Issuu on Google+

46

Коротка історія часу

10 9 8

Земля входить у світловий конус майбутнього смерті Сонця приблизно за 8 хвилин

7 6 5

Світловий конус майбутнього події

4 Смерть Сонця не вплине на нас негайно, бо ми не перебуваємо в його світловому конусі майбутнього

3 2 1 0 Час, хвилини

Подія, коли Сонце згасає СОНЦЕ

ЗЕМЛЯ

Рис. 2.5.

Знехтувавши, як Айнштайн і Пуанкаре 1905 року, гравітаційні ефекти, ми матимемо так звану спеціяльну теорію відносності. Для кожної події в часопросторі ми можемо побудувати світловий конус (сукупність усіх можливих у часопросторі шляхів світла, випроміненого від цієї події), а що швидкість світла однакова для будь-якої події й у будь-якому напрямі, то всі світлові конуси будуть ідентичні й зорієнтовані в одному напрямі. Крім того, ця теорія твердить: ніщо не може рухатися швидше за світло. Це означає, що траєкторія будь-якого об’єкта в часі й просторі становить лінію, яка лежить усередині світлового конуса для будь-якої події на ній (рис. 2.6). Спеціяльна теорія відносності успішно пояснила, що швидкість світла однакова для всіх спостерігачів (як показав експеримент Майкельсона — Морлі), і правильно описала те, що відбувається, коли тіла рухаються зі швидкістю, близькою до світлової. Однак вона суперечить Ньютоновій теорії гравітації, згідно з якою об’єкти тяжіють один до одного з силою, що залежить від відстані між ними. Це означає, що якби одне тіло зрушилося, то сила притягання між ними


Стівен Гокінг. Коротка історія часу. Від Великого вибуху до чорних дір