Page 68

Memòria del Consell Social de la URV 2011

el finançament d’enguany, no podrem, ni de bon tros, cobrir l’actual estructura de la nostra Universitat. I no hi pot haver cap societat estable, sostenible i justa que no ofereixi un sistema d’ensenyament superior de qualitat. També penso que les institucions del territori s’han d’implicar, si cal, encara més del que ja ho fan en tots els àmbits d’actuació universitària: en la transferència de coneixement, en la recerca i en la formació d’alt nivell, per consolidar la justa explotació dels parcs científics, els instituts de recerca, etc., en l’àmbit del projecte Tarragona, Regió del Coneixement o el Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, a fi de retornar a la societat allò que fins ara li ha ofert i que li ha de seguir oferint. I rescataré, per la seva total vigència, una part del meu discurs de l’acte d’inauguració del curs acadèmic del sistema universitari de Catalunya el 14 de setembre de 2007 on deia: Ara que properament tindrem unes eleccions estatals, que no haurien d’afectar —encara que sempre ho han fet— la dinàmica habitual del sistema universitari, caldria una valenta modificació de la LOU que hauria de permetre incorporar en la subsegüent i obligada modificació de la LUC solucions a alguns dels punts següents, ja esmentats, repeteixo, l’any 2007: • Universitats amb criteris de contractació propis que valorin per damunt d’altres conceptes la gestió professionalitzada, innovadora i eficaç. • Aplicació de sistemes híbrids de personal universitari funcionarial i contractual. • Recerca i captació de recursos no públics que financin parcialment la universitat pública, mitjançant activitats educatives extraordinàries, vendes o oferiment de serveis. • Afavoriment fiscal de les donacions privades. • Definició i consolidació, per part de les administracions, de beneficis fiscals per a aquelles empreses i institucions que contractin a les universitats els serveis docents, de recerca i d’innovació que li són propis. Això ha d’afavorir la consecució del percentatge del PIB que el Govern té previst per a recerca, no tan sols en l’apartat públic sinó en la combinació de la recerca pública i privada. • Avaluació de les despeses reals dels ensenyaments, recerca i transferència, per adaptar-los a la correcta gestió econòmica i financera de la Universitat. 68

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement