Page 33

Atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la urv. Una guia...

Centre d’Estudis de Llengua de Signes Catalana (ILLESCAT) Tel. 934 183 945 associacioillescat@gmail.com Centre de Recursos Pedagògics de la Llengua de Signes Catalana, SL (LLESIG) Tel. 934 508 331 llesig@llesig.net Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA) cesya@mtas.es <www.cesya.es> Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cnse@cnse.es <http://www.cnse.es> Federació de Persones Sordes de Catalunya <www.fesoca.org> Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) Tel. 915 765 149 fiapas@fiapas.es <www.fiapas.es>

33

Profile for Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili  

La presència d’estudiants amb discapacitat i altres trastorns a les aules universitàries és cada cop més gran, fet que comporta nous reptes...

Advertisement