Page 12

Mar Lleixà Fortuño

Índex de taules Taula 1: Objectius bàsics del CatSalut Taula 2: Missió de l’ICS Taula 3: Visió de futur de l’ICS Taula 4: Missió de l’HTVC Taula 5: Pla estratègic de l’HTVC Taula 6: Estructura de l’APS Terres de l’Ebre Taula 7: Resum del context de la investigació Taula 8: Competències de la professió d’infermeria Taula 9: Premisses dels germans Dreyfus Taula 10: Nivells d’adquisició d’habilitats Taula 11: Descripció dels nivell d’expertesa professional segons Benner Taula 12: Característiques del professional d’infermeria debutant Taula 13: Què permeten les competències? Taula 14: Competències de la infermera i infermer de cures generals Taula 15: Competències del professional d’infermeria generalista segons ANECA Taula 16: Tipus de competències Taula 17: Mitjans per desenvolupar les competències Taula 18: Tipus de competències de l’alumnat URV Taula 19: Competències específiques tipus A infermeria URV Taula 20: Competències específiques tipus B infermeria URV Taula 21: Competències tipus C URV Taula 22: Tipus de proves d’avaluació segons el nivell competencial Taula 23: Competència 1 COM_VA©. Taula 24: Competència 2 COM_VA©. Taula 25: Competència 3 COM_VA©. Taula 26: Competència 4 COM_VA©. 12

44 46 47 50 51 54 54 60 61 61 62 64 67 68 69 70 70 73 73 75 76 81 84 85 85 85

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement