Page 105

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d’infermeria

sevol institució de qualitat: convertir-se en la institució de la societat del coneixement. Actualment totes les universitats espanyoles tenen el seu espai a Internet, i més del 60%, segons un informe de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), ofereixen serveis directes mitjançant el portal a la comunitat universitària. (Duart, 2006) Com a conclusió, dir que les TIC tenen un rol potencial molt important tant en països desenvolupats com per a aquells que estan en vies de desenvolupament, però es requereixen unes condicions mínimes: bona infraestructura, docents capacitats i estudiants preparats per aprendre amb aquestes tecnologies. (Martínez, 2005)

3.2 Les TIC i la Infermeria Tot indica que les TIC tindran un paper essencial en el desenvolupament de la infermeria d’aquest segle, les TIC estan revolucionant el món. Les professions sanitàries s’han beneficiat del seu desenvolupament i durant la propera dècada encara ho faran més. L’aplicació de les TIC ha permès desenvolupar noves tècniques i ha contribuït a millorar les cures ofertes als usuaris. (Pareras, 2000) El fet que vivim immersos en la societat del coneixement reclama que integrem les TIC a les nostres vides per poder adquirir unes competències bàsiques que configuraran l’alfabetització digital i l’aprendre-les a utilitzar de forma correcta i eficient per utilitzar-les com instrument de treball intel·lectual i de relació. (Lleixà, 2006, 2007b) Durant els últims anys les variacions en la comunicació hospitalària per a l’aplicació de les TIC, no sols afecten l’estratègia comunicacional, sinó que modifiquen el concepte de servei hospitalari amb la consolidació de la telemedicina i la teleassistència, entre d’altres. La telemedicina va ser definida per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1997 com: «el subministrament d’atenció sanitària en què la distància constitueix un factor crític, per a professionals que apel·len les tecnologies de la informació i de la comunicació a fi d’intercanviar dades per fer diagnòstics, preconitzar tractaments, prevenir malalties i ferides, així com per a la formació permanent dels professionals d’aten-

105

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

La tutoria virtual i la inserció laboral dels professionals d'infermeria  

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com...

Advertisement