Page 18

Mar Lleixà Fortuño

MHA: Model d’adquisició d’habilitats. LATE: Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques en Educació. LLL: Long Life Learning. LOSC: Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. OMS: Organització Mundial de la Salut. PAT: Pla d’acció tutorial. PLED: Pla estratègic de docència. QCINFAP: Qüestionari competències en infermeria en l’àmbit d’atenció primària. SEM: Servei d’Emergències Mèdiques. SNS: Sistema Nacional de Salut. SEEI: Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet. SRE: Servei de Recursos Educatius. TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació. UCI: Unitat de cures intensives. URV: Universitat Rovira i Virgili. VIRTICS: Espai virtual de tutorització per a professionals d’infermeria novells. XHUP: Xarxa hospitalària d’utilització pública.

18

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement