Page 43

7. BORINOT (amb notes a peu de pàgina) A la sentina fosca, entre un «basket» curull de taronges amables i pigades maduixes1 i un sac de xarpellera2 ple de projectes sòpits, dins l’ampolla de vidre — sinople per vergonya — l’exceŀlent borinot, com tot déu l’aprecia, brodigiós i consueta s’afanya a alçar el seu vol3. Si brum, la paret llisa el rebot cap al centre —els límits són perfectes. El babau s’esmeliga per amor de natura: solament —de palletes i volves4— un veler li mentirà un eixample amb platja assolellada. Bolcat de transparències —la voluntat l’enganya—, albira espais oberts:

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Giny d'aigua  

"És molta, per tant, la riquesa simbòlica, filosòfica i lingüística que atresora aquest llibre, construït pacientment al llarg, com a mínim,...

Giny d'aigua  

"És molta, per tant, la riquesa simbòlica, filosòfica i lingüística que atresora aquest llibre, construït pacientment al llarg, com a mínim,...

Advertisement