Page 69

Memòria del Consell Social de la URV 2011

• Participació efectiva dels estudiants en l’activitat de la seva universitat. • Revisió de les polítiques de taxes, sí, però sense oblidar la nostra condició d’universitat pública i afegint una dotació per a beques socialment acceptable. • Taxes 0 (zero) per a aquells alumnes que obtinguin bons resultats, o préstecs de retorn diferit, que incloguin el cost d’oportunitat. • Taxes ajustades a preu no subvencionat per a aquells alumnes que reiteradament no assoleixen uns resultats mínims. • Integració de les polítiques d’innovació i competitivitat industrial amb els diversos sectors econòmics i industrials participats.” Fixin-se que, quatre anys després, poques o cap d’aquestes oportunitats de millora del sistema universitari públic han estat desenvolupades o aplicades. Tant de bo aquesta Comissió de Governança Universitària que fa uns dies s’ha constituït al Parlament de Catalunya es posi les piles i comencem a caminar en la bona direcció, potser no tan de pressa com voldríem —això ho hem d’entendre— però en la bona direcció. Malgrat tot això, m’agradaria aportar aquí un toc d’optimisme i recomanar a tots els qui m’escolten l’estudi “La Universitat pública catalana d’avui. Dimensió, eficàcia i eficiència”, elaborat per nostre rector, el qual vull felicitar públicament. El text demostra molt fonamentadament que el discurs pessimista que percebem la ciutadania i que ens hem acabat creient no té cap raó de ser i que apostar pel creixement de la URV en recerca, docència i transferència de coneixement no nomes és necessari sinó que també és possible. Hem de ser conscients que, amb l’ajut del sistema universitari públic, la URV està en el bon camí per assolir les fites de productivitat i impacte de les millors universitats europees i mundials. Voldria agrair al Sr. Brufau la seva lliçó inaugural sobre universitat i innovació, i encoratjar-lo a treballar plegats, encara més, Repsol i URV en benefici de la societat. També vull felicitar totes les persones que avui han estat guardonades, i molt especialment els guanyadors dels premis del Consell Social: el de Qualitat Docent individual atorgat al professor Antoni Pérez-Portabella, el de Qualitat Docent col·lectiu, atorgat a l’equip que encapçala la Dra. Esther Forgas (que ha merescut després la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya). I també a l’equip format per la Sra. Josepa Gallofrè i els senyors

69

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement