Page 304

Mar Lleixà Fortuño

necessàries per analitzar diferents aspectes relacionats amb el pas de la universitat al món professional. Els resultats assolits ens permeten concloure la necessitat d’institucionalitzar programes de tutoria que ajudin a la inserció laboral. Analitzar el suport institucional a la inserció laboral Per poder conèixer les accions de suport institucional que hi ha en el moment d’iniciar l’estudi en el nostre context, es van efectuar una sèrie d’entrevistes als gestors implicats. Els resultats de les entrevistes han permès conèixer i analitzar el programa de tutoria presencial, el programa d’acollida, així com l’opinió i interès que tenien els gestors sobre el tema objecte d’estudi. Les entrevistes inicials també van servir per donar suport al projecte de dissenyar i implantar un programa de tutoria virtual, així com per aportar els recursos necessaris. Podem concloure que institucionalment es recolzen les iniciatives per millorar el procés d’acollida i inserció laboral de les infermeres debutants, i aporten els recursos necessaris com una mostra de l’interès i preocupació que provoca el tema. Analitzar la vivència de les professionals d’infermeria debutants durant la inserció laboral Per poder analitzar com havia estat viscuda l’experiència de la inserció laboral de les infermeres novells, es va recollir diferent tipus d’informació i en moments diferents. Es va realitzar el seguiment de les professionals incorporades al món laboral durant l’estiu de 2007, amb entrevistes de seguiment al mes de la inserció i als tres mesos durant la fase diagnòstica. Amb la implantació de la prova pilot de VIRTICS 2008, aquestes entrevistes de seguiment es van incorporar dins l’EVT per agilitar el procés de recollida i anàlisi de la informació, i també va ser un dels temes tractats al xat. Tota la informació recollida posa en evidència l’elevada càrrega d’estrès i les inseguretats que apareixen en la majoria de professionals debutants.

304

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement