Page 11

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Roser Recasens i Vives. Parlament de Catalunya Albert Pallarès i Roig. Parlament de Catalunya Joan Enric Carreres i Blanch. Antics alumnes Ignasi Puig i Donet. Organitzacions empresarials Josep Poblet Tous. Ens territorials

Foto 1. Lliurament de les beques patrocinades Consell Social-Fundación Repsol

En representació del Consell de Govern Consellers nats Francesc Xavier Grau Vidal. Rector Manuel Molina Clavero. Gerent Antoni González Senmartí. Secretari general Consellers designats Josep Manel Ricart Pla. Personal docent i investigador Noelia Valdivieso Reche . Personal d’administració i serveis Joana Ramos Blesa. Estudiant Secretari executiu: Jordi Gavaldà i Casado 11

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement