Page 36

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

A continuació presentem una classificació de les persones amb discapacitat visual: Persones cegues Cecs totals. Només perceben la llum

Persones amb restes visuals Baixa visió. Veuen objectes a pocs centímetres

Cecs parcials. Perceben la llum, siluetes i color

Visió límit. Necessiten ajudes òptiques i una presentació i il·luminació adequada dels estímuls visuals

6.2 Necessitats específiques L’estudiant amb discapacitat visual té les mateixes característiques evolutives (cognitives, socials...) que la resta de companys, però presenta algunes dificultats específiques. Així, pel que fa a l’estudiant amb ceguesa, ens trobem amb: •

Dificultats en l’orientació espacial.

Dificultats en la mobilitat per arribar a la universitat i moure’s dins del campus i en els espais socials i educatius que ha d’utilitzar (aules, laboratoris...).

Dificultats en l’autonomia personal (pot necessitar una altra persona per fer alguns desplaçaments o algunes accions).

Més dificultats que la resta de companys per establir relacions personals.

Poca expressió gestual.

Limitació per rebre informació del món que l’envolta.

Problemes per construir el seu coneixement, ja que ha d’emprar altres sentits diferents a la vista o informacions d’altres persones, així com recursos addicionals.

Dificultat d’accés a la informació, recursos materials i programes educatius complementaris.

Impossibilitat de llegir i captar informació visual que aporta el professorat a classe (ha d’emprar altres vies alternatives, especialment la sonora i la tàctil).

36

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement