Issuu on Google+

40

Коротка історія часу

Усякий спостерігач може визначити, де й коли відбулася подія, способом радіолокації, пославши світловий імпульс або радіохвилю. Якась частина імпульсу відіб’ється й повернеться назад, тож спостерігач виміряє проміжок часу, за який до нього дійде відбитий сигнал. Отже, тут час події — це середина інтервалу між моментами, коли імпульс був посланий і коли відбитий сигнал повернувся до спостерігача. Відстань до події дорівнює половині часу проходження імпульсу туди й назад, помноженій на швидкість світла. (Під подією тут ми розуміємо те, що відбувається в певній точці простору в певний момент часу). Сказане вище пояснює часопросторова діяграма (рис. 2.1).

Час, затрачений на проходження туди й назад

Радіолокаційний імпульс прийнято

Подія, коли радіолокаційний імпульс відбивається назад

Половина часу, затраченого на проходження туди й назад МІСЯЦЬ

ЧАС Радіолокаційний імпульс відіслано ВІДСТАНЬ ВІД СПОСТЕРІГАЧА

Рис. 2.1. Час вимірюється по вертикалі, а відстань від спостерігача вимірюється горизонтально. Спостерігачів шлях у просторі та часі відображається як вертикальна лінія зліва. Шляхи світлових променів до і від події — діягональні лінії.

За допомогою цього методу спостерігачі, рухаючись один відносно одного, припишуть тій самій події різний час і місце


Стівен Гокінг. Коротка історія часу. Від Великого вибуху до чорних дір