Page 55

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Permeteu que l’estudiant amb discapacitat motriu pugui faltar sovint a classe per motius mèdics; és recomanable fer un seguiment dels seus apunts.

Permeteu la sortida de l’estudiant amb discapacitat motriu de l’aula (per exemple per anar al lavabo, ja que alguns poden tenir poc control d’esfínters).

Faciliteu l’ús d’una gravadora perquè pugui enregistrar les explicacions. Si no voleu que s’enregistri tot el que dieu, feu anar vosaltres mateixos l’aparell i desconnecteu-lo quan ho cregueu oportú.

Assegureu-vos que l’estudiant amb discapacitat motriu disposa dels apunts de classe.

Procureu que l’estudiant amb discapacitat motriu i amb dificultats notables d’expressió també participa en els debats a classe com la resta de companys.

És força recomanable fer repetir l’exposició oral de l’estudiant amb discapacitat motriu si el seu discurs no s’ha entès bé i no li suposa cap inconvenient.

En un debat, procureu que ningú quedi fora del camp visual de la persona amb discapacitat motriu.

Faciliteu, si cal, el material de classe de forma informatitzada i feu ús de les noves tecnologies (Moodle, correu electrònic...). Utilitzeu també aquests mitjans si cal avisar d’alguna informació d’última hora.

En el cas que es pengi alguna notícia o avís a l’aula, feu-ho en un tauler d’anuncis que estigui a una alçada suficient perquè pugui ser llegida per l’estudiant amb cadira de rodes.

L’ús de la pissarra digital interactiva proporciona importants beneficis, perquè permet:

Interactuar sense teclat ni ratolí.

Escriure des de la seva taula a la pissarra digital, si es disposa de tauleta gràfica o teclat/ratolí sense fil.

Fer un esquema o escriure les idees que sorgeixen sobre el tema. D’aquesta manera, el pot veure tota la classe i pot ser emmagatzemat i passat als estudiants perquè ho estudiïn.

55

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement