Page 222

Mar Lleixà Fortuño

• El grau d’estrès percebut ha sofert una evolució decreixent en la majoria dels casos, ha passat d’una mitjana de 3,7 a una de 3,1 (5 màxim, 1 mínim), assenyalen com a possibles causes: contracte polivalent, inseguretat per manca de coneixements i d’experiència, alt grau de responsabilitat, volum d’usuaris per atendre (urgències), atendre noves situacions, pensar en possibles errades. Aquests resultats amb un elevat índex d’estrès coincideix amb altres estudis revisats bibliogràficament. (Annand, 1997; Greendwood, 2000; Bick, 2000; Chenoweth, 2001; Smith, 2001; McCloughen, 2005; Garnelo, 2005; Mangone, 2005; Fernández, 2005; Donner, 2007; Newton, 2007) • La majoria dels professionals comenten que encara necessiten ajuda al cap de tres mesos d’exercici professional, però de forma més puntual i ocasional que a l’inici, i és la competència de «valorar, diagnosticar situacions canviants» aquella en la qual assenyalen requerir més ajuda. Recordem que aquesta és la competència en la qual es senten més insegurs. Estudis revisats sobre el tema posen de manifest la necessitat d’ajut permanent que requereixen els professionals novells. (Annand, 1997; Di Vito-Thomas 1998; Greendwood, 2000; Bick, 2000; Smith, 2001; Chenoweth, 2001; Amos, 2001; Ramritu, 2001; Ebright, 2004; Garnelo, 2005; Mangone, 2005; McCloughen, 2005; Fernández, 2005, 2006a,b,c, 2007a; Newton, 2007; Juvé, 2007a,c) • Diferents estudis ressalten la importància de crear la figura de la tutora d’acollida que asseguri la integració a l’organització i als equips, afavorint la cultura organitzacional. La tutora té un paper determinant en la integració cultural (valors de l’ organització) i en la integració als sistemes de treball. Seria una garantia de bon treball i a la vegada disminuiria la càrrega de treball addicional que suposa per a les infermeres més expertes. (Di Vito, 1998; Ebright, 2004; Forman, 2006; Ferrús; 2006; Donner, 2007; Esteve, 2008) • Totes les persones entrevistades consideren molt important poder tenir un tutor institucional per ajudar en la incorporació al món professional, ho consideren imprescindible en el cas de contracte polivalent o de desconeixement de la unitat assigna222

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement