Page 54

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

plicacions del professorat i veure millor la informació de la pissarra i la informació gràfica projectada... •

Reserveu el lloc que l’estudiant amb discapacitat motriu hagi triat (també per a un acompanyant si en porta), en cas que hi hagi molta gent a l’aula.

Sapigueu que hi ha diverses formes d’organització del mobiliari de l’aula per facilitar el lliure desplaçament de l’estudiant (per exemple, deixant passadissos laterals i centrals, en forma de U...).

Disposeu el mobiliari de manera que permeti el treball en grup de l’estudiant amb discapacitat motriu.

Assegureu-vos que ni en l’accés a l’aula ni en la mateixa aula no hi hagi cap barrera arquitectònica que impedeixi l’autonomia de l’estudiant amb discapacitat motriu.

Assegureu que es pugui desplaçar dins de l’aula evitant obstacles (motxilles, carpetes, llibres...) si va en cadires de rodes. Per la mateixa raó, assegureu-vos que les cadires i les taules no estiguin en desordre i impedeixin especialment el trànsit pels passadissos.

Promoveu les adaptacions de mobiliari que calgui, com taules més amples, cadires ergonòmiques, augment d’alçada de les taules perquè una cadira de rodes hi pugui passar per sota...

Disposeu el material que s’utilitzarà a la classe tan a prop com sigui possible per evitar desplaçaments innecessaris de l’estudiant amb discapacitat motriu.

7.3.3 Metodologia •

Doneu més temps per finalitzar una tasca, ja que l’estudiant amb discapacitat motriu pot anar més lent per acabar-la.

Assegureu-vos que l’estudiant amb discapacitat motriu disposi del material adaptat per poder seguir les classes i fer les pràctiques. Per exemple, l’estudiant amb mobilitat reduïda en els membres superiors pot necessitar que s’enquaderni en espiral la informació escrita transmesa.

Permeteu que utilitzi, si ho necessita, el seu comunicador de veu o qualsevol altra ajuda tècnica.

54

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement