Page 22

Mar Lleixà Fortuño

de punt de partida per a l’adaptació i posada en marxa de la prova pilot de VIRTICS. A Isabel, que pacientment ha anat revisant cadascuna de les paraules per mi escrites, sé que ha estat una feina complicada però m’ho ha posat força fàcil. Com no, a la meva companya de fatigues Cinta Espuny, m’ha alegrat molt conèixer a aquesta gran persona i amiga que m’ha ajudat a que aquest llarg recorregut hagi estat més senzill, sempre ha tingut paraules de suport i d’ànim. A Teresa Guzmán, companya dels cursos de doctorat amb la qual ens hem anat animant i donant les espentes que ens feien falta per continuar i per arribar a finalitzar aquest procés. A Pili, amiga i seguidora del procés, hem tingut vides paral·leles però que finalment arribarem a la fi més o menys al mateix temps. A Ignasi que m’ha ajudat en l’últim però definitiu tram d’elaboració i presentació d’aquesta tesi. Als meus germans que sempre estan amb mi. A totes les meves professores, al llarg dels molts anys de formació que porto, algunes d’elles companyes ara de la meva tasca professional, totes elles responsables en més o menys mesura de la meva trajectòria, de les meves inquietuds professionals i que en certa mesura són responsables de l’elaboració d’aquesta tesi. A les meves companyes de l’escola d’Infermeria de la URV, especialment a les del meu despatx: Sara, Mari Paz, Montse per la seva paciència i especialment a Núria, Marta companyes i amigues, que dia a dia m’animaven i m’escoltaven quan parlava de com anava superant obstacles i dificultats que apareixien pel camí, gràcies per la seva comprensió i suport incondicional. A Carme Ferré que sempre m’ha animat i encoratjat. Com no a les meves tutores, en cadascun dels àmbits professionals desenvolupats per mi fins ara, com a infermera tant en l’àmbit assistencial com en el docent, totes elles tutores informals, però carismàtiques, els agraeixo tot el que m’han ensenyat i el suport que m’han fet sentir en tots aquells llocs on he treballat, crec que sense saber-ho totes en part són responsables que aquest projecte s’hagi fet realitat. A la Institució de l’ICS, concretament a la Sra. Eulàlia Juvé i al Sr. Angel Vidal, per haver confiat i donat el suport necessari al projecte que en el seu dia els vaig presentar, el seu suport ha estat essencial, i a

22

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement