Page 44

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

––

Escriviu amb una mida de lletra que s’apropi a 28 i amb un interlineat d’1,5.

––

Mantingueu una zona del 10% al voltant del marge sense cap informació.

––

És recomanable utilitzar la regla del 6: no més de 6 paraules per línia, no més de 6 línies de text, no més de 6 elements en un gràfic.

––

No empreu més de 3 colors per diapositiva.

––

Utilitzeu els colors de forma constant en tota la presentació, per facilitar la percepció d’unitat de significat.

––

Useu poc el color vermell: cansa molt i només s’ha d’utilitzar de forma puntual.

––

És aconsellable utilitzar un fons fosc i text clar, especialment si la sala té poca llum.

––

Per mantenir l’atenció s’aconsella utilitzar les transicions anomenades “esvaïment, dissoldre i aparèixer”, evitant els sons. Per la mateixa raó, s’han d’evitar transicions llargues o lentes, tot i que el document és més accessible quan no hi ha transicions.

––

És recomanable numerar les diapositives d’una presentació i indicar-ne el total (per exemple 7/11) perquè l’estudiant sàpiga les diapositives que falten per acabar.

––

Utilitzeu les llistes amb pics o amb numeració per ressaltar cada element i descriure l’ordre que s’ha establert.

Recomaneu la utilització de la pissarra digital interactiva, ja que pot oferir algunes aplicacions específiques que faciliten l’ensenyament i aprenentatge a aquest tipus d’alumnat, com poden ser: ––

Ampliar la lletra del text amb el lector de documents.

––

Connectar l’ordinador de l’alumnat al del professorat (NetMeeting) per veure en pantalla el que el professorat i la resta de companys projecten i escriuen a la pissarra.

––

Escriure i subratllar paraules o detalls d’un gràfic o imatge que es vulguin destacar des de la mateixa pantalla.

44

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement