Page 52

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

El fet que la persona estigui fortament afectada en el terreny motriu (mobilitat i/o comunicació) no s’ha d’associar a retards en el desenvolupament o en la intel·ligència.

7.2 Necessitats específiques Tot i que hi ha molts tipus de discapacitats motrius i molta heterogeneïtat en les necessitats, en general l’alumnat que pateix aquesta discapacitat acostuma a presentar: • Dificultats en l’accés físic i en els desplaçaments, per la qual cosa se’n pot veure afectada l’autonomia. Aquestes mateixes dificultats poden provocar retards d’entrada a classe, especialment en els canvis d’aules o edificis. •

Dificultats per mantenir-se assegut amb la postura adequada en una cadira convencional durant un temps perllongat.

Dificultats per manipular objectes, sobretot si aquests són petits.

Dificultats per escriure (lletra poc clara, desviació de les línies...), la qual cosa comporta més lentitud a l’hora de fer els treballs.

Més lentitud en la realització de treballs que exigeixen motricitat fina.

Disminució de la resistència, a causa de l’esforç que implica dur a terme algunes tasques. La fatiga i la debilitat són els principals problemes a l’hora d’acabar una feina en el mateix temps que els companys, sobretot si l’afectació és dels membres superiors.

Dificultat en l’expressió oral; alguns alumnes amb paràlisi cerebral poden tenir des d’un component disàrtric que no impedeix que se’ls entengui, fins a una greu alteració en els òrgans bucofonatoris que els fan inintel·ligible la parla.

Greu afectació de la parla, en algunes discapacitats motrius, que pot comportar la necessitat de servir-se de sistemes de comunicació augmentatius.

Absències prolongades d’assistència a la universitat per raons mèdiques.

52

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement