Page 8

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

persona amb una discapacitat perquè assoleixi la seva plena integració en una universitat més inclusiva. Voldria agrair especialment al Dr. Gabriel Comes, la Dra. Maria Vives, la Sra. Belén Parera i la Sra. Gemma Vedriel, investigadors de la nostra universitat, la realització d’aquesta guia, que ens permet disposar d’una eina més per avançar cap al repte d’aconseguir una universitat plenament inclusiva, on sigui efectiva la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat. Francesc Xavier Grau Vidal Rector de la Universitat Rovira i Virgili

8

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement