. Grup C: divendres de 18.45 a 20.15 h. Del 25 d’abril al 20 de juny. (El 2 de maig no hi haurà classe.) Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest és un curs adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa i volen millorarne la fluïdesa. En aquest taller es facilitarà una base lingïstica per poder parlar anglès a un nivell bàsic. Mitjançant les converses i situacions comunicatives diverses, es treballaran coneixements gramaticals, els verbs i el vocabulari més bàsic sobre la vida quotidiana. A càrrec de la Laura Santone, nasuda a Toronto (Canadà), és llicenciada en Antropologia Social.

CONVERSA EN ANGLÈS (Nivell avançat) Grup A: dilluns de 9.30 a 11 h. Del 28 d’abril al 16 de juny. Grup B: dimarts d'11.15 a 12.45 h. Del 22 d’abril al 17 de juny. Grup C: divendres de 17 a 18.30 h. Del 25 d’abril al 20 de juny. (El 2 de maig no hi haurà classe.) Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest és un curs adreçat a aquelles persones que tenen uns coneixements sòlids de la llengua anglesa i que volen perfeccionar la dicció, el vocabulari i la comprensió. Mitjançant articles d'opinió, situacions concretes i vocabulari del dia a dia, es revisaran i s'enfortiran els coneixements gramaticals i sintàctics de la llengua anglesa. Les sessions d'aquest curs es basaran en l'escolta, la conversa i la pràctica de la gramàtica. A càrrec de la Laura Santone, nascuda a Toronto (Canadà), és llicenciada en Antropologia Social.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi bcn.cat/casasagnier


CONVERSA EN FRANCÈS Dijous de 9.30 a 11 h. Del 24 d’abril al 19 de juny. Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest taller es dirigeix a aquelles persones que ja tenen nocions de francès (no importa el nivell que tinguin en l'actualitat però calen nocions bàsiques) i que vulguin practicar-lo i refrescar-ne la gramàtica de forma lúdica. La metodologia d’aquestes classes es farà a partir de jocs de relació, d’intercanvis d’opinions sobre temes candents i d’actualitat, d’aficions dels participants... A càrrec de A càrrec de l’Anne Buret, que té una llarga experiència com a professora de francès amb adults.

CONVERSA EN FRANCÈS (Nivell avançat) Divendres de 9.30 a 11 h. Del 25 d’abril al 20 de juny. Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest taller està destinat a aquelles persones que ja tenen certa fluïdesa en francès per tal d’expressar-se a partir d’un text (article d’opinió, literatura...) o d’altres temes escollits pels participants. A càrrec de A càrrec de l’Anne Buret, que té una llarga experiència com a professora de francès amb adults.

INICIACIÓ A L'ALEMANY Dimecres de 9.30 a 11 h. Del 23 d’abril al 18 de juny. Preu: 67.13€ (13.5 h.) Aquest curs es dirigeix a aquelles persones que no tenen coneixements previs de la llengua alemanya i que volen tenir una base mínima per tal de poder comunicar-se en alemany a un nivell bàsic. Cada trimestre es treballen diferents situacions lingüístiques amb el seu corresponent vocabulari. A càrrec de l'Annette Kais, nascuda a Mannheim (Alemanya), és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Braunschweig. Ha estat professora d'alemany a ESADE.

Districte Sarrià-Sant Gervasi bcn.cat/casasagnier


ITALIANO, CHE PASSIONE! Divendres d'11.15 a 12.45 h. Del 25 d’abril al 20 de juny. (El 2 de maig no hi haurà classe.) Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest és un curs adreçat a persones que tenen unes nocions elementals de la llengua italiana i volen millorar-ne el vocabulari i la fluïdesa verbal. En aquest taller es facilitarà una base lingïstica per poder parlar l'italià a un nivell bàsic i elemental. Mitjançant les converses i situacions comunicatives diverses, l'alumne treballarà coneixements gramaticals, els verbs i el vocabulari més bàsic sobre la vida quotidiana. A càrrec de l'Ada, de l'Associació AMA l'Italiano.

PARLEM DE CINEMA EN ANGLÈS Dilluns de 12.45 a 14.15 h. Del 28 d’abril al 16 de juny. Preu: 52.21€ (10.5 h.) Curs dirigit a tots els qui vulguin practicar l’anglès a través del cinema i la literatura. Aprendrem a diferenciar diversos registres i expressions del llenguatge oral. Analitzarem W. Shakespeare, Òscar Wilde, E. Hemingway, Las Hermanas Bronte, Charles Dickens, etc. La metodologia que seguirà aquest curs és la lectura i l’anàlisi d’una obra adaptada a l’anglès. Important: es recomana que els participants tinguin un nivell mig d’anglès. A càrrec de la Marina Torres, llicenciada en llengua i literatura anglesa.

VOCABULARI I COMPRENSIÓ D'ALEMANY Dijous de 12.30 a 14 h. Del 24 d’abril al 19 de juny. Preu: 59.68€ (12 h.) Aquest curs es dirigeix a tothom que tingui un nivell mitjà d’alemany i vol avançar en els seus coneixements (partim de la base del nivell B1). Al principi de cada sessió es treballaran les eines necessàries per poder expressar-se correctament, com ara: el vocabulari, les estructures sintàctiques, etc... La conversació que sorgirà a la classe partirà, doncs, d’alguna base específica, com pot ser un text, un vídeo, una estadística o alguna noticia destacada. Exemples d’àrees temàtiques: -Els gustos (música, roba, etc.) -Nous mitjans de comunicació. -Altres cultures. -Viatges. -Medi-ambient. -Salut. -Alimentació. -Vida laboral. A càrrec de l'Annette Kais, nascuda a Mannheim (Alemanya), és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Braunschweig. Ha estat professora d'alemany a ESADE.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi bcn.cat/casasagnier

Programes Tallers d'idiomes (Primavera'14)  
Programes Tallers d'idiomes (Primavera'14)  
Advertisement