Page 48

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

a) Programes d’ampliació de la pantalla de l’ordinador (Zoomtext, IZoom, BigShot, etc.). b) Lectors de documents (TextAssist, Monologe, DocReader, etc.). c) OCR (reconeixement òptic de caràcters): es basa en la captura d’un text imprès sobre paper per passar-lo a l’ordinador (WYNN). 4. Eines facilitadores d’accés a les TIC (encara que no siguin específiques per a persones amb discapacitat visual): tauleta digitalitzadora, pissarra interactiva, pantalla interactiva, tauleta tàctil...

6.5 Informació bàsica Alguns dels termes més usuals en l’àmbit de la discapacitat visual són: Agudesa visual. És la capacitat per percebre la figura i la forma dels objectes a certa distància, així com per discriminar-ne els detalls. Per mesurar-la s’utilitzen generalment els optotips, o plafons de lletres o signes. Aquestes lletres o signes, la mida dels quals es redueix gradualment, s’ordenen en línies, amb un disseny que s’ajusta a unes normes de mida, grossor i separació. L’agudesa visual es determina en cada ull per separat i ha de ser mesurada tant de lluny com de prop. Per a aquesta finalitat s’utilitza l’escala de Wecker, que té un límit legal de ceguesa d’1/10 (0,10). La notació de l’agudesa visual pot ser decimal o en forma de fracció (el numerador indica la distància entre la persona avaluada i l’optotip, i el denominador, la distància a la qual l’ull normal podria identificar l’estímul). Braille. És un sistema de lectoescriptura utilitzat per persones amb discapacitat visual, ideat per Louis Braille, en el qual els signes estan formats per combinacions de punts. El signe generador del sistema consta de dues columnes verticals de tres punts en relleu cada una, ordenats en tres parells horitzontals superposats. La combinació de punts permet formar fins a 63 símbols diferents. El braille es llegeix amb la punta dels dits índexs d’una o dues mans. La velocitat mitjana de lectura amb una sola mà és d’unes 104 paraules per minut, mentre que els lectors ambidextres més experts assoleixen una velocitat de fins 200 o més paraules per minut. Camp visual. És tota la porció de l’espai que l’ull pot percebre simultàniament sense efectuar moviments i mirant cap endavant a un punt fix. Una persona sense cap discapacitat pot veure objectes en una amplitud de 180º aproximadament en el pla horitzontal i 140º en el vertical.

48

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement