Page 44

Distinció Maria Antònia Ferrer 2012

van haver de plantar cara, ser valentes, demostrar que el fet de ser dona no era un impediment per pertànyer al grup de les millors investigadores en el seu àmbit. Malgrat la gran vàlua de científiques com les esmentades, es pot remarcar que majoritàriament són casos excepcionals, poc “normals”, ja que el paper de la dona en el vessant científic ha estat molt infravalorat durant molt de temps. No ha estat fins fa relativament pocs anys que la incorporació de la dona al món científic i laboral en general s’ha anat normalitzant ja que els drets de les dones en l’àmbit laboral s’han anat reforçant i, després d’un llarg camí de lluites i reivindicacions, s’han superat els entrebancs imposats per una societat patriarcal. Durant molt de temps, les dones estaven destinades que, un cop formaven una família, es dediquessin plenament a aquesta tasca domèstica. No seguien, doncs, la seva trajectòria laboral i eren realment poques les que superaven les pors associades a fer-ho, les que s’enfrontaven a molts sectors de la societat. A banda d’aquestes científiques que han estat reconegudes, encara que en molts casos han hagut de passar molts anys, també és de justícia destacar altres científiques anònimes, altres químiques que van contribuir a que la tasca que duien a terme no fos menyspreada pel fet de ser dones, dones que van intentar que es reconeguessin uns drets i vetllaven perquè es complissin, per exemple a través d’associacions com l'Association for Women in Science (AWIS), que es va crear cap als anys setanta. A l’Estat espanyol es pot destacar també l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT), com a entitat que pretén ser veu, fòrum de discussió i xarxa de suport a totes les investigadores espanyoles perquè aquestes siguin considerades iguals en l’àmbit de la ciència i tecnologia. Així, doncs, podem dir que a poc a poc les dones hem assolit un lloc en l’àmbit científic, però encara queden reptes per superar, si per arribar a una situació en què tots siguem iguals com a científics, malgrat el gènere que tinguem. Per això hem de seguir lluitant perquè aquestes diferències per raó de gènere deixin d’existir.

44

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Dones i química  

Superant el sexisme a les universitats Distinció Maria Antònia Ferrer 2012. Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de l...

Dones i química  

Superant el sexisme a les universitats Distinció Maria Antònia Ferrer 2012. Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de l...

Advertisement