Page 118

Mar Lleixà Fortuño

El mentoring és una relació a més llarg termini, on una persona experta ajuda a una altra a desenvolupar i créixer personalment i professional; és més un intercanvi on s’estableix una relació de confiança. En aquest treball utilitzarem el terme tutor amb l’accepció del mentor, les característiques del mentor seran infermeres expertes amb coneixements, la relació comporta beneficis mutus, és una relació a llarg termini, ha de ser voluntària, amb una bona dosi de paciència, entusiasme, coneixements i respecte mutu. (Donner, 2007)

3.4.2 La tutoria a la Universitat La paraula tutor fa referència a la figura de qui exerceix protecció, tutela, d’una altra persona menor o necessitada. (García Aretio, 2001) La tutoria universitària no és un invent del segle xx, una mirada retrospectiva confirma que l’acció tutorial ha estat una part de la tasca docent des de l‘inici de la universitat. (Rodríguez, 2005) Un dels primers testimonis de relació mestre-deixeble i, per tant, d’interacció entre docent i alumne en un context d’aprenentatge que tenim notícia en la cultura occidental té la seva font en la mitologia grega i en l’èpica homèrica on sempre és present la figura i importància dels mestres, que no només formen, sinó que fan un seguiment constant de les accions dels deixebles i intervenen quan aquests més ho necessiten. (Smith, 2001; Seoane, 2007) La universitat medieval buscava transmetre el coneixement, respectar la veritat i potenciar l’estudi, el paper del professor consistia a guiar, orientar i tutoritzar la conducta moral, social i intel·lectual en la recerca del coneixement com a via per al creixement personal, tot emmarcat en una relació personal estreta. La transformació de la utilitat del coneixement significa un gir dels objectius de la universitat i de la funció docent al llarg del segles. En el context espanyol (Isus,1995), destaca que l’acció tutorial ha de ser la concreció d’un procés orientador integral i propi, on s’atenen les diferents dimensions de la persona. Les agendes polítiques reflecteixen el valor social que actualment es concedeix a l’educació i a la tutoria, entre els documents que tracten el tema, cal anomenar l’informe «Universitat 2000» que aposta decidi-

118

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement