Page 205

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

5.4.2 Resultats COM_VAT© 2007 L’estiu 2007 s’incorporen 12 nous professionals d’infermeria tots ells exalumnes de l’Escola Universitària d’Infermeria de la URV, 11 del centre del Campus Terres de l’Ebre i 1 del Campus Catalunya, 6 d’ells tenen un contracte polivalent, és a dir treballen a diferents unitats i torns depenent de les necessitats. 5 d’ells han estat inclosos al programa pilot de tutorització 2007, ja que la puntuació mitjana del COM_VAT© inicial passat per les supervisores va ser inferior a 3, que era el criteri d’inclusió al programa. A continuació es presenten el resultats obtinguts del programa pilot COM_VAT© 2007: (HTVC, 2007b) • S’aprecia en totes les competències avaluades una millora entre l’inici i l’acabament del programa. • Tots els participants tutoritzats (5 en total) han obtingut després del programa una millora individual considerable essent el tutoritzat 3 el que millor resposta individual ha obtingut i l’1 el que menys. En les gràfiques següents es poden observar les diferències de puntuacions obtingudes en les competències avaluades al COM_VAT© (2, 3, 4 i la total).

Gràfic 18: Puntuació competència 2 COM_VAT© 2007 (mínima 21, màxima 84)

Gràfic 19: Puntuació competència 3 COM_VAT© 2007 (mínima 24, màxima 96)

Validació COM_VAT Com petència nº 2

Validació COM_VAT Competència nº 3 80 70

80 60

60

40 20

19

28

38

68

58 33

42 28

Inicial 45

Final

20 10 0

0 Tutorat 1

Tutorat 2

Tutorat 3

Tutorat 4

60 50 40 30

Tutorat 5

64

70

31

66

65 50

43

Tutorat 1

205

73

Inicial 43

31

Tutorat 2

Tutorat 3

Tutorat 4

Tutorat 5

Final

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement