Page 49

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Es poden identificar dos grups de problemes de camp visual: •

Pèrdua de la visió central: la persona té afectada la part central del camp visual.

Pèrdua de la visió perifèrica: la persona només percep per la seva zona central.

Tiflotècnia. És el conjunt de tècniques, coneixements i recursos que faciliten o proporcionen els mitjans oportuns, instruments auxiliars, ajudes o adaptacions tecnològiques per possibilitar a les persones amb discapacitat visual o sordcegues la correcta utilització de la tecnologia que contribueix a la seva autonomia personal i a la plena integració social, laboral i educativa.

6.6 Organitzacions al servei de les persones amb discapacitat visual Associació de Discapacitat Visual de Catalunya <http://www.b1b2b3.org/ca/> info@b1b2b3.org Associació Catalana per a la Integració del Cec <http://www.webacic.cat/> acic@webacic.cat Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV-ONCE) <http://www.xtec.cat/cse/credv.htm> CRE de l’ONCE a Barcelona crebarcelona@once.es Fundación ONCE <http://www.fundaciononce.es> dae@fundaciononce.es ONCE <http://www.once.es/new> once@once.es ONCE Tarragona Rambla Vella, 10 43003 Tarragona Tel. 977 220 955

49

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement