Page 64

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Tingueu en compte, si cal, la possibilitat de fer proves alternatives a l’examen escrit, en funció de les necessitats de l’estudiant (oral, tipus test...).

Si ho creieu convenient, feu un avaluació mixta, que pot ser una bona alternativa: l’estudiant amb discapacitat fa l’exercici com els companys i, quan acaba, el complementa amb les explicacions orals del que ha volgut expressar.

Permeteu, si l’estudiant ho sol·licita, la utilització d’un ordinador, degudament protegit o facilitat per la mateixa universitat, per evitar les errades ortogràfiques i les incoherències gramaticals dels seus exàmens.

Permeteu, en el cas de dificultats matemàtiques, l’ús de calculadores i l’escrit de les fórmules.

Eviteu de dictar les preguntes de l’examen.

Assegureu-vos que ha entès les preguntes que se li formulen .

Expliciteu a l’estudiant amb dificultats d’aprenentatge que pot preguntar qualsevol dubte al professor durant la realització de l’examen o prova final.

Intenteu convèncer l’estudiant, si es dóna el cas, que no abandoni l’examen abans d’hora per massa tensió.

Sigueu flexibles amb les errades ortogràfiques o d’estructura sintàctica a l’hora de qualificar un examen, i no penalitzeu l’estudiant per repetir la mateixa falta. Es pot considerar que l’ortografia tingui un pes relatiu en la valoració de la prova, però suficient perquè l’estudiant tingui l’estímul de millorar.

No limiteu els folis que es poden emprar si la lletra de l’estudiant és força gran, i permeteu tenir paper per fer esborranys.

Als exàmens tipus test: ––

Llegiu, si s’escau, les preguntes abans de començar la prova.

––

Verifiqueu amb l’estudiant, un cop finalitzada la prova, que la resposta que considera correcta i que ha marcat al full d’examen coincideix amb la casella emplenada del full de respostes de lector òptic.

64

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...