Page 1

Imatge de la portada: Ethel Martí Estrada, Fons d'Art de la URV.

NOVETATS EDITORIALS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI ¶ www.publicacionsurv.cat

PUBLICACIONS URV 2013

ENTREVISTA A JOAN PRAT ELS NOUS IMAGINARIS CULTURALS

LA MÍSTICA DELS "SENSE TERRA" DE JAUME VALLVERDÚ

NOVETATS EDITORIALS EL GÈNERE DE LA POLIS, QUIMERES, ¡Guerra a Dios!...


Editorial

Teniu a les vostres mans la revista amb les novetats de les publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, resultat de la tasca que s’ha dut a terme en aquest àmbit en el darrer any. El 2005 es va posar en marxa el segell editorial Publicacions URV amb l’objectiu d’editar i distribuir, a través de diverses col·leccions, obres universitàries de caràcter institucional, docent, investigador i divulgatiu. D’aleshores ençà hem editat un nombre significatiu de publicacions que són un bon reflex de l’activitat creadora que es du a terme a la nostra universitat.  Però la publicació de llibres i revistes no tindria un sentit de conjunt si no s’inserís en un concepte coherent i alhora operatiu de l’edició universitària. Ha estat una convicció molt clara la que ha portat el desenvolupament de Publicacions URV, una idea segons la qual calia disposar d’un projecte editorial propi, amb un programa, un catàleg i mecanismes molt clars i selectius d’edició, i dotada dels instruments professionals i dels recursos humans qualificats necessaris per fer-lo funcionar.  És en aquest sentit que hem potenciat, aquests darrers anys, la publicació electrònica. Els llibres digitals i les revistes en aquest format suposen, a més d’un estalvi en les despeses associades a la tasca de publicació, un conjunt de possibilitats molt importants que faciliten la difusió dels continguts científics i de divulgació que realitzem, mitjançant formes diverses i accessibles, adaptables a les necessitats de la publicació universitària.  D’acord amb aquests criteris, hem editat un conjunt important de publicacions digitals, a més a més de les publicacions en paper. A través d’aquesta revista, pretenem donar visibilitat a les darreres novetats editorials i els seus autors perquè arribin a totes aquelles persones que hi estan potencialment interessades, dins i fora de l’acadèmia.  Desitgem que la revista que ara esteu a punt de fullejar us sigui alhora atractiva i útil, i que us faciliti l’entrada al coneixement que posem al vostre abast a través de Publicacions URV.   Francesc Xavier Vidal Grau Rector

Martí i Franquès, l’home que mirava l’aire

SUMARI

Antoni Martí i Franquès deixa la ploma sobre la taula, s’aixeca del seu escriptori i es recolza a la finestra oberta. És primavera i la brisa és agradable. Tot i que passa la major part de l’any a la seva residència de Tarragona, encara li agrada venir a Altafulla quan necessita concentrar-se. Des de la finestra del despatx de casa seva, a prop del castell, es pot veure el mar i uns quants vaixells que hi suren reposadament. Un d’ells és propietat de Martí, i està sortint del Port de Tarragona carregat de mercaderies. Però no és això el que ell mira. Des de la finestra també es veuen els terrats de les cases, alguns camps entre el poble i el mar, la carretera on pagesos atrafegats van i vénen dels camps. Alguns d’aquests homes treballen a les seves terres, que s’estenen per tot el camp de Tarragona. Però tampoc no és això el que mira Martí.

NOVETAT EDITORIAL

3

Quimeres Martí i Franquès

Il·lustració de la coberta: Caspar David Friedrich, Caminant damunt un mar de boira, oli sobre llenç, 98,5 x 75 cm. Hamburger Kunsthalle, Hamburg (1817).

LA MÍSTICA DELS "SENSE TERRA"

Edició no venal

4

ideològica pel que fa a la defensa de la llibertat de pensament envers la dogmàtica teologal. L’aportació d’ambdues reflexions, que foren escrites en un context de resposta a posicionaments creacionistes, rau a incidir -en el context en què foren redactadesen la predominança del posicionament materialista i evolucionista a l’hora de reflexionar sobre la causalitat de la historicitat de les

ria local, la història social de la cultura i els moviments de construcció nacional. Ha estudiat aspectes sobre el condicio-

societats i de llurs formes polítiques. Amb tot, ambdós opuscles, acarats per primera vegada, són una conseqüència de l’emergència

nament polític dels intel·lectuals i ha analitzat referents de la pedagogia crítica.

ATeNeA col·lecció d’assaig en llengua

Montserrat Duch Plana (coordinadora)

de Francesc Sunyer capdevila mostren la correspondència

dència entre Joan Fuster i Joaquim Maluquer i Sostres (edicions Tres i Quatre &Universitat de València). el seus centres d’interès són la histò-

Els nous imaginaris culturals

13

els textos dels humanistes Joaquim-Maria Bartrina i

tià i la literatura (Publicacions Abadia de Montserrat, 2011). En l’àmbit de l’edició de textos ha tingut cura de la Correspon-

ENTREVISTA A JOAN PRAT

6

Xavier Ferré Trill (Reus, 1962). És doctor en sociologia i en història. Actualment és professor lector adscrit al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Darrerament ha publicat Antoni Correig, entre l’humanisme cris-

amb Jaume Vallverdú

de posicionaments intel·lectuals-polítics (republicans) identificats

NOVETAT EDITORIAL

catalana sobre estudis de dones, gènere i feminismes.

8

TÍTolS PUBlicATS

¡Guerra a Dios! El gènere de la polis

7 Memòries de dones. Coral Cuadrada (coordinadora), 2009

8 Em sento estafada. Una lectura de Simone de Beauvoir. Araceli Bruch Pla, 2010 9 Literatura i feminisme. L’hora violeta, de Montserrat Roig. M. Àngels Francés Díez, 2010

amb la necessitat de democratització de la cultura, amb la laïcitat, el racionalisme i l’aposta per la transformació social, en l’etapa de revolució democràtica que transcorre entre 1868 i 1873.

sitat Rovira i Virgili, a la Facultat d’Economia i

In Defence of Democracy

Català, anglès. 15. La indústria turística, reorganitza-

Manuel Fandos Garrido

disciplinars.

12. Educació en valors, actituds per-

19. El corazón matemático de la literatura Dolors Collellmir Morales

20. Els nous imaginaris culturals. Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics Grup de Recerca sobre Imaginaris Culturals (GRIC). Edició a cura de Joan Prat

21. La tecnòpolis catalana 1900-1936. Pensament organitzatiu a Catalunya Josep M. Cortès Martí

URV hi va cursar el Màster en Antro-Desig de saber Varis autors. Coordinat per Misericòrpologia Urbana. dia Camps Premis Consell Social URV als millors treballs de Joan Prat: catedràtic d’Antropologiarecerca de secundària 2009-2011 13. Gènere i creació d’empreses a Casocial a la URV, és actualment profes-Català. vol 47 talunya sor emèrit. Ha coordinat la investiga-Enquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 112. Diversos autors. Dirigit per Ignasi Brució del GRIC i la confecció d’aquestaEdició: Juny de 2012. ISBN: 978-84-8424-217-8. Preu: 14 € net monografia.

14. El Pacte de la No Intervenció. Jose La Reche: llicenciat en Antropologia iNstituCiONal internacionalització de la Guerra Cisocial per la URV. És expert en Ioga,Diversos autors vil espanyola Tai-txi i Arts marcials i ha coordinat la Diversos autors. Edició a cura de Jopilastra de les espiritualitats orientals. Pels camins de l’etnografia: sep Sánchez Cervelló Inès Tomàs: doctora en Psicologiaun homenatge a Joan Prat i psicoanalista, és professora titularCatalà i castellà. vol 50 15. La indústria turística, de la Facultat de Psicologia i CC deEnquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 368. reorganització i diversificació Diversos autors. Dirigit per Ignasi l’Educació de la URV. Diplomada enEdició: Octubre de 2012. ISBN: 978-84-8424-219-2. Preu: 18 € teràpia floral ha coordinat la pilastra de Brunet 1 17 teràpies naturals. 16. El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura Diversos autors.

17. Siberut: L’illa dels homes-flor Marta Alonso

16. El rei Jaume I en l’imaginari po-d’Hoteleria del Campus de Bellaterra i el Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Aupular i en la literatura tomòbils de Barcelona, entre altres centres de Diversos autors formació professional. Ha publicat Un encís històric de l’automoció catalana (1998), editat pel Gremi Provincial de Reparació d’Automòbils de Barcelona; Història de l’automoció a Catalunya (2005), editat pel Departament de Presidència 18. Aspectes psicosocials de la quali-de la Generalitat, i diversos capítols del manual tat de vida laboral en el sector hotelerde sociologia de l’empresa de l’antiga Escola Diversos autors. Edició a cura de Jordide Ciències Empresarials (1995). Ha obtingut accèssits en l’àmbit del periodisme professioTous Pallarès nal (Cinquantè Aniversari de Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils, 1994) i 19. El corazón matemático de la lite-d’assaig (Associació pel Foment de la Culturatura ra Catalana 1989 i x Premio Ensayo Breve en Ciencias Sociales Fermín Caballero 2011). AcDolors Collellmir Morales tualment escriu assíduament a la premsa d’àmbit local (Mirall.net) i a la nova premsa virtual 20. Els nous imaginaris culturals. Espi(Gramenet 2.0 i TotTarragona). ritualitats orientals, teràpies naturals i En l’actualitat, a part de la seva intensa sabers esotèrics activitat docent universitària, desenvolupa tasGrup de Recerca sobre Imaginaris Cul-ques de responsabilitat social en representació turals (GRIC). Edició a cura de Joan Pratinstitucional com a vicepresident del Patronat de l’Hospital de l’Esperit Sant, membre i se21. Los sin tierra. Mística y resistenciacretari de l’Arxiprestat del Barcelonès Nord i membre del Patronat de l’Escola de Música en el mst de Brasil Can Roig i Torres.

17. Siberut: L’illa dels homes-flor Marta Alonso

poesiA

18. Aspectes psicosocials de la quali-

tat de vida laboral en el sector hoteler Diversos autors Diversos autors. Edició a cura de Jordi TraduccióTous de Pallarès Joaquim Mallafrè

Traces

19. El corazón matemático de la literatura Edició: 2010. Pàgines: 44. Dolors Collellmir Morales Català, anglès.

poesiA

20. Els nous imaginaris culturals. Espi-

ritualitats orientals, teràpies naturals i Diversos autors sabers esotèrics

Deu poemes Grup deuniversals Recerca sobre Imaginaris Cul-

turals (GRIC). Edició a cura de Joan Prat Diverses llengües. José González Calvo Edició: 2009. Pàgines: 40.

VIVIR LO EXTRAÑO

Josep M. Cortès Martí

Iolanda Vivancos: llicenciada en Filosofia i en Antropologia per la URV, s’ha interessat pels moviments xamànics i neoxamànics d’origen llatinoamericà. Imatge de la coberta d'Albert Garrit

sociologia de l’empresa i del treball a la Universitat de Barcelona, i ha impartit formació en l’àmbit de pimes a l’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, l’Escola Superior

Diversos autors. Dirigit per Ignasi

fenomenológica de la percepción, la conciencia y la subjetividad. Brunet

Dominika Dittwald: formada en SoiNstituCiONal Montse Anguera, Felip R. Caudet, Dominika Dittwald, sonals i ètica professional en el marc ciologia en la seva Polònia natal, ha l’espai europeu d’educació superiampliat estudis a París i Istanbul. A laJordi Gavaldà (curador) Jose Reche, Inés Tomàs, Iolanda Vivancosde or

18. Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler Diversos autors. Edició a cura de Jordi Tous Pallarès

El gènere de la polis

LOS SIN TIERRA

21. La tecnòpolis catalana 1900-1936. Pensament organitzagtiu a Catalunya Josep M. Cortès Martí

poesiA

Diversos autors Un estudio psicopatológico Diez poemas universales sobre el déficit de familiaridad

Jaume Vallverdú Vallverdú

1

22. Vivir lo extraño. Un estudio psicopatológico sobre el déficit de familiaridad José González Calvo

Diverses llengües. 23. Los sin tierra. Mística y resistencia Edició: 2009. Pàgines: en el40. MST del Brasil

Jaume Vallverdú 24. Quimeres. Sociabilitats i memòries col·lectives a la Catalunya del segle xx Montserrat Duch Plana

José González Calvo

Jaume Vallverdú

(Madrid, 1967) es doctor en Psiquiatría por la UAM y profesor de la URV. Ha publicado traduccionesdetextospsiquiátricos “En aquest excel·lent llibre, Montserrat Duch tracclásicosyhacolaboradoen ta diveramb gran rigor unes temàtiques que avui conssosproyectoseditoriales.titueixen Desde uns dels principals punts de discussió 2001 trabaja como psiquiatra d’historiadors, polítics i molta gent interessada no para la Fundación Pere Mata en nostre passat més immediat, sinó també pel sols pel Terresdel´Ebre,dondecontinúa present democràtic que ens ha tocat viure. L’obra con su labor docente y con la in- en primer lloc, els complexos camins del planteja, vestigación en psicopatología y republicanisme català per tal de construir uns insepistemología psiquiátrica. truments de sociabilitat propis. Igualment, aborda la temàtica ben actual de les polítiques commemoratives i de la selecció dels llocs de memòria. I finalment ens presenta un conjunt de reflexions i estudis sobre la polèmica qüestió de les polítiques públiques de memòria.” Fragment del pròleg de Borja de Riquer.

Recerca

Recerca

Montserrat Duch Plana

14. El Pacte de la No Intervenció. La internacionalització de la Guerra Civil espanyola Diversos autors. Edició a cura de Josep Sánchez Cervelló 15. La indústria turística, reorganització i diversificació Diversos autors. Dirigit per Ignasi Brunet

Pensament organitzatiu a Catalunya

LOS SIN TIERRA

Joan Prat (coordinador)

1900-1936

Recerca

23

Quimeres Gràfiques

Va néixer a Tarragona el 1959, és catedràtica d’Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat Ideologies i Societat a la Catalunya contemporània (ISOCAC). Ha estat diputada al Parlament i vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals de la URV. És membre del Consell de redacció de Recerques. Història. Economia. Cultura, així com d’Historia del presente. Entre les seves publicacions més recents destaca Dones Públiques. Política i gènere a l’Espanya del s. XX (2005), que va iniciar la col·lecció Atenea; La Segona República espanyola (ed.) (2008); Los gobiernos de la Generalitat: de Macià a Maragall (2008), juntament amb Pere Anguera; Micaela Chalmeta (2009); De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona, 1939-1982 (2009), amb Meritxell Ferré. Recentment ha dirigit la col·lecció Història de Tarragona (6 volums) i és coautora, juntament amb Tomàs Carot, del cinquè volum, Segle XX. República, Dictadura i Democràcia (2011). El gènere de la polis. La trajectòria de les dones en el catalanisme polític (2013) és el seu darrer llibre.

¡GUERRA A DIOS! Joaquim M. Bartina | DIOS Francesc Sunyer

La teCnòpoLis CataLana

El GRIC (Grup de Recerca sobre Ima-Impactes de la URV sobre la societat

14. El Pacte de la No Intervenció. La internacionalització de la Guerra CiAntoni Rovira i Virgili vil espanyola autors. Edició a cura de JoDefensaDiversos de la democràcia sep Sánchez Cervelló

Empresa, sota la direcció d’Ignasi Brunet i Icart 9. Els estrangerismes del català. Com Eninterciertos del conocimiento científico,13.filosófico y Este es un libro sobre uno de los más Edició: importantes El pensament organitzatiu català és un fenomen sociològic que ciómovimientos i48. diversificació Català. ámbitos vol 38 2012. pàgines: Gènere i creació d’empreses a Ca-(URV) i el mestratge de Francesc ginaris Culturals) té un caràcter Roca i Rossell són i per què en tenim. Una aproximatalunya Diversos autors. Dirigit per Ignasi contemporáneos, el MST de Brasil, formalmente conocido disciplinari i, per ordre alfabètic, elEnquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 192. ambiciona reconstruir la societat catalana en el «nou» segle xx.i lingüística (UB), amb la tesi Discurs de sociales la racionalització ció social literario seISBN: denomina extrañamiento a un modo de transformación 978-84-8424-194-2. Preu: 3 € Diversos autors. Dirigit per Ignasi Brunetdel treball a Catalunya durant l’era de l’organitBrunet Tiene el componen els següents investigadors: como Movimiento de los Trabajadores Rurales Xavier Rull Ensems vol propiciar el canvi social per mitjà de la tècnica i l’educació. poesiA Sin Tierra. zació, 1900-1936. objetivo principal de estudiar su sistema simbólico-cultural y ritual radical de la experiencia. Partiendo de la clínica psiquiátrica, este libro Montse Anguera: llicenciada en PsiLes aportacions dels diferents autors respecte a la racionalització del Manuel Pérez Bonfill 14. El Pacte de la No Intervenció. La Es forma acadèmicament en els àmbits de 16. El rei Jaume I en l’imaginari po10. Repercussions of the work envicologia i Antropologia. És una bona iNstituCiONal la sociologia a por el concepto de mística, cuyo imaginario arraiga y treball depassen una anàlisi exclusivament organitzativa empresarial, internacionalització de la Guerra Ci-l’economia, de l’empresa i derepresentado ronment on the family life of men: a pular i en la literatura Giny d’aigua propone una definición del déficit de familiaridad, que abarque desde l’Escola d’Alts Estudis Empresarials, a la Faconeixedora de la psicologia junguiaAntoni Rovira i Virgili cobra vida en la historia y la memoria tanto política como religiosa vil espanyola ja que es fa una mirada transversal del fenomen organitzatiu. Les develop-mental study Diversos autorsde cultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Català. na i ha coordinat la pilastra dels sabers Diversos autors. Edició a cura de Jo-de la Universitat de Barcelonaeste López i Amparo Acereda En términos ideológicos y socializadores, la mística la síntesisIn pasiva del sentido, a la actividad cognoscente y práctica perspectives pretenen donar una fórmula per bastir unaAnna societat Defense of Democracy i a la movimiento. Facultat de esotèrics. Edició: 2011. pàgines: 60. sep Sánchez Cervelló Teologia, dins l’antic Institut Catòlic de Ciènci- como el marco y el motor cognitivo y motivador es interpretada la dels homes-flor 17. Siberut: de L’illa exempta de conflicte social. És un període en què es posa de11. manifest Català. vol 44 Las tecnologías de la información delenhombre en el mundo, y que abra nuevas vías de comprensión es Socials de la mateixa ciutat. Obté el grau de Felip R. Caudet: diplomat fisio-Enquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 144. Marta Alonso construcción simbólica e identitaria del MST. una transformació que suposa una nova estructura social. y la comunicación en la educación: teràpia, un 15. La indústria turística, reorganitza-Màster per l’Escola Superior d’Empreses (EAE). acupuntor i professional. HaEdició: Maig de 2012. ISBN: 978-84-8424-208-6. Preu: 16 € Grup de recerca sobre ImaGInarIs culturalsproceso (GrIc) de cambio Ha estat professor titular en les àrees de perspectiva i diversificació coordinat el volum annex de delsalgunos àmbits síndromes psiquiátricos clásicos, desde unació

Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics

23

Diversos autors. Dirigit per Ignasi Brunet

AssAig

montserrat Duch Plana

12. Educació en valors, actituds personals i ètica professional en el marc de l’espai europeu d’educació superior Josep M. Cortès i Martí (Tarragona, 1960) Varis autors. Coordinat per MisericòrEconomista i sociòleg, es doctora a la Univerdia Camps

22

NOVETATS EDITORIALS

25

Arrels: sociabilitats i memòries col·lectives Polígon Francolí, parcel·la a la Catalunya del segle 3, nau 5 - 43006 Tarragona Tel. 977 547 611 - Fax 902 877 365 arrels@grafiquesarrels.com ¡GUERRA A DIOS!

Jaume Vallverdú Vallverdú 16. El rei Jaume I en l’imaginari popular Els textos dels humanistes Joaquim Maria Bartrina i Francesc Sunyer (Tarragona, 1965). Doctor en Antropoi en la literatura Capdevila logía social y cultural, profesor agre- mostren una correspondència ideològica pel que fa a la Diversos autors gado del Departamento dedefensa Antropo-de la llibertat de pensament envers la dogmàtica teologal. xx logía, Filosofía y Trabajo Social en la 17. Siberut: L’illa dels homes-flor Universidad Rovira i Virgili Ambdues y profesor reflexions, que foren escrites en un context de resposta Marta Alonso consultor de los Estudios a deposicionaments Humacreacionistes, coincidideixen en la predominança nidades en la Universidad Oberta de 18. Aspectes psicosocials de la qualitat de del posicionament materialista i evolucionista a l’hora de reflexionar Catalunya. Ha realizado trabajo de invida laboral en el sector hoteler vestigación principalmente en los ámsobre la historicitat de les societats i de llurs formes polítiques. Diversos autors. Edició a cura de Jordi bitos de la religión y los movimientos Tous Pallarès Els opuscles, acarats per primera vegada, són una conseqüència de religiosos así como de la política y los movimientos sociales. Actualmente l’emergència de posicionaments intel·lectuals-polítics (republicans) 19. El corazón matemático de la literatura es miembro investigador del proyecto Dolors Collellmir Morales identificats amb la necessitat de democratitzar la cultura, amb la I+D Cuerpo y procesos de modernización en África. El caso de Guinea Ecu-el racionalisme i l’aposta per la transformació social, en laïcitat, 20. Els nous imaginaris culturals. Espirituatorial, en el marco de la Institución alitats orientals, teràpies naturals i sabers de revolució democràtica que transcorre entre 1868 i 1873. Milà i Fontanals del CSIC.l’etapa Entre sus esotèrics diversas publicaciones se incluyen los Grup de Recerca sobre Imaginaris Culturals libros: El cant de la devoció. Un estu(GRIC). Edició a cura de Joan Prat di antropològic sobre els Hare Krisna (2001); junto con otros autores, Antro21. La tecnòpolis catalana 1900-1936. Penpología de la religión. Una aproximasament organitzagtiu a Catalunya ción interdisciplinar a las religiones Josep M. Cortès Martí antiguas y contemporáneas (2003); El hinduismo (2007); Las lenguas del 22. Vivir lo extraño. Un estudio psicopatoEspíritu. Religiones carismáticas y lógico sobre el déficit de familiaridad pentecostalismo en México (2008) y José González Calvo Antropología simbólica. Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y 23. Los sin tierra. Mística y resistencia enritual el (2008). MST del Brasil Jaume Vallverdú

Quimeres: sociabilitats i memòries col·lectives a la Catalunya del segle xx

Agustí Segarra Blasco (curador)

El poder de les idees

Tots aquests llibres es poden13.descarregar gratuïtament Gènere i creació d’empreses a Catalunya a la web www.publicacionsurv.cat

Jaume Vallverdú

iNstituCiONal

Recerca

2013 catàleg electrònic José González Calvo

21

VIVIR LO EXTRAÑO

Marta Alonso

8. Control de processos. Implementación de una plataforma hardware/ software para la experimentación en control digital directo: controladores PID y Fuzzy Esteban del Castillo

ELS NOUS IMAGINARIS CULTURALS

9 788484 241416

ISBN 978-84-8424-141-6

va predir que i creació d’empreses a Ca13. Gènere procéstalunya evolutiu Diversos autors. Dirigit per Ignasi Brunet i la científica. ats occidentals 14. El Pacte de la No Intervenció. La Peròinternacionalització l’art de de la Guerra Civil espanyola arriscada i, si Diversos autors. Edició a cura de Joer anava força sep Sánchez Cervelló hegemòniques vien tingut fins 15. La indústria turística, reorganitzaiències ció socials i diversificació Diversos mbé ho és que,autors. Dirigit per Ignasi Brunets’ha mundial, loba un camp 16. El rei Jaume I en l’imaginari poproliferació de pular i en la literatura enominacions, Diversos autors del mistèric o Nosaltres hem L’illa dels homes-flor 17. Siberut:

20

PUBLICACIONS URV

22 11. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: un proceso de cambio Manuel Fandos Garrido

Recursos naturals... Mulieres

Arola Editors: Polígon Francolí, parcel·la 3, nau 5 - 43006 Tarragona Tel. 977 553 707 - Fax 902 877 365 25 24 arola@arolaeditors.com

Enquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 176. Edició: Juliol del 2010 ISBN: 978-84-8424-141-6. Preu: 15 €

iNstituCiONal

col·lecció

Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili: Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona Tel. 977 558 474 www.publicacionsurv.cat publicacions@urv.cat

iNstituCiONal

Català. vol 34

NOVETAT EDITORIAL

12 Maria Agnès Ribera Garau. (Palma 1790 - 1861). La rebel·lió contra la família i el claustre. Isabel Peñarrubia i Marquès, 2012

totes les nostres novetats i llibres electrònics gratuïts a www.publicacionsurv.cat

Català. vol 32

Enquadernació: Rústica. Format: 17 x 24. Pàgines: 128. Edició: Gener del 2012. ISBN: 978-84-8424-189-8. Preu: 12,5 €

11 Maria Magdalena “Ecce mulier”. Música, plor i èxtasi en l’adveniment del Barroc. Rosa Tamarit Sumalla, 2011

Edita Publicacions URV (Arola Editors, S.L. - Gràfiques Arrels UTE)

Guia pràctica per a la creació d’empreses

Recerca Cent anys de dones a la universitat

Montserrat Duch Plana (coordinadora)

9

Fernando Campa Planas (curador)

Inma Pastor Gosálbez (curadora)

21

7. Las lenguas del espíritu. Religiones carismáticas y pentecostalismo en México Jaume Vallverdú

La tecnòpolis catalana 1900-1936

ELS NOUS IMAGINARIS CULTURALS Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics

12. Educació en valors, actituds personals i ètica professional en el marc de l’espai europeu d’educació superior Varis autors. Coordinat per Misericòrdia Camps

catàleg general Recerca

Josep M. Cortès

2013 20

La trajectòria de les dones en el catalanisme polític

10 Escriptores Tarragonines. Montserrat Abelló, Joan Cavallé, Montserrat Corretger, Lluïsa Julià, Montserrat Palau, Sara Pujol, Olga Xirinacs, 2010

10

Descarrega els nostres catàlegs a www.publicacionsurv.cat

11. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: un proceso de cambio Manuel Fandos Garrido

El gènere de la polis

24. Quimeres. Sociabilitats i memòries collectives a la Catalunya del segle xx Montserrat Duch Plana

montserrat Duch Plana

de

El seus centres d’interès són la història local, la història social de la cultura i els moviments de construcció nacional. Ha estudiat aspectes sobre el condicionament polític dels intel·lectuals i ha analitzat referents de la pedagogia crítica.

Joaquim M. Bartrina acompanyat de

DIOS Distribució: de Francesc Sunyer i Capdevila Andorra, 23 (Poligono Fonollar Sud) Edició a cura de Xavier Ferré Trill 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel. 93 635 41 20 - Fax 93 635 41 21 firex21@firex21.com

25. ¡Guerra a Dios! de Joaquim M. Bartrina acompanyat de Dios de Francesc Sunyer i Capdevila Imagen de la cubierta de Eduardo Seidl Edició a cura de Xavier Ferré Trill

Xavier Ferré Trill (Reus, 1962). És doctor en sociologia i en història. Actualment és professor lector adscrit al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Darrerament ha publicat Antoni Correig, entre l’humanisme cristià i la literatura (Publicacions Abadia de Montserrat, 2011). En l’àmbit de l’edició de textos ha tingut cura de la Correspondència entre Joan Fuster i Joaquim Maluquer i Sostres (Edicions Tres i Quatre & Universitat de València, 2004 i 2005).

Il·lustració de la coberta: Robert Romeu, Aprenent

(fusta, agulla i fil, 51x51 cm, 2006). Fons d’Art de la Universitat Rovira i Virgili.

Imatge de la coberta: El Coloso, atribuït fins al 2008 a Francisco de Goya

5

La nostra universitat anunci-ara.indd 1

09/04/13 11:55


//

Novetats editorials

Quimeres Sociabilitat i memòries col·lectives a la Catalunya del segle xx

En aquest excel·lent llibre, Montserrat Duch tracta amb gran rigor unes temàtiques que avui constitueixen uns dels principals punts de discussió d’historiadors, polítics i molta gent interessada no sols pel nostre passat més immediat, sinó també pel present democràtic que ens ha tocat viure. L’obra planteja, en primer lloc, els complexos camins del republicanisme català per tal de construir uns instruments de sociabilitat propis. Igualment, aborda la temàtica ben actual de les polítiques commemoratives i de la selecció dels llocs de memòria. I finalment ens presenta un conjunt de reflexions i estudis sobre la polèmica qüestió de les polítiques públiques de memòria.

Borja de Riquer i Permanyer (fragment del pròleg del llibre)

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Rovira i Virgili

Antoni Martí i Franquès deixa la ploma sobre la taula, s’aixeca del seu escriptori i es recolza a la finestra oberta. És primavera i la brisa és agradable. Tot i que passa la major part de l’any a la seva residència de Tarragona, encara li agrada venir a Altafulla quan necessita concentrar-se. Des de la finestra del despatx de casa seva, a prop del castell, es pot veure el mar i uns quants vaixells que hi suren reposadament. Un d’ells és propietat de Martí, i està sortint del Port de Tarragona carregat de mercaderies. Però no és això el que ell mira. Des de la finestra també es veuen els terrats de les cases, alguns camps entre el poble i el mar, la carretera on pagesos atrafegats van i vénen dels camps. Alguns d’aquests homes treballen a les seves terres, que s’estenen per tot el camp de Tarragona. Però tampoc no és això el que mira Martí.

Martí i Franquès, l’home que mirava l’aire

Martí i Franquès, L'home que mirava l'aire

Montserrat Duch Plana ISBN 978-84-8424-232-1 216 pàg. · 18 €

Aquest Sant Jordi hem seleccionat un text que aplega ciència i lletra, tot repassant una figura senyera de les nostres terres: Antoni de Martí i Il·lustració de la David Friedrich, Caminant damunt un mar de boira, Franquès. Josep Grau, l’autor del llibre, ens apropa acoberta: unCaspar dels moments oli sobre llenç, 98,5 x 75 cm. Hamburger Kunsthalle, Hamburg (1817). més interessants de la història de la ciència, entre el segle xviii i el segle xix, i ho fa construint una narració que ens porta a imaginar, gràcies a la minuciositat amb què descriu els detalls significatius de la seva vida, el Edició no venal moment històric en què aquest químic nascut a Altafulla desenvolupa el seu treball. Ens transmet, així, la seva passió pel mètode científic, que el va portar a establir, entre altres qüestions, la quantitat d’oxigen que hi ha a l’aire, després de revisar els estudis que fins aleshores havien establert mesures poc acurades d’aquesta composició. I ho fa dibuixant, amb traços bàsics però definits, el paisatge que dóna sentit al quadre on la figura de Martí i Franquès destaca per la seva constància i pel seu rigor.

Josep Grau i Bové 44 pàg. PDF de descàrrega gratuïta en català i en anglès

3


//

La mística dels "sense terra"

La mística dels “sense terra”: l’esperit del moviment i el perquè de la seva lluita Va ser mirant una exposició de fotografies de Sebastião Salgado, a finals dels noranta, quan es va decidir a investigar el Moviment dels Sense Terra (MST) del Brasil. Les fotografies, imatges vives del conflicte que viu el moviment, van causar impacte en l’antropòleg Jaume Vallverdú i una beca d’investigació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional li va permetre fer realitat la recerca. Va viure quatre mesos a la zona sud del Brasil, el bressol del moviment, i va fer treball de camp concretament en un campament de l’MST, a 80 quilòmetres de Porto Alegre (el campament Montepio), instal·lat al costat de la carretera, on vivien unes 300 persones. Volia conèixer l’esperit del moviment i el perquè de la seva lluita. Li interessava la seva història i evolució al llarg del temps. Vallverdú havia estudiat anys enrere els moviments religiosos, i a Mèxic va investigar el paper de la teologia de l’alliberament en el sorgiment del moviment zapatista. Va veure que, en el cas de l’MST, havia passat el mateix: “La seva matriu ideològica i simbòlica està molt arrelada a la teologia de l’alliberament”. De fet, l’eix del llibre que acaba de publicar (Los Sin Tierra: mística y resistencia en el MST de Brasil. Publicacions URV) es basa en el concepte de mística d’aquest moviment, “que neix de la religió tradicional camperola, junt amb la implicació dels capellans de l’alliberament en la construcció d’un ideari religiós i polític concret. I la mística representa el sistema simbòlic, ritual i cultural de l’MST. És el motor, el que li dóna força, l’empenta que els fa tirar endavant”. Inclou símbols diversos, com figures històriques de la lluita revolucionària o altres, com la senyera, la samarreta, la gorra o l’himne. Una simbologia històrica “que ve d’aquest imaginari religiós popular remodelat pels capellans catòlics de la teologia de l’alliberament, que li dóna un sentit profètic, militant, de lluita”. La mística vol ser una demostració, apunta, “que lluitant es pot aconseguir la terra; i en el sentit simbòlic i religiós, hi ha el mite del paradís terrenal al darrere, la idea profètica de tornar a la terra promesa”.

Imatges del campament Montepío de l'MST, Santa Rita (Rio Grande do Sul, Brasil) 4

Los Sin Tierra Mística y resistencia en el MST de Brasil Jaume Vallverdú ISBN 978-84-8424-225-3 240 pàg. · 18 €


//

Un tros de terra on viure i treballar L’MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), un dels moviments d’aquestes característiques més importants arreu del món, es va fundar formalment el 1984, tot i que en dècades anteriors té una història important de mobilització popular i lluites camperoles. El moviment té tres objectius bàsics: la lluita per la terra, l’assoliment de la reforma agrària (per acabar amb el latifundi històric) i la consecució d’una societat més justa i igualitària. Des del seu naixement l’MST ha facilitat que persones sense recursos puguin accedir a un lot de terra on viure i treballar. Majoritàriament, són persones marginals, de les favelas, que van perdre la terra i volen retornar a una vida camperola. Per constituir assentaments instal·len un primer campament al costat de la carretera, una imatge habitual si se circula pel Brasil. Són campaments formats per barraques fetes amb lones negres, on els sense terra malviuen fins que aconsegueixen

La mística dels "sense terra"

que legalment se’ls permeti accedir al tros de terra que hi ha al costat. Les ocupacions de terra són l’estratègia fonamental del moviment. Però són accions que han provocat molts conflictes violents al llarg dels anys amb els propietaris, o suposats propietaris, de les àrees en qüestió. Un cop els sense terra aconsegueixen entrar legalment a la terra desapropiada —a través de l’INCRA, una institució que fa de mediadora entre el MST i el govern—, constitueixen els anomenats assentaments de la reforma agrària. “Poden estar tres o quatre anys al costat de la carretera i el procés de creació de l’assentament pot durar sis o set o més anys”, explica Vallverdú. És llavors quan es forma una comunitat de vida i de treball sota uns principis ecològics, de respecte a la natura, i amb una distribució equitativa entre les famílies perquè puguin treballar i guanyar-se la vida. L’MST té assentaments a la majoria dels estats de Brasil, globalment milers, i en formen part milions de persones, comptant els militants i el seu radi de suport. Gabinet de Comunicació de la URV

Podeu veure una entrevista a l'autor en: http://youtu.be/EK2Cll1WIjc

Las lenguas del espíritu Religiones carismáticas y pentecostalismo en México El contenido de este libro se inscribe en un proyecto de investigación más amplio sobre los llamados «movimientos religiosos carismáticos y extáticos». En primer lugar se presenta el arraigo y desarrollo de la tradición protestante en América Latina y particularmente en México, examinando su diversidad y sus variantes internas en el contexto de los procesos de cambio religioso vividos por este país en las últimas décadas. Posteriormente, se presentan los principios teológicos y de experiencia espiritual del pentecostalismo. En su parte final, el libro propone una síntesis comparativa integrando estos tres ejes principales, con el objetivo de avanzar en la comprensión e interpretación de los rasgos estructurales y funcionales que parecen compartir los movimientos de perfil carismático y extático. La reflexión teórica reincide tanto en la dimensión personal y subjetiva de los fieles como en la comunitaria e institucional, ambas estrechamente vinculadas al profundizar en las dinámicas internas de estos movimientos religiosos.

Jaume Vallverdú ISBN 978-84-8424-113-3 240 pàg. · 16 €

5


//

Entrevista a Joan Prat

“Els nous imaginaris culturals són les alternatives en el mercat de la insatisfacció” El dia 21 del 12 del 2012 els maies preveien la fi del món. D’altres deien que arribava el final d’un temps desastrós per començar una era millor. I, coincidint (no pas per casualitat) amb aquesta data profètica, es va presentar Els nous imaginaris culturals. Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics. Aquest llibre és un treball del Grup de Recerca sobre Imaginaris Culturals (GRIC) de la URV, coordinat per l’antropòleg Joan Prat. Tracta sobre les alternatives que busquen les persones que no estan satisfetes amb la religió catòlica, la medicina tradicional i el coneixement científic. Tot seguit us oferim una entrevista amb el coordinador del llibre: D’on sorgeix la idea de redactar aquest llibre? El 2006 un grup de persones vam començar a pensar la possibilitat de treballar els nous imaginaris culturals; les noves creences espirituals, religioses, naturistes... A diferència de les religions tradicionals, aquí no hi ha dogmes, no hi ha esglésies; és tot molt difús i es fa i es desfà. Ens vam preparar —jo mateix vaig estar tres mesos a París treballant-hi. Posteriorment, ens vam constituir com a grup de recerca: el Grup de Recerca sobre Imaginaris Culturals (GRIC). I amb el finançament que vam rebre de la Generalitat hem pogut fer aquesta investigació. Som un grup pluridisciplinari (hi ha filòsofs, psicòlegs, fisioterapeutes...); és un grup molt variat. Quins són aquests nous imaginaris? N’hem analitzat tres grans puntals i ens hem interessat a veure com s’implantaven en el nostre entorn i com hi arribaven. El primer són les espiritualitats orientals: les meditacions, els grups de ioga, els kundalinis, els reikis. El segon són les teràpies naturals: la medicina alternativa i la gent que es tracta amb massatges, flors de Bach, homeopatia, etc. El tercer (i darrer) són els sabers esotèrics: el tarot, les cartes astrals, les canalitzacions, el contacte amb éssers d’altres dimensions, etc. Per treballar, hem utilitzat l’entrevista als professionals i als usuaris de cadascun d’aquests puntals. Però, quan parlem dels usuaris, és més complicat, perquè poden participar en diferents àmbits: poden fer meditació, tractar-se amb flors de Bach i

Els nous imaginaris culturals Diversos autors Edició a cura de Joan Prat ISBN 978-84-8424-216-1 372 pàg. · 20 €

Els nous imaginaris culturals Àmbits disciplinaris i fitxes temàtiques Diversos autors Edició a cura de Felip R. Caudet PDF de descàrrega gratuïta 106 pàg. http://youtu.be/USCWMv3Jxwc

6


//

veure què els diuen les cartes del tarot. En canvi, els professionals (en general) només es dediquen a un àmbit concret. D’altra banda, hem fet treball de camp. Hem participat en els cursos, rituals i cerimònies (a vegades avisant que érem antropòlegs i d’altres sense descobrir-nos). I hem intentant reflectir, en aquest llibre, tot el que hem après. La idea és saber què hi ha o saber per què la gent opta per aquests nous imaginaris? Les dues coses. Hem fet una cartografia de tots els centres que hi ha a Tarragona, de quan hi apareixen i de com estan connectats. I ens hem preocupat també de saber el perquè. Per exemple: per què la gent prefereix les flors de Bach abans d’anar al CAP? Ens hem trobat que la gent està descontenta amb la religió catòlica (la de tota la vida) i busca altres formes religioses. Es decanten per les orientals, com ara el budisme, l’hinduisme, el taoisme o les meditacions. Una altra raó se centra en el fet que aquesta gent no es troba a gust amb la medicina tradicional (l’hegemònica) i busca les alternatives. La tercera raó és que no s’acaben de fiar del coneixement científic i pensen que hi ha altres coneixements als quals només tenen accés uns quants iniciats (aquests altres coneixements són els sabers esotèrics, que tenen una llarga tradició en la història de la humanitat).

Entrevista a Joan Prat

quem en el llibre) és que el públic majoritari són dones. Generalment tenen una formació acadèmica sòlida, amb un estatus intel·lectual alt i una bona posició econòmica —no ens trobem amb dones obreres. Les edats van des dels 35 anys fins als 50, que sembla que és el moment de crisi social de la dona. L’augment de persones interessades en aquestes alternatives a allò que és tradicional es pot relacionar amb altres factors? Sembla que el descontentament amb el que tenim augmenta en èpoques de crisi. Si una persona està contenta amb la medicina tradicional no se’n va a l’homeopàtica. De les persones que busquen alternatives, un company del Departament en diu: “El mercat de la insatisfacció”. Busques alternatives, si no estàs satisfet amb el que t’ofereixen. Gabinet de Comunicació de la URV

Podeu escoltar el podcast de la presentació a:

Us ha sorprès el que heu trobat?

http://urvpodcast.wordpress.com

És molt difícil saber el nombre de persones que hi estan interessades, perquè alguns dels grups que les integren es fan, es desfan i desapareixen. Per això les estadístiques que tenim són poc significatives. El que sí que ens hem trobat (i ho expli-

Pels camins de l’etnografia: un homenatge a Joan Prat Una jubilació és, abans que res, un trànsit que duu a un canvi d’estat. Com no podia ser menys, la jubilació d’un antropòleg, com en Joan Prat, no podia estar exempta d’una ritualització, tot i que el context social en que ens movem sigui cada dia més banal i menys ritualista. De fet, a les societats que ens serveixen de model no hi ha ritus de jubilació. Aquest és un invent de la societat industrial i productivista. En el nostre cas, a més, “l’empresa” no aporta un “rolex” convencional, però sí un pla de prejubilació. Tot plegat, sembla que el ritual més raonable i el més ple de significat pot consistir a revisitar el camí fet per l’iniciat amb la complicitat d’aquells que el van acompanyar durant el trajecte. I, en aquest cas, el ritual va acompanyat, com no podia ser menys, d’un llibre d’homenatge, que esperem plagui al protagonista de l’efemèride. Diversos autors Edició a cura de J. Contreras, J.J. Pujades i J. Roca ISBN 978-84-8424-219-2 368 pàg. · 18 €

7


//

Novetats editorials

¡Guerra a Dios! &

DIOS

El gènere de la polis Xavier Ferré Trill (Reus, 1962). És doctor en sociologia i en història. Actualment és professor lector adscrit al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Darrerament ha publicat Antoni Correig, entre l’humanisme cristià i la literatura (Publicacions Abadia de Montserrat, 2011). En l’àmbit de l’edició de textos ha tingut cura de la Correspondència entre Joan Fuster i Joaquim Maluquer i Sostres (edicions Tres i Quatre &Universitat de València).

els textos dels humanistes Joaquim-Maria Bartrina i

de Francesc Sunyer capdevila mostren la correspondència ideològica pel que fa a la defensa de la llibertat de pensament

La trajectòria de les dones en el catalanisme polític el seus centres d’interès són la histò-

ria local, la història social de la cultura i els moviments de construcció nacional. Ha estudiat aspectes sobre el condicionament polític dels intel·lectuals i ha analitzat referents de la pedagogia crítica.

envers la dogmàtica teologal. L’aportació d’ambdues reflexions, que foren escrites en un context de resposta a posicionaments creacionistes, rau a incidir -en el context en què foren redactadesen la predominança del posicionament materialista i evolucionista a l’hora de reflexionar sobre la causalitat de la historicitat de les societats i de llurs formes polítiques. Amb tot, ambdós opuscles, acarats per primera vegada, són una conseqüència de l’emergència de posicionaments intel·lectuals-polítics (republicans) identificats

13

ATeNeA col·lecció d’assa catalana sobre est gènere i feminism

TÍTolS PUBlicA

7 Memòries de do Coral Cuadrada (c 2009

8 Em sento estafa

lectura de Simone Araceli Bruch Pla,

9 Literatura i femin

amb la necessitat de democratització de la cultura, amb la laïcitat,

violeta, de Montse M. Àngels Francés

el racionalisme i l’aposta per la transformació social, en l’etapa de

Podeu escoltar el podcast de la presentació a: http://urvpodcast.wordpress.com

El gènere de la polis

revolució democràtica que transcorre entre 1868 i 1873.

La trajectòria de les dones en el catalanisme polític presenta els resultats d’una àmplia i polièdrica recerca sobre els imaginaris col·lectius que han fonamentat el sexisme en la política catalana contemporània. En un ampli estudi d’ordre historiogràfic i politològic s’examina el rol de les dones des de finals de segle xix fins a la recuperació de la democràcia i l’autogovern en la qual les Jornades Catalanes de la Dona (1976) en foren una fita ciutadana. L’obra constitueix una anàlisi qualitativa a partir de 21 entrevistes a regidores en municipis de Catalunya en les legislatures entre 1979 i 2007. El tractament estadístic de les dades quantitatives de regidores, alcaldesses, conselleres comarcals i diputades provincials mostra que, tot i la infrarepresentació femenina, s’havia produït un avenç en les polítiques de dones. I es confirma així el vell lema «les dones sabem que sabem.

8

Joaquim M. Bartrina / Francesc Sunyer Edició a cura de Xavier Ferré Trill ISBN 978-84-8424-231-4 128 pàg. · 14 €

Montserrat Duch Plana (coordinadora)

Els textos dels humanistes Joaquim-Maria Bartrina i de Francesc Sunyer Capdevila mostren la correspondència ideològica pel que fa a la defensa de la llibertat de pensament envers la dogmàtica teologal. L’aportació d’ambdues reflexions, que foren escrites en un context de resposta a posicionaments creacionistes, rau a incidir en el context —en què foren redactades— en la predominança del posicionament materialista i evolucionista a l’hora de reflexionar sobre la causalitat de la historicitat de les societats i de llurs formes polítiques. Amb tot, ambdós opuscles, acarats per primera vegada, són una conseqüència de l’emergència de posicionaments intel·lectuals-polítics (republicans) identificats amb la necessitat de democratització de la cultura, amb la laïcitat, el racionalisme i l’aposta per la transformació social, en l’etapa de revolució democràtica que transcorre entre 1868 i 1873.

El gènere de la polis La trajectòria de les dones en el catalanisme polític Montserrat Duch Plana (coordinadora)

10 Escriptores Tar Montserrat Abelló,

Cavallé, Montserra Lluïsa Julià, Monts

Sara Pujol, Olga X

11 Maria Magdale

mulier”. Música, p l’adveniment del B

Rosa Tamarit Sum

12 Maria Agnès (Palma 1790 - 186

contra la família i e

Isabel Peñarrubia i col·lecció

Diversos autors Edició a cura de Montserrat Duch Plana Coedició amb Arola Editors ISBN 978-84-8424-235-2 216 pàg. · 22 €


//

Novetats editorials

Recursos naturals: riquesa o espoliació?

En aquesta publicació recollim les ponències de les cinquenes Jornades Visions d’Amèrica Llatina, que van tenir lloc durant el curs 2010-11 a les universitats de Lleida, Girona i Rovira i Virgili. Les Jornades ofereixen de manera compartida un coneixement crític, real i formatiu, i tenen la voluntat de sensibilitzar les dones i els homes del futur més pròxim, en el sentit que l’obtenció i l’administració dels recursos de la terra ha de respectar els valors humans i mediambientals reconeguts en els protocols internacionals, valors que garanteixen que els éssers humans i tots els éssers vius podran continuar habitant aquesta terra.

Diversos autors Coedició amb Universitat de Girona i Universitat de Lleida ISBN 978-84-695-7156-9 148 pàg. · PDF de descàrrega gratuïta

ΓΥΝΑIΚΕΣ, Mulieres Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma

Fins no fa gaire, es veia el món clàssic des d’una mirada androcèntrica, en què el paper de la dona quedava molt desvirtuat. Afortunadament, cada vegada són més els estudis que intenten demostrar que, si bé la dona no va gaudir a Grècia i a Roma dels mateixos privilegis que els homes, el seu paper en aquestes societats va ser bastant més rellevant que el que ens transmeten alguns autors clàssics. Per què es creen unes determinades històries mítiques? Quins eren els rols i els espais de les dones? En quin moment de la història grega i romana van passar de l’oíkos, espai privat, a la polis, espai públic? Aquestes i altres preguntes troben resposta en el volum que ara teniu a les mans. Les i els investigadors ens endinsem en aquest món clàssic que, tot i estar molt allunyat cronològicament, ens és molt proper a causa de la pervivència d’una ideologia i d’un poder patriarcal que ens ha quedat com a llegat.

Joana Zaragoza, Gemma Fortea Coedició amb Arola Editors ISBN 978-84-8424-222-2 200 pàg. · 22 €

9


//

Informe sobre la docència i la recerca en sostenibilitat i medi ambient a la URV

Una visió econòmica del llarg segle xx al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Diversos autors

Joaquim Margalef

Universitat Rovira i Virgili, 49 ISBN: 978-84-695-4458-7 Català · 138 pàg. · Descàrrega gratuïta

Quaderns del Camp, 4 ISBN: 978-84-695-5304-6 Català · 442 pàg. · Descàrrega gratuïta

Pobres joves grasos

Introducció als mercats i actius financers

Diversos autors

Jordi Andreu Corbaton

Antropologia Mèdica, 9 ISBN: 978-84-695-6439-4 Català · 204 pàg. · Descàrrega gratuïta

Eina-e, 15 ISBN: 978-84-695-7097-5 Català · 252 pàg. · Descàrrega gratuïta

II Pla d'igualtat de la URV

Dones i química

Universitat Rovira i Virgili

Diversos autors

Quaderns de la Igualtat, 4 ISBN: 978-84-695-5305-3 Català · 82 pàg. · Descàrrega gratuïta

Quaderns de la Igualtat, 6 ISBN: 978-84-695-7095-1 Català · 45 pàg. · Descàrrega gratuïta

Pobreza y discapacidad en España Francesc Valls Fonayent Quaderns per a la Inclusió Social, 3 ISBN: 978-84-695-6475-2 Castellà · 41 pàg. · Descàrrega gratuïta

Revista Internacional de Lenguas Extranjeras Núm. 1 ISSN: 2014-8100 Castellà, anglès · Descàrrega gratuïta http://www.revistes.publicacionsurv.cat/ index.php/rile

Estudis de Literatura Oral Popular Núm. 1 ISSN: 2014-7996 Català · Descàrrega gratuïta http://www.revistes.publicacionsurv.cat/ index.php/elop 10

Novetats editorials

Trabajo, crisis económica y reformas laborales Diversos autors RIO Núm. 8 ISSN: 2013-570X Castellà · 200 pàg. · Descàrrega gratuïta http://www.revista-rio.org/

Arxiu d'Etnografia de Catalunya Núm. 12 - Segona època ISSN: 0212-0372 Català, castellà, anglès, portuguès Descàrrega gratuïta http://antropologia.urv.es/revista/index. php/aec/index

Revista Catalana de Dret Ambiental ISSN: 2014-038X Català, castellà, anglès Descàrrega gratuïta http://www.rcda.cat/


sa de la llibertat de pensament

aportació d’ambdues reflexions,

t de resposta a posicionaments

context en què foren redactades-

ment materialista i evolucionista

ausalitat de la historicitat de les

ues. Amb tot, ambdós opuscles,

na conseqüència de l’emergència

polítics (republicans) identificats

Alimentación, salud y cultura Diversos autors

Novetats editorials

Nasci na família errada Cristina Larrea Killinger

Antropologia Mèdica, 7 ISBN: 978-84-695-6294-9 Castellà · 516 pàg. · Descàrrega gratuïta

Antropologia Mèdica, 8 ISBN: 978-84-695-6461-9 Portuguès · 258 pàg. Descàrrega gratuïta

Protocols de fundraising per a entitats públiques

Qui és qui en el món de la innovació a Tarragona

Pere Segarra, Xiaoni Li

Diversos autors

Universitat Rovira i Virgili, 52 ISBN: 978-84-695-6296-3 Català · 48 pàg. · Descàrrega gratuïta

Universitat Rovira i Virgili, 56 ISBN: 978-84-695-6474-5 Català · 45 pàg. · Descàrrega gratuïta

Arte y reputación Vicenç Furió Memoria Artium, 12 Coedició amb UAB, UB, UdG, UdL, UPC i MNAC ISBN: 978-84-8424-211-6 Castellà · 256 pàg. · 35 €

Recursos naturals: riquesa o espoliació? Diversos autors Visions d'Amèrica Llatina, 1 ISBN: 978-84-695-7156-9 Català, castellà · 148 pàg. Descàrrega gratuïta

Musica Caelestis

Testament

Josep Maria Gregori i Cifré

Gaspar Jaén i Urban

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-221-5 Català · 176 pàg. · 18 €

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-227-7 Català · 200 pàg. · 14 €

Poesia escènica III

Seminari Gabriel ferrater: Gosar poder

Joan Brossa

Diversos autors

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-229-1 Català · 184 pàg. · 12 €

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-230-7 Català · 96 pàg. · 22 €

13 ATeNeA col·lecció d’assaig en llengua catalana sobre estudis de dones, gènere i feminismes.

Montserrat Duch Plana (coordinadora)

stes Joaquim-Maria Bartrina i

a mostren la correspondència

//

TÍTolS PUBlicATS 7 Memòries de dones. Coral Cuadrada (coordinadora), 2009 8 Em sento estafada. Una lectura de Simone de Beauvoir. Araceli Bruch Pla, 2010

El gènere de la polis

Mulieres

Diversos autors

Joana Zaragoza, Gemma Fortea

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-235-2 Català · 216 pàg. · 22 €

Coedició amb Arola Editors ISBN: 978-84-8424-222-2 Català · 200 pàg. · 22 €

9 Literatura i feminisme. L’hora violeta, de Montserrat Roig. M. Àngels Francés Díez, 2010

ació de la cultura, amb la laïcitat,

ansformació social, en l’etapa de

El gènere de la polis

orre entre 1868 i 1873.

El gènere de la polis La trajectòria de les dones en el catalanisme polític Montserrat Duch Plana (coordinadora)

10 Escriptores Tarragonines. Montserrat Abelló, Joan Cavallé, Montserrat Corretger, Lluïsa Julià, Montserrat Palau, Sara Pujol, Olga Xirinacs, 2010 11 Maria Magdalena “Ecce mulier”. Música, plor i èxtasi en l’adveniment del Barroc. Rosa Tamarit Sumalla, 2011

12 Maria Agnès Ribera Garau. (Palma 1790 - 1861). La rebel·lió contra la família i el claustre. Isabel Peñarrubia i Marquès, 2012 col·lecció

11


//

Novetats editorials

Els nous imaginaris culturals

La tecnòpolis catalana 1900-1936

Diversos autors

Josep M. Cortès Martí

Recerca, 20 ISBN: 978-84-8424-216-1 Català · 372 pàg. · 20 €

Recerca, 21 ISBN: 978-84-8424-220-8 Català · 224 pàg. · 18 €

Vivir lo extraño

Los Sin Tierra

Josep M. Cortès Martí

Jaume Vallverdú

Recerca, 22 ISBN: 978-84-8424-224-6 Castellà · 128 pàg. · 14 €

Recerca, 23 ISBN: 978-84-8424-225-3 Castellà · 240 pàg. · 18 €

¡Guerra a Dios! Quimeres Montserrat Duch Plana

Joaquim M. Bartrina A cura de Xavier Ferré Trill

Recerca, 24 ISBN: 978-84-8424-232-1 Català · 216 pàg. · 18 €

Recerca, 25 ISBN: 978-84-8424-231-4 Català · 128 pàg. · 14 €

In Defence of Democracy

Pels camins de l'etnografia: un homenatge a Joan Prat

Antoni Rovira i Virgili

Diversos autors

Universitat Rovira i Virgili, 44 ISBN: 978-84-8424-208-6 Anglès. · 144 pàg. · 16 €

Avances de lexicografía hispánica Diversos autors ISBN: 978-84-8424-201-7 (OC) Castellà 542 (volum I); 588 (volum II) pàg. 35 € cada volum 12

Més informació a: www.publicacionsurv.cat

Universitat Rovira i Virgili, 50 ISBN: 978-84-8424-219-2 Català · 368 pàg. · 18 €

Marc jurídic de l'estalvi d'aigua Jordi Recordà Cosí Quaderns de Dret Ambiental, 6 ISBN: 978-84-84-24-226-0 Català. · 142 pàg. · 16 €

Publicacions URV - Novetats editorials 2013  

Revista de les novetats editorials del 2013 del segell Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Publicacions URV - Novetats editorials 2013  

Revista de les novetats editorials del 2013 del segell Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Advertisement