Issuu on Google+

Простір і час

43

5

4

мін ь

Час, роки

3

Сві тло ви

йп ро

2

1

0 Сонце

0

Альфа Кентавра (Центавра)

10

20

30

Відстань від Сонця, 1000000000000 миль

Рис. 2.2.

вздовж лінії від Сонця до Альфи Кентавра — горизонтальний. Траєкторії руху Сонця й Альфи Кентавра в часопросторі показано на діяграмі вертикальними лініями: одна — ліворуч, друга — праворуч. Промінь світла від Сонця йде навскіс і досягне Альфи Кентавра за чотири роки. З рівнянь Максвела, як ми вже знаємо, випливає, що швидкість світла — стала й незалежна від швидкості джерела величина. Це підтверджено точними вимірюваннями. Отже, імпульс світла, випромінений у певний момент у певному місці ширитиметься навсібіч, утворюючи світлову сферу, до того ж її розмір і положення не залежатимуть від швидкості джерела. Після однієї мільйонної частки секунди світло утворить сферу з радіусом 300 метрів; після двох мільйонних часток секунди радіус сфери становитиме 600 метрів тощо. Це подібно до бриж від ки-


Стівен Гокінг. Коротка історія часу. Від Великого вибуху до чорних дір