Page 58

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

5. Tecnologia adaptada per poder comunicar-se (comunicadors de veu). 6. Eines facilitadores d’accés a les TIC (encara que no siguin específiques per a persones amb discapacitat motriu): tauleta digitalitzadora, pissarra interactiva, pantalla interactiva, tauleta tàctil...

7.5 Informació bàsica Paràlisi cerebral: Segons la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), es podria definir com un trastorn global consistent en un desordre permanent i no immutable del to, la postura i el moviment, degut a una lesió no progressiva al cervell abans que el seu desenvolupament i creixement siguin complets. Aquesta lesió pot generar l’alteració d’altres funcions superiors i interferir en el desenvolupament del sistema nerviós central. Sol estar acompanyada de trastorns sensorials, cognitius, comunicatius, perceptius, conductuals i/o epilèpsia. Les seves característiques principals són: • És un trastorn degut a una lesió cerebral que interfereix en el desenvolupament normal de l’infant. •

Afecta principalment les funcions motrius: to (contracció muscular en repòs), postura (equilibri de la persona) i moviment (acció motriu voluntària).

La lesió és permanent, però no evolutiva.

La paràlisi cerebral pot adoptar diferents formes i tipologies. Segons la localització, es pot classificar en: • Monoplegia: afectació d’un sol membre (un braç o una cama). •

Hemiplegia: afectació d’un costat del cos (el dret o l’esquerre).

Paraplegia: afectació de les dues extremitats inferiors.

Tetraplegia: afectació de les quatre extremitats (superiors i inferiors).

Triplegia: un braç menys afectat que les altres tres extremitats.

Diplegia: afectació indistinta de dos membres.

Espina bífida: És una anomalia congènita (sol produir-se entre la primera i segona setmana de gestació) de la columna vertebral que es caracteritza per un defecte en la formació d’un o més arcs vertebrals, per la qual cosa pot arribar a sobresortir part del contingut del canal vertebral. Produeix una anomalia en el desenvolupament de la columna vertebral i la medul·la espinal. La simptomato58

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement