__MAIN_TEXT__

Page 47

Els relats humorístics d’arrel lingüística: consideracions a propòsit...

Segons una cèlebre frase atribuïda a Mark Twain, «el problema amb l’humor és que ningú no se’l pren seriosament». La pensada —ja s’entén— reivindica l’interés d’una sòbria atenció a la complexitat dels mecanismes, els orígens, els motius, els efectes i les formes de l’humor. Durant el segle xx, tanmateix, sembla que s’ha anat consolidant una sucosa tradició de teoritzacions al voltant del fenomen de l’humor. I és en aquesta tradició, dins l’àmbit cultural català, on sembla que podríem inscriure una extensa entrada que l’assagista valencià Joan Fuster dedicava, en el seu Diari, a reflexionar sobre el riure com a facultat privativa de la condició humana. El lluminós Rabelais ja ho observava en el Gargantua: «És propi de l’home riure».1 I Fuster, a partir de tal sentència, enceta, amb data de l’11 d febrer de 1954, unes divagacions pròpies en què matisa: «L’home riu, es riu, i la més elemental observació demostra que sempre es riu de si mateix. Heus ací un aspecte de la personalitat humana francament torbador i incorregible».2 Les reflexions del Diari de Joan Fuster que parteixen d’aquesta observació ens semblen del tot pertinents per a les nostres consideracions a propòsit dels relats humorístics d’arrel lingüística (en general) i de les narracions que tradicionalment s’han catalogat dins del tipus ATU 1699, «Malentesos entre parlants de diferents llengües» (en particular). I ens ho semblen, pertinents, per tal com permeten contextualitzar —ni que siga intuïtivament— els malentesos i els equívocs lingüístics com una poderosa font de comicitat i, en conseqüència, el lloc comú de no pocs relats populars amb intenció humorística. Per a Fuster el riure pot tindre l’origen en la ridiculització de les coses respectades i elevades, o bé de la mateixa figura de l’home i la seua suposada dignitat: L’anàlisi de casos risibles ens autoritza a establir-hi una distinció inicial. D’una banda, n’hi ha uns en els quals l’home es riu —es burla— de les coses que respecta: de les coses elevades, valuoses d’acord amb els criteris que regeixen el seu grup social. De l’altra, n’hi ha uns altres en els quals l’objecte del riure, de la burla, és la mateixa figura de l’home, en la seva intrínseca dignitat. Per a totes dues hipòtesis, és essencial que existeixi, en aquell qui hi riu, el reconeixement previ d’una participació seva, volun1. En el mateix Diari (1952–1960), Fuster publica, precisament, un llarguíssim poema en homenatge a Rabelais on cita allò del Gargantua: «pour ce que rire est le propre de l’homme» (1969: 68); i on també podem llegir: «L’home, ¿què és, / en última instància? Una fisiologia que riu, / si se’m tolera la fórmula» (Fuster 1969: 69). 2. Entre tants altres teòrics de l’humor, en la mateixa direcció que Fuster, també A. Pereda (1983), reivindica —ell des de premisses psicoanalítiques— el caràcter substancial i privatiu que el riure (i el fet de riure’s de si mateix) té per a l’espècie humana: «el hombre es el único ser que puede burlarse (cuestionando), su cultura, sus hábitos, sus formas sociales, sus sistemas políticos, sus costumbres, pero sobre todo, y lo más importante, es el único que puede reírse de sí mismo. Y no es poco lo que eso aporta a su salud psíquica».

Estudis de Literatura Oral Popular, núm. 2, 2013

47

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Estudis de Literatura Oral Popular, 2  

La classificació de les formes breus de la narrativa oral planteja una sèrie de dificultats tant per la seva forma com pel seu contingut. Pe...

Estudis de Literatura Oral Popular, 2  

La classificació de les formes breus de la narrativa oral planteja una sèrie de dificultats tant per la seva forma com pel seu contingut. Pe...

Advertisement