Page 46

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Permeteu que respongui amb els suports que li vagin millor (a través d’ajudes tècniques impreses en tinta, gravades en format àudio, etc.).

Assegureu-vos que l’estudiant està còmode fent l’examen (per exemple, si utilitza fulls ampliats DIN A3, oferiu-li una taula més ampla perquè aquest material no és fàcilment manejable en un mobiliari habitual).

Permeteu que descansi amb més freqüència, ja que pot ser que se li cansin els ulls.

6.4 Recursos específics per atendre persones amb discapacitat visual 6.4.1 Material específic per a persones cegues: Les ajudes materials més importants que podem trobar fan referència, fonamentalment, a l’accés a la informació escrita, entre les quals destaquem: 1. Síntesi de veu: aparells que converteixen a veu el text que surt per la pantalla de l’ordinador (VERT PLUS, CIBER 232, etc.). 2. Línia braille: dispositiu que connectat a un PC permet a la persona amb discapacitat visual llegir la informació de la pantalla de l’ordinador a través d’una línia braille on es transfereix el contingut de la pantalla línia a línia. 3. Braille Parlat (Braille & Speak): petit aparell de teclat braille i veu sintètica que fa les mateixes funcions que un petit ordinador de butxaca: creació d’arxius, calculadora, agenda electrònica, etc. És connectable a un altre ordinador, amb qui és capaç d’establir comunicació o a una impressora tinta o braille. 4. Llibre parlat: enregistrament d’una obra literària sobre suport de cinta de casset de quatre pistes, en CD, en format Daisy o en arxiu MP3. L’ONCE disposa d’una fonoteca amb enregistraments. 5. Calculadora parlant amb possibilitat de fer operacions científiques (Audiocalc, entre d’altres). 6. Gravadores dissenyades per a l’ús de persones invidents que permeten gravar i reproduir de forma especial (a quatre pistes i dues velocitats). Molts estudiants utilitzen aquest recurs a l’hora de recollir la informació d’una classe oral o expositiva. 7. Programari adaptat:

46

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement