Page 326

Mar Lleixà Fortuño

of the American Educational Research Association, New Orleans, LA (USA). [Consultat: 25 de març de 2006] <http://www.coe.uga. edu/~treeves/AERA2000Reeves.pdf>. Rillo, F. (1999). «Aplicación de las nuevas tecnologías en comunicación hospitalaria». Todo hospital, 154, 127–35. Rísquez, A. (2006). «E-mentoría: avanzando la investigación construyendo la disciplina». Revista Complutense de Educación, 17 (2), 121–35. Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J.; García Jimenez, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. Rodríguez Dacal, J. M. (2005). Manual de Internet para enfermería. Madrid: DAE. Rodríguez Dacal, J. M. (2006). »Influencia de Internet sobre la profesión enfermera». E·ducare 21, 25. [Consultat: 10 de gener de 2008] <http:// www.enfermeria21.com/educare/Generalitats/componentes/articulos/enlace_articulo.php?Mg==&&MjU=&MTczNg>. Rodríguez, J. A.; Bosch, J. L. (2004). Infermeres avui: com som i com voldríem ser. Conclusions de l’estudi sociològic. Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona i Universitat de Barcelona. [Consultat: 1 de desembre 2007] <http://212.9.72.18/uploadsBO/Generica/Documents/INFERMERES%20AVUI.PDF>. Rodríguez, S.; Mateo, J.; Hernando, J. C.; Casanova, J.; Arboix, E.; Grifoll, J. et alii (2004). Guia d’avaluació d’Ensenyaments Universitaris. 3ª ed. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU). [Consultat: 10 de juny de 2007] <http://www. aqu.cat/doc/doc_80863515_1.pdf>. Rodríguez Espinar, S. (coord.) (2005). Manual de tutoria universitària. Recursos per a l’acció. Barcelona: Octaedro: Universitat de Barcelona, Institut Ciències de l’Educació. Romá Ferri, M. T.; Vizcaya Moreno, M. F. (2000). «Nuevas tecnologías en la formación de profesionales de Enfermería». Metas de Enfermería, (25), 25–28. Romero, R.; Llorente, M. C. (2006). «El tutor virtual en los entornos de teleformación». En: Cabero Almenara, J., Román Graván, P. (coord.) P. E-actividades. Un referente básico para la formación en Internet. Sevilla: Editorial MAD.

326

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement