Page 35

6. Discapacitat visual 6.1 Concepte La discapacitat visual és un terme ampli que engloba tant les persones cegues com les que tenen restes visuals (deficiència visual). Segons l’ONCE, les persones amb ceguesa són les que no veuen res en absolut o solament tenen una lleugera percepció de la llum (poden ser capaces de distingir entre claror i foscor, però no la forma dels objectes). A l’Estat espanyol la ceguesa legal inclou totes les persones que amb correcció posada (ulleres) tenen una agudesa visual menor de 0,1 a l’escala de Wecker (la desena part del que veu de lluny una persona amb una visió perfecta) o bé tenen un camp visual (l’àrea que veiem) menor de 10º. Quan parlem de persones amb restes visuals ens referim a les que pateixen privació parcial del sentit de la vista i que amb la millor correcció possible podrien veure o distingir, encara que amb gran dificultat, alguns objectes a una distància molt curta. En condicions òptimes, algunes persones poden llegir la lletra impresa quan aquesta és clara i té una mida suficient, però generalment de forma més lenta, amb un esforç considerable i utilitzant ajudes especials. D’altra banda, en el grup de persones amb restes visuals podem trobar: • Persones amb pèrdua d’agudesa: tenen molt disminuïda la capacitat per identificar visualment detalls. •

Persones amb pèrdua de camp: pateixen una reducció profunda del seu camp visual.

35

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement