Page 40

Distinció Maria Antònia Ferrer 2012

va passar amb les acadèmies científiques, les dones també n’eren excloses i era pràcticament impossible ingressar-hi, ja que això depenia dels mateixos membres d’aquestes acadèmies, que eren homes i eren ells qui escollien els futurs candidats. Per exemple, Marie Curie, ni tan sols després d’haver estat reconeguda internacionalment amb dos premis Nobel, va ser admesa a l’Acadèmia Francesa de les Ciències, de la qual el seu home, Pierre Curie, ja havia estat membre anteriorment. En definitiva, les dones tenien prohibit l’accés a diferents institucions controlades per homes, estaven relegades a un segon pla. Tampoc podien tenir dret a les patents, i en molts casos això implicava que el reconeixement associat als seus descobriments se’ls enduguessin els seus marits. No ha estat fins fa relativament pocs anys que sortosament la mentalitat de la societat en què vivim ha canviat, això ha fet que a poc a poc ens hàgim pogut anar incorporant a l’àmbit científic dominat pels homes durant molt de temps. Les nostres avantpassades químiques ho van tenir molt més complicat, i fins i tot en alguns casos impossible, fer-se un lloc en un món hermètic per a elles. Gràcies a les aportacions i a la tenacitat d’algunes d’aquestes científiques, es van superar molts dels entrebancs imposats per una societat masclista. I això va suposar que a poc a poc el camí cap a l’assoliment d’una determinada posició fos menys dur, i que, en definitiva, el paper de la dona en diferents àrees científiques s’hagi normalitzat. Cal remarcar que gràcies a la lluita de moltes investigadores que ens han precedit en el temps hem pogut avançar de manera ferma, hem pogut anar conquerint el que feia molts anys ja ens pertocava, però ens era negat per no ser homes, un lloc visible en la història, un accés plenament obert a la ciència i tecnologia. Entre totes les científiques que ens van precedir en l’àmbit químic, algunes van emergir d’una manera molt notable, tot i que en molts casos la seva importància no ha estat reconeguda, malgrat que han estat determinants en moltes descobertes científiques. Gràcies al seu afany de superació, la seva perseverança i la gran il·lusió que van posar en la tasca que desenvolupaven, moltes dones, que podríem qualificar d’heroïnes, van aconseguir sobresortir en l’àmbit químic i aportar-hi grans contribucions per a la humanitat. Així doncs, podem dir que al llarg de la història hi ha hagut força dones que van contribuir de manera molt decisiva al desenvolupament de la ciència, però en molts casos la pròpia 40

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Dones i química  

Superant el sexisme a les universitats Distinció Maria Antònia Ferrer 2012. Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de l...

Dones i química  

Superant el sexisme a les universitats Distinció Maria Antònia Ferrer 2012. Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de l...

Advertisement