Page 23

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

la vegada és una mostra de preocupació i interès pel tema. A la Gerència territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, al Sr. Carles Tobar que va encoratjar-me des del primer dia i va donar tot el suport necessari per iniciar el projecte de tesi que ha anat seguint des de la distància, i al seu successor amb el càrrec Sr. Roger Pla que va continuar apostant i donant el suport per dur a terme la prova pilot de VIRTICS. A les direccions dels centres implicats en l’estudi, per haver confiat amb el projecte, especialment a la direcció d’Infermeria de l’HTVC Sra. Ana Isabel Martín i Sra. Cecilia Gombau. I com no a tots els infermers novells que desinteressadament han col·laborat i participat en l’estudi, compartint les seves primeres experiències professionals i emocions viscudes amb mi. Especialment, a les participants de la prova pilot de VIRTICS: Cristina, Jessica, Pili, Àngels i a les cibertutores: Nati i Cristina. A totes les meves amigues que per sort en són moltes, gràcies de cor per tot el suport donat.

23

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement