Page 116

Mar Lleixà Fortuño

3.4 La tutoria 3.4.1 Una mica d’història El concepte de tutoria no és nou, les arrels de la mentoria es remunten a més de 5.000 anys a Àfrica, on es proporcionaven guies per mostrar a la joventut el camí. Un mil·lenni més tard, Homer va narrar la història d’Ulisses, rei d’Ítaca, qui es va dirigir al seu amic Mentor per demanarli que cuidés el seu fill mentrestant ell anava a lluitar a la guerra de Troia. Per als grecs, un mentor era considerat un pare adoptiu, una persona responsable del desenvolupament físic, social, intel·lectual i espiritual dels joves. Algunes de les primeres universitats europees van adoptar la mentoria com un component essencial de l’educació d’una persona. (Smith, 2001; Carroll, 2004) La Universitat d’Òxford va establir tutors que actuaven com a mentors, vivien en la universitat amb els estudiants i el instruïen en les àrees social, acadèmica i personal. En el segle xvi, durant el sorgiment d’agrupacions comercials, artesanals, professionals i per la necessitat de comptar amb treballadors qualificats durant la revolució industrial, un mentor era més bé com el mestre en una relació mestre/aprenent. En aquest moment l’enfocament va canviar per posar major èmfasi en ajudar l’aprenent a desenvolupar les aptituds necessàries per tenir èxit en la seva carrera. Els treballadors aprenien els oficis amb mentors amb qui normalment estudiaven durant una bona part de les seves vides. De manera similar, en la societat d’Amèrica del Nord, el terme mentor gairebé sempre era utilitzat amb relació a una situació d’aprenentatge. Artistes, pintors, ballarins, actors… buscaven orientació a llarg termini dels mestres en cada una de les seves especialitats. Persones que desitjaven ser metges, advocats o qualsevol altre treball professional, buscaven associar-se amb algú, expert en el ram. Eventualment, aquests aprenents es convertirien a la vegada en mentors de nous aprenents. A Europa i Amèrica del Nord es van tornar molt populars les escoles basades en l’aprenentatge transmès mitjançant mentors. La literatura relacionada amb aquesta activitat no és habitual fins al final de la dècada dels setanta. Fou llavors quan comencen a publicarse articles que promovien la idea que els mentors podien representar un

116

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement