Page 20

Memòria del Consell Social de la URV 2011

• Aprovar la convocatòria curs 2011-12 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior. • Aprovar la convocatòria 2012 del premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere. • Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores. • Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat. • Aprovar la convocatòria 2012 dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS. • Aprovar suprimir la indemnització per assistència a reunions consecutives en el temps, a partir de la segona reunió. Personal • Autoritzar modificar la plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern. • Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2011. • Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2012. • Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU. • Assignar, a proposta del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011, el complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU. • Assignar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011, els complements addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU.

20

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement