Page 55

Capítol II: Infermeria i les seves competències

«El professional d’Infermeria s’ha de comprometre, durant tota la seva carrera professional, a assumir la responsabilitat personal de mantenir i enriquir la seva competència professional, incorporant les noves tècniques i coneixements que provinguin de l’avenç científic. D’aquesta manera els serveis d’Infermeria que proporcionarà tindran la qualitat deguda i ajudaran a l’evolució de la professió d’Infermeria.» (Codi ètica col·legi diplomats infermeria de Barcelona, 2006)

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement