Page 220

Mar Lleixà Fortuño

El 100% de les persones entrevistades tenen intenció de continuar la seva formació, de fet un 66,6% (8) ja ho tenen previst per al curs acadèmic 2007-2008. Sobre la perspectiva de futur laboral responen: Taula 127: Perspectiva de futur laboral •

Van ampliant el contracte de mes en mes (5).

Tres mesos més de contracte (2).

Contracte a temps parcial (2).

Decideixen marxar a treballar a ciutats més grans (Barcelona) (2).

A la privada m’ofereixen sis mesos de contracte (1).

El 100% valora l’experiència d’inserció al món laboral com a positiva i com a experiències més positives, que més els ha marcat : Taula 128: Experiències positives de la inserció professional •

L’ajuda dels companys (treball en equip) (8).

La gratificació per part dels pacients (4).

Valorar-te com a professional: tu mateix i els altres (3).

Relació amb els pacients (3).

L’aprenentatge diari (3).

Plasmar tot allò après.

L’ajuda del tutor.

La responsabilitat.

Estar sempre a la mateixa unitat.

Treballar en pacients de diferents especialitats (enriqueix).

Com a negatives:

220

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement